Văn bản khác 132/KH-UBND

Kế hoạch 132/KH-UBND thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 132/KH-UBND 2018 cân đối cung cầu bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUY
Ê
N
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI CUNG CẦU, BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM 2018 VÀ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1426/TTr-SCT ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu, góp phần hạn chế tốc độ tăng giá, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, kích cầu tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thương mại, bình ổn giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ổn định thị trường.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo đầy đủ, thường xuyên số lượng hàng hóa thiết yếu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến phức tạp của thị trường.

- Hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý, an toàn và tiết kiệm, ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Thực hiện bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu

Trên cơ sở dự báo thị trường, nhu cầu hàng hóa các tháng cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật; hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng thiết yếu phục vụ Tết với tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất phù hợp và các ưu đãi khác... nhằm dự trữ hàng hóa, góp phần bình ổn giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với những mặt hàng thiết yếu gồm: Gạo; bánh, kẹo; dầu ăn; đường RE; thực phẩm chế biến (thịt lợn, thịt gà); muối i ốt

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

- Thời gian thực hiện: 15/12/2018 đến 31/3/2019.

- Đối tượng tham gia:

+ Các doanh nghiệp có chức năng sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa phù hợp với các mặt hàng tham gia chương trình; có uy tín, năng lực, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh các mặt hàng thuộc diện bình ổn, đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký tham gia và chấp hành các quy định của chương trình.

+ Tổ chức tín dụng hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng, đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký tham gia và chấp hành các quy định của chương trình.

- Ngoài ra, các doanh nghiệp bằng nguồn vốn tự có chủ động tăng mức dự trữ lượng hàng đảm bảo tổng lượng hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tỉnh.

2. Tổ chức xúc tiến thương mại

- Tổ chức hội chợ Xuân Thái Nguyên 2019, thời gian dự kiến từ ngày 15/01/2019 đến 21/01/2019 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp; quy mô Hội chợ trên 150 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, hợp thị hiếu và đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân địa phương.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khuyến khích các địa phương phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu cùng thực hiện.

3. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường, làm tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ứng phó với những hiện tượng bất thường có thể xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn thời gian qua để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2019.

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết, thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu phục vụ Tết với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.

- Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp phân phối thực phẩm trên địa bàn phối hợp với các doanh nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo giảm giá cung cấp thịt lợn cho thị trường để phân phối và thực hiện việc giảm giá thành sản phẩm tương ứng cho người tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp phân phối và các nhà cung cấp thực phẩm thiết yếu, tạo nguồn hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết, phối hợp với các địa phương khác trên cả nước tổ chức hoặc tham gia các chương trình kết nối cung cầu nhằm giới thiệu các sản phẩm thực phẩm an toàn, đặc sản vùng, miền, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo nguồn hàng phục vụ Tết.

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước và thúc đẩy lưu thông hàng hóa kết hợp cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết cho các địa bàn dân cư nhất là vùng sâu, vùng xa.

- Đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng; có cơ chế hỗ trợ, ưu tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa... nhằm tăng khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho nhân dân vùng khó khăn, người có thu nhập trung bình và thấp.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, có phương án dự phòng để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường đối với các vấn đề về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá cả, các chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm của nhà nước, thông tin các điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân địa phương; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kiểm soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường.

2. Cục Quản lý thị trường tỉnh

Thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường; thường xuyên nắm bắt, theo dõi diễn biến của thị trường, diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để chỉ đạo các Ngành chức năng, các đoàn thể chính trị - xã hội và chính quyền xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai các nhiệm vụ;

- Công tác tuyên truyền: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh tới các tổ chức, cá nhân kinh doanh, các trường học, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn nhằm nâng cao sự hiểu biết pháp luật, tạo ra sự đồng thuận trong công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo VSATTP...; đặc biệt, là tuyên truyền đến học sinh, quần chúng nhân dân Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nổ; Chỉ thị số 406/CT-TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán pháo nổ và các văn bản của UBND tỉnh về việc ngăn chặn, xử lý các hoạt động vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và các Lễ hội ở địa phương.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Tổng cục Quản lý thị trường, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thị trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2019 thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, địa phương. Ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm (đặc biệt chú ý đến mặt hàng pháo nổ, thuốc nổ) hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo VSATTP; các hoạt động khoáng sản, lâm sản trái phép; phòng chống dịch bệnh và kiềm chế tốc độ tăng giá, bình ổn giá thị trường.

3. Sở Tài chính

- Tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 2421/BTC-NSNN ngày 26/02/2014 về việc không sử dụng ngân sách cho doanh nghiệp vay, tạm vay; nghiên cứu, tham mưu báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá của doanh nghiệp tham gia dự trữ; thẩm định giá đăng ký, phê duyệt và công bố giá bán hàng bình ổn thị trường của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm kiểm tra, điều chỉnh giá bán hàng bình ổn thị trường của doanh nghiệp, đảm bảo giá bán hàng bình ổn phải thấp hơn giá thị trường của hàng hóa cùng quy cách, chủng loại, chất lượng tại thời điểm đăng ký giá ít nhất từ 5% đến 10%.

- Phối hợp các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của doanh nghiệp tham gia dự trữ bình ổn thị trường; chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh giá khi thị trường biến động hoặc có văn bản đề nghị của doanh nghiệp.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu; tổ chức kiểm tra trong các trường hợp biến động giá (nếu có); tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra xử lý.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi của tỉnh; nhằm chủ động tạo nguồn hàng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh.

- Phối hợp với các ngành, địa phương, phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia cầm...

5. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thái Nguyên

- Xây dựng chương trình cho doanh nghiệp vay vốn với hạn mức tín dụng và lãi suất phù hợp nhằm đầu tư chăn nuôi, sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển hệ thống phân phối và dự trữ hàng hóa để cung ứng phục vụ ổn định giá cả thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đồng thời, triển khai đến các tổ chức tín dụng, giới thiệu các tổ chức tín dụng có nhu cầu và khả năng thực hiện đăng ký tham gia chương trình.

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra các tổ chức tín dụng tham gia chương trình thực hiện cho vay theo quy định của pháp luật, theo nội dung ký kết khi tham gia chương trình và các quy định khác có liên quan.

- Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các tổ chức tín dụng tham gia chương trình thực hiện việc giải ngân vốn vay cho doanh nghiệp bình ổn thị trường nhằm đảm bảo việc giải ngân được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định của pháp luật.

6. Các Sở, ban, ngành liên quan: Các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả các mặt hàng, dịch vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý và có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Kế hoạch này.

7. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan xây dựng chuyên mục bình ổn thị trường phát định kỳ trên báo, sóng truyền hình và truyền thanh để thông tin đến người tiêu dùng trên địa bàn. Đưa tin phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ban quản lý Chợ và UBND các xã, phường, thị trấn... trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động cung ứng, kinh doanh, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp thương mại lớn đóng trên địa bàn cung cấp các thông tin có liên quan về mặt hàng, số lượng, giá cả, các hình thức khuyến mại, địa điểm bán hàng thuận lợi cho việc mua bán của nhân dân; có các hình thức hỗ trợ liên kết giữa các thành phần kinh tế trên địa bàn với các doanh nghiệp trong việc mở rộng kênh phân phối, tuyên truyền giới thiệu hàng hóa, tiêu thụ hàng Việt Nam.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
Toannk, 12/2018
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nhữ Văn Tâm

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP NHU CẦU DỰ TRỮ HÀNG HÓA THIẾT YẾU
(Kèm theo Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT

Loại hàng hóa

Đơn vị tính

Định mức/người/tháng

Tổng lượng hàng hóa tiêu thụ/tháng

Nhu cầu dự trữ/tháng

Tỷ lệ % cần dự trữ

Số lượng

1

Gạo tẻ

kg

10

12.550.700

5

627.535

2

Muối i - ốt

kg

0,41

514.579

100

514.579

3

Bánh, kẹo

kg

0,35

439.275

30

131.782

4

Dầu ăn

lít

0,3

376.521

30

112.956

5

Đường RE

kg

0,3

376.521

30

112.956

6

Thực phẩm (thịt lợn, gà)

kg

6

7.530.420

5

376.521

Ghi chú: Định mức/người theo dự tính chung.

Hàng cần dự trữ: Tính cho dân số trên địa bàn tỉnh theo Niên giám thống kê 2017 là: 1.255.070 người

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu132/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2018
Ngày hiệu lực11/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 132/KH-UBND 2018 cân đối cung cầu bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 132/KH-UBND 2018 cân đối cung cầu bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Thái Nguyên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu132/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNhữ Văn Tâm
        Ngày ban hành11/12/2018
        Ngày hiệu lực11/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 132/KH-UBND 2018 cân đối cung cầu bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 132/KH-UBND 2018 cân đối cung cầu bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Thái Nguyên

           • 11/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực