Văn bản khác 1372/KH-UBND

Kế hoạch 1372/KH-UBND tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1372/KH-UBND tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đồng Nai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC GẶP GỠ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2016

Nhằm cung cấp thông tin kịp thi cho doanh nghiệp biết về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2015, kế hoạch năm 2016; lắng nghe những đề xuất, kiến nghị và xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm 2016 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

Tổ chức buổi gặp gỡ giữa đại diện Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh và đại diện các doanh nghiệp FDI trên địa bàn để chúc mừng năm mới, thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2015, kế hoạch năm 2016; lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xử lý tháo gỡ khó khăn, kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn.

II. Nội dung kế hoạch.

1. Thời gian, địa điểm và hình thức t chức.

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 25/3/2016 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị và tiệc cưới GOLDEN LOTUS (số 105B Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Hình thức: Họp mặt theo hình thức tọa đàm, bố trí bàn hình chữ nhật, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, dịch cabin 2 thứ tiếng (tiếng Anh và tiếng Hoa), toàn bộ khách tham dự sử dụng tai nghe.

2. Thành phần.

- Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

- Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Ngoại vụ, Cục Thuế, Cục Hải quan, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Thông tin Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, PCCC, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, UBND thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Thống Nhất.

- Đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản, Hàn Quốc, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh; các Chi hội Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan tại Đồng Nai

- Các cơ quan báo, đài: Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai; Báo Lao động Đồng Nai, Văn phòng thường trực Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ tại Đồng Nai.

- Các công ty kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn (khoảng 200-250 doanh nghiệp).

3. Chương trình Hội nghị.

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h00’-8h45’

Tiếp đón đại biểu;

Các đại biểu giao lưu và dùng Tiệc trà

- BQL các KCN;

- S KH&ĐT;

- VP. UBND tỉnh

8h45’-8h50’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

BQL các KCN

8h50’-8h55’

Phát biểu chào mừng đầu năm và khai mạc của Lãnh đạo tỉnh

Lãnh đạo tỉnh

8h55’-9h05’

Tóm tắt tình hình KT-XH của tỉnh, tình hình đầu tư và hoạt động của các DN FDI năm 2015, phương hướng năm 2016 (trình chiếu)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp - Đài PTTH Đồng Nai

9h05’-9h15’

Báo cáo tổng hợp ý kiến gửi trước của các doanh nghiệp FDI

Lãnh đạo BQL các KCN

9h15’-11h15’

Trao đổi, thảo luận

Lãnh đạo UBND tnh điều hành

11h15’-11h30’

Lãnh đạo tỉnh phát biểu kết thúc hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh

III. Tổ chức thực hiện.

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Chuẩn bị Thư mời (dạng thiệp mời tiếng Việt và tiếng Anh).

- Lập danh sách khách mời gồm các cơ quan, doanh nghiệp, Hiệp hội, Tổng Lãnh sự các nước dự kiến mời; gửi thư mời theo danh sách và xác nhận thành phần tham dự cụ thể theo thư mời;

- Chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo tỉnh, tóm tắt và trình bày tóm tắt thông tin kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2015, kế hoạch 2016;

- Tổng hợp các ý kiến gửi trước của các DN, chuyển các Sở, Ngành liên quan trả lời, biên tập và in thành tài liệu phục vụ hội nghị (Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa);

- Phi hợp Đài PTTH thực hiện Vidéo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tình hình đầu tư và hoạt động của các DN FDI năm 2015, phương hướng năm 2016;

- Dn chương trình Hội nghị.

- Làm đầu mối lập dự toán chi, trình UBND tỉnh và quyết toán các chi phí liên quan đến hội nghị;

- Chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ liên hệ phiên dịch tiếng Anh và tiếng Hoa trong hội nghị, tai nghe, buồng dịch (cabin)..,

- Cử cán bộ đón khách, ghi danh, phục vụ Hội nghị và Thư ký Hội nghị; Tổng hợp kết quả Hội nghị báo cáo UBND tnh trong tháng 03/2016.

- Phi hp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí liên quan Hội nghị, thanh quyết toán theo quy định hiện hành;

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cung cấp thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 cho Ban Quản lý KCN để tổng hợp biên tập nội dung Vidéo trình chiếu tại Hội nghị;

- Lập danh sách doanh nghiệp FDI ngoài KCN dự kiến mời, gửi thư mời và xác nhận thành phần tham dự.

- Cử cán bộ tham gia đón khách và phục vụ hội nghị

3. Văn phòng UBND tỉnh.

- Trình lãnh đạo tỉnh ký Thư mời, chuyển Ban quản lý các KCN phát hành chậm nhất vào ngày 26/02/2016;

- Chuẩn bị hậu cần cho công tác tổ chức Hội nghị: Liên hệ địa điểm tổ chức, trang trí hội trường, băng rôn, phông nền, nước uống, đồ ăn nhẹ, trái cây...,

- Cử cán bộ phục vụ và ra thông báo nội dung Hội nghị.

4. Sở Tài chính.

Làm việc cụ thể với Ban Quản lý các Khu công nghiệp để thống nhất bố trí nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị, trình UBND tỉnh phê duyệt. Công việc thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/03/2016.

5. Sở Ngoại vụ.

Bố trí phiên dịch tiếng Anh và tiếng Hoa (dịch cabin) phục vụ hội nghị (bao gồm dịch Vidéo trình chiếu).

6. Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai.

Thực hiện Vidéo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tình hình đầu tư và hoạt động của các DN FDI năm 2015, phương hướng năm 2016.

7. Các đơn vị liên quan.

Cử lãnh đạo tham dự, giải đáp các ý kiến liên quan của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách tại hội nghị.

Các đơn vị được phân công căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

Quá trình triển khai gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh ngày 25/3/2016; UBND tỉnh triển khai đến các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành phần: các cơ quan và báo đài tham dự;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tinh;
- Các thành viên BHĐ hỗ trợ DN;
- Lưu: VT, TH, KT, ĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1372/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1372/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2016
Ngày hiệu lực29/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1372/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1372/KH-UBND tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đồng Nai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1372/KH-UBND tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đồng Nai 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1372/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành29/02/2016
        Ngày hiệu lực29/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1372/KH-UBND tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đồng Nai 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1372/KH-UBND tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đồng Nai 2016

              • 29/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực