Văn bản khác 15/KH-UBND

Kế hoạch 15/KH-UBND thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm năm 2014" do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 15/KH-UBND tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng khẩn cấp phòng chống cúm gia cầm 2014 Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN "THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG KHẨN CẤP ĐỄ PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM NĂM 2014"

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 14/02/2014 về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người; Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 519/BNN-TY ngày 18/02/2014 về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng chống dịch cúm gia cầm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm năm 2014" trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01 tháng 03 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Mục đích

- Thực hiện đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường; đặc biệt là các chủng vi rút cúm gia cầm, đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh.

- Hạn chế và ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan của dịch bệnh trên đàn gia cầm; góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tất cả các đối tượng thuộc diện phải vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 100%.

- Việc tiêu độc, khử trùng phải được thực hiện theo quy định: Vệ sinh cơ giới trước; sau đó tiến hành khử trùng, tiêu độc bằng hóa chất.

- Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia cầm và các phương tiện, dụng cụ trong quá trình tiêu độc, khử trùng.

- Người tham gia thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải được trang bị đầy đủ dụng cụ và bảo hộ lao động như: bình bơm, khẩu trang, quần áo bảo hộ, kính, ủng, găng tay,... và được trả công theo chế độ quy định. Được trang bị kiến thức về công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và đủ sức khỏe hoàn thành công việc được giao.

3. Thời gian thực hiện

Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, từ ngày 01 tháng 03 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG

1. Khu vực cửa khẩu, khu dân cư giáp đường biên giới

- Lựa chọn, bố trí địa điểm sát trùng phương tiện qua lại khu vực biên giới (bằng biện pháp trải bạt ở mặt đường và rải rơm, cỏ khô lên trên, sau đó rắc vôi bột, phun hóa chất khử trùng; hoặc hố sát trùng) trên các tuyến đường giao thông chính qua khu vực biên giới để khử trùng bánh xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp và giày dép của người qua lại.

- Đối với đường mòn, lối mở thường xuyên có người qua lại biên giới, xác định tuyến đường mòn trung tâm và vị trí phù hợp để tổ chức rắc vôi bột phủ kín trên một đoạn tối thiểu là 01 mét.

- Thường xuyên vệ sinh, quét dọn nơi công cộng và định kỳ tổ chức phun tiêu độc, khử trùng 01 lần 01 tuần.

- Tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tất cả xe cộ, phương tiện đi qua cửa khẩu.

2. Chợ buôn bán, khu vực tập kết, thu gom gia cầm

- Phân tách khu bán gia cầm riêng biệt tại chợ; bố trí hố khử trùng có chứa vôi bột hoặc thuốc sát trùng tại các lối ra vào khu vực buôn bán, tập kết, thu gom gia cầm.

- Hàng ngày quét dọn vệ sinh và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt; tổ chức phun thuốc khử trùng khu vực buôn bán, tập kết, thu gom gia cầm và các vật dụng liên quan vào cuối mỗi buổi chợ.

- Định kỳ 01 lần 01 tuần thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chợ buôn bán, tập kết, thu gom gia cầm và khu vực xung quanh.

3. Phương tiện, dụng cụ chuyên chở gia cầm, sản phẩm gia cầm và thức ăn chăn nuôi: Vệ sinh sạch sẽ, thu gom rác thải, phân để chôn hoặc đốt trước và sau mỗi lần chuyên chở gia cầm, sản phẩm gia cầm, trước khi ra vào cơ sở chăn nuôi gia cầm, cơ sở giết mổ gia cầm, chợ buôn bán, điểm tập kết, thu gom gia cầm, khu vực tiêu hủy gia cầm.

4. Khu vực tiêu hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm: Quét dọn, thu gom phân, rác thải để xử lý chôn hoặc đốt; sau đó phun thuốc khử trùng khu vực nhốt, giữ, khu vực tiêu hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm ngay sau khi hoàn thành việc tiêu hủy.

5. Cơ sở, điểm giết mổ gia cầm.

- Nơi nhốt gia cầm chờ giết mổ: Tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải để chôn hoặc đốt, sau đó phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực nhốt, giữ gia cầm sau khi gia cầm được đưa đi giết mổ.

- Nơi giết mổ gia cầm: Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi ca sản xuất và cuối ngày sản xuất, giết mổ.

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng; khơi thông cống rãnh.

- Định kỳ 01 lần 01 tuần thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ cơ sở, điểm giết mổ gia cầm.

6. Cơ sở chăn nuôi gia cầm

a) Đối với các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung:

- Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, hàng ngày quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh.

- Bố trí hố sát trùng có chứa vôi bột hoặc thuốc sát trùng tại đường vào khu vực chăn nuôi.

- Định kỳ 01 lần 01 tuần thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, phun khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận.

b) Đối với hộ gia đình chăn nuôi gia cầm:

- Hàng ngày quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia cầm; thu gom phân rác, dọn chuồng để đốt hoặc chôn.

- Định kỳ 01 lần 01 tuần phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia cầm và vùng phụ cận.

c) Cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm:

- Phát quang cây cỏ xung quanh và hàng ngày quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy.

- Bố trí hố sát trùng có chứa vôi bột hoặc thuốc sát trùng tại lối vào khu vực ấp nở.

- Định kỳ 01 lần 01 tuần phun tiêu độc khử trùng toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng.

7. Khu vực công cộng, đường làng ngõ xóm

- Phát động toàn dân thực hiện các đợt tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đường phố; khơi thông cống rãnh; phát quang bụi rậm.

- Định kỳ 01 tuần 01 lần tổ chức phun tiêu độc, khử trùng.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG

1. Các bước thực hiện tiêu độc, khử trùng

Tất cả các khu vực khi tiến hành làm vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải thực hiện theo hai bước: Dọn vệ sinh cơ giới trước; sau đó tiến hành phun tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất.

- Những trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện các nội dung trên dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và chuyên môn thú y.

- Chủ các phương tiện vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm chịu trách nhiệm chi trả kinh phí cho đội thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cho phương tiện của mình hoặc tự thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và chuyên môn thú y.

- Chủ phương tiện vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép chịu toàn bộ chi phí cho việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong quá trình xử lý gia cầm. Trong trường hợp chủ phương tiện chạy trốn, các lực lượng chức năng bắt giữ tự chi trả kinh phí hoặc báo cáo chính quyền địa phương để hỗ trợ kinh phí thực hiện.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các đội vệ sinh và phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình, chợ buôn bán gia cầm, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu nhốt giữ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, kinh phí do ngân sách tỉnh cấp.

- Các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu như: Biên phòng, y tế, thú y, hải quan, công an, quản lý thị trường tổ chức tiêu độc, khử trùng các phương tiện vận tải qua cửa khẩu. Kinh phí do các đơn vị chi trả theo quy định của nhà nước.

- Loại hóa chất sát trùng, cách tiến hành như đã áp dụng trong các lần vệ sinh tiêu độc khử trùng trước đây. Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị đủ máy móc, phương tiện, hóa chất, bảo hộ lao động để thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hiệu quả và an toàn.

2. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, vật tư, hóa chất

Dụng cụ, phương tiện, vật tư, hóa chất, bảo hộ lao động cho công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng như: bình bơm, quần áo bảo hộ, ủng, găng tay, khẩu trang, hóa chất khử trùng,... phải được kiểm tra, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và chuẩn bị đầy đủ trước ngày 01 tháng 3 năm 2014.

3. Lực lượng tham gia

Huy động đông đảo lực lượng nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm cử lực lượng thực hiện việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng; trong đó nòng cốt là lực lượng đã, đang tham gia tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, nội dung kế hoạch và yêu cầu của tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để huy động đủ lực lượng, cử cán bộ về các địa bàn để chỉ đạo và trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tiêu độc, khử trùng.

4. Tổ chức tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài truyền thanh địa phương và thông qua các tổ chức chính trị-xã hội; trong đó tập trung tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh gia súc, gia cầm và vai trò, tác dụng, lợi ích của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để nhân dân hiểu đúng và tích cực tham gia thực hiện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự toán, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn đã được phân công.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y bố trí cán bộ kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất, tài liệu, bảo hộ lao động, kho chứa,... đáp ứng yêu cầu của tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Phân công cán bộ thú y bám sát địa bàn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật tiêu độc, khử trùng, bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, động vật, phương tiện; cùng với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

- Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền các cấp, chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở tích cực tham gia và hướng dẫn nhân dân làm vệ sinh, thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng; kịp thời xử lý tốt các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương, hướng dẫn, đôn đốc làm vệ sinh, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ và xử lý kịp thời các tình huống bất thường xảy ra đối với môi trường trong quá trình sử dụng hóa chất tiêu độc, khử trùng.

- Sở Tài chính thẩm định dự toán, chuẩn bị kinh phí phục vụ kịp thời cho việc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa - Thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh gia súc, gia cầm; vai trò, tác dụng, lợi ích của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và trách nhiệm của mỗi tổ chức, người dân trong phòng chống dịch bệnh, để mọi người dân hiểu đúng, thấy được trách nhiệm của mình và tích cực tham gia thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp trong việc huy động lực lượng, tổ chức triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý và phân phối vật tư, hóa chất, dụng cụ,... cho các xã, phường, thị trấn đảm bảo đủ số lượng, kịp thời cho công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn huy động đủ số lượng người theo yêu cầu của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại địa phương. Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp trên thực hiện giám sát, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Trung tâm Thú y vùng 3;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Y tế;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UB Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Hội Phụ nữ tỉnh;
- Hội cựu chiến binh tỉnh;
- Tỉnh đoàn Thanh Hóa;
- Báo Thanh Hóa;
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng chống dịch cúm gia cầm;
- Chi cục Thú y Thanh Hóa;
- Lưu: VT, NN. (A36)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu15/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 15/KH-UBND tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng khẩn cấp phòng chống cúm gia cầm 2014 Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 15/KH-UBND tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng khẩn cấp phòng chống cúm gia cầm 2014 Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu15/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 15/KH-UBND tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng khẩn cấp phòng chống cúm gia cầm 2014 Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 15/KH-UBND tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng khẩn cấp phòng chống cúm gia cầm 2014 Thanh Hóa

           • 20/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực