Văn bản khác 172/KH-UBND

Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo (PRRS) nay đến hết tháng 02 năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 172/KH-UBND phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp heo hết 02/2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 172/KH-UBND

Quận 12, ngày 28 tháng 11 năm 2007

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM, LỞ MỒM LONG MÓNG Ở GIA SÚC, HỘI CHỨNG RỐI LỌAN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở HEO (PRRS) NAY ĐẾN HẾT THÁNG 02 NĂM 2008.

Thực hiện Công văn số 7523/UBND-CNN ngày 02/11/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo (PRRS) từ nay đến hết tháng 02 năm 2008.

Hiện nay tình hình dịch bệnh đang có nguy cơ tái phát và diễn biến phức tạp. Để chủ động ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Ủy ban nhân dân quận 12 xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo (PRRS) từ nay đến hết tháng 02 năm 2008 với những nội dung như sau :

I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- Chủ động thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc với phương châm “phòng là chính, cơ sở là chính, người dân là chính” và “phát hiện sớm, xử lý gọn, bao vây ổ dịch”.

- Đảm bảo an tòan dịch tể cho đàn gia súc gia cầm của thành phố, không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

- Cung cấp sản phẩm động vật an tòan vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán 2008.

II. NỘI DUNG KẾ HỌACH :

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chủ động tiêm phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đến mọi tầng lớp nhân dân.

2. Giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi trên địa bàn.

3. Tăng cường công tác kiểm sóat giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, đảm bảo nguồn thực phẩm an tòan cho người tiêu dùng.

4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các “điểm nóng” kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm không qua kiểm dịch trên địa bàn quận; kiểm tra việc kinh doanh sản phẩm gia cầm tại các chợ.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN :

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường :

- Căn cứ vào kế hoạch của UBND quận, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch gia cầm, lỡ mồm long móng, hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo từ nay đến cuối tháng 2/2008 trên địa bàn phường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh của người dân trong việc không tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch đồng thời phát hiện và khai báo các hành vi vận chuyển, giết mổ, kinh doanh trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm.

- Chỉ đạo quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn; tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh đến các hộ chăn nuôi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thú y như chăn nuôi gia cầm không đăng ký, nhập heo không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không chấp hành các qui định về tiêm phòng, không khai báo kiểm dịch khi xuất nhập và xử lý triệt để các trường hợp nguy cơ lây lan dịch bệnh.

- Chỉ đạo phát thanh hàng ngày về tác hại của dịch bệnh gia súc, gia cầm; Vận động người dân khi phát hiện gia súc tại các hộ, trại chăn nuôi có dấu hiệu dịch bệnh phải khai báo ngay với cơ quan thú y để chẩn  đoán xác định bệnh, không được tự ý vứt xác bừa bãi hoặc bán chạy gia súc bệnh chết và phải chấp hành nghiêm túc hướng dẫn xử lý heo bệnh của cơ quan thú y.

- Chỉ đạo Tổ TTĐT tăng cường kiểm tra, bố trí chốt tại các điểm nóng, thường xuyên kinh doanh gia cầm sống. Phối hợp BĐH khu phố, tổ dân phố kiểm tra xử lý các khu chợ tự phát lòng lề đường kinh doanh trái phép gia cầm, gia súc và sản phẩm động vật khác.

- Chỉ đạo cho Công an phường hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những đối tượng chống đối, cản trở người thi hành công vụ.

- Tập trung bố trí lực lượng chốt giữ tại các điểm nóng thường xuyên kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn phường để kịp thời phát hiện và xử lý. Tăng cường kiểm soát việc thực hiện cam kết trước đây trong kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm gia cầm, thủy cầm tại tất cả các cửa hàng, nhà hàng, bếp ăn tập thể…  

- Chỉ đạo BQL các chợ:

+ Thường xuyên kiểm tra các tiểu thương kinh doanh gia cầm, thủy cầm sống, thịt gia súc chưa qua kiểm dịch và sản phẩm gia cầm để ngòai tủ bảo ôn.

+ Đề xuất UBND phường xử lý các trường hợp vi phạm thu hồi quày sạp nếu không chấp hành theo qui định và chịu trách nhiệm trước UBND phường nếu trong phạm vi chợ còn các trường hợp kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm không bảo quản trong tủ bảo ôn.

+ Đề xuất phòng Kinh tế thu hồi GCN ĐKKD đối với các trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần.

3. Phòng kinh tế :

- Giao phòng Kinh tế tham mưu TT.UBND quận tổ chức họp giao ban để kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, thực hiện báo cáo hàng tuần, báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh về TT.BCĐ phòng, chống dịch cúm gia cầm thành phố theo chỉ đạo công văn 7523/UBND-CNN ngày 02/11/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

- Thu hồi giấy phép kinh doanh những hộ cá thể, tiểu thương kinh doanh gia cầm tại các chợ vi phạm nhiều lần theo đề xuất của Ban quản lý chợ, UBND các phường.

4. Đội Quản lý thị trường 12B :

Chủ động phối hợp với UBND các phường, Trạm thú y, Công an kiểm soát chặt chẽ và xử lý các trường hợp vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

5. Phòng văn hóa thông tin :

Phối hợp trạm Thú y quận nhận các tài liệu liên quan và có kế họach tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để các tổ chức, người dân nhận thức rõ về nguy hại của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm từ đó góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, lỡ mồm long móng và hội chúng rối loạn sinh sản trên đàn heo từ nay đến cuối tháng 2/2008.

Chỉ đạo bộ phận văn hóa thông tin phường phát thanh hàng ngày tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch.

6. Trạm thú y :

- Tăng cường hoạt động của mạng lưới giám sát dịch bệnh thú y đến từng hộ dân; kiên quyết ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp chăn nuôi gia cầm không đăng ký, nhập heo không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch khi xuất nhập gây ô nhiễm môi trường và xử lý triệt để các trường hợp nguy cơ lây lan dịch bệnh.

- Phối hợp với đòan kiểm tra liên ngành quận (Công an, QLTT 12B, phòng kinh tế, BCD phòng chống dịch quận, Phường….) kiểm tra kiểm soát tình hình giết mổ, vận chuyển gia súc trên trục lộ giao thông, ngăn chặn xử lý triệt để các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có dấu hiệu dịch bệnh, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch và xử phạt nghiêm người vi phạm. Tăng cường kiểm tra tình hình chăn nuôi gia cầm, thủy cầm trái phép đặc biệt các vùng giáp ranh với các tỉnh.

- Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện qui định về vệ sinh thú y trong qui trình giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh sản phẩm gia cầm. Tham mưu lãnh đạo Chi Cục Thú  Y và cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động các cơ sở giết mổ, các hộ kinh doanh cố tình vi phạm qui định về phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh….

- Kiểm tra chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh trứng gia cầm, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đạt yêu cầu vệ sinh Thú y, các cơ sở liên tục vi phạm.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, thực hiện giám sát đến tận hộ chăn nuôi đặc biệt là các hộ nhập cư. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành tiêm phòng, không khai báo kiểm dịch trong nhập xuất gia súc, khuyến khích giảm đàn đến ngưng nuôi và không cho nuôi đối với các trường hợp chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh thú y, gây ô nhiễm môi trường.

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng bệnh lở mồm long móng và các bệnh truyền nhiễm khác theo qui định cho gia súc trên địa bàn, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và đạt mức bảo hộ trên tổng đàn gia súc.

- Hướng dẫn và thường xuyên tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường tại những nơi có nguy cơ cao, chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến gia súc gia cầm.

8. Trạm khuyến nông :

Phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, văn hóa thông tin, Trạm thú y tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các hộ chăn nuôi hiểu rõ về phòng chống dịch bệnh tai xanh, lở mồm long móng, cúm gia cầm.

9. Đề nghị UB.MTTQ và các đoàn thể quận, phường: hỗ trợ tuyên truyền vận động trong hội viên, quần chúng nhân dân tích cực cùng chính quyền địa phương tham gia phòng chống dịch cúm gia cầm, lỡ mồm long móng ở gia súc, hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo (PRRS) từ nay đến hết tháng 02 năm 2008.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN :

- Do yêu cầu cấp bách đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh; hàng tuần báo cáo kết quả về TTUBND quận, BCĐ.PCDCGC quận (thông qua phòng Kinh tế) để tổng hợp báo cáo BCĐ.PCDC thành phố, UBND thành phố từ nay đến hết tháng 2/2008.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ.PCDCGC/TP;
- TT.QU;
 - TT.UBND/Q;
- Các đơn vị được phân công;               
- UBND 11 phường;
- VP.HĐ-UBND/Q (C, PVP/TH);
- Lưu VT, Y.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ.CHỦ TỊCH
Nguyễn Tương Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu172/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2007
Ngày hiệu lực28/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 172/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 172/KH-UBND phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp heo hết 02/2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 172/KH-UBND phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp heo hết 02/2008
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu172/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Tương Minh
        Ngày ban hành28/11/2007
        Ngày hiệu lực28/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 172/KH-UBND phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp heo hết 02/2008

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 172/KH-UBND phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp heo hết 02/2008

              • 28/11/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/11/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực