Văn bản khác 136/KH-UBND

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 136/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/KH-UBND

Lào Cai, ngày 01 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Thực hiện Nghị Quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tiếp tục phấn đấu mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%.

- Hạn chế và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm và trong các khu đô thị, khu đông dân cư, phòng, chống ùn tắc giao thông, mở rộng và khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả các đề án, dự án về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong đó có sự phối hợp triển khai của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Các giải pháp được triển khai một cách kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình phát triển về giao thông vận tải của địa phương.

- Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

II. NỘI DUNG

1. Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong chiến lược phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

5. Tiếp tục tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải; chú trọng phát triển vận tải hành khách công cộng kết nối các đô thị trung tâm tỉnh Lào Cai với trung tâm huyện, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn.

6. Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

7. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

8. Tiếp tục thực hiện các giải pháp về chng ùn tắc giao thông tại thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, đặc biệt trên đường Quốc lộ 4D đoạn Lào Cai - Sa Pa.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và các giải pháp nhằm nâng cao trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn ứ, ách tắc giao thông; tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Hàng năm, Ban ATGT tỉnh tổng hợp dự toán của các cơ quan liên quan, lập dự toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh gửi cơ quan tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- Kịp thời cập nhật thông tin, chủ động nắm bắt tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp về tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường nhằm vận động toàn dân xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn và thân thiện môi trường.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, thân nhân của nạn nhân gặp tai nạn giao thông theo đúng quy định pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án đường dây nóng về tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông; cơ chế và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có liên quan, bao gồm thông tin về các vụ va chạm, tai nạn giao thông.

2. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

- Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh góp ý sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông;

- Tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tăng cường xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên quốc lộ, đường tỉnh; đặc biệt là bổ sung hệ thống báo hiệu, hệ thống an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo, dốc nguy hiểm (Quốc lộ 4D đoạn Lào Cai - Sa Pa, Quốc lộ 279, Quốc lộ 4 đoạn Mường Khương - Si Ma Cai, Đường tỉnh 151 đoạn qua Thị trấn Tằng Loỏng, Đường tỉnh 153 đoạn Bắc Ngầm - Bắc Hà...).

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu ùn ứ, ách tắc giao thông trên Quốc lộ 4D đoạn Sa Pa - Lào Cai; thường xuyên theo dõi tình hình an toàn giao thông trên tuyến để tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp giảm thiểu ách tắc giao thông.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm để giảm thiểu ùn ứ, ách tắc giao thông: Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Sa Pa, Đường tỉnh 151 đoạn qua Thị trấn Tằng Loỏng.

- Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt vào năm 2025, giảm tối thiểu 30% lối đi tự mở vào năm 2021. Làm gờ, gồ giảm tốc và biển cảnh báo từ đường phụ ra đường chính và tại giao cắt giữa đường địa phương và đường sắt.

- Tham mưu đề xuất xây dựng các vị trí đón trả khách cho xe ô tô kinh doanh vận tải và các bãi đỗ xe tĩnh tại các huyện đông khách du lịch như Sa Pa, Bắc Hà, Thành phố Lào Cai.

- Kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; đường thủy nội địa;

- Phối hợp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

- Hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ; hệ thống điều khiển giao thông và giao thông thông minh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định, chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; lồng ghép vào các quy định pháp luật, chiến lược, quy hoạch của ngành giao thông vận tải.

- Đề xuất cải tiến Giấy phép điều khiển phương tiện giao thông được tích hợp các thông tin cần thiết cho công tác quản lý đối với người điều khiển phương tiện giao thông, đồng thời đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung trong công tác cấp Giấy phép lái xe, phục vụ công tác quản lý lái xe và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

- Phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị; đảm bảo quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông.

3. Công an tỉnh

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải - Xây dựng để trao đổi các thông tin phục vụ quản lý nhà nước và kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phối hợp trong kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ.

- Xây dựng cơ chế thông tin phối hợp giữa các lực lượng làm công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường; thiết lập cơ chế “thông tin nóng” trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh để trao đổi, giải quyết tình hình phức tạp về TTATGT đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 4D (đoạn Lào Cai - Sa Pa).

- Tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như phương án sử dụng thiết bị ghi hình của các tổ chức được giao quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong đó ưu tiên xử lý hành vi điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và tải trọng của xe ô tô chở khách từ 09 chỗ trở lên và xe ô tô tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên.

- Tăng cường năng lực, thường xuyên diễn tập chỉ huy và phối hợp lực lượng giữa Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác trong công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 4D.

4. SY tế

- Xây dựng đề án tăng cường năng lực hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông cho hệ thống cấp cứu 115 và Bệnh viện đa khoa các huyện đảm bảo khả năng tiếp cận nạn nhân trong thời gian dưới 30 phút sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp cứu, bắt đầu đưa vào triển khai từ năm 2020.

- Lập đề án nâng cao năng lực sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế cấp xã, thôn, bản, bắt đầu đưa vào triển khai từ năm 2020; xây dựng tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu tại hiện trường tai nạn cho người tham gia giao thông; ban hành hướng dẫn trang bị dụng bộ cụ cứu thương trên các phương tiện giao thông.

- Thực hiện thống kê số liệu nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các cơ sở y tế và số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ hệ thống y tế cấp xã, định kỳ cung cấp cho Ban An toàn giao thông tỉnh, sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ ngân sách nhà nước theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Trên tinh thần chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục và đào tạo, chủ động nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu “Văn hóa giao thông” cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho Bộ Giáo dục và đào tạo đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông trung học.

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông và an toàn giao thông, qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; hàng tháng đưa nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông vào các cuộc họp giao ban báo chí.

- Xây dựng kế hoạch lồng ghép nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tác hại của rượu, bia, thực hiện “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông để mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe - máy quân sự.

- Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông.

8. S Tài chính

- Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định của tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí trong và ngoài ngân sách nhà nước cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu thực tiễn góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh - xã hội.

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí cho công tác bảo đảm TTATGT, thẩm định dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh, cơ quan Công an trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cân đối các nguồn vốn để bố trí cho công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, nâng cấp đường ngang, làm đường gom, xóa lối đi tự mở trái phép qua đường sắt theo Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 và Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt giai đoạn 2014-2020.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tham mưu xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải hành khách công cộng.

9. S Tư pháp

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát hiện những quy định không phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính tham mưu ban hành hướng dẫn thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông khi phương tiện được sử dụng trong hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ ghi nhận và phát hiện; đề xuất quy định đơn giản hóa thủ tục xử lý phương tiện bị tạm giữ quá thời hạn mà chủ phương tiện không đến thực hiện quyết định xử phạt.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện tiêu chí “Văn hóa giao thông”; Chỉ đạo Trung tâm văn hóa tỉnh, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền lưu động đến các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đưng thủy nội địa. Tổ chức Hội thi thông tin lưu động tuyên truyền về an toàn giao thông.

11. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy... giả, không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu phân bổ nguồn đầu tư trung, dài hạn, các nguồn dự phòng và hỗ trợ khẩn cấp từ ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động Xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021 của địa phương và kế hoạch triển khai

- Xác định mục tiêu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải. Giám sát, tổng hợp tình hình vi phạm quy định trong quản lý quy hoạch và xây dựng có liên quan đến trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện, thành phố.

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến trong hành vi của người tham gia giao thông.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường vận động các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cấp xã nếu để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt hoặc đấu nối công trình vào đường bộ trái phép.

- Không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng nhà nước đối với tập thể Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng Ban An toàn giao thông huyện nếu trong năm để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn mà nguyên nhân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo nhưng chưa khắc phục.

- Ban hành quy định về trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp (xã, phường, thị trấn) và các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác phối hợp bảo đảm TTATGT, trong kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý hành lang ATGT trên địa bàn phụ trách. Quán triệt, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Định kỳ 6 tháng các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố thực hiện đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Giao thông vận tải - Xây dựng).

2. Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị theo kế hoạch báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Chính phủ theo quy định (trước ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm).

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT: T
U, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Ban An toàn Giao thông tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu VT, TH1, BBT, QLĐT3,5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu136/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2019
Ngày hiệu lực01/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 136/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 136/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu136/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành01/04/2019
        Ngày hiệu lực01/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 136/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 136/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông Lào Cai

           • 01/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực