Văn bản khác 1840/KH-UBND

Kế hoạch 1840/KH-UBND năm 2017 triển khai công tác y tế trường học năm học 2017-2018 do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1840/KH-UBND 2017 triển khai công tác y tế trường học Điện Biên 2017 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1840/KH-UBND

Điện Biên, ngày 03 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường học; UBND tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch triển khai công tác y tế trường học năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tăng cường kiến thức phòng chống bệnh, tật học đường, ưu tiên những vùng khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ mắc, kiểm soát và hạn chế một số yếu tố nguy cơ của các bệnh, tật học đường phổ biến hiện nay.

Thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học tạo điều kiện phát triển về thchất và tinh thần, có sức khỏe tốt đhọc tập cho học sinh trên địa bàn tỉnh tỉnh Điện Biên.

Thực hiện việc giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học và các cơ sở giáo dục để xử lý kịp thời, triệt để. Kiểm tra, giám sát công tác An toàn vệ sinh thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học và các cơ sở giáo dục.

II. CHỈ TIÊU

1. Trên 95% học sinh và giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh được truyền thông, tiếp cận các biện pháp phòng chống bệnh, tật và phòng chống dịch bệnh trong trường học.

2. Trên 90% học sinh các trường học công lập trên địa bàn toàn tỉnh được khám, tư vấn sức khỏe và có hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho học sinh. 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình.

3. Trên 80% các trường học công lập trên địa bàn toàn tỉnh được giám sát các điều kiện vệ sinh trường học, nhằm hỗ trợ cải thiện môi trường học tập cho học sinh tại các trường học.

4. 100% nhân viên y tế trường học tại các trường trên địa bàn tỉnh được đào tạo, đào tạo lại nghiệp vụ y tế trường học.

5. Đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu, các điều kiện cần thiết khác để triển khai hoạt động chăm sóc, bảo vệ sc khỏe của học sinh theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tổ chức thanh, kiểm tra, giám sát về các hoạt động y tế trường học nhằm hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Y tế và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông, giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh, tật học đường và phòng chống dịch bệnh trong trường học

- Sử dụng tài liệu của Bộ Y tế để triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe trong trường học.

- Lồng ghép các nội dung giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh, tật học đường, sức khỏe vị thành niên trong các giờ giảng chính khóa, các buổi ngoại khóa.

- Tổ chức cho học sinh thực hành các hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh cộng đồng.

2. Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh

- Triển khai tổ chức các hoạt động như khám sức khỏe đầu vào và đầu ra theo năm học cho học sinh. Lập sổ theo dõi và quản lý sức khỏe cho học sinh theo năm học.

- Giám sát thường xuyên tại trường học nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời bệnh, tật học đường cho học sinh.

- Tổ chức và thực hiện xử lý sơ cấp cứu tại chỗ cho các học sinh, giáo viên đồng thời phối hợp với các cơ sở y tế để tổ chức khám, điều trị theo các chuyên khoa cho học sinh.

- Phối hợp để tổ chức tiêm chủng, uống vắc-xin phòng bệnh cho học sinh.

- Tư vấn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh về các vấn đề liên quan đến bệnh, tật, sự phát triển thể chất, tinh thần của học sinh; hướng dẫn học sinh tự biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng đồng; thông báo cho phụ huynh học sinh ít nhất 1 lần/năm về sức khỏe của học sinh.

- Xây dựng môi trường vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; tăng cường hoạt động thể lực; xây dựng môi trường không khói thuốc lá, không sử dụng đồ uống có cồn và các chất gây nghiện.

3. Giám sát các điều kiện vệ sinh trường học, hỗ trợ cải thiện môi trường học tập cho học sinh tại các trường học

3.1. Điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong trường học

- Căn cứ các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) rà soát, bổ sung và dần hoàn thiện các điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong trường học trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.

- Huy động các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ trong và ngoài nước, các cá nhân, tổ chức xã hội tham gia hỗ trợ vật chất, thiết bị để hoàn thiện các điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong trường học cho học sinh.

3.2. Các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trong trường học

- Bảo đảm cung cấp đầy đủ nước uống và nước sinh hoạt cho học sinh tại các trường học theo quy định.

- Nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới các công trình vệ sinh cho học sinh theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT Bố trí chỗ rửa tay với nước sạch và xà phòng phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

- Hướng dẫn việc thu gom và xử lý chất thải của các trường học theo đúng quy định.

3.3. Đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

- Nâng cao chất lượng và điều kiện vệ sinh cho bếp ăn tập thể ở các trường học bán trú và nội trú trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

- Tổ chức tập huấn và khám sức khỏe định kỳ cho người làm việc tại các bếp ăn tập thể của các trường nội trú, bán trú. Ban giám hiệu của trường học phối hợp với Trạm y tế các xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động tại bếp ăn tập thể của trường mình nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.4. Bảo đảm môi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng

- Thành lập Ban chăm sóc sức khỏe học sinh của từng trường, có quyết định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học.

- Xây dựng môi trường học tập lành mạnh, mối quan hệ giữa nhà trường, phụ huynh, giáo viên, học sinh; giữa trường học với gia đình và cộng đồng.

3.5. Bảo đảm các điều kiện về phòng y tế, nhân viên y tế trường học

- Từng bước hoàn thiện phòng y tế tại các trường học, bổ sung trang thiết bị theo quy định.

- Bố trí, sắp xếp nhân lực cán bộ làm công tác y tế trường học theo quy định, lưu ý về trình độ ít nhất là y sĩ đa khoa trở lên.

4. Đào tạo, đào tạo lại nghiệp vụ y tế trường học cho nhân viên y tế trường học tại các trường trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học cho lãnh đạo trường phụ trách công tác y tế và nhân viên y tế tại các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh.

- Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức các lớp tập huấn: kế hoạch tập huấn; giảng viên, nội dung, tài liệu tập huấn.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn: chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, chè nước phục vụ lớp tập huấn, triệu tập học viên tham gia, phối hợp quản lý lớp tập huấn.

5. Giám sát đánh giá về các hoạt động y tế trường học nhằm hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh trước 20 tháng 12.

- Xây dựng kế hoạch giám sát điều kiện vệ sinh trường học trên địa bàn toàn tỉnh (kể cả các trường dân lập).

- Nội dung giám sát thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT Các kỹ thuật dựa trên cuốn Tài liệu: “Hướng dẫn kỹ thuật vệ sinh trường học của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế năm 2010”. Tận dụng những trang thiết bị sẵn có và tài liệu đã được tập huấn về công tác giám sát yếu tố vệ sinh trường học năm 2012 - 2013 đtổ chức triển khai các hoạt động giám sát, bao gồm:

+ Các hoạt động của y tế trường học tại Trường và Trạm Y tế.

+ Vệ sinh môi trường trường học.

+ Vệ sinh trang thiết bị học tập (trường học, bàn, ghế, bảng, cửa sổ...).

+ Chỉ số nhân trắc của học sinh, sinh viên.

+ Vệ sinh an toàn thực phẩm (tại các trường có bếp ăn tập thể).

6. Thống kê báo cáo và đánh giá về công tác y tế trường học

6.1. Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất

- Thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động y tế trong năm học chậm nhất vào ngày 30/5 theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT về Trạm Y tế xã trên địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý.

- Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

6.2. Đánh giá công tác y tế trường học

Các trường học tự tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác y tế trường học vào cuối mỗi năm học: Cơ sở giáo dục mầm non đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. SY tế

- Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch liên ngành về công tác y tế học đường hàng năm.

- Phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức, triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác y tế học đường trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên y tế trường học về công tác chuyên môn nghiệp vụ y tế trong trường học.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tổ chức tốt hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đu, phòng chống dịch bệnh và các bệnh thường gặp cho học sinh tại nhà trường.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường có tổ chức bán trú cho học sinh.

- Tổ chức đảm bảo công tác y tế phục vụ các kỳ thi.

- Thường trực tổng hợp kết quả hoạt động y tế học đường để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Y tế tỉnh tham mưu UBND tỉnh trong việc lập kế hoạch hàng năm, tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác y tế trường học trên địa bàn.

- Chỉ đạo triển khai các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường học (khám sức khỏe định kỳ, sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống các bệnh, tật học đường). Đối với các trường không có nhân viên y tế trường học xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh thông qua các hoạt động giảng dạy chính khóa, ngoại khóa, sắp xếp lịch học tập vui chơi giải trí hợp lý, hp vệ sinh, phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và giới tính.

- Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo đúng hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

- Tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động y tế trường học tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổng hợp kết quả hoạt động y tế trường học của ngành Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Tăng cường tuyên truyền vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Hướng dẫn và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh trong việc thực hiện bảo hiểm y tế.

- Phối hợp đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Đảm bảo cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại các cơ sở giáo dục. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường học. Quản lý tốt hoạt động Bảo hiểm y tế học sinh.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tham mưu xây dựng và phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học trên địa bàn.

- Bổ sung nhiệm vụ về Y tế trường học cho Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân của UBND huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường theo phân cấp quản lý, đảm bảo các quy định về vệ sinh trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường và các cơ sở giáo dục.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện Đa khoa khu vực trên địa bàn triển khai các hoạt động chuyên môn: Tập huấn chuyên môn cho nhân viên y tế học đường, triển khai các chương trình y tế trong trường học, khám sức khỏe toàn diện cho học sinh hàng năm; giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học và các cơ sở giáo dục để phi hp xử lý kịp thời, triệt để.

- Chỉ đạo tổ chức đảm bảo công tác y tế phục vụ các kỳ thi, kiểm tra cuối năm, đặc biệt kỳ thi THPT quốc gia.

- Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh trên địa bàn.

- Định kỳ kiểm tra công tác y tế trường học, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; Báo cáo kết quả hoạt động y tế trường học gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của đơn vị.

- Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên.

- Lồng ghép các chương trình y tế, giáo dục hoặc các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, nguồn xã hội hóa.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác y tế trường học tỉnh Điện Biên năm học 2017-2018; các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, thông báo kịp thời về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (đơn vị đầu mi của Sở Y tế), Phòng Công nghệ thông tin - Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị đầu mối của Sở Giáo dục - Đào tạo) để cùng phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo (b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các Sở; Y tế, Giáo dục & Đào tạo;
- Bảo hiểm xã hội t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX
(NNT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Quý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1840/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1840/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2017
Ngày hiệu lực03/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1840/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1840/KH-UBND 2017 triển khai công tác y tế trường học Điện Biên 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1840/KH-UBND 2017 triển khai công tác y tế trường học Điện Biên 2017 2018
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1840/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành03/07/2017
        Ngày hiệu lực03/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1840/KH-UBND 2017 triển khai công tác y tế trường học Điện Biên 2017 2018

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1840/KH-UBND 2017 triển khai công tác y tế trường học Điện Biên 2017 2018

           • 03/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực