Văn bản khác 146/KH-UBND

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2014 đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 146/KH-UBND 2014 đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 146/KH-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC NGHĨA TRANG TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy về tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011-2015; Thực hiện Quy hoạch phát triển nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch đầu tư xây dựng các nghĩa trang tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

A. Mục đích, yêu cầu:

- Triển khai thực hiện cụ thể Quy hoạch phát triển nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy, Chương trình Công tác của UBND Thành phố năm 2014;

- Huy động các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn đầu tư xã hội hóa; phát huy sức mạnh của các cấp ủy đảng, chính quyền và tạo sự đồng thuận của nhân dân địa phương trong việc triển khai đầu tư xây dựng các nghĩa trang tập trung trên địa bàn Thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng nghĩa trang, nhà hỏa táng cho từng năm từ nay đến năm 2020, giải quyết nhu cầu an táng của nhân dân Thủ đô đến năm 2020.

- Đảm bảo triển khai đúng mục tiêu, định hướng của các quy hoạch: Quy hoạch phát triển nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 09/01/2013; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2013 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

- Xây dựng Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung trên địa bàn một số huyện đến năm 2020.

- Xây dựng Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố.

B. Nội dung kế hoạch

I. Thực trạng nghĩa trang tập trung của Thành phố

1. Các nghĩa trang hiện có:

Hiện tại, trên địa bàn toàn Thành phố có 2.362 nghĩa trang với diện tích đất nghĩa trang khoảng 2743 ha (chiếm 0,82% diện tích đất tự nhiên). Trong đó:

- 1 nghĩa trang Quốc gia: Nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy), diện tích hiện có khoảng 5,5 ha.

- 7 nghĩa trang cấp Thành phố với tổng diện tích khoảng 101,26 ha (trong đó có 02 nghĩa trang liệt sỹ).

- 3 nghĩa trang tập trung cấp huyện với tổng diện tích khoảng 12,15 ha.

- 2.353 nghĩa trang do các xã, thôn quản lý với tổng diện tích khoảng 2.624 ha.

- Nghĩa trang Mai Dịch được cải tạo, nâng cấp thành công viên nghĩa trang với quy mô mở rộng thêm khoảng 3.000 m2 và cải tạo, nâng cấp 1.200 mộ liệt sỹ thời chống Pháp;

Thành phố hiện có 01 cơ sở hỏa táng tại nghĩa trang Văn Điển, hoạt động đã bị quá tải, không đáp ứng kịp nhu cầu hỏa táng, các ca hỏa táng phải chờ đợi lâu.

Hầu hết các nghĩa trang tập trung của Thành phố đã hết diện tích đất an táng; Hiện tại, nghĩa trang Văn Điển (18 ha) ngừng hung táng, chí phục vụ hỏa táng, lưu giữ tro, trồng cây xanh, cải tạo thành công viên nghĩa trang; Đóng cửa nghĩa trang Yên Kỳ 1, Sài Đồng (quận Long Biên), Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), Hà Đông (quận Hà Đông) và tiến hành cải tạo thành công viên nghĩa trang trước năm 2015.

2. Các nghĩa trang theo quy hoạch

Theo Quy hoạch phát triển nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014, hệ thống nghĩa trang trên địa bàn Thành phố được quy hoạch như sau (Phụ lục I):

a) Nghĩa trang tập trung liên tỉnh: Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (Yên Kỳ 2), xã Phú Sơn, huyện Ba Vì.

b) Nghĩa trang tập trung cấp Thành phố:

- Các nghĩa trang tập trung: Mở rộng nghĩa trang Vĩnh Hằng (huyện Ba Vì), cải tạo mở rộng nghĩa trang Thanh Tước thành công viên nghĩa trang.

- Các nghĩa trang xây dựng mới:

+ Nghĩa trang Minh Phú (huyện Sóc Sơn) đến năm 2020 khoảng 83 ha, đến năm 2030 khoảng 100 ha; sử dụng hình thức cát táng, táng một lần, hỏa táng; phục vụ cho nhu cầu của nhân dân khu vực phát triển đô thị huyện Sóc Sơn và quy tập mộ di chuyển trong khu vực phát triển đô thị huyện Đông Anh, Mê Linh, Long Biên và Gia Lâm.

+ Nghĩa trang Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn) đến năm 2020 khoảng 10 ha; sử dụng hình thức hỏa táng; phục vụ nhu cầu cho nhân dân khu vực phía Bắc Hà Nội bao gồm các huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh.

+ Nghĩa trang Xuân Nộn (huyện Đông Anh) đến năm 2020 khoảng 10 ha; sử dụng hình thức hỏa táng; phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Nghĩa trang Trung Màu (huyện Gia Lâm) đến năm 2020 khoảng 17 ha, đến năm 2030 khoảng 35 ha, đến năm 2050 khoảng 53 ha; sử dụng hình thức hung táng, cát táng, táng một lần, hỏa táng; phục vụ nhu cầu cho nhân dân khu vực Quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

+ Nghĩa trang Trần Phú (huyện Chương Mỹ) đến năm 2020 khoảng 10 ha, đến năm 2030 khoảng 25 ha; sử dụng hình thức cát táng và hỏa táng; phục vụ nhu cầu của nhân dân và quy tập mộ di chuyển trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

+ Nghĩa trang Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên) đến năm 2020 khoảng 17 ha, đến năm 2030 khoảng 30 ha; sử dụng hình thức hung táng, cát táng, táng một lần và hỏa táng; phục vụ nhu cầu của nhân dân và quy tập mộ di chuyển trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

c) Nghĩa trang tập trung cấp huyện:

- Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị xã Sơn Tây với quy mô 19 ha (bao gồm cả diện tích nghĩa trang hiện có); sử dụng hình thức hung táng, cát táng; phục vụ nhu cầu an táng và quy tập mộ di chuyển trên địa bàn Thị xã Sơn Tây.

- Xây dựng mới 11 nghĩa trang tập trung cấp huyện để phục vụ quy tập mộ di chuyển và chôn mới của khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn các huyện: Sóc Sơn (5 ha), Đông Anh (10 ha), Quốc Oai (11 ha), Phúc Thọ (15 ha), Thường Tín (35 ha), Thanh Oai (30 ha), Ứng Hòa (10 ha), Đan Phượng (30 ha), Hoài Đức (20 ha), Mỹ Đức (10 ha), Thạch Thất (34 ha).

d) Khu vực nông thôn: Nhân dân sẽ tiếp tục sử dụng các nghĩa trang phân tán hiện có tại địa phương (chủ yếu hung táng và cát táng). Các nghĩa trang hiện có, phân tán quy mô nhỏ, không đủ khoảng cách ly hoặc nằm trong quy hoạch sử dụng đất phải có kế hoạch đóng cửa, trồng cây xanh cách ly, khi có nhu cầu sử dụng đất có thể di chuyển đến nghĩa trang tập trung ở các vùng theo quy hoạch. Các nghĩa trang hiện có nếu đủ điều kiện tồn tại, phù hợp với quy hoạch sẽ mở rộng diện tích, xây dựng và sử dụng như các nghĩa trang liên thôn, liên xã theo tiêu chuẩn nghĩa trang và quy hoạch xây dựng nông thôn mới để tiết kiệm đất. Vùng nông thôn có nhu cầu hỏa táng, sẽ sử dụng nhà hỏa táng gần nhất trong khu vực.

3. Về đầu tư xây dựng dự án nghĩa trang tập trung

a) Các nghĩa trang đang thực hiện đầu tư: Nghĩa trang Yên Kỳ 2 huyện Ba Vì; Mở rộng nghĩa trang tập trung Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì; Nghĩa trang Thanh Tước, huyện Mê Linh gồm: Dự án 1 - Cải tạo nghĩa trang Thanh Tước; Dự án 2 - Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước; Nghĩa trang Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

b) Các nghĩa trang dự kiến sẽ triển khai đầu tư: Nghĩa trang Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, quy mô 10 ha; Nghĩa trang Trần Phú, huyện Chương Mỹ, quy mô 10 ha; Nghĩa trang Xuân Nộn, huyện Đông Anh, quy mô 10 ha.

4. Về các công trình nhà hỏa táng: Tiếp tục sử dụng cơ sở hỏa táng hiện có tại nghĩa trang Văn Điển; Đầu tư 08 cơ sở hỏa táng mới trong các nghĩa trang tập trung, cụ thể như sau: Minh Phú, Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn); Xuân Nộn (huyện Đông Anh); Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên); Trung Màu (huyện Gia Lâm); Vĩnh Hằng, Yên Kỳ (huyện Ba Vì); Trần Phú (huyện Chương Mỹ).

II. Kế hoạch thực hiện:

1. Danh mục các nghĩa trang tập trung hiện có và đang triển khai đầu tư xây dựng (Phụ lục 2)

2. Các dự án nghĩa trang tập trung giai đoạn 2014-2020 (Phụ lục 3)

Để đảm bảo tính khả thi của Kế hoạch và sớm đưa vào sử dụng một số nghĩa trang tập trung, kịp thời phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân Thành phố trong giai đoạn 2014-2020, các Sở, ngành; UBND các Huyện: Ba Vì, Mê Linh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Đông Anh và các đơn vị liên quan tập trung tiếp tục triển khai thực hiện các dự án nghĩa trang sau:

a) Dự án nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (giai đoạn I):

Tiến độ dự kiến:

- Công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Đã hoàn thành.

- Lựa chọn nhà đầu tư, cơ chế xã hội hóa đầu tư: Quý III/2014.

- Hoàn thành công tác GPMB: Quý II/2015.

- Hoàn thành dự án: Quý I/2016.

b) Dự án mở rộng nghĩa trang tập trung Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì:

Tiến độ dự kiến:

- Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Quý III/2014.

- Hoàn thành dự án xây dựng nhà hỏa táng: Quý IV/2014.

c) Tiếp tục triển khai 2 dự án khu vực Nghĩa trang Thanh Tước, huyện Mê Linh:

- Dự án 1: Cải tạo nghĩa trang Thanh Tước (trồng cây xanh, đường dạo, nhà lưu tro); Quy mô khoảng 3,3 ha. Chủ đầu tư: Ban Phục vụ Lễ tang Thành phố - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Dự án 2: Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước với quy mô khoảng 6,4 ha; hình thức táng là cát táng. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Sen Vàng.

Tiến độ dự kiến:

- Công tác lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Đã hoàn thành.

- Hoàn thành công tác GPMB: Quý IV/2014.

- Hoàn thành dự án: Quý III/2016.

d) Dự án xây dựng cơ sở hỏa táng Xuân Nộn, huyện Đông Anh: Quy mô 10 ha.

Tiến độ dự kiến:

- Hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Quý III/2015.

- Hoàn thành công tác GPMB: Quý II/2016.

- Lựa chọn nhà đầu tư: Quý III/2016.

- Hoàn thành dự án: Quý III/2017.

đ) Dự án xây dựng nghĩa trang Trần Phú, huyện Chương Mỹ: Quy mô 10 ha. Hình thức táng: Cát táng, hỏa táng.

Tiến độ dự kiến:

- Công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: 2014-2015.

- Hoàn thành công tác GPMB: Quý IV/2016.

- Lựa chọn nhà đầu tư: Quý IV/2016.

- Hoàn thành dự án: Quý IV/2017.

e) Dự án xây dựng nghĩa trang Bắc Sơn, huyện Sóc Son: Xây dựng nghĩa trang đồng bộ với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực. Quy mô 10 ha. Hình thức táng: Hỏa táng.

Tiến độ dự kiến:

- Công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: 2014-2015.

- Hoàn thành công tác GPMB: Quý II/2016.

- Lựa chọn nhà đầu tư: Quý III/2016.

- Hoàn thành dự án: Quý IV/2017.

g) Dự án xây dựng Nghĩa trang Minh Phú, huyện Sóc Sơn:

Tiến độ dự kiến:

- Công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: 2014-2015.

- Hoàn thành công tác GPMB: Quý IV/2016.

- Lựa chọn nhà đầu tư: Quý I/2017.

- Hoàn thành dự án: Quý I/2019.

h) Dự án cải tạo nâng cấp để chuyển đổi nhiệm vụ của nghĩa trang Văn Điển: Dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại quyết định số 6436/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND Thành phố với tổng mức đầu tư là: 336,262 triệu đồng (kinh phí GPMB là 32,407 triệu đồng). Mục tiêu đầu tư: thực hiện quy hoạch chi tiết được duyệt nhằm chuyển đổi nhiệm vụ sang phục vụ hỏa táng, lưu giữ bình tro di hài và cải tạo cảnh quan môi trường theo hướng xây dựng Công viên nghĩa trang.

3. Giải pháp tổ chức thực hiện:

a) Về công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch

- Công tác giải phóng mặt bằng: Đối với các dự án đã giao chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục triển khai theo tiến độ của các dự án. Đối với các dự án tại các huyện chưa giao chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giao UBND huyện làm chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ tại Kế hoạch này.

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư của Thành phố đối với các dự án nghĩa trang tập trung, cơ sở hỏa táng.

- UBND các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, bố trí quỹ đất xây dựng các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo Quy hoạch phát triển nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tái định cư đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố.

b) Về nguồn vốn:

- Xã hội hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng các nghĩa trang tập trung: Yên Kỳ, Vĩnh Hằng - huyện Ba Vì, Thanh Tước - huyện Mê Linh, Minh Phú - huyện Sóc Sơn, cơ sở hỏa táng: Xuân Nộn - huyện Đông Anh, Bắc Sơn - huyện Sóc Sơn; việc triển khai thực hiện theo điều kiện cụ thể từng dự án; nguồn vốn gồm: vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong và ngoài nước, các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Thành phố hỗ trợ lãi suất vay tối đa theo quy định đối với các dự án xây dựng cơ sở hỏa táng từ Quỹ đầu tư phát triển của Thành phố.

- Nguồn vốn ngân sách Thành phố: Phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án, hạ tầng xã hội để hỗ trợ địa phương có dự án.

4. Về đánh giá tác động môi trường

Hoàn thành việc đánh giá tác động môi trường của các dự án, thực hiện các giải pháp khắc phục vấn đề về môi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt.

5. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động

- Đẩy mạnh vận động, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về các dự án nghĩa trang, thực hiện việc tang văn minh, sử dụng hình thức hỏa táng.

- Tuyên truyền lồng ghép thông qua việc học tập nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, tại các lớp tập huấn; phát các nội dung tuyên truyền về các dự án nghĩa trang trên đài truyền thanh các xã khu vực dự án.

III. Phân công tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, là đầu mối đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, triển khai các dự án nghĩa trang trong danh mục các dự án trọng điểm của Thành phố; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của các dự án theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố định kỳ hàng tháng, quý và đột xuất về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Kế hoạch, các khó khăn vướng mắc để chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đảm bảo tiến độ.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện có dự án, các báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, vận động nhân dân ủng hộ việc đầu tư xây dựng các dự án nghĩa trang tập trung của Thành phố.

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

- Chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư trong việc xác định cụ thể vị trí, ranh giới lập quy hoạch các nghĩa trang tập trung của Thành phố và các nghĩa trang trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; thẩm định, trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đảm bảo tiến độ của các dự án.

- Xác định các chỉ tiêu quy hoạch đối với các dự án xây dựng nghĩa trang tập trung của Thành phố.

- Phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu đề xuất với UBND Thành phố quy định về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch nghĩa trang theo quy mô diện tích, đáp ứng yêu cầu thuận lợi, rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tổng hợp tình hình triển khai các dự án, lập danh mục, trình UBND phê duyệt danh mục đầu tư các dự án nghĩa trang tập trung, công bố để lựa chọn nhà đầu tư,

- Tổng hợp nhu cầu, đề xuất bố trí vốn đầu tư hàng năm cho các dự án nghĩa trang từ nguồn ngân sách đầu tư XDCB tập trung, báo cáo UBND Thành phố để trình HĐND Thành phố thông qua (bao gồm kinh phí Thành phố trực tiếp thực hiện và bổ sung mục tiêu, hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ dự án nghĩa trang tập trung của Thành phố cho quận, huyện, thị xã).

- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất giải pháp về vốn thực hiện chính sách khuyến khích việc đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục, trình tự lập, phê duyệt các dự án đầu tư nghĩa trang để tạo điều kiện thuận lợi cho UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thống nhất thực hiện.

- Hướng dẫn nhà đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện quy định về đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố (cả bằng nguồn vốn xã hội hóa và vốn ngân sách).

- Xây dựng cơ chế đầu tư xây dựng các nghĩa trang tập trung, cơ sở hỏa táng của Thành phố, hoàn thành trong Quý I/2015.

4. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND Thành phố bố trí vốn hàng năm đầu tư các dự án nghĩa trang tập trung, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ các dự án này; Đề xuất giải pháp về nguồn vốn để thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung trên địa bàn Thành phố.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Quản lý vận hành các nghĩa trang tập trung, cơ sở hỏa táng hiện có được UBND Thành phố giao, đảm bảo hiệu quả, vệ sinh môi trường quy định.

- Chỉ đạo Ban Phục vụ lễ tang Thành phố thực hiện công tác cải tạo, nâng cấp để chuyển đổi nhiệm vụ của các nghĩa trang tập trung hiện có theo nhiệm vụ được UBND Thành phố giao.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố và các Sở, ngành liên quan đề xuất các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư của Thành phố đối với các dự án nghĩa trang tập trung, cơ sở hỏa táng.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015, trong đó lưu ý rà soát, bố trí quỹ đất làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án nghĩa trang trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu, đề xuất cách giải quyết vướng mắc trong việc xử lý quỹ đất dành cho việc xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng, di chuyển các nghĩa trang hiện có và xử lý quỹ đất của các nghĩa trang cũ sau khi di chuyển trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất thực hiện các dự án nghĩa trang tập trung của Thành phố.

- Giám sát các giải pháp xử lý, giảm thiểu tác động môi trường của các dự án nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.

7. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan liên quan thẩm định quy trình, công nghệ táng của các dự án nghĩa trang.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Triển khai việc điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết khu vực xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, trình HĐND Thành phố thông qua để phục vụ dự án nghĩa trang (hỏa táng) tại xã Xuân Nộn. Hoàn thành trong Quý IV/2014.

- Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, các xã trong việc quy hoạch, sắp xếp, xây dựng mới, cải tạo nâng cấp nghĩa trang phải gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Thành phố, tạo sự đồng thuận của nhân dân ủng hộ việc đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung trên địa bàn Thành phố.

10. Công an Thành phố:

Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã để đảm bảo an ninh, trật tự trong công tác giải phóng mặt bằng và quá trình triển khai vận hành các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang tại các địa phương.

11. Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố:

- Xây dựng cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư của Thành phố đối với các dự án nghĩa trang tập trung, cơ sở hỏa táng, trình Thành phố trong Quý IV/2014.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ của các dự án nghĩa trang được giao.

12. Các Ban, Ngành, đoàn thể Thành phố:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức đoàn thể Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, chương trình của Thành ủy, kế hoạch của UBND Thành phố phân công cán bộ lãnh đạo và chuyên viên theo dõi, chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ việc đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung, cơ sở hỏa táng của Thành phố; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.

13. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội:

Tập trung hoàn thành việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của 7 dự án theo tiến độ sau:

- Nghĩa trang Thanh Tước, huyện Mê Linh: Quý IV/ 2014.

- Nghĩa trang Trần Phú, huyện Chương Mỹ: Quý IV/2014.

- Nghĩa trang Xuân Nộn, huyện Đông Anh: Quý III/2014.

- Nghĩa trang Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn: Quý IV/2014.

- Nghĩa trang Minh Phú, huyện Sóc Sơn: Quý IV/2014.

- Nghĩa trang Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên: Quý IV/2016.

- Nghĩa trang Trung Màu, huyện Gia Lâm: Quý IV/2017.

14. UBND các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh:

Căn cứ chương trình của Thành ủy, kế hoạch của UBND Thành phố chủ động xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của huyện; phân công cụ thể 01 đồng chí lãnh đạo huyện (Phó Chủ tịch UBND huyện) trực tiếp, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo; triển khai thực hiện, khắc phục các vấn đề bất cập theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận, chấp hành đúng chủ trương chính sách giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các nghĩa trang tập trung tại địa phương. Cụ thể như sau:

a) UBND huyện Ba Vì:

Phối hợp với Trung tâm Giao dịch đất đai và Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) hoàn thành công tác GPMB và tái định cư trường Trung cấp kỹ thuật Công binh trong Quý IV/2014, hoàn thành công tác GPMB của dự án trong Quý II/2015; tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Ao Vua) triển khai thực hiện dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng (đang triển khai điều chỉnh quy hoạch 1/500).

b) UBND huyện Chương Mỹ: Làm chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án nghĩa trang tại xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ.

- Tổ chức, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng; bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật để giao đất cho nhà đầu tư xây dựng nghĩa trang tại xã Trần Phú; hoàn thành trong Quý IV/2016.

- Phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội trong việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án nghĩa trang tại xã Trần Phú.

c) UBND huyện Mê Linh:

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố thực hiện các công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng nghĩa trang Thanh Tước, hoàn thành GPMB dự án trong Quý 1/2015.

d) UBND huyện Đông Anh: Làm chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án nghĩa trang Xuân Nộn, huyện Đông Anh.

- Phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội trong việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án nghĩa trang tại xã Xuân Nộn.

- Hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ GPMB của dự án trong Quý II/2016.

đ) UBND huyện Sóc Sơn:

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố (Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố) để hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ GPMB các dự án theo tiến độ: Nghĩa trang Bắc Sơn: Quý II/2016; Nghĩa trang Minh Phú: Quý IV/2016.

- Phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội trong việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của các dự án nghĩa trang tại xã: Bắc Sơn, Minh Phú.

15. Các cơ quan báo, đài Thành phố:

Báo Hà Nội Mới, Báo kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội,... căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền chính sách của Thành phố, đưa tin tích cực, tạo sự đồng thuận của nhân dân về chủ trương đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung trên địa bàn Thành phố.

IV. Chế độ báo cáo:

1. Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng, quý, gắn với kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được giao và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25 của tháng cuối Quý hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu để tổng hợp.

3. Giao Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, quý và đột xuất khi có yêu cầu.

Việc đầu tư xây dựng các nghĩa trang tập trung trên địa bàn Thành phố là công việc cấp bách, là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP; Các phòng XDGT, QHKT, VX, TNMT, KT, TH;
- Lưu: VT, XDGTp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC NGHĨA TRANG TẬP TRUNG THEO QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 13/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Địa điểm dự án
(Xã/Phường, Huyện/Thị xã)

Diện tích hiện có (ha)

Quy mô dự kiến mới (ha)

Tổng cộng (ha)

Ghi chú

2011-2020

2020-2030

2030-2050

2011-2020

2020-2030

2030-2050

A

Dự kiến mở rộng và xây mới 22 nghĩa trang:

86

500

128

475

586

714

1,189

 

I

Nghĩa trang Quốc gia

Quy mô 100 ¸ 150 ha

(Cụ thể sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn quy hoạch tiếp sau)

 

 

Xây dựng mới nghĩa trang Xã Yên Trung - Huyện Thạch Thất: Hình thức táng tổng hợp.

 

II

Nghĩa trang liên tỉnh

38.4

203

0

380.0

241.4

241.4

621.4

 

 

Xây dựng nghĩa trang Yên Kỳ 2 - Xã Phú Sơn, Cẩm Lĩnh, Vật Lại, Thái Hòa - Huyện Ba Vì: Hình thức táng tổng hợp.

 

 

 

 

 

 

 

III

Nghĩa trang tập trung Thành phố (mở rộng và xây mới 8 nghĩa trang)

44.0

207.0

69.0

18.0

251.0

320.0

338.0

 

1

Khu phía Bắc

7.0

113.0

23.0

0

120.0

143.0

143.0

 

1.1

Cải tạo, mở rộng nghĩa trang Thanh Tước (Xã Thanh Lâm - Huyện Mê Linh): Hình thức táng: Cát táng.

7.0

10.0

6.0

0

17.0

23.0

23.0

 

1.2

Xây dựng mới nghĩa trang Xuân Nộn (Xã Xuân Nộn - Huyện Đông Anh): Hình thức táng: Hỏa táng.

0

10.0

0

0

10.0

10.0

10.0

 

1.3

Minh Phú (Xã Minh Phú - Huyện Sóc Sơn): Hình thức táng: Cát táng, táng 1 lần, hỏa táng và quy tập mộ di chuyển trong khu vực phát triển đô thị huyện: Đông Anh, Mê Linh, Long Biên, Gia Lâm.

0

83.0

17.0

0

83.0

100.0

100.0

 

1.4

Xây dựng mới nghĩa trang Bắc Sơn (Xã Bắc Sơn - huyện Sóc Sơn)

0

10.0

0

0

10.0

10.0

10.0

 

2

Khu phía Đông

0

17.0

18.0

18.0

17.0

35.0

53.0

 

 

Xây dựng mới nghĩa trang Trung Màu (Xã Trung Màu, Phù Đổng - Huyện Gia Lâm: Hình thức táng: Hung táng, cát táng, táng 1 lần, hỏa táng.

0

17.0

18.0

18.0

17.0

35.0

53.0

 

3

Khu phía Nam

0

17.0

13.0

0

17.0

30.0

30.0

 

1

Xây dựng mới nghĩa trang Chuyên Mỹ (Xã Chuyên Mỹ - Huyện Phú Xuyên): Hình thức táng: Hung táng, cát táng, táng 1 lần, hỏa táng và quy tập mộ di chuyển trên địa bàn Huyện.

0

17.0

13.0

0

17.0

30.0

30.0

 

4

Khu phía Tây

37.0

60.0

15.0

0

97.0

112.0

112.0

 

4.1

Cải tạo, mở rộng nghĩa trang Vĩnh Hằng (Xã Phú Sơn, Vật Lại - Huyện Ba Vì): Hình thức táng: Chức năng của nghĩa trang cũ, hỏa táng và quy tập mộ di chuyển từ khu vực phát triển đô thị trung tâm phía Nam sông Hồng.

37.0

50.0

0

0

87.0

87.0

87.0

 

4.2

Xây dựng mới nghĩa trang Trần Phú (Xã Trần Phú - Huyện Chương Mỹ): Hình thức táng: Cát táng, hỏa táng và quy tập mộ di chuyển trên địa bàn Huyện.

0

10.0

15.0

0

10.0

25.0

25.0

 

IV

Nghĩa trang huyện (mở rộng và xây mới 12 nghĩa trang)

3.5

90.0

58.5

77.0

93.5

152.0

229.0

 

1

Sóc Sơn (Xã Tiên Dược - Huyện Sóc Sơn)

0

5.0

0

0

5.0

5.0

5.0

 

2

Đông Anh (Xã Vân Hà - Huyện Đông Anh)

0

10.0

0

0

10.0

10.0

10.0

 

3

TX Sơn Tây (P. Trung Sơn Trầm - TX Tây Sơn)

3.5

15.5

0

0

19.0

19.0

19.0

 

4

Quốc Oai (TT Quốc Oai - Huyện Quốc Oai)

0

6.5

4.5

0

6.5

11.0

11.0

 

5

Phúc Thọ (Xã Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ)

0

5.0

5.0

5.0

5.0

10.0

15.0

 

6

Đan Phượng (Xã Hồng Hà - Huyện Đan Phượng)

0

5.0

10.0

15.0

5.0

15.0

30.0

 

7

Hoài Đức (Xã Tiên Yên, Đắc Sở - Huyện Hoài Đức)

0

10.0

10.0

0

10.0

20.0

20.0

 

8

Thường Tín (Xã Nghiêm Xuyên - Huyện Thường Tín)

0

10.0

10.0

15.0

10.0

20.0

35.0

 

9

Thanh Oai (Xã Tân Ước - Huyện Thanh Oai)

0

10.0

5.0

15.0

10.0

15.0

30.0

 

10

Ứng Hòa (Xã Phương Tú - Huyện Ứng Hòa)

0

3.0

2.0

5.0

3.0

5.0

10.0

 

11

Mỹ Đức (Xã Hương Sơn - Huyện Mỹ Đức)

0

3.0

2.0

5.0

3.0

5.0

10.0

 

12

Thạch Thất (Xã Yên Trung - Huyện Thạch Thất)

0

7.0

10.0

17.0

7.0

17.0

34.0

 

B

Dự kiến đóng cửa 6 nghĩa trang (Xử lý đất, cải tạo thành công viên nghĩa trang trước năm 2015)

71.2

4.1

0

0

75.2

75.2

75.2

 

1

Mai Dịch (Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy)

5.5

0.3

0

0

5.8

5.8

5.8

 

2

Xuân Đỉnh (Xã Xuân Đỉnh - Huyện Từ Liêm)

5.0

 

 

 

5.0

5.0

5.0

 

3

Hà Đông (Phường Vạn Phúc, La Khê - Quận Hà Đông)

3.65

3.75

0

0

7.4

7.4

7.4

 

4

Văn Điển (Xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì)

18.0

0

0

0

18.0

18.0

18.0

 

5

Yên Kỳ 1 (Xã Phú Sơn - Huyện Ba Vì)

38.4

0

0

0

38.4

38.4

38.4

 

6

Sài Đồng (Phường Sài Đồng - Quận Long Biên)

0.6

0

0

0

0.6

0.6

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC NGHĨA TRANG TẬP TRUNG HIỆN CÓ ĐANG TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Kèm theo Kế hoạch số: 146/KH-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 của UBND Thành phố)

TT

Dự án

Địa điểm

Diện tích (ha)

Chủ đầu tư

Kinh phí dự kiến (Tỷ đồng)

Ghi chú

I

Các nghĩa trang tập trung của Thành phố đến giai đoạn 2011-2013

 

 

 

 

 

1

Nghĩa trang Văn Điển

Tam Hiệp, huyện Thanh Trì

18

Ban Phục vụ Lễ tang Thành phố, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-

Đơn vị quản lý, vận hành

2

Nghĩa trang Vĩnh Hằng

Vật Lại, H.Ba Vì

37

Công ty Cổ phần Ao Vua

(QĐ 3097/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 396.548,4 m2)

-

Đơn vị quản lý, vận hành (5 ha: Thuộc quản lý của Thành phố).

3

Nghĩa trang Thanh Tước

Thanh Lâm, H. Mê Linh

7,4

Ban Phục vụ Lễ tang Thành phố, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-

Đơn vị quản lý, vận hành

4

Nghĩa trang Yên Kỳ (Cũ)

Yên Kỳ, Ba Vì

36

Ban Phục vụ Lễ tang Thành phố, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-

Đơn vị quản lý, vận hành

5

Nghĩa trang Mai Dịch

Quận Cầu Giấy

5,9

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-

Ban Phục vụ Lễ tang Thành phố quản lý, vận hành

II

Các dự án triển khai đến 2014

 

 

 

 

 

1

Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (giai đoạn I): Hung táng, cát táng, táng 1 lần, hỏa táng

Thuộc xã: Phú Sơn, Thái Hòa, H. Ba Vì

203,18

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh

2.692

Chủ đầu tư lập Quy hoạch

2

Mở rộng Nghĩa trang Vĩnh. Hằng (Hung táng, cát táng, hỏa táng)

Xã: Phú Sơn, Vật Lại. Huyện Ba Vì

37-87

Công ty Cổ phần Ao Vua

60
(cho phần hỏa táng)

Đang điều chỉnh quy hoạch 1/500

3

Nghĩa trang Bắc Sơn (Hỏa táng)

Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn

10

Chưa có

-

Đã xác định được vị trí trong Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô

4

Nghĩa trang Minh Phú: (Cát táng, táng 1 lần, hỏa táng và quy tập mộ)

Xã Minh Phú - Huyện Sóc Sơn

83

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Sen Vàng (Chủ đầu tư lập quy hoạch)

-

Chưa triển khai được

5

Xây dựng mới nghĩa trang Trần Phú (Hỏa táng, cát táng)

Xã Trần Phú - huyện Chương Mỹ

10

Chưa có

-

Đã xác định được vị trí trong Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô

6

Xây dựng nghĩa trang Xuân Nộn (Hỏa táng)

Xuân Nộn - Huyện Đông Anh

10

-

-

Đang điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ

7

Cải tạo, mở rộng nghĩa trang Thanh Tước (Cát táng)

Xã Thanh Lâm - Huyện Mê Linh

6,4

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Sen Vàng

180

Chưa triển khai được công tác đo đạc thực tế, tiếp tục thực hiện

8

Cải tạo nghĩa trang Thanh Tước (trồng cây xanh, đường dạo, nhà lưu tro);

Xã Thanh Lâm - Huyện Mê Linh

3,3

Ban Phục vụ Lễ tang Thành phố, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

37

Đề nghị tiếp tục thực hiện

9

Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Văn Điển thành Công viên Nghĩa trang

Tam Hiệp, huyện Thanh Trì

18
(Hiện, có)

Ban Phục vụ Lễ tang Thành phố thuộc Sở LĐTB&XH

370

Chưa được bố trí kinh phí, tiếp tục thực hiện

10

Cải tạo, nâng cấp mở rộng nghĩa trang Mai Dịch

Quận Cầu Giấy

0,3

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

76

Đang chờ ý kiến của Thành ủy Hà Nội

 

PHỤ LỤC 3

TIẾN ĐỘ DỰ KIẾN THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN NGHĨA TRANG TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 146/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2014 của UBND Thành phố)

TT

Dự án

Địa điểm

Diện tích (ha)

Chủ đầu tư

Kinh phí dự kiến
(Tỷ đồng)

Tiến độ hoàn thành

QH: 1/500

GPMB

Dự án

1

Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (giai đoạn I): Hung táng, cát táng, táng 1 lần, hỏa táng

Thuộc xã: Phú Sơn, Thái Hòa, H. Ba Vì

203,18

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh (Chủ đầu tư lập Quy hoạch)

2.692

Đã xong

Quý II/2015

Quý I/2016

2

Mở rộng Nghĩa trang Vĩnh Hằng (Hung táng, cát táng, hỏa táng)

Xã: Phú Sơn, Vật Lại. Huyện Ba Vì

37-87

Công ty Cổ phần Ao Vua (Đang điều chỉnh quy hoạch 1/500)

60
(cho phần hỏa táng)

Quý III/2014

Đã xong phần 37 ha

Quý IV/2014

3

Xây dựng mới nghĩa trang Trần Phú (Hỏa táng, cát táng)

Xã Trần Phú - huyện Chương Mỹ

10

Chưa có

-

Quý IV/2014

Quý IV/2016

Quý IV/2017

4

Nghĩa trang Bắc Sơn (Hỏa táng)

Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn

10

Chưa có

-

Quý IV/2014

Quý II/2016

Quý III/2017

5

Nghĩa trang Minh Phú: (Cát táng, táng 1 lần, hỏa táng và quy tập mộ)

Xã Minh Phú - Huyện Sóc Sơn

83

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Sen Vàng

(Chủ đầu tư lập Quy hoạch)

685

Quý IV/2014

Quý IV/2016

Quý I/2019

6

Xây dựng cơ sở hỏa táng Xuân Nộn

Xuân Nộn - Huyện Đông Anh

10

-

512

Quý III/2014

Quý II/2016

Quý III/2017

7

Cải tạo, mở rộng nghĩa trang Thanh Tước (Cát táng)

Xã Thanh Lâm - Huyện Mê Linh

6,4

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoa Sen Vàng

180

Quý IV/2014

Quý IV/2014

Quý III/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 146/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu146/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 146/KH-UBND 2014 đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 146/KH-UBND 2014 đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu146/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành13/08/2014
        Ngày hiệu lực13/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 146/KH-UBND 2014 đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 146/KH-UBND 2014 đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung Hà Nội

           • 13/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực