Văn bản khác 161/KH-UBND

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Kế hoạch 161/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG, CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức và hành vi của người tham gia giao thông. Huy động tiềm lực xã hội để đảm bảo các điều kiện phát triển về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông vận tải công cộng, nâng cao năng lực trình độ của lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương xác định việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; Chỉ thị số 29/CT-TTg về xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 32/CT- TTg về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

3. Phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

4. Mục tiêu cụ thể:

- Giảm số vụ, số người chết và bị thương; đặc biệt số người chết do tai nạn giao thông giảm mỗi năm từ 5% đến 10%.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông, nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý kịp thời các “điểm đen” và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; xác định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Tỉnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải và các lĩnh vực có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

2. Chú trọng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo dưỡng đảm bảo an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện có, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Đặc biệt chú trọng đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên xã, liên huyện; các trục giao thông chính dẫn đến trung tâm huyện, thị xã và thành phố.

3. Tập trung nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng, an toàn kỹ thuật phương tiện và người điều khiển phương tiện. Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa. Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông tại các bến bãi và các điểm bốc xếp hàng hóa trước khi phương tiện xuất bến hoặc ra khỏi bến, bãi.

4. Thực hiện tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút vận chuyển hành khách, hàng hoá sử dụng vận tải; quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

5. Quản lý việc đầu tư, xây dựng, điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện… trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng địa phương.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Giao thông vận tải

- Tiếp tục tham mưu, thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh; tăng cường kết nối, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá điều hành vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng cho vận tải đường bộ.

- Triển khai quy định của Bộ Giao thông vận tải bắt buộc chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình lớn phải thiết kế phương án kết nối giao thông vào đường quốc lộ, đường chính trong đô thị, tính toán nhu cầu giao thông phát sinh, đảm bảo an toàn giao thông.

- Khai thác hiệu quả các dữ liệu, thông tin tích hợp từ thiết bị giám sát hành trình vào hoạt động quản lý vận tải bằng ô tô, ngăn chặn hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện ô tô chở khách.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện đường thủy nội địa. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ sát hạch viên, đăng kiểm viên; chỉ đạo tổng kiểm tra, siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên toàn Tỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu, đề xuất xử lý dứt điểm các “điểm đen” vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Thường xuyên kiểm tra, rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông, tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tuyến đường vừa khai thác để phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo trì đường bộ; kịp thời khắc phục các “điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông”, sửa chữa các đoạn, tuyến đường bộ bị hư hỏng, sụt lún, sạt lở bảo đảm giao thông thông suốt. Tổng rà soát, điều chỉnh kịp thời hệ thống biển báo, vạch sơn, phù hợp theo quy định trên các tuyến đường bộ trên địa bàn Tỉnh.

2. Công an Tỉnh

- Trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải, Công an Tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin phục vụ quản lý nhà nước và kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị kỹ thuật, thiết bị ghi hình để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; trong đó tập trung xử lý hành vi điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, sử dụng điện thoại di động; không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và tải trọng của xe ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên và xe ô tô tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên.

- Tăng cường năng lực, thường xuyên diễn tập chỉ huy và phối hợp lực lượng trong công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn Tỉnh.

- Triển khai Đề án của Bộ Công an về đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn Tỉnh; xây dựng và vận hành Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông đảm bảo kết nối và xử lý dữ liệu camera từ các cơ quan, tổ chức khác để phục vụ công tác bảo đảm an toàn giao thông gắn với an ninh trật tự.

3. Sở Y tế

- Triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng chống tác hại của rượu, bia ngay sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành; cung cấp thông tin chính xác về nồng độ cồn, các chất kích thích thần kinh trong máu đối với tất cả người bị tai nạn giao thông vào cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý, cung cấp thông tin cho ngành công an và các cơ quan tư pháp theo yêu cầu.

- Nâng cao năng lực cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế cấp xã từ năm 2020, hướng dẫn sơ cấp cứu tại hiện trường tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông, hướng dẫn trang bị, sử dụng bộ dụng cụ cứu thương trên các phương tiện giao thông.

- Thực hiện thống kê số liệu nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các cơ sở y tế và số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ hệ thống y tế cấp xã; định kỳ cung cấp đến Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh.

- Phối hợp với Công an Tỉnh, Sở Giao thông vận tải thực hiện xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải; tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp Giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe trên toàn Tỉnh; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm ma túy đối với toàn bộ lái xe được khám sức khỏe, và các nạn nhân bị tai nạn giao thông, cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; chỉ đạo các trường, cơ sở đào tạo kết hợp với gia đình thường xuyên nhắc nhở, giáo dục học sinh, sinh viên phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy xe đạp điện; ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đến trường học. Đưa tiêu chí chấp hành pháp luật an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh hàng năm.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông và an toàn giao thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; vận động cha mẹ học sinh tham gia hướng dẫn thực hành quy tắc an toàn giao thông, đối với học sinh từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông trên địa bàn Tỉnh.

5. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chấn chỉnh công tác quy hoạch quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt và lồng ghép nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trong quá trình thực hiện quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng.

- Phối hợp với các ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp ứng kết nối giao thông đô thị, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì, kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình vi phạm quy định trong quản lý quy hoạch và xây dựng có liên quan đến trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2019 -2021; vận động nhân dân phòng chống tác hại của rượu, bia, thực hiện “đã uống rượu bia, không lái xe”.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, trên báo mạng, các mạng xã hội. Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, loa phóng thanh; sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề an toàn giao thông.

7. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan triển khai các quy định của pháp luật về huy động, quản lý và sử dụng kinh phí trong và ngoài ngân sách phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách thực hiện hàng năm trình Hội đồng nhân dân Tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh; quản lý, sử dụng nguồn nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

8. Sở Tư pháp

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông khi phương tiện được sử dụng có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ ghi nhận và phát hiện; tham gia đề xuất quy định đơn giản hóa thủ tục xử lý phương tiện bị tạm giữ quá thời hạn mà chủ phương tiện không đến thực hiện quyết định xử phạt.

- Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát hiện những quy định không phù hợp, tham mưu kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp.

- Phối hợp với Công an Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh triển khai các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, phạt nguội, xử lý qua hệ thống tư pháp đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia. Xây dựng văn hóa giao thông an toàn qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân tộc khi được duyệt.

10. Cục Quản lý thị trường Tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô không đạt chuẩn chất lượng lưu thông trên thị trường.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu ưu tiên phân bổ nguồn đầu tư, các nguồn dự phòng và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải hành khách công cộng và bãi đỗ xe cá nhân gắn với các tuyến vận tải công cộng, trên các trục giao thông có nhu cầu vận tải lớn và trong khu vực đô thị.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông để quân dân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật vế trật tự an toàn giao thông.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào công tác quản lý sử dụng phương tiện vận tải quân sự; chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe - máy quân sự, phương tiện vận tải đường thủy nội địa.

- Tăng cường kiểm soát duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệnh, điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

- Tham gia huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn, các tình huống tai nạn, mất an toàn trên các tuyến đường thủy nội địa cho lực lượng công binh và dân quân tự vệ.

13. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp

Đổi mới chương trình, nội dung tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tăng thời lượng phát sóng, đăng tải các thông điệp, tìm hiểu về an toàn giao thông trên đài, trang báo có thưởng để thu hút được người xem, người đọc; tiếp tục đưa tin gương người tốt, việc tốt đồng thời phê phán các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

14. Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại kế hoạch này vào nội dung, kế hoạch “Năm an toàn giao thông” hàng năm của Ban An toàn giao thông Tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, thân nhân của nạn nhân bị tai nạn giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì triển khai thực hiện đường dây nóng về tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông; cơ chế và trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp thông tin về các vụ va chạm, tai nạn giao thông trên địa bàn Tỉnh.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các công cụ truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến tích cực trong hành vi của người tham gia giao thông.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; đường thủy nội địa; tăng cường công tác phối hợp kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn.

- Vận động các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huy động nhân dân tham gia phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, bảo vệ công trình giao thông đường bộ, nhất là các tuyến đường nông thôn đã được nâng cấp láng nhựa, bê tông; gắn trách nhiệm và xử lý kỹ luật đối với người đứng đầu các cấp nếu để lối đi phát sinh tự mở đấu nối công trình vào đường bộ trái phép hoặc xây dựng nhà cửa, công trình lấn chiếm lòng sông, luồng chạy tàu.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các đoàn thể

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; vận động xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội để tạo chuyển biến trong hành vi của người tham gia giao thông; chủ động tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. Kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo và phân công rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch này ở đơn vị, địa phương; định kỳ hàng quý và tháng 12 hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo về Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh.

2. Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc; định kỳ hàng quý, tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ủy ban nhân dân Tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 161/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu161/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2019
Ngày hiệu lực01/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 161/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 161/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 161/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu161/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành01/06/2019
        Ngày hiệu lực01/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 161/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông tỉnh Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 161/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông tỉnh Đồng Tháp

           • 01/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực