Văn bản khác 133/KH-BGDĐT

Kế hoạch 133/KH-BGDĐT năm 2020 về kiểm tra việc triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 133/KH-BGDĐT 2020 bồi dưỡng giáo viên thực hiện giáo dục phổ thông


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cụ thể như sau:

I. Mục đích

1. Kiểm tra công tác xây dựng, triển khai Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của các địa phương theo Kế hoạch bồi dưỡng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phát hiện những bất cập, từ đó có những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đảm bảo đồng bộ trên cả nước.

II. Nội dung

Kiểm tra việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại địa phương (sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

III. Thời gian, địa điểm, thành phần Đoàn kiểm tra

1. Thời gian: Từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020

2. Địa điểm: Các sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục phổ thông tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

3. Thành phần đoàn kiểm tra

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Kinh phí

Kinh phí triển khai các hoạt động theo Kế hoạch này được chi từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

V. T chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo Cán bộ quản lý giáo dục

Chủ trì phối hp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ xây dựng và trin khai các hoạt động trong Kế hoạch đảm bo thời gian và chất lượng.

2. Các sở giáo dục và đào tạo

Chuẩn bị báo cáo, hsơ tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục ph thông (được kiểm tra) chun bị báo cáo, h sơ tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn kim tra.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng (để b/c);
- Cục NG&CBQLGD (để th/h);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ (để th/h);
- Các sở GDĐT (để th/h);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ
CÁC BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu133/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2020
Ngày hiệu lực05/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(16/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 133/KH-BGDĐT 2020 bồi dưỡng giáo viên thực hiện giáo dục phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 133/KH-BGDĐT 2020 bồi dưỡng giáo viên thực hiện giáo dục phổ thông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu133/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýHoàng Đức Minh
        Ngày ban hành05/03/2020
        Ngày hiệu lực05/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (16/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 133/KH-BGDĐT 2020 bồi dưỡng giáo viên thực hiện giáo dục phổ thông

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 133/KH-BGDĐT 2020 bồi dưỡng giáo viên thực hiện giáo dục phổ thông

              • 05/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực