Văn bản khác 142/KH-UBND

Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2017 triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6 và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017)

Nội dung toàn văn Kế hoạch 142/KH-UBND 2017 triển khai tháng hành động phòng chống ma túy Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY HƯỞNG ỨNG “NGÀY QUỐC TẾ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY” VÀ “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY” 26/6 VÀ MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2017)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 693/TTg- KGVX ngày 19/5/2017 về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chng ma túy”“Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6), UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố trong tháng 6 năm 2017 với chủ đề “Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung tuyên truyền sâu rộng tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần; đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt những chủ trương chỉ đạo, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thành phố về công tác phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay.

2. Thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức, tập trung vận động tự nguyện tại các Trung tâm; tăng cường công tác lập, duyệt hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào quản lý theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và đi cai nghiện bắt buộc; quản lý, giáo dục có hiệu quả số người sau cai nghiện tại cộng đồng, qua đó làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố.

3. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở; quan tâm chú trọng các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, đảm bảo có sự phối hợp, tích cực tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CÔNG TÁC CỤ TH

- Phát hiện, bắt giữ, xử lý hình sự 200 vụ phạm tội về ma túy (trong đó xử lý hình sự 110 vụ có tính chất mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy).

- Tập trung giữ ổn định các địa bàn có tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành, phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp mới về tệ nạn ma túy. Giải quyết ít nhất 02 điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.

- Lập hồ sơ, đưa vào lưu trú tạm thời, thực hiện Quyết định cai nghiện bắt buộc 80 người nghiện ma túy; vận động 150 người nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm.

- Lập hồ sơ đưa 50 người nghiện ma túy vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(có biểu giao chi tiết kèm theo)

III. NỘI DUNG, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, tăng dung lượng và thời lượng đăng tin, bài, phát sóng tuyên truyền, chuyển tải thông điệp phòng, chống ma túy bằng các hình thức sinh động (chú trọng truyền thông qua mạng xã hội), phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, trong đó, tập trung vào các nội dung:

a) Đa dạng hóa nội dung tuyên truyền:

- Phổ biến Luật phòng, chống ma túy và các quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy, chủ trương, chính sách của Thành phố hiện đang triển khai, thực hiện trong công tác phòng, chống ma túy;

- Lịch sử, ý nghĩa "Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chng ma túy" (26/6) và Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 với chủ đề “Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy”;

- Tác hại của ma túy nhất là các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần sa, "bóng cười", "tem giấy", "bùa lưỡi", cách nhận biết các loại cây có chứa chất ma túy (cần sa, cây Khat...)...;

- Các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy, cổ vũ động viên gương người nghiện ma túy thành công, tập trung vào các mô hình hỗ trợ người nghiện có hiệu quả tại cộng đồng;

- Chủ trương, đổi mới công tác cai nghiện, xã hội hóa công tác cai nghiện, các mô hình điều trị cai nghiện phục hồi hiệu quả...

b) Đổi mới về phương thức, biện pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các báo in, báo điện tử, chú trọng truyền thông qua mạng xã hội; tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn nói chuyện chuyên đề, tổ chức các cuộc thi, giao lưu, sinh hoạt Câu lạc bộ, chú trọng tiếp cận tuyên truyền của hội viên các hội, đoàn thể, cộng tác viên, tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện...

c) Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào phòng, chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng nhân dân ở khu dân cư, Tổ dân phố, thôn, xóm... tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn. Duy trì các hoạt động tuần tra nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh...

2. Triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an, trong đó coi trọng công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, điều tra cơ bản về đối tượng liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy, người nghiện ma túy... nhằm phát hiện, đấu tranh, triệt xóa kịp thời các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các đường dây ổ nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, các ổ nhóm sản xuất ma túy tổng hợp, chú ý phát hiện đường dây vận chuyển ma túy trái phép qua đường bưu điện, đường hàng không. Tập trung bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy trên các tuyến vào thành phố Hà Nội hoặc trung chuyển qua Thành phố.

3. Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), tăng cường kiểm tra, quản lý các loại hình kinh doanh lưu trú (khách sạn, quán Bar, karaoke, nhà trọ), cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về ANTT, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, thông qua việc kiểm tra, kiến nghị đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội.

4. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nội chính tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy. Đẩy mạnh công tác xét xử điểm, xét xử lưu động ở địa bàn dân cư nhằm tuyên truyền, răn đe tội phạm.

5. Đẩy mạnh công tác cai nghiện, tập trung lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, làm tốt công tác vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm của Thành phố, tuyên truyền, tư vấn và điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone... Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội và Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu quản lý, cai nghiện ma túy với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, chất lượng chăm sóc và điều trị cho người nghiện tăng cao nhằm thu hút người nghiện tự nguyện vào cai nghiện tại các Trung tâm.

6. Tăng cường công tác theo dõi, quản lý người nghiện và người sử dụng ma túy hiện có mặt tại nơi cư trú cũng như các trường hợp đang cai nghiện tại cộng đồng dưới mọi hình thức (cai nghiện tự nguyn tại gia đình, cộng đồng, điều trị Methadone...) nếu phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy thì lập hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp điều tra, xử lý hình sự 200 vụ phạm tội về ma túy (trong đó xử lý hình sự 110 vụ có tính chất mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy); tổ chức triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy tại địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn công cộng, khu vực giáp ranh phức tạp về ANTT, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới về tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời, thường xuyên rà soát, lên danh sách số đối tượng trọng điểm, hoạt động phức tạp, đối tượng “bán đại lý”, “bán lẻ” ma túy trên địa bàn; chủ động kiểm danh, kiểm diện và quản lý chặt chẽ số người nghiện, người sử dụng ma túy ngoài cộng đồng, đặc biệt số người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”, đảm bảo tất cả số đối tượng phát hiện đều có hồ sơ theo dõi, quản lý chặt chẽ và có phương án giải quyết triệt để, hiệu quả.

7. Chấn chỉnh hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện, các Câu lạc bộ quản lý sau cai nghiện.... nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1556/SLĐTBXH-CCPCTNXH ngày 24/6/2015 thực hiện phong trào "Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng".

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an thành phố Hà Nội

- Tham mưu UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy, hưởng ứng "Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy", phân bổ chỉ tiêu và đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

- Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi, những địa bàn có dấu hiệu phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy; các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy, nhận diện trúng các loại đối tượng, nhất là số đối tượng là người tỉnh ngoài có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy; đối tượng Việt kiều hoặc người người Việt Nam từng có thời gian lao động ở nước ngoài có biểu hiện móc nối hoạt động sản xuất ma túy để chủ động triển khai các kế hoạch đấu tranh phù hợp.

- Siết chặt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý các loại hình kinh doanh lưu trú (khách sạn, quán Bar, karaoke, nhà trọ), tập trung vào những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về ANTT, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

- Phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng chuyên trách chống tội phạm về ma túy của Bộ Công an, Hải Quan, An ninh sân bay, Bộ đội biên phòng, Công an các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội... để thu thập tài liệu, xây dựng phương án tập trung đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, thành phố, xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài nhằm ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn Thủ đô.

- Phối hợp chặt chẽ Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong đảm bảo chấp hành pháp luật, tiến độ, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, tăng cường xét xử điểm và lưu động các vụ án về ma túy.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan đôn đốc, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP; tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc tại các Trung tâm, qua đó làm giảm tội phạm, giảm phức tạp về tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo các Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội, Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về phòng, chống tái nghiện, tạo việc làm sau cai.... tại các Trung tâm; tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, thủ tục để tổ chức tiếp nhận người nghiện vào quản lý, cai nghiện do các quận, huyện chuyển lên đảm bảo nhanh gọn.

- Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa gây rối trật tự trong các Trung tâm, bảo vệ an toàn, an ninh, trật tự các Trung tâm; làm tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, nhân viên, học viên, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của học viên, phát hiện kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ để chủ động đối thoại, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh tại đơn vị.

- Đôn đốc, hướng dẫn phòng lao động thương binh xã hội quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo cùng cấp chỉ đạo đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai; tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng (theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ). Phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện và trong công tác lập, duyệt hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc.

- Chỉ đạo cơ sở nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mô hình Câu lạc bộ B93, Đội công tác xã hội tình nguyện, vai trò của các Hội, đoàn thể trong tổ chức quản lý, giáo dục, giúp đỡ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với các đối tượng sau cai nghiện. Chủ trì tham mưu, đề xuất Thành phố hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn thực hiện hỗ trợ tạo việc làm, cho vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với đối tượng sau cai nghiện ma túy tại địa bàn.

3. SY tế

- Tiếp tục thực hiện điều trị Methadone cho người nghiện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an các cấp nắm chắc di biến động của bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone (việc tuân thủ điều trị của các bệnh nhân).

- Chủ động, tích cực, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh tân dược, quản lý sử dụng cấp phát các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền chất dùng trong y học tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các nhà thuốc... nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan, báo chí thành phố Hà Nội: Phối hợp Công an thành phố Hà Nội tăng cường đăng tin, bài, phát sóng tuyên truyền, giáo dục về tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần sa, "bóng cười", "tem giấy", "bùa lưỡi"...; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; các quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy... nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

- Đồng thời, chỉ đạo tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa "Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy" (26/6) và Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017 với chủ đề “Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy” tại các địa bàn dân cư, qua đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội, cá nhân và gia đình trong công tác phòng, chống ma túy; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, phối hợp các tổ chức thành viên, các cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở (phường, xã, thị trấn) đẩy mạnh thực hiện “Phát động toàn dân tham gia vận động người nghiện đi cai nghiện, quản lý, giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng”, gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô, Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị

Tăng thời lượng, tần suất phát sóng tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy với nhiều thể loại: Phim, phóng sự điều tra vụ án, phóng sự về tác hại của sử dụng ma túy và các chất gây nghiện như: Ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ, "bóng cười", "tem giấy", "bùa lưỡi"... trong giới trẻ hiện nay; đưa tin, bài tuyên truyền về những tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người nghiện sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khuyến khích các hoạt động gắn với chủ đề "Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy" trên các báo in, báo điện tử, chú trọng truyền thông qua mạng xã hội... Bên cạnh đó, cần tuyên truyền bằng hình ảnh cách nhận biết các loại cây có chứa chất ma túy (cần sa, cây Khat...) để phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nhằm ngăn ngừa việc trồng cây có chứa chất ma túy tại các hộ gia đình vì không nhận thức được cây có chứa chất ma túy...

7. Sở Văn hóa và Thể thao

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức tuyên truyền nội dung phòng, chống ma túy lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sáng tác tác phẩm về phòng, chống ma túy; treo khẩu hiệu, băng rôn, panô, biểu diễn văn nghệ xung kích tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các địa bàn công cộng, khu dân cư...

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng "Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy" cho học sinh, sinh viên; phối hợp chính quyền phường, xã, thị trấn, gia đình tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, lồng ghép tuyên truyền, ký cam kết phòng ngừa tệ nạn ma túy cho học sinh trong thời gian nghỉ hè. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên với nội dung nhấn mạnh tác hại của ma túy tổng hợp, đặc biệt là “ma túy đá, "tem giấy", "bùa lưỡi", "bóng cười" kết hợp với tổ chức hoạt động thể thao, văn hóa, thi sáng tác, hội thảo chuyên đề, thông qua mạng Internet...

9. Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực cửa khẩu, các hoạt động nhập khẩu hàng hóa, gửi quà biếu, quà tặng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vận chuyển trái phép các chất ma túy vào địa bàn thành phố Hà Nội.

10. Sở Công Thương

Phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Sở Y tế và chính quyền cơ sở, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh hóa chất, tiền chất, tân dược, phát hiện kịp thời các cơ sở vi phạm kinh doanh, sản xuất trái phép các chất gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất; đặc biệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị thường trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng khí N2O bơm vào bóng bay ("bóng cười") trên địa bàn Thành phố, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở, trực thuộc, phối hợp các Sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở tăng cường rà soát địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời việc trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

12. Đề nghị Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội

Chỉ đạo các chi hội cơ sở thực hiện chuyên đề “phòng, chống ma túy từ gia đình”, tăng cường các hoạt động, công tác hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai nghiện tại cộng đồng với các hình thức như: Thăm, tặng quà người nghiện và gia đình người nghiện ma túy có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình; giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện ma túy...; tư vấn vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tạo việc làm cho người sau cai, hỗ trợ người sau cai vay vốn sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống.

Phối hợp lực lượng Công an, các ban, ngành cùng cấp thường xuyên rà soát, lên danh sách những người có nguy cơ mắc nghiện, người nghiện ở địa bàn để tuyên truyền không sử dụng ma túy hoặc vận động đi cai tự nguyện chữa trị kịp thời. Phân công cho hội viên đảm nhận quản lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai nghiện là con hội viên, người nghiện ở cộng đồng.

13. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng "Tháng hành động, ngày toàn dân phòng, chống ma túy" thông qua các hoạt động như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho công nhân viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là các khu công nghiệp có nhiều công nhân, người lao động (thuê trọ ở ngoài cộng đồng) dễ bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội.

14. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố

Tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong tháng cao điểm. Tổ chức đưa các vụ án phạm tội về ma túy ra xét xử điểm và xét xử lưu động tại phường, xã, thị trấn trọng điểm, có nhiều phức tạp về tệ nạn ma túy, đồng thời thông báo lịch xét xử lưu động các vụ án ma túy cho các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để đưa tin tuyên truyền, răn đe phòng ngừa tội phạm ở cơ sở.

15. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

Chỉ đạo các quận, huyện, thị đoàn phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với hoạt động tiếp sức mùa thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ cho thanh, thiếu niên ở khu dân cư, trường học. Rà soát, tổng hợp danh sách những thanh niên ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn xóm đang trong độ tuổi thanh thiếu niên có nguy cơ mắc nghiện cao, phân công đoàn viên tư vấn tiếp cận tuyên truyền về tác hại của ma túy, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm của Thành phố, giao các đoàn viên thanh niên đảm nhận giúp đỡ người nghiện sau cai.

16. Thành viên Ban Chỉ đo

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trên cơ sở kế hoạch triển khai tháng hành động đã được UBND Thành phố ban hành; xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

17. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả phù hợp với địa bàn dân cư, từng nhóm đối tượng như: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy trên hệ thống loa đài truyền thanh, trạm thông tin xã, phường, thị trấn; tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề; tổ chức cho các hộ dân, người nguy cơ cao, người nghiện, đối tượng sau cai ma túy ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; treo khẩu hiệu, băng rôn, panô cổ động công tác phòng, chống ma túy ở những nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền lưu động, diễu hành cổ động truyền truyền hưởng ng "Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy", biểu diễn văn hóa, văn nghệ xung kích tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các khu dân cư, địa bàn công cộng, địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm, cộng đồng; chú trọng công tác quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện để phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả; vận động các tổ chức xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ tạo việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho người nghiện tại địa bàn. Nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy được giao tại Kế hoạch này.

- Làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định; tập trung rà soát, lập hồ sơ đưa các đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Hướng dẫn số 26/HD-CAHN-PV11-PV19 ngày 09/6/2015 của Công an thành phố Hà Nội để đưa các đối tượng vào diện quản lý, làm nguồn để đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, đi cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, UBND, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (26/6) có hiệu quả, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

2. Kết thúc Tháng hành động phòng, chống ma túy, các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể Thành phố, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện và gửi Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố (Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ: Phòng Tham mưu - 87 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 05/7/2016 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Chính phủ.

3. Giao Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch; phê bình những đơn vị không thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;
- V11, C41, C42 - Bộ Công an;
- Thành viên Ban Chđạo;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các đơn vị được phân công, đề nghị trong Kế hoạch;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, P.C.Công;
Các phòng: KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu VT, KGVX(Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

 

BIỂU CHỈ TIÊU ĐẤU TRANH, CAI NGHIỆN MA TÚY GIAO TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 15/6/2017 của UBND Thành phố)

TT

ĐƠN VỊ

Bắt giữ XLHS

Cai nghiện ma túy

Đưa đối tượng vào quản lý theo NĐ 111

Tng

Vụ có tính chất MB,VC

Lập hồ sơ, đưa vào lưu trú tạm thời, thực hiện quyết định CNBB

Vận động cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm

1

Hoàn Kiếm

14

7

1

5

1

2

Hai Bà Trưng

18

11

5

5

 

3

Đống Đa

20

11

4

5

2

4

Ba Đình

6

4

2

8

2

5

Tây Hồ

6

3

2

0

2

6

Cầu Giấy

7

3

4

7

1

7

Thanh Xuân

6

1

1

8

3

8

Hoàng Mai

5

3

1

5

2

9

Long Biên

8

4

6

5

2

10

Thanh Trì

10

7

1

8

2

11

Nam Từ Liêm

8

4

6

4

1

12

Bắc Từ Liêm

9

4

2

2

1

13

Gia Lâm

3

1

1

0

3

14

Đông Anh

9

4

3

7

 

15

Sóc Sơn

4

3

2

5

3

16

Hà Đông

6

4

3

8

 

17

Sơn Tây

6

3

2

4

 

18

Ba Vì

4

2

3

8

3

19

Chương Mỹ

5

2

3

8

3

20

Đan Phượng

4

3

3

5

1

21

Hoài Đức

5

3

2

5

2

22

Mỹ Đức

5

3

3

5

3

23

Phú Xuyên

4

3

3

4

1

24

Phúc Thọ

5

3

2

5

2

25

Quốc Oai

3

2

2

5

2

26

Thanh Oai

4

3

2

6

2

27

Thạch Thất

3

2

3

3

1

28

Thường Tín

3

2

3

6

2

29

ng Hòa

4

3

3

4

2

30

Mê Linh

3

1

2

0

1

31

PC47

3

1

 

 

 

Tổng

200

110

80

150

50

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu142/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2017
Ngày hiệu lực15/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 142/KH-UBND 2017 triển khai tháng hành động phòng chống ma túy Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 142/KH-UBND 2017 triển khai tháng hành động phòng chống ma túy Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu142/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành15/06/2017
        Ngày hiệu lực15/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 142/KH-UBND 2017 triển khai tháng hành động phòng chống ma túy Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 142/KH-UBND 2017 triển khai tháng hành động phòng chống ma túy Hà Nội

           • 15/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực