Văn bản khác 165/KH-UBND

Kế hoạch 165/KH-UBND thực hiện chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 165/KH-UBND chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Phú Yên 2016 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/KH-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM 2016 VÀ TẾT ĐINH DẬU NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Để góp phần cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu có ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, nhằm hạn chế việc tăng giá, góp phần kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Doanh nghiệp tham gia chương trình đảm bảo đầy đủ, thường xuyên số lượng hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa trên thị trường; phân phối bán lẻ các mặt hàng thiết yếu rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại khu tập trung các huyện, thị xã, vùng sâu, vùng xa.

- Hàng hóa tham gia chương trình bình ổn là hàng Việt Nam, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm, có nhãn mác và giá bán ổn định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu cần bình ổn:

Gồm các 06 nhóm hàng sau: Gạo các loại (gạo thường, gạo thơm sản xuất trong nước); đường (RE và RS); dầu ăn; thịt heo; thịt gia cầm; rau củ quả.

2. Lượng hàng thiết yếu cần bình ổn thị trường:

a) Dự báo tổng cầu hàng hóa:

Căn cứ mức tiêu dùng bình quân đầu người trong một chu kỳ (tháng, quý, năm), tổng số dân trên địa bàn, tình hình thị trường và số lượng hàng hóa dự trữ tham gia bình ổn thị trường các năm qua, dự kiến lượng hàng cần bình ổn tính cho bình quân một tháng, như sau:

STT

Mặt hàng

Đơn vị

Định mức tiêu dùng bình quân người/tháng

Dự kiến tổng cầu hàng hóa toàn tỉnh trong 1 tháng

1

Gạo các loại

Kg

8,5

7.593.000

2

Đường

Kg

0,6

536.000

3

Dầu ăn các loại

Lít

0,5

446.600

4

Thịt heo

Kg

1

893.000

5

Thịt gia cầm

Kg

0,5

446.000

6

Rau củ quả

Kg

3

2.680.000

b) Dự kiến số lượng hàng thiết yếu:

STT

Mặt hàng

Đơn vị

Số lượng hàng dự kiến dự trữ bình ổn

Đơn giá bình quân
(đồng/kg)

Dự kiến tổng tiền
(triệu đồng)

1

Gạo các loại

Tấn

200

16.000

3.200

2

Đường

Tấn

25

19.000

475

3

Dầu ăn các loại

1000 lít

22

35.000

770

4

Thịt heo

Tấn

120

85.000

10.200

5

Thịt gia cầm

Tấn

30

85.000

2.550

5

Rau củ quả

Tấn

250

15.000

3.750

 

 

 

 

Tổng cộng:

20.945

Tổng số vốn thực hiện chương trình là 20 tỷ đồng, đáp ứng bình quân từ 3% - 15% so với tổng nhu cầu toàn tỉnh của 06 nhóm hàng thiết yếu. UBND tỉnh tạm ứng vốn từ ngân sách tỉnh cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường.

3. Giá bán bình ổn thị trường:

- Doanh nghiệp tham gia chương trình xây dựng và đăng ký giá bán của từng mặt hàng cụ thể thuộc nhóm hàng hóa thực hiện bình ổn thị trường gửi đến Sở Tài chính, Sở Công Thương với giá thấp hơn hoặc bằng giá thị trường của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng tại thời điểm đăng ký.

- Trường hợp thị trường biến động tăng hoặc giảm đối với giá nguyên liệu, chi phí đầu vào làm ảnh hưởng đến cơ cấu giá thành sản xuất, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá bán bình ổn thị trường và thực hiện đăng ký lại giá gửi đến Sở Tài chính, Sở Công Thương. Doanh nghiệp chỉ được điều chỉnh tăng giá bán hàng bình ổn khi được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận, và chủ động điều chỉnh giảm giá bán bình ổn thông báo đến Sở Tài chính, Sở Công Thương trong thời gian 3 ngày kể từ ngày bắt đầu điều chỉnh giảm giá.

- Trường hợp thị trường có biến động ảo do có hiện tượng làm giá, tạo khan hiếm giả, làm biến động thị trường, doanh nghiệp phải chấp hành việc cung ứng hàng hóa theo sự điều phối của Sở Công Thương.

4. Thời gian thực hiện chương trình:

Thời gian để chuẩn bị nguồn hàng và tổ chức bán các mặt hàng thiết yếu bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn tỉnh Tết Đinh Dậu 2017 là 05 tháng (kể cả thời gian hoàn vốn), từ ngày 01/12/2016 đến hết ngày 30/4/2017.

5. Đối tượng tham gia chương trình:

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, có trụ sở đặt tại tỉnh Phú Yên, có sản xuất hoặc kinh doanh các nhóm hàng tham gia bình ổn theo quy định tại kế hoạch này.

6. Điều kiện doanh nghiệp tham gia chương trình:

- Có chức năng sản xuất, kinh doanh hàng hóa phù hợp với các nhóm hàng tham gia trong kế hoạch; có uy tín, năng lực, kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng trong kế hoạch; có nguồn hàng cung ứng cho thị trường với số lượng lớn, ổn định và xuyên suốt trong thời gian thực hiện chương trình.

- Có kế hoạch sản xuất, kinh doanh tạo nguồn hàng và có năng lực tài chính lành mạnh.

- Cam kết hàng hóa tham gia chương trình bình ổn đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm; thực hiện việc đăng ký giá, niêm yết giá bán và bán đúng giá đăng ký đã được phê duyệt, thấp hơn hoặc bằng giá thị trường cùng chủng loại, cùng thời điểm.

- Có trụ sở, văn phòng, có phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phân phối và bán hàng theo yêu cầu của kế hoạch. Có điểm bán hàng cố định và tổ chức các điểm bán hàng bình ổn trên địa bàn tỉnh.

7. Quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp tham gia chương trình:

a) Quyền lợi:

- Doanh nghiệp tham gia chương trình được UBND tỉnh cho tạm ứng vốn ngân sách để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ bình ổn thị trường trong thời gian thực hiện chương trình. Ngân sách tỉnh cho các doanh nghiệp tạm ứng không tính lãi suất, doanh nghiệp phải có bảng cam kết hoàn trả tạm ứng đúng thời hạn theo quy định.

- Được quảng bá sản phẩm và các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa.

- Được ưu tiên tham gia các phiên hàng Việt do Sở Công Thương tổ chức; được bố trí, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng khi tổ chức bán hàng lưu động trên địa bàn tỉnh.

b) Nghĩa vụ:

- Doanh nghiệp được tạm ứng vốn từ ngân sách tỉnh phải cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn đúng quy định theo hợp đồng đã ký kết hoàn trả vốn đúng thời gian quy định. Đối với các doanh nghiệp lần đầu tham gia chương trình bình ổn được tạm ứng vốn ngân sách tỉnh phải thực hiện đăng ký bảo lãnh tại một ngân hàng thương mại.

- Các doanh nghiệp tham gia chương trình có trách nhiệm đăng ký địa điểm, thời gian bán hàng và tổ chức bán hàng hóa theo giá đã đăng ký tại các điểm bán hàng đối với toàn bộ lượng hàng hóa của đơn vị được giao bình ổn. Treo băng rôn, bảng hiệu, bảng giá tại điểm bán hàng; bố trí hàng hóa bình ổn ở vị trí thuận tiện, riêng biệt để người dân dễ nhận biết và mua sắm.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa với số lượng theo đúng kế hoạch, đảm bảo hàng hóa tham gia chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm.

- Ngoài việc tổ chức bán hàng tại các điểm đã đăng ký, các doanh nghiệp tham gia có trách nhiệm phát triển điểm bán hàng bình ổn ở khu vực đông dân cư, nơi khan hiếm hàng hóa; chủ động liên kết, hợp tác với các tiểu thương, hộ bán lẻ, cửa hàng tiện ích, để phát triển phân phối hàng hóa.

- Kịp thời cung ứng đủ hàng khi thị trường có biến động bất thường hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện đúng các cam kết và các quy định của kế hoạch bình ổn. Sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả vốn đúng thời hạn quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên tình hình chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ, kinh doanh các mặt hàng bình ổn của doanh nghiệp về Sở Công Thương, Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp; đồng thời báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án và tổ chức xét chọn các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, trình UBND tỉnh quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa trên địa bàn, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu tham gia chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát các doanh nghiệp tham gia chương trình trong việc chuẩn bị nguồn hàng, mạng lưới bán hàng và giá bán hàng bình ổn.

- Tổng hợp, cung cấp danh sách, địa chỉ các điểm bán hàng bình ổn của các đơn vị tham gia chương trình cho UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Cổng thông tin điện tử tỉnh để công bố rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, tham gia mua sắm.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

- Kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của đơn vị, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp giải quyết.

2. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Công Thương thẩm định phương án, trình UBND tỉnh quyết định tạm ứng vốn cho các doanh nghiệp; thực hiện thủ tục tạm ứng vốn ngân sách tỉnh cho các doanh nghiệp sau khi có Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt mức tiền tạm ứng.

- Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn các cá nhân, doanh nghiệp được phép tham gia chương trình bình ổn thị trường để thực hiện việc đăng ký giá bình ổn. Phối hợp với Sở Công Thương khảo sát giá thị trường tại thời điểm và thông báo kết quả giá bình ổn cho các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến giá cả thị trường của các mặt hàng tham gia bình ổn, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh khi biến động giá cả xảy ra có chiều hướng tăng.

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, các cơ quan chuyên môn kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh xử lý các doanh nghiệp hoàn trả số vốn tạm ứng không đúng thời gian quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Giới thiệu các doanh nghiệp, đơn vị chăn nuôi, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch có nguồn hàng ổn định, tham gia hoặc cung ứng các sản phẩm nông nghiệp sạch vào thực hiện bình ổn thị trường; đồng thời có giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, chăn nuôi.

4. Sở Y tế:

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác bo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên:

Phối hợp tuyên truyền chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh, công bố danh sách các doanh nghiệp, các điểm bán lẻ của các đơn vị tham gia chương trình, giá bán và các mặt hàng bình ổn cho nhân dân biết, đồng thời chấn chỉnh, xử lý những thông tin không chính xác, sai lệch làm ảnh hưởng đến chương trình trên địa bàn tỉnh.

6. Các sở, ban, ngành khác có liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính thực hiện tốt công tác bình ổn các mặt hàng thiết yếu theo chương trình.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Rà soát, bố trí các điểm phù hợp và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia phát triển các điểm bán hàng lưu động trên địa bàn phục vụ nhân dân.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về các điểm bán hàng bình ổn thị trường của các doanh nghiệp tham gia để người dân trên địa bàn biết và tham gia mua sắm.

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường trên địa bàn; thực hiện công tác quản lý giá, kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết trên địa bàn. Chủ động thông tin, phối hợp xử lý kịp thời diễn biến về tình hình cung cầu hàng hóa, các trường hợp biến động giá trên địa bàn.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; thông tin kịp thời về Sở Công Thương khi thị trường có biến động bất thường.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2016 và Tết Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- CVP và các PVP UBND Tỉnh;
- Các
sở: CT, TC, NN&PTNT, TTTT;
-
Chi nhánh Ngân hàng NN Phú Yên;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo PY, Đài PT&TH PY;
- Lưu: VT, Hg, Q.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu165/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2016
Ngày hiệu lực02/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 165/KH-UBND chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Phú Yên 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 165/KH-UBND chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Phú Yên 2016 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu165/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành02/11/2016
        Ngày hiệu lực02/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 165/KH-UBND chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Phú Yên 2016 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 165/KH-UBND chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Phú Yên 2016 2017

           • 02/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực