Văn bản khác 1335/BHXH-TT

Kế hoạch 1335/BHXH-TT năm 2011 về tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1/7/2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1335/BHXH-TT tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1335/BHXH-TT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM NGÀY BHYT VIỆT NAM 1/7/2011

Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 1/7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm y tế toàn dân nhằm tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế; khuyến khích, vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cán bộ, nhân viên ngành y tế nhân dịp kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7/2011.

Sau hơn một năm thực hiện Luật BHYT, nhiều thành tựu đã đạt được, số người tham gia BHYT tăng đáng kể, quyền lợi KCB của người tham gia BHYT cũng đảm bảo hơn. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tổ chức thực hiện Luật BHYT vẫn còn những khó khăn vướng mắc nhất định, một bộ phận người dân vẫn chưa thực sự hiểu biết về chính sách pháp luật về BHYT.

Nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của những người tổ chức thực hiện chính sách BHYT, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chính sách pháp luật BHYT, chủ đề của Ngày BHYT Việt Nam năm nay là “Nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia BHYT trong khám, chữa bệnh góp phần tiến tới BHYT toàn dân”. Thời gian tổ chức đợt tuyên truyền trong toàn ngành từ 15/5 đến 15/7/2011.

I. MỤC ĐÍCH:

- Nhằm tuyên truyền về Luật BHYT; khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHYT góp phần đẩy nhanh việc thực hiện lộ trình thực hiện BHYT toàn dân vào năm 2014.

- Nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia BHYT trong khám, chữa bệnh; ý thức phục vụ người bệnh BHYT của người làm công tác BHYT và đội ngũ y, bác sĩ góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam theo hướng công bằng, phát triển hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1. Các hoạt động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức:

1.1. Tổ chức tọa đàm:

- Nội dung về kết quả sau hơn 1 năm thực hiện Luật BHYT: kết quả đạt được, hiệu ứng xã hội, công tác chỉ đạo thực hiện của BHXH Việt Nam, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân, kiến nghị.

- Hình thức tổ chức: các đại biểu trao đổi trả lời các câu hỏi trong phòng thu, ghi hình và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ ngày 01 - 20/6/2011.

1.2. Tiếp tục tổ chức cuộc thi tìm hiểu về BHYT trên Đài Truyền hình Việt Nam.

- Nội dung: Các câu hỏi và đáp án về BHYT.

- Thời gian: Từ tháng 5 - 7/2011.

- Hình thức: Mỗi tuần phát 01 câu hỏi thi trên Đài Truyền hình Việt Nam và trao giải vào tuần kế tiếp.

1.3. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về BHYT:

- Với Đài truyền hình Việt Nam: Xây dựng và phát 02 phóng sự về KCB BHYT. Thời gian phát sóng trong khoảng từ 15/6 - 30/6/2011.

+ 01 phóng sự về BHYT cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa.

+ 01 phóng sự về BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và về BHYT tự nguyện

- Với các báo viết: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao động, Tiền phong, Sức khỏe & Đời sống, đăng tải các bài viết về thực hiện BHYT.

1.4. Biên tập và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về BHYT:

- Tờ gấp tuyên truyền về BHYT phát hành đến cơ sở và người tham gia.

- Tranh cổ động về BHYT đến các cơ sở KCB, các xã, phường, thị trấn.

- Sách hỏi đáp về BHYT.

1.5. Tổ chức gặp gỡ phóng viên, cộng tác viên nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và ngày BHYT Việt Nam 1/7.

- Thời gian: dự kiến 1/2 ngày, trong khoảng từ ngày 15 - 20/6/2011.

- Nội dung: gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền và động viên, khuyến khích, ghi nhận những đóng góp của các phóng viên báo chí, các cộng tác viên trong công tác tuyên truyền về BHYT.

2. Các hoạt động do BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức:

2.1. BHXH các tỉnh, thành phố tập trung tổ chức đợt tuyên truyền kết quả sau một năm triển khai thực hiện Luật BHYT và kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7 trên địa bàn tỉnh, thành phố thông qua việc chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình địa phương phát các phóng sự, chuyên mục, tọa đàm,… và các cơ quan truyền thông, báo chí khác tuyên truyền về công tác KCB cho người có thẻ BHYT.

2.2. Tuyên truyền phổ biến cho mọi người dân trên địa bàn tham dự cuộc thi tìm hiểu BHYT trên VTV1 do BHXH Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ tháng 5 - 7/2011.

2.3. Tổ chức treo các băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày BHYT Việt Nam 1/7 trên các trục đường phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, trụ sở cơ quan BHXH các cấp, các cơ sở KCB cho người có thẻ BHYT trên địa bàn. Thời gian treo từ ngày 20/6/2011 đến hết ngày 05/7/2011.

2.4. Tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền các phóng viên, cộng tác viên tuyên truyền nhân dịp ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và ngày BHYT Việt Nam 1/7.

2.5. Phối hợp phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về BHYT đến cơ sở và người dân.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Ban Tuyên truyền: chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT xây dựng nội dung chi tiết của từng hoạt động; phối hợp với Văn phòng chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, kinh phí và mời thành phần tham gia các hoạt động trên; phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức triển khai tốt các nội dung trên. Hướng dẫn các địa phương tuyên truyền về BHYT.

2. Ban Thực hiện chính sách BHYT: phối hợp với Ban Tuyên truyền chuẩn bị toàn bộ nội dung của 05 hoạt động trên trình lãnh đạo BHXH Việt Nam duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

3. Văn phòng: phối hợp với Ban Tuyên truyền chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, mời đại biểu tham gia các hoạt động, kinh phí để tổ chức tốt các nội dung trên; tổ chức in và phát hành kịp thời các ấn phẩm tuyên truyền về BHYT đến cơ sở và người tham gia.

4. Báo, Tạp chí BHXH và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7/2011.

5. BHXH các tỉnh, thành phố: chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức các nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng dẫn tại kế hoạch này.

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh, báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGD (để biết);
- BHXH các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- BHXH Bộ QP, CA, Ban CYCP;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- Lưu: VT, TT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1335/BHXH-TT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1335/BHXH-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2011
Ngày hiệu lực07/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1335/BHXH-TT

Lược đồ Kế hoạch 1335/BHXH-TT tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1335/BHXH-TT tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1335/BHXH-TT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
        Ngày ban hành07/04/2011
        Ngày hiệu lực07/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1335/BHXH-TT tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1335/BHXH-TT tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

             • 07/04/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/04/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực