Văn bản khác 152/KH-UBND

Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2013 thực hiện Khung hợp tác giữa các tỉnh trên địa bàn Quân khu I trong giai đoạn 2012 - 2015 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 152/KH-UBND 2013 Khung hợp tác các tỉnh Quân khu I 2012 2015 Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 152/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 05 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KHUNG HỢP TÁC GIỮA CÁC TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN QUÂN KHU I TRONG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ X; thực hiện Khung hợp tác giữa 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu I đã được ký kết tại Lạng Sơn ngày 05/01/2013, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Khung hợp tác giữa các tỉnh trên địa bàn Quân khu I trong giai đoạn 2012 - 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện hiệu quả Khung hợp tác giữa các tỉnh trên địa bàn Quân khu I trong giai đoạn 2012 - 2015.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp giữa các sở, ban, ngành, huyện, thị xã... trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với hợp tác phát triển với các tỉnh trên địa bàn Quân khu I.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Lĩnh vực quy hoạch: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch phát triển sản phẩm chủ yếu để tạo tính liên kết hợp lý, nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án trong quy hoạch.

2. Lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại: Giao Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch thực hiện.

Hàng năm xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá đầu tư, thương mại phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh và kế hoạch xúc tiến đầu tư của các tỉnh trên địa bàn Quân khu I, tạo động lực khai thác, phát triển bền vững các tiềm năng, thế mạnh của từng tỉnh.

- Phối hợp với các tỉnh xây dựng và thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư; trao đổi thông tin, phối hợp giới thiệu đến các nhà đầu tư tiềm năng, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, cơ chế chính sách của tỉnh.

- Tăng cường phối hợp xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm của địa phương góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, kích thích sản xuất phát triển.

3. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện

Hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể thường xuyên trao đổi học tập kinh nghiệm với tỉnh bạn về công tác nông nghiệp, lâm nghiệp.

4. Lĩnh vực công nghiệp - thương mại: Giao Sở Công thương chủ trì thực hiện

Quy hoạch và cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống điện lưới trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ điều kiện cung cấp điện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp và phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Kết hợp giữa phát triển các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ và phát triển mạng lưới điện quốc gia. Xây dựng các trạm biến áp tại các khu dân cư, ưu tiên đầu tư cho các thôn, bản và đấu nối mạng lưới điện nông thôn phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho đồng bào vùng giáp ranh.

- Phối hợp, hỗ trợ nhau trong việc cung ứng nguyên vật liệu phục vụ chế biến sâu khoáng sản.

Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể phối hợp chặt chẽ với tỉnh bạn về quản lý các điểm nóng buôn lậu, gian lận thương mại:

- Hợp tác chặt chẽ trong công tác thông tin trị trường, xử lý thông tin nhanh và dự báo tốt tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường.

- Phối hợp triển khai công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại như cung cấp thông tin, xử lý thông tin, xử lý các vụ vi phạm, điều tra chống hàng giả, hàng nhái, hàng cấm nhập khẩu, hàng không rõ nguồn gốc.

5. Lĩnh vực Giao thông vận tải: Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì thực hiện

Phối hợp với các tỉnh giáp ranh kết nối quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đồng bộ cùng khai thác tối đa tiềm năng kinh tế của tỉnh các tỉnh. Hạn chế tối đa dự án đầu tư không hiệu quả, tăng hiệu quả hợp tác với các tỉnh, cụ thể:

- Tăng cường hợp tác trong lập quy hoạch và đầu tư phát triển giao thông vận tải.

- Phối hợp trong việc quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống kho vận tải tại các tỉnh đảm bảo sự hợp lý, tránh lãng phí.

- Tăng cường triển khai gắn kết giao thông giữa các tỉnh, các huyện nhất là địa bàn các huyện, xã giáp ranh để tăng hiệu quả vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu hàng hóa giữa các địa phương.

- Hợp tác trong quản lý phương tiện vận tải, kiểm tra phương tiện giao thông trên các tuyến đường giao thông đi qua các tỉnh; phối hợp thực hiện công tác đào tạo sát hạch lái xe, đăng kiểm xe cơ giới.

- Phối hợp đề nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương trong việc quy hoạch và đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ đi qua các tỉnh.

6. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Giao sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì thực hiện

Chú trọng sử dụng tài nguyên hiệu quả nhất, bền vững nhất:

- Bảo vệ môi trường: Hợp tác thực hiện công tác thông tin, kiểm soát ô nhiễm môi trường nước; hợp tác thực hiện khảo sát, kiểm tra xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước tại các khu vực ranh giới liên quan tới các tỉnh; hợp tác thực hiện điều tra các hành vi, vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan tới các tỉnh.

- Tài nguyên nước: Thông tin về khai thác khoáng sản lòng sông, đổ chất thải xuống sông gây ô nhiễm nguồn nước; phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và xử lý các vi phạm.

- Tài nguyên khoáng sản, địa chất: Xây dựng quy chế phối hợp nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; thông tin về hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản để giải quyết vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến và phát huy hiệu quả hoạt động khoáng sản của các tỉnh; thông tin về các hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản lòng sông; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Công tác quản lý địa giới hành chính: tích cực phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại liên quan đến địa giới hành chính giữa các điểm giáp ranh; khi có sự thay đổi về đơn vị hành chính hay điều chỉnh đơn vị hành chính cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền địa phương của các tỉnh, để quá trình xác định địa giới hành chính được chuẩn xác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý địa giới hành chính.

7. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Giao Sở khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện

- Phối hợp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất giống cây trồng, vật nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các loại nông sản.

- Phối hợp hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trao đổi kinh nghiệm trong chuyển giao kết quả đề tài khoa học sau khi nghiệm thu cho các đơn vị tiếp nhận kết quả.

- Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

8. Lĩnh vực du lịch: Giao Sở Văn hóa thể thao và Du lịch chủ trì, thực hiện

- Phối hợp khảo sát tổng thể tài nguyên du lịch các tỉnh để xây dựng sản phẩm du lịch của tỉnh; tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch của tỉnh thông qua ấn phẩm, tờ rơi, bản đồ du lịch...

- Phối hợp lập tuyến du lịch đi qua các danh lam, thắng cảnh, các khu di tích lịch sử của tỉnh và các tỉnh bạn.

- Hợp tác đào tạo nhân lực du lịch, phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch: hướng dẫn viên, thuyết minh viên, nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng...

9. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn lực lao động phù hợp với nội dung hợp tác 6 tỉnh: Tăng cường trao đổi và học tập kinh nghiệm về quản lý lao động, liên kết giữa doanh nghiệp sử dụng lao động và hệ thống đào tạo nghề; phối hợp cung ứng việc làm cho người lao động.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng kế hoạch năm và kế hoạch giai đoạn 2012 - 2015 hợp tác với 6 tỉnh theo nội dung: Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển giáo dục; thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với 6 tỉnh về các nội dung: Đào tạo nguồn nhân lực về y tế; khám chữa, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao giữa các tỉnh; trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao.

10. Về bảo đảm quốc phòng, an ninh

Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp, trao đổi công tác phòng, chống tội phạm vùng giáp ranh; ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật, buôn bán phụ nữ qua biên giới; phối hợp, duy trì các mô hình cụm An ninh liên hoàn; Phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường giao thông đi qua các tỉnh.

(Biểu phân công nhiệm vụ kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tổ chức quán triệt Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh tới các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; căn cứ vào Kế hoạch thực hiện này và Chương trình công tác, Khung hợp tác các tỉnh trên địa bàn quân khu I, theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của đơn vị mình.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã phải hoàn thành từng nhiệm vụ trọng tâm có chất lượng, đúng tiến độ thời gian; thường xuyên kiểm điểm lại tiến độ thực hiện nhiệm vụ đã được giao. Định kỳ 6 tháng, 1 năm các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 6 và tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao và những đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cũng như điều chỉnh về tiến độ thực hiện cho phù hợp với thực tế.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng, hàng năm và giai đoạn 2012 - 2015 của các sở, ban, UBND các huyện, thị xã báo cáo UBND tỉnh. Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trước kỳ họp luân phiên các tỉnh diễn ra hàng năm của Lãnh đạo các tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã tăng cường sự phối kết hợp công tác giữa các ngành và giữa ngành với địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, hội ở các cấp; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, thông tấn để phấn đấu thực hiện hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch./.

(Có biểu phân công nhiệm vụ kèm theo)

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư (b/c);
- BCĐ Tây Bắc;
- Quân khu I;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- UBND các tỉnh trên địa bàn QKI;
- Sở KH và ĐT các tỉnh địa bàn QKI;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐ VP;
- Lưu VT, NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO TỪNG ĐƠN VỊ

(Kèm theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh)

Lĩnh vực hợp tác

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

1. Lĩnh vực quy hoạch

 

 

 

- Tăng cường công tác phối hợp nghiên cứu, trao đổi thông tin trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch phát triển sản phẩm chủ yếu để tạo tính liên kết hợp lý, nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án trong quy hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã

2013 - 2015

2. Lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại

 

 

 

- Phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư; trao đổi thông tin, phối hợp giới thiệu đến các nhà đầu tư tiềm năng, thế mạnh, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, cơ chế chính sách của tỉnh.

- Tăng cường phối hợp xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm của địa phương góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, kích thích sản xuất phát triển.

Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch

Sở Công thương, Kế hoạch & Đầu tư, các doanh nghiệp của tỉnh, UBND huyện, thị xã

2013 - 2105

3. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp

 

 

 

- Điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo thời gian phát triển, thông báo kịp thời tình hình diễn biến của sinh vật gây hại, tình hình dịch bệnh, sâu hại cây trồng của nông, lâm nghiệp trên địa bàn vùng giáp ranh các tỉnh; phối hợp giải quyết dập dịch (nếu có) xảy ra trên địa bàn các vùng giáp ranh.

- Hợp tác trong công tác thú y về kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm, các loại sản phẩm động vật trên các tuyến đường giao thông qua lại tỉnh.

- Hợp tác trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản (chủ yếu là các loài cây dược liệu, gỗ quý), phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các vùng giáp ranh trong công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ, không phá rừng làm nương rẫy, buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép và động vật hoang dã.

- Hợp tác trao đổi về mô hình sản xuất nông nghiệp và kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành và UBND huyện, thị xã

2013-2105

4. Lĩnh vực công nghiệp - thương mại

 

 

 

- Phối hợp, hỗ trợ nhau trong việc cung ứng nguyên vật liệu phục vụ chế biến sâu khoáng sản nhằm mục đích nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, ổn định sản xuất.

Sở Công thương

Sở Tài nguyên môi trường, BQL khu công nghiệp Thanh Bình và các sở ngành liên quan

2013 - 2105

- Phối hợp trong công tác triển khai các dự án phát triển thủy điện vừa và nhỏ giữa các tỉnh, công tác tái định cư, tổ chức đấu nối mạng lưới điện nông thôn phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho đồng bào vùng giáp ranh.

Sở Công thương

Điện lực tỉnh, các doanh nghiệp, UBND các huyện giáp ranh.

2013-2015

- Hợp tác chặt chẽ trong công tác thông tin thị trường, xử lý thông tin nhanh và dự báo tốt tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường.

Sở Công thương

Sở Tài chính, các ngành liên quan

2013-2015

- Phối hợp triển khai công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại như cung cấp thông tin, xử lý thông tin, xử lý các vụ vi phạm, điều tra chống hàng giả, hàng nhái, hàng cấm nhập khẩu, hàng không rõ nguồn gốc…

Sở Công thương

Công an, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

2013 - 2015

5. Lĩnh vực Giao thông vận tải

 

 

 

- Tăng cường hợp tác trong lập quy hoạch và đầu tư phát triển giao thông vận tải giữa các tỉnh.

- Phối hợp trong việc quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống kho vận tải tại các tỉnh đảm bảo sự hợp lý, tránh lãng phí.

- Tăng cường triển khai gắn kết giao thông giữa các tỉnh, các huyện nhất là địa bàn các huyện, xã giáp ranh để tăng hiệu quả vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu hàng hóa giữa các địa phương.

- Hợp tác trong quản lý phương tiện vận tải, kiểm tra phương tiện giao thông trên các tuyến đường giao thông đi qua các tỉnh; phối hợp thực hiện công tác đào tạo sát hạch lái xe, đăng kiểm xe cơ giới.

Sở Giao thông Vận tải

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

2013-2015

- Phối hợp với các tỉnh đề nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương trong việc quy hoạch và đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ đi qua các tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND 6 tỉnh

2013 - 2015

- Bảo vệ môi trường: Hợp tác thực hiện công tác thông tin, kiểm soát ô nhiễm môi trường nước; hợp tác thực hiện khảo sát, kiểm tra xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước tại các khu vực ranh giới liên quan tới các tỉnh; hợp tác thực hiện điều tra các hành vi, vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan tới các tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công an tỉnh, các doanh nghiệp, UBND các huyện, thị xã

2013-2015

6. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

- Tài nguyên nước: Thông tin về khai thác khoáng sản lòng sông, đổ chất thải xuống sông gây ô nhiễm nguồn nước; phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và xử lý các vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

2013-2015

- Tài nguyên khoáng sản, địa chất: Xây dựng quy chế phối hợp nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; thông tin về hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản để giải quyết vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến và phát huy hiệu quả hoạt động khoáng sản của các tỉnh; thông tin về các hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản lòng sông; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Công thương, Công an tỉnh, thanh tra tỉnh, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã

2013 - 2015

- Công tác quản lý địa giới hành chính: Các tỉnh tích cực phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại liên quan đến địa giới hành chính giữa các điểm giáp ranh; khi có sự thay đổi về đơn vị hành chính hay điều chỉnh đơn vị hành chính cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền địa phương của các tỉnh, để quá trình xác định địa giới hành chính được chuẩn xác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý địa giới hành chính sau này.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nội vụ, UBND các huyện giáp ranh

2013-2015

7. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

 

 

 

- Phối hợp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất giống cây trồng, vật nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các loại nông sản.

- Phối hợp hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trao đổi kinh nghiệm trong chuyển giao kết quả đề tài khoa học sau khi nghiệm thu cho các đơn vị tiếp nhận kết quả.

- Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Sở Khoa học Công nghệ

Ban PCI của tỉnh, các sở, ngành liên quan

2013-2015

8. Lĩnh vực du lịch

 

 

 

- Phối hợp khảo sát tổng thể tài nguyên du lịch các tỉnh để xây dựng sản phẩm du lịch của tỉnh; tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch của các tỉnh thông qua ấn phẩm, tờ rơi, bản đồ du lịch...

- Phối hợp lập tuyến du lịch đi qua các danh lam, thắng cảnh, các khu di tích lịch sử của tỉnh.

- Hợp tác đào tạo nhân lực du lịch, phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch: hướng dẫn viên, thuyết minh viên, nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng...

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, các sở, ngành

2013-2015

9. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 

 

 

- Lao động - việc làm: Tăng cường trao đổi và học tập kinh nghiệm về quản lý lao động, liên kết giữa doanh nghiệp sử dụng lao động và hệ thống đào tạo nghề; phối hợp cung ứng việc làm cho người lao động.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,

2013 - 2015

- Giáo dục - Đào tạo: Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển giáo dục; thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã

2013-2015

- Y tế: Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực về y tế; khám chữa, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Sở Y tế

Các sở, ngành liên quan

2013-2015

- Văn hóa, thể dục - thể thao: Tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao giữa các tỉnh; trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao.

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

Các sở, ngành liên quan

2013 - 2015

10. Về bảo đảm quốc phòng, an ninh

 

 

 

- Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường quản lý biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Bộ chỉ huy quân sự, Công an tỉnh

Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã

2013-2015

- Phối hợp, trao đổi công tác phòng, chống tội phạm vùng giáp ranh; ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật, buôn bán phụ nữ qua biên giới; phối hợp, duy trì các mô hình cụm An ninh liên hoàn.

Công an tỉnh

Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã

2013- 2015

- Cơ quan chức năng các tỉnh phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường giao thông đi qua các tỉnh.

Công an tỉnh

Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã

2013-2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu152/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2013
Ngày hiệu lực10/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 152/KH-UBND 2013 Khung hợp tác các tỉnh Quân khu I 2012 2015 Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 152/KH-UBND 2013 Khung hợp tác các tỉnh Quân khu I 2012 2015 Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu152/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành10/05/2013
        Ngày hiệu lực10/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 152/KH-UBND 2013 Khung hợp tác các tỉnh Quân khu I 2012 2015 Bắc Kạn

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 152/KH-UBND 2013 Khung hợp tác các tỉnh Quân khu I 2012 2015 Bắc Kạn

              • 10/05/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/05/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực