Văn bản khác 167/KH-UBND

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2017 về hợp tác với đối tác Nhật Bản năm 2017-2018 do Thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 167/KH-UBND 2017 hợp tác với đối tác Nhật Bản Cần Thơ 2017 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC NHẬT BẢN NĂM 2017-2018.

Căn cứ nhu cầu, tình hình thực tế của địa phương và nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác cũng như kêu gọi hợp tác, đầu tư từ các đối tác Nhật Bản một cách hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hợp tác với các đối tác Nhật Bản năm 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

Thành phố Cần Thơ là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ cần chủ động, tích cực trong việc tăng cường hợp tác quốc tế, kêu gọi đầu tư nước ngoài. Hiện nay, Nhật Bản là đối tác quan trọng của Việt Nam, các nhà đầu tư Nhật Bản đang tập trung phát triển ở Việt Nam, do đó đặt mục tiêu kêu gọi đầu tư, hợp tác từ các đối tác Nhật Bản trong thời gian tới là hết sức cần thiết.

2. Quan điểm:

Làm tốt công tác ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân để thúc đẩy ngoại giao kinh tế, hợp tác quốc tế và kêu gọi đầu tư hiệu quả.

3. Yêu cầu:

a) Tăng cường thiết lập mối quan hệ hữu nghị với các địa phương của Nhật Bản để làm tiền đề hợp tác kinh tế giữa thành phố Cần Thơ và đối tác Nhật Bản.

b) Tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư từ Nhật Bản.

II. TÌNH HÌNH HỢP TÁC VỚI NHẬT BẢN THỜI GIAN QUA

1. Dự án của Nhật Bản:

a. Về FDI:

Lũy kế đến tháng 9 năm 2017, thành phố Cần Thơ có 06 dự án FDI có vốn đầu tư của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký 12,05 triệu USD.

b. Về ODA:

Hiện tại trên địa bàn thành phố không có dự án ODA do Nhật Bản tài trợ

c. Về NGO:

Từ năm 2013 đến nay có 04 dự án NGO với sự tham gia tài trợ của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ bảo vệ môi trường toàn cầu Nhật Bản. Tuy nhiên, các dự án NGO này đã hoàn thành. Hiện tại, trên địa bàn thành phố không có dự án NGO có vốn viện trợ từ Nhật Bản đang triển khai thực hiện.

2. Về hoạt động xuất nhập khẩu:

Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Nhật Bản là 196,4 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy hải sản, may mặc, da thuộc, đinh dây. Kim ngạch nhập khẩu là 32,5 triệu USD, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: hóa chất, phân bón, nguyên liệu dược, nguyên liệu thủy sản, phụ liệu may và các loại vật tư nguyên liệu khác.

3. Về hoạt động ngoại giao:

a. Ký Tuyên bố chung về hợp tác giữa thành phố Cần Thơ với tỉnh Hyogo (tháng 5/2017)

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và ông Toshizo Ido, Thống đốc tỉnh Hyogo, Nhật Bản đã ký Tuyên bố chung để cùng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistic, nông nghiệp, thương mại, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực.

b. Ký Tuyên bố chung giữa thành phố Cần Thơ với thành phố Okayama (tháng 10/2017)

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và ông Masao Omori, Thị trưởng thành phố Okayama, Nhật Bản đã ký Tuyên bố chung để cùng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như công nghiệp, du lịch, nông nghiệp.

c. Ký kết 04 Thỏa thuận hợp tác giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Cần Thơ với các Chi hội hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam tại Nhật Bản (tháng 10/2017)

- Ông Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Cần Thơ và ông Matsumoto Hitoshi, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Chi hội tỉnh Okayama đã ký MOU hợp tác về đối ngoại nhân dân

- Ông Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Cần Thơ đã ký MOU hợp tác về đối ngoại nhân dân với ông Otani Yasuo, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Chi hội đường sắt và Ông Nakayama Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam thành phố Osaka.

- Ông Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Cần Thơ đã ký Bản thỏa thuận hợp tác hữu nghị với ông Kigasawa Tadao, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Chi hội tỉnh Oita.

III. ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI, PHÂN CÔNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Về đối ngoại:

a) Giao Sở Ngoại vụ:

Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng chương trình cụ thể hóa các nội dung đã ký kết hợp tác với chính quyền tỉnh Hyogo, Okayama, Wakayama của Nhật Bản.

b) Giao Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Cần Thơ

Phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố đề xuất Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể hóa các nội dung đã ký kết với các Chi hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại Nhật Bản.

2. Về kinh tế:

a. Dự án Nông trang kiểu mẫu

Giao Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ:

Xúc tiến hợp tác dự án Nông trang kiểu mẫu tại thành phố Cần Thơ do ông Masayuki Abe của Công ty VAIO, Nhật Bản đề xuất. Chủ động phối hợp với đối tác và các sở, ngành thành phố có liên quan chuẩn bị kịp khởi công vào dịp tháng 4/2018.

b. Dự án xây dựng nhà máy trích ly dầu cám tại thành phố Cần Thơ

Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ:

Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ chủ động liên hệ với đối tác Nhật Bản để xúc tiến dự án này.

c. Dự án nhà máy sản xuất bình ắc quy tại thành phố Cần Thơ

Giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

Chủ trì, phối hợp với Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố rà soát, chuẩn bị quỹ đất sạch cho nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

d. Dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Nhật Bản

Giao Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ khẩn trương xúc tiến hoàn thành các thủ tục hợp tác liên doanh với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để thành lập Khu công nghiệp Việt Nam – Nhật Bản. Phấn đấu kịp khởi công vào tháng 4 năm 2018.

e. Tổ chức Đoàn công tác xúc tiến hợp tác và đầu tư tại Nhật Bản

- Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và hội thảo xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Đồng thời kết hợp khảo sát, mời gọi các nhà đầu tư hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực thành phố cần: Xử lý môi trường đô thị, chất thải y tế, chất thải nguy hại, bùn thải, giao thông công cộng,...

Thời gian: dự kiến trong quý II năm 2018.

- Giao Sở Ngoại vụ

Liên hệ, chuẩn bị nội dung, chương trình gặp gỡ, làm việc với Chính quyền tỉnh Hyogo tại Nhật Bản.

3. Về văn hóa, y tế, xã hội:

a. Dự án Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ

- Giao Sở Y tế:

+ Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ tiếp tục vận động tài trợ cho dự án bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có Thư mời Giáo sư Tiến sĩ Chiba - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Okayama và Nhóm chuyên gia đến thành phố nghiên cứu, khảo sát tiến hành lập dự án với chi phí do thành phố tài trợ.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố đăng ký danh mục dự án ODA với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

- Giao Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban Vận động tài trợ cho Dự án Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ (mời ông Kyoshiro Ichikawa tham gia Ban vận động).

b. Tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018)

Giao Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Cần Thơ và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ tham mưu xác định chuỗi sự kiện, trong đó có tổ chức Hội thảo về văn hóa, chính trị, kinh tế và thương mại giữa Việt Nam - Nhật Bản vào tháng 4 năm 2018.

4. Về giáo dục:

a) Giao Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Nghiên cứu khả năng hợp tác với Đại học Okayama để đào tạo cán bộ ngành công nghệ thực phẩm trong lĩnh vực tồn trữ lạnh nông sản.

b) Giao Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Nghiên cứu khả năng hợp tác với Học viện ngôn ngữ Nhật Bản để trao đổi đào tạo giáo viên tiếng Nhật.

c) Giao Sở Y tế:

Nghiên cứu kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế qua việc hợp tác với các đối tác Nhật Bản.

Trên đây là Kế hoạch hợp tác với các đối tác Nhật Bản năm 2017 - 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời thông qua Sở Ngoại vụ báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở: Ngoại vụ, KH&ĐT, Công Thương, Y tế, Nội vụ;
- Trường ĐHCT;
- Trường ĐH KT-CN CT;
- Trường CĐ KT-KT CT;
- LH các TCHN TP;
- Quỹ ĐTPT thành phố;
- TTXTĐT-TM&HCTL CT;
- Hội Hữu nghị VN- Nhật Bản TPCT;
- VP UBND TP (3ABC)
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu VT. Hạc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu167/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 167/KH-UBND 2017 hợp tác với đối tác Nhật Bản Cần Thơ 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 167/KH-UBND 2017 hợp tác với đối tác Nhật Bản Cần Thơ 2017 2018
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu167/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành10/11/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 167/KH-UBND 2017 hợp tác với đối tác Nhật Bản Cần Thơ 2017 2018

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 167/KH-UBND 2017 hợp tác với đối tác Nhật Bản Cần Thơ 2017 2018

              • 10/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực