Văn bản khác 150/KH-BYT

Kế hoạch 150/KH-BYT về phân công đơn vị triển khai Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VPCP-BNV do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 150/KH-BYT phân công đơn vị triển khai Thông tư liên tịch 01/2011/TT


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 150/KH-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2011/TTLT-VPCP-BNV NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VÀ BỘ NỘI VỤ

Ngày 26 tháng 01 năm 2011 Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VPCP-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Thông tư 01). Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế giao trách nhiệm triển khai Thông tư 01 cho các đơn vị như sau:

1. Vụ Tổ chức Cán bộ:

- Thẩm định Đề án thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trên cơ sở Đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ (được thành lập theo Quyết định số 4005/QĐ-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế) do Văn phòng Bộ xây dựng; trình Bộ trưởng dự thảo Quyết định thành lập và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Bộ.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 10 tháng 3 năm 2011.

- Trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Bộ, trình Bộ trưởng giao biên chế hành chính cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 10 tháng 3 năm 2011.

2. Văn phòng Bộ:

- Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ, xây dựng Đề án Đề án thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trên cơ sở Đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ (được thành lập theo Quyết định số 4005/QĐ-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

- Xây dựng dự kiến biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó có ít nhất 05 cán bộ, công chức, bao gồm 01 Trưởng phòng, và 01 Phó Trưởng phòng; gửi Vụ Tổ chức Cán bộ tổng hợp, trình Bộ trưởng.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 05 tháng 3 năm 2011.

- Bố trí phòng làm việc và các phương tiện phục vụ hoạt động của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 3 năm 2011.

- Phân công 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng Bộ trực tiếp chỉ đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; báo cáo Chánh Văn phòng Bộ.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 3 năm 2011.

- Trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí; phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính dự thảo kế hoạch bổ sung dự toán kinh phí cho hoạt động của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng và cho các hoạt động về Đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Y tế nói chung.

Thời gian hoàn thành: trong tháng 3 năm 2011.

3. Vụ Kế hoạch-Tài chính:

- Trình Bộ trưởng kế hoạch bổ sung kinh phí năm 2011 cho hoạt động của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và hoạt động Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế.

Thời gian hoàn thành: trong Quý II năm 2011.

Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh hoặc nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị trực tiếp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng./. 

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Vụ TCCB, KHTC, VPB;
- VPCP: Cục KSTTHC;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, VPB1.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/KH-BYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu150/KH-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2011
Ngày hiệu lực24/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/KH-BYT

Lược đồ Kế hoạch 150/KH-BYT phân công đơn vị triển khai Thông tư liên tịch 01/2011/TT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 150/KH-BYT phân công đơn vị triển khai Thông tư liên tịch 01/2011/TT
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu150/KH-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành24/02/2011
        Ngày hiệu lực24/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 150/KH-BYT phân công đơn vị triển khai Thông tư liên tịch 01/2011/TT

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 150/KH-BYT phân công đơn vị triển khai Thông tư liên tịch 01/2011/TT

           • 24/02/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực