Văn bản khác 159/KH-UBND

Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2016 tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 159/KH-UBND tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/KH-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM KHÔNG GIAN ĐI BỘ KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM VÀ PHỤ CẬN

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2016 của UBND Thành phvề Phát triển Du lịch thành phố Hà Nội năm 2016;

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016) và 62 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016); hưởng ứng “Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2016”; xây dựng Thủ đô Hà Nội với tiêu chí “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Xây dựng và duy trì không gian mang tính cộng đồng, cải thiện môi trường sống, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể góp phần bảo tn, tôn vinh và giới thiệu về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội;

- Tạo lập các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại, tinh hoa ẩm thực khu vực Hồ Hoàn Kiếm và nghiên cứu mở rộng sang khu vực phố cổ, đáp ứng nhu cu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí của người dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước.

2. Yêu cầu

- Tổ chức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phải được sự đồng thuận, vào cuộc của người dân. Đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; tổ chức phân luồng giao thông, btrí các bãi đỗ xe, gửi xe hp lý; đảm bảo ổn định sinh hoạt của nhân dân và các hộ kinh doanh trong tuyến phố đi bộ.

- Chỉnh trang không gian kiến trúc cảnh quan đô thị; cải tạo hạ tầng kỹ thuật, mặt đường, vỉa hè; hạ tầng thông tin; tạo không gian cây xanh; cải thiện cht lượng nước H Hoàn Kiếm.

- Các hoạt động văn hóa, dịch vụ, vui chơi giải trí phải phù hp thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước.

- Huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

II.CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC, PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Cơ quan chỉ đạo

- UBND thành phố Hà Nội.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện

- UBND quận Hoàn Kiếm;

- Các Sở: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vn ti, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Y tế, Công Thương;

- Công an thành phHà Nội, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phHà Nội.

3. Đơn vị phối hợp

Đoàn TNCS HCM thành phố Hà Nội, Trường Cao đẳng VHNT Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Tng công ty VNPT Vinaphone, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Ni, Hội Nghệ nhân thợ giỏi Hà Nội và các đơn vị, doanh nghiệp, tchức, cá nhân liên quan.

III. KHÔNG GIAN, THỜI GIAN T CHỨC.

1. Không gian đi bộ

Không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận bao gm các tuyến ph: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh L, Nguyn Xí, Tràng Tin (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái T(một na đưng phía Hồ Hoàn Kiếm đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lò Sũ, Hàng Dầu (đoạn từ ngã tư Lò Sũ - Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng) khu vực qung trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái T), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).

2. Không gian tổ chức các hoạt động chính

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực số 16 Lê Thái T, khu vực tượng đài Vua Lê Thái Tổ, cầu Thê Húc.

Các không gian xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đủ điu kiện đ tchức.

3. Thời gian

Từ 19h00 ngày thứ Sáu đến 24h00 ngày Chủ nhật hàng tun.

Thực hiện thí điểm từ ngày 01/9/2016 đến hết năm 2016.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Các hình thức hoạt động văn hóa nghệ thuật, th thao

- Hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao tổ chức tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

- Biểu diễn nghệ thuật truyền thống (ca trù, hát chèo...), nhạc cụ dân tộc và hòa nhạc, triển lãm tranh tại khu vực Nhà Bát Giác, khu vực Đn Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu.

- Biểu diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống, hoạt động thể thao và hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian, chương trình dành cho trẻ em, thanh thiếu niên tại khu vực trước tượng đài Cảm Tử.

- Biểu diễn múa rối nước tại Nhà hát Múa Rối Thăng Long.

- Biểu diễn nghệ thuật ánh sáng tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

- Biểu diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống tại khu vực tượng đài Vua Lê Thái Tổ, đền Bà Kiệu, cầu Thê Húc.

- Biu diễn văn hóa, nghệ thuật quần chúng, đương đại vào các ngày lễ lớn của Thành phố và đất nước tại khu vực số 16 Lê Thái Tổ, số 2 Lê Thái Tổ (Trung tâm văn hóa Hồ Gươm).

- Triển lãm tranh, ảnh, các tác phẩm nghệ thuật khu vực tuyến phố Hàng Bài, tiếp giáp với tòa nhà Tràng Tiền Plaza, khu vực số 2 Lê Thái Tổ (Trung tâm văn hóa H Gươm).

- Các hoạt động khác lựa chọn không gian tổ chức phù hợp.

2. Hoạt động giới thiệu Sách

Tổ chức chỉnh trang, sắp xếp các sạp hàng, các quầy sách của các hộ kinh doanh sách tại khu vực phố Nguyễn Xí, Đinh Lễ.

3. Trực Y tế

Bố trí trực Y tế tại các trạm y tế phường và địa điểm phù hợp khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm.

V. KINH PHÍ THC HIỆN

Ngân sách thành phố Hà Nội và nguồn tài trợ, đóng góp của doanh nghiệp, tchức, cá nhân theo quy định pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện.

- Tchức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể nhân dân về việc tổ chức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phương án tổ chức phân luồng giao thông, phương án bố trí các điểm trông giữ xe, các đim đỗ xe, đón khách bằng xe điện bắt đầu từ ngày 25/8/2016.

- Tiến hành thực hiện thí đim tổ chức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ ngày 01/9/2016 đến hết năm 2016 (từ 19h00 ngày thứ Sáu đến 24h00 ngày Chủ nhật hàng tuần).

- Nghiên cứu tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật... để triển khai từng phần từ cuối tháng 9/2016.

- Tổ chức theo dõi, tổng hợp, đánh giá hiệu quả của Kế hoạch theo định kỳ 01 tháng/01 lần; Kiểm điểm, đánh giá và Tổng kết vào giữa tháng 12/2016; báo cáo Thường trực Thành ủy về Kế hoạch triển khai tiếp theo vào cuối tháng 12/2016.

2. Phân công nhiệm vụ.

2.1. UBND quận Hoàn Kiếm:

a) Chủ trì, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, các nội dung:

- Đảm bảo an ninh trật tự: Triển khai các lực lượng công an, tự quản, tun tra... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ; tổ chức lực lượng tại các cht trực.

- Đảm bảo công tác tổ chức giao thông: Chỉ đạo Công an Quận Hoàn Kiếm phối hợp Phòng Cnh sát Giao thông-Công an Thành phố phân lung giao thông-bố trí điểm trông giữ xe; điểm đỗ, dừng xe vận chuyn khách du lịch; có phương án đảm bảo hoạt đng của các cơ quan, nhân dân trong tuyến phđi bộ.

- Chủ trì phối hợp SGiao thông Vận tải, Sở Xây dựng di chuyển bãi trông giữ xe đường Đinh Tiên Hoàng trong thời gian tổ chức đi b.

- Xây dựng và thực hiện các phương án trang trí trên các tuyến phố tổ chức đi bộ.

- Xây dựng các quy định và tổ chức quản lý thực hiện Quy đnh về giờ bán hàng đối với từng loại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Phi hợp các Sở, ngành, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, cụ th:

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Hà Nội tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao, lhội.

- Phối hợp Sở Du lịch tổ chức lắp đặt và khai thác Wifi miễn phí khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

- Phối hợp Cảnh sát PCCC Thành phố đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

- Phối hợp Sở Xây dựng duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường.

c) Tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy chế phố đi bộ.

d) Tổng hợp các thông tin, đánh giá và đề xuất UBND Thành phố việc trin khai tiếp theo; tham mưu UBND Thành phố các vấn đề khó khăn vướng mc phát sinh trong quá trình triển khai để kịp thời điu chỉnh Kế hoạch.

2.2. Sở Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT, Vinaphone, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện lp đặt, khai thác wifi miễn phí khu vực Hồ Hoàn Kiếm, đảm bảo việc vận hành, khai thác hệ thống wifi.

b) Phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm quảng bá, giới thiệu không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tới du khách trong và ngoài nước; phi hợp xây dựng Quy chế phđi bộ.

c) Bố trí các doanh nghiệp du lịch tham gia thực hiện các hoạt động.

2.3. Công an thành phố Hà Nội

Chủ trì phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và t chc phân luồng giao thông cho các hoạt động của không gian đi b, tổ chức thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hp thực hiện phương án đảm bảo hoạt động của các cơ quan, nhân dân trong tuyến phố đi bộ.

2.4. Sở Giao thông Vận tải

a) Chủ trì, phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm bố trí điểm trông giữ xe, điểm đ, dừng xe vận chuyn khách du lịch và các cơ quan, nhân dân trong tuyến phố đi bộ; công b, hướng dn công khai đngười dân biết, thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội, các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn giao thông tại không gian đi bộ và phụ cận theo phương án phân lung giao thông.

2.5. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chủ trì thực hiện công tác trang trí ánh sáng. Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý các hoạt động văn hóa diễn ra trong không gian đi bộ.

b) Phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm duy trì các hoạt động tuyên truyền trực quan và hoạt động biu din văn hóa nghệ thuật, ththao trong thời gian không gian đi bộ được tổ chức; phối hợp xây dựng Quy chế phố đi bộ.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về chủ trương tổ chức không gian đi bộ H Hoàn Kiếm và phụ cận. Chủ trì triển khai hoạt động trin lãm, giới thiệu sách, báo... theo kế hoạch.

b) Phối hợp Sở Du lịch chỉ đạo các hoạt động lắp đặt và khai thác mạng Wifi min phí tại không gian đi bộ HHoàn Kiếm và phụ cận.

2.7. Sở Xây dựng

a) Chỉ đạo đơn vị liên quan đảm bảo tăng cường lực lượng và thời lượng thu gom rác thải; Btrí nhà vệ sinh công cộng, thùng rác công cộng, nước sinh hoạt; giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận;

b) Lên kế hoạch tổ chức xử lý ô nhim nước H Hoàn Kiếm, công tác chiếu sáng đô thị khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

2.8. Sở Công Thương

Chủ trì tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

2.9. Sở Y tế

a) Bố trí khu vực và cán bộ y tế trực trong suốt thời gian tổ chức các hoạt động không gian đi bộ được diễn ra.

b) Tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực.

2.10. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội

Đảm bảo các điều kiện an toàn, phòng chống cháy, nổ trong các ngày tổ chức hoạt động.

2.11. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm, các Sở, ngành thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, UBND Thành phố giao.

2.12. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí, hướng dẫn các đơn vị thực hiện sử dụng, thanh quyết toán theo quy định.

2.13. Tổng công ty điện lực Hà Nội: Đảm bảo cung cp ngun điện phục vụ các hoạt động.

2.14. Các đơn vị khác (Đoàn TNCS HCM thành phố Hà Nội, Trường Cao đẳng VHNT Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Tổng công ty VNPT Vinaphone, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội, Hội Nghệ nhân thợ giỏi Hà Nội và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan...).

Phối hợp, thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định của Ban Chỉ đạo.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận Hoàn Kiếm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc gửi về UBND quận Hoàn Kiếm tng hợp, đ xut, báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- T.trực: Thành ủy, HĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đơn vị trong kế hoạch;
- Các báo, đài TW, Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng ĐT, KGVX, KT, NC, TKBT, TH;
- Lưu; VT, ĐTch,n, KGVXt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu159/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2016
Ngày hiệu lực24/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 159/KH-UBND tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 159/KH-UBND tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận Hà Nội 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu159/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành24/08/2016
        Ngày hiệu lực24/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 159/KH-UBND tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận Hà Nội 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 159/KH-UBND tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận Hà Nội 2016

             • 24/08/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/08/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực