Văn bản khác 196/KH-UBND

Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2020 về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 196/KH-UBND 2020 kích cầu nội địa tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa Hà Nội năm 2021


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/KH-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KÍCH CẦU NỘI ĐỊA, TĂNG TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA, DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới; nhằm khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021, như sau:

1. Mục đích

- Kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy và Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội.

- Triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chương trình của Thành phố: Xúc tiến thương mại, Khuyến mại tập trung, Khuyến công, Mỗi xã một sản phẩm (OCOP),... hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tăng cường kết nối giao thương, hợp tác liên kết trong đầu tư sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa đến người tiêu dùng biết đến và lựa chọn.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ngành trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả, nguyên nhân giảm chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2020 trong lĩnh vực đơn vị quản lý để khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, hiệu quả, chất lượng nhằm kích cầu nội địa tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021 đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Thành phố đề ra.

- Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động nắm sát tình hình và tăng cường phối hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng song song với các giải pháp phòng chống dịch bệnh.

- Phát huy vai trò các Hội, Hiệp hội trên địa bàn làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp kiến nghị đề xuất cơ quan thẩm quyền giải quyết; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Nhà nước, hưởng ứng tích cực các chủ trương của Thành phố, chủ động vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ để sớm phục hồi các hoạt động kinh tế.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021 nhằm thu hút từ 1000 - 2000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thông qua tổ chức các sự kiện: Vì quyền lợi người tiêu dùng, Tháng Khuyến mại, các chương trình xúc tiến thương mại,... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đa dạng các hình thức khuyến mại, trên quy mô lớn và với mức giảm giá sâu, cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân, khách du lịch trong nước và quốc tế.

2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua việc tổ chức các chương trình: Hội chợ Hàng Việt, tuần hàng Việt, Hội nghị kết nối, tiêu thụ, trưng bày sản phẩm hàng Việt, Chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021, Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, Khu Công nghiệp,... theo Kế hoạch của Thành phố. Đẩy mạnh các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá phát triển sản phẩm, thương hiệu, liên kết vùng, kết nối sản xuất giao thương trên địa bàn Thành phố và với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

3. Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng thương mại, nâng cấp cải tạo hệ thống chợ, mở rộng mạng lưới bán hàng (các điểm bán hàng, các đại lý...), phát triển hệ thống bán lẻ, đặc biệt là hệ thống bán lẻ hiện đại phục vụ nhu cầu của nhân dân. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị sản xuất kinh doanh và phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển các phương thức kinh doanh hiện đại phù hợp với nền kinh tế số và hậu Covid-19. Hỗ trợ doanh nghiệp hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng, liên kết trong nước, trên địa bàn Thành phố.

4. Triển khai Kế hoạch kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn Thành phố năm 2021, tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch thế mạnh của Hà Nội, gồm du lịch di sản, văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, tuần lễ, hội chợ thu hút người dân, khách du lịch tới Hà Nội tham gia.

5. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tối đa nguồn cung các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến,.... cho Thành phố, tiếp tục phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR code nhằm minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát an toàn thực phẩm và phát triển Chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu thụ nông sản an toàn.

6. Triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021, cụ thể: Tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa từng vùng miền; Xây dựng thí điểm các điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP nhằm kích cầu du lịch và mua sắm tiêu dùng.

7. Thực hiện tốt Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... bảo vệ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp, sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; kiểm soát tốt công tác an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa trên địa bàn.

(Có Phụ lục Danh mục hoạt động trọng tâm kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021 kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì triển khai các nội dung, chương trình kích cầu nội địa theo nhiệm vụ được phân công, đôn đốc tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

- Chủ trì xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Khuyến mại tập trung năm 2021 Thành phố; tích cực tuyên truyền quảng bá và điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động khuyến mại theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Tổ chức các hoạt động khuyến mại kết hợp chuỗi sự kiện triển khai ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021. Phối hợp Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương trong triển khai các hoạt động thuộc Chuỗi hoạt động tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng.

- Tiếp tục xây dựng, triển khai có hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố năm 2020-2021. Bám sát tình hình diễn biến thực tế, thường xuyên cập nhật và tổ chức triển khai có hiệu quả Phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn và ứng phó với dịch Covid-19. Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do nhu cầu đột biến từ dịch bệnh để kịp thời tham mưu Thành phố, Bộ Công Thương có biện pháp xử lý kịp thời.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá tình hình sản xuất, cung ứng các mặt hàng nông sản thực phẩm để kịp thời triển khai các giải pháp, phương án đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân Thủ đô.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Kế hoạch của UBND Thành phố về tổ chức hoạt động liên kết vùng, hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương với các nội dung, hình thức: Tổ chức đoàn, hội nghị giao thương với các tỉnh, thành phố; Tham gia một số Hội chợ Công Thương các tỉnh thành, khu vực; Tổ chức các sự kiện: Tuần lễ trái cây, hàng nông sản đặc sản vùng miền; Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong mùa vụ, sản phẩm dư cung... nhằm kết nối, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh, tiêu biểu của Hà Nội tại các địa phương và của các địa phương tại Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn như: Kết nối cung cầu, Hội chợ, Chương trình khuyến mại, Tuần hàng Việt, đưa hàng về nông thôn, các Khu Công nghiệp; Tổ chức Hội chợ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của Hà Nội và các địa phương; Triển khai các Hội chợ, phiên chợ hàng Việt vào dịp Lễ, Tết. Tổ chức các hoạt động gắn kết sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết chuỗi, đặc biệt là chuỗi giá trị nông sản.

- Chủ trì khảo sát, lựa chọn, xây dựng mô hình tiếp tục triển khai các điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn. Duy trì các điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP đã xây dựng năm 2020 tại phường Vạn Phúc (quận Hà Đông), xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm), xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai), xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây)... Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa từng vùng miền.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử, Kế hoạch phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội; tập trung vào phát triển hạ tầng cơ sở và các phương thức kinh doanh thương mại hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả của doanh nghiệp;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình kinh doanh thương mại, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, quản lý các chợ trên địa bàn, đôn đốc giải tỏa và sắp xếp chợ cóc, chợ tạm. Chú trọng xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng thương mại hiện đại (tăng từ 20-30 các cơ sở bán lẻ trong năm 2021) để tăng tỷ trọng bán lẻ của các cơ sở thương mại hiện đại (TTTM, siêu thị, cửa hàng tiện lợi,...) trong tổng mức bán lẻ trên địa bàn. Phát triển đa dạng các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại khác như: thương mại điện tử, sàn giao dịch hàng hóa, nhượng quyền kinh doanh,...

- Phối hợp Sở Du lịch trong triển khai các hoạt động kích cầu du lịch song song với các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng của Thành phố để thu hút, khuyến khích khách du lịch đến Hà Nội tham quan và mua sắm, chi tiêu.

- Chủ động phối hợp các Sở, ngành chức năng (Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội) và chính quyền các địa phương triển khai tích cực các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về: Mở rộng mạng lưới điểm bán hàng, công tác thông tin tuyên truyền, lưu thông phân phối hàng hóa; nắm bắt sát tình hình, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thị trường, vốn, thuế, lãi suất, tín dụng,... nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố lân cận. Phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố, Sở Y tế, Sở Công Thương tổ chức các tuần lễ, hội chợ nhằm giới thiệu các nông sản thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền đến người tiêu dùng Thủ đô.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21 tỉnh thành phía Bắc thực hiện tốt các hoạt động của Ban Điều phối chương trình phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho Hà Nội; phối hợp chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tiếp nhận tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cung ứng cho nhân dân trên địa bàn trong thời gian không xuất khẩu được.

- Tăng cường phát triển chuỗi, xác nhận chuỗi cung ứng đảm bảo an toàn thực phẩm; hình thành các điểm bán nông sản an toàn theo chuỗi được giám sát thường xuyên và nhận được phản hồi tốt từ người tiêu dùng; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, thông tin tuyên truyền rộng rãi và hướng dẫn người tiêu dùng dần thay đổi thói quen chuyển sang sử dụng các mặt hàng an toàn, có nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn,...

- Tiếp tục phát triển mở rộng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR code nhằm minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản tiêu thụ trên địa bàn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Đến cuối năm 2021 duy trì 100% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn đã tham gia ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR code.

- Tăng cường phối hợp chính quyền địa phương định kỳ lấy mẫu giám sát, phân tích chất lượng nông sản, ưu tiên sản phẩm rau, thịt, thủy sản, tập trung vào các chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật bị cấm hoặc ngoài danh mục phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến nhằm kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý triệt để những cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản làm trái quy định của pháp luật.

- Tiếp tục hỗ trợ các thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và đánh giá giám sát đối với các cơ sở chứng nhận VietGAP và nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Thành phố nhằm đảm bảo đủ các điều kiện đưa sản phẩm nông nghiệp vào siêu thị theo yêu cầu của nhà phân phối.

- Phát triển Chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Hà Nội thông qua việc xây dựng các ứng dụng trên nền tảng web, điện thoại thông minh để đưa các sản phẩm an toàn, các sản phẩm theo chuỗi lên Chợ thương mại điện tử dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý, giúp các sản phẩm nông sản an toàn đến tay người tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Du lịch, các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai Kế hoạch của UBND Thành phố về Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn Thành phố năm 2021.

3. Sở Tài chính

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình giá cả thị trường cặc mặt hàng thiết yếu, chủ động giải pháp và tham mưu báo cáo Thành phố chỉ đạo kịp thời không để giá tăng quá cao ảnh hưởng đến bình ổn thị thường, chỉ số giá tiêu dùng và an sinh xã hội.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng giá các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thịt lợn tăng đột biến về giá.

- Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn chi thường xuyên ngân sách Thành phố theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với UBND Thành phố, các cơ quan báo chí Hà Nội và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin về các chương trình kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa; các sự kiện văn hóa, thể thao; các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch, khuyến công, khuyến nông, OCOP; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,... trên địa bàn Thành phố để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần và nhân dân Thủ đô, khách du lịch nhiệt tình hưởng ứng.

- Thông tin, quảng bá về môi trường đầu tư kinh doanh và các thương hiệu sản phẩm tiêu biểu của Thành phố để thu hút hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

- Tuyên truyền về lợi ích của thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử... để định hướng, khuyến khích người dân thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt, chuyển sang sử dụng các phương thức mua sắm trực tuyến, phát triển thương mại điện tử...

- Thường xuyên thông tin về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

5. Sở Du lịch

- Ban hành và triển khai Kế hoạch kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn Thành phố năm 2021, nội dung tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch là thế mạnh của Hà Nội, gồm du lịch di sản, văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại được tổ chức trên địa bàn Thành phố khi dịch Covid-19 được kiểm soát tại Việt Nam.

- Chủ động phối hợp các cơ quan chức năng và các đơn vị triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố cho các doanh nghiệp du lịch về giảm/giãn tiến độ thu nộp/chi trả tiền điện, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,…

- Phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thu hút khách du lịch tới Hà Nội trong năm 2021.

- Liên kết hợp tác với các địa phương, các hãng hàng không, các cơ sở dịch vụ du lịch xây dựng các sản phẩm kích cầu trọng tâm để đẩy mạnh thu hút thị trường khách du lịch nội địa; giúp doanh nghiệp dịch vụ du lịch thuận lợi khai thác thị trường, khôi phục nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Triển khai tổ chức các đoàn FAM với thành phần chính là các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đi khảo sát xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch tại Hà Nội và hỗ trợ khảo sát xây dựng sản phẩm liên kết với các địa phương trọng điểm về du lịch trong cả nước.

6. Sở Xây dựng

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng hàng quý đúng thời hạn; rà soát, nghiên cứu rút ngắn thời gian tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đáp ứng yêu cầu của các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, đơn vị hoạt động xây dựng nhằm góp phần tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa vật liệu xây dựng.

- Tiếp tục thực hiện công bố thí điểm một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản hàng tháng, quý đúng thời hạn; chủ động rút ngắn thời gian thực hiện quy trình thẩm định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố và Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đáp ứng yêu cầu của các đơn vị kinh doanh bất động sản.

7. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố

- Chủ trì, phối hợp các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2021. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, nông nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, quảng bá, phát triển thương hiệu, sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối, thị trường tiêu thụ, giao thương kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh, thành phố trong cả nước, kích cầu tiêu dùng nội địa; quảng bá xúc tiến, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

- Phối hợp Sở Công Thương, các Sở, ngành có liên quan thực hiện nội dung, chương trình, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch.

- Phối hợp hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối doanh nghiệp, tuần lễ giới thiệu sản phẩm, quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hà Nội.

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp, cập nhật nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm, khả năng cung cấp của các đơn vị sản xuất Hà Nội và các tỉnh, thành phố, nhu cầu về sản phẩm của các đơn vị phân phối, phục vụ công tác tổ chức kết nối cung - cầu hàng hóa trong nước và tại hệ thống phân phối nước ngoài.

- Phối hợp tổng hợp, cập nhật yêu cầu về sản phẩm, hàng hóa của các đơn vị phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại để thông tin, hướng dẫn các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn, tiếp cận đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại.

8. Cục Thống kê thành phố Hà Nội

Chủ trì cùng với Sở Công Thương, các đơn vị liên quan tổng hợp, thống kê, rà soát các số liệu để tính chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Thành phố năm 2021 sát với tình hình thực hiện của các đơn vị, doanh nghiệp; trong đó chú trọng tính đầy đủ doanh thu bán lẻ trực tuyến vào tổng chỉ tiêu.

Phối hợp Sở Du lịch trong công tác thống kê khách du lịch đến Hà Nội theo các chỉ tiêu khách đã thực hiện điều tra xã hội.

9. Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

- Chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; xử lý nghiêm minh và kịp thời các vi phạm theo quy định pháp luật để bảo vệ, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và sự cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp trên thị trường.

- Phối hợp các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng hàng trên địa bàn.

10. UBND các quận, huyện, thị xã

- Theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung, giá cả các mặt hàng thiết yếu, triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, chế biến; đặc biệt là các sản phẩm thế mạnh của địa phương để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, kích cầu tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp các Sở: Công Thương, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hỗ trợ tổ chức đa dạng các hoạt động kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường trên địa bàn (mỗi địa phương tối thiểu từ 2-3 sự kiện) như: Hội chợ, Tuần hàng, các sự kiện du lịch, văn hóa, các chương trình khuyến mại, giảm giá,... thúc đẩy nhu cầu mua sắm, tiêu dùng trong nhân dân, thu hút khách du lịch đến tham quan, chi tiêu nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn, công tác an toàn thực phẩm,... xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm pháp luật về giá, các trường hợp đầu cơ, ép giá, găm hàng gây bất ổn thị trường.

- Chủ động bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp và theo quy định hiện hành.

11. Đề nghị các Hiệp hội, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

- Chủ động xây dựng các chương trình, giải pháp kích cầu nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đạt chỉ tiêu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Thành phố năm 2021.

- Tích cực tham gia các Chương trình: Bình ổn thị trường, Xúc tiến thương mại - du lịch, liên kết vùng, Mỗi xã một sản phẩm, Tuần hàng Việt, Đưa hàng về nông thôn, Khu công nghiệp ... của Thành phố; triển khai các hoạt động kết nối, khai thác, xây dựng phương án nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn.

- Chủ động tìm kiếm, hình thành các chuỗi liên kết, cung ứng sản phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng nhằm ổn định nguồn hàng, hạ giá thành sản phẩm để khuyến khích tiêu dùng. Tăng cường đưa hàng Việt vào kinh doanh tại hệ thống để người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn.

- Tổ chức các hoạt động bán hàng và các hoạt động kích cầu tiêu dùng trong nhân dân (thực hiện các chương trình khuyến mại, chiết khấu, giảm giá bán,...), tổ chức các điểm bán hàng bình ổn thu hút người dân đến mua sắm; đổi mới phương thức bán hàng, áp dụng khoa học công nghệ mới, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân.

- Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong kinh doanh: bán hàng qua website, ứng dụng bán hàng trực tuyến, kênh hotline... đồng thời hỗ trợ về chính sách giao hàng, thanh toán trực tuyến nhằm tạo sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sắm.

- Đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại hiện đại (các TTTM, siêu thị, cửa hàng tiện lợi...), mở rộng mạng lưới bán hàng (các điểm bán hàng, các đại lý, chuỗi sản xuất, cung ứng...), phát triển thị trường và hệ thống bán lẻ phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn Thành phố.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch Kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021, gồm:

- Nguồn ngân sách Nhà nước: Kinh phí thực hiện Kế hoạch của cấp nào do cấp đó đảm bảo theo phân cấp; các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các chế độ, định mức chi hiện hành xây dựng dự toán kinh phí, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp để phối hợp, tổng hợp báo cáo UBND trình HĐND cùng cấp xem xét, bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời gửi Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo.

- Nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; các nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Các sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện vào ngày 25 tháng cuối quý và ngày 25/12/2021 về Sở Công Thương để tổng hợp báo thành phố trước ngày 28 tháng cuối quý và trước ngày 28/12/2021.

Trên đây là Kế hoạch “Kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021” của Thành phố Hà Nội. UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo báo gửi Sở Công Thương để tham mưu tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VP Thành ủy; các Ban HĐND TP;
- Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT,TKBT;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM KÍCH CẦU NỘI ĐỊA, TĂNG TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 08/10/2020)

STT

Nội dung

Thời gian, địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1.

Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích (quy mô dự kiến 200 gian)

Quý III - Quý IV/2021

Tại: KĐT Time City hoặc KĐT Royal City hoặc tại một địa điểm phù hợp khác trên địa bàn Hà Nội

Sở Công Thương Hà Nội

- Các Sở, ban, ngành có liên quan;

- Trung tâm XTĐTTM DL Hà Nội;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; Các Hội, hiệp hội;

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí;

2.

Hội chợ OCOP và đặc sản vùng miền tại thành phố Hà Nội (quy mô dự kiến 200 gian)

Quý III - Quý IV/2021

Tại: KĐT Time City hoặc KĐT Royal City hoặc tại một địa điểm phù hợp khác trên địa bàn Hà Nội

Sở Công Thương Hà Nội

- Các Sở, ban, ngành có liên quan; Trung tâm XTĐTTM DL Hà Nội;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; Các Hội, hiệp hội;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh;

3.

Tổ chức Chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021

Quý IV/2021

Tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm

Sở Công Thương Hà Nội

- Các Sở, ban, ngành có liên quan;

- Trung tâm XTĐTTM DL Hà Nội;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh;

4.

Tổ chức 05 Tuần hàng Việt với quy mô khoảng 100 gian/1 tuần hàng Việt

Quý I - Quý IV/2021

Tại một số quận, huyện, thị xã

Sở Công Thương Hà Nội

- Các Sở, ban, ngành có liên quan; Trung tâm XTĐTTM DL Hà Nội;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh;

5.

Chương trình khuyến mại tập trung Thành phố:

- Khai mạc Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội

- Tổ chức sự kiện: Lễ hội tháng kích cầu du lịch hè - Hà Nội 2021, Lễ hội mua sắm hè - Hà Nội 2021, Tháng kích cầu cho sản phẩm truyền thống - Hà Nội 2021 chủ đề Hà Nội xưa và nay.

- Tháng Khuyến mại Hà Nội 2021

- Kiểm tra thực tế tại một số điểm tham gia chương trình khuyến mại tập trung.

Quý II/2021

Sở Công Thương Hà Nội

- Các Sở, ban, ngành có liên quan, Trung tâm XTĐTTM DL Hà Nội.

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí.

6.

Hội chợ hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng (quy mô khoảng 200 gian)

Thời gian dự kiến: Quý I, Quý II/2021

Địa điểm: Dự kiến Tại KĐT Time City hoặc KĐT Royal City

Sở Công Thương Hà Nội

- Các Sở, ban, ngành có liên quan; Trung tâm XTĐTTMDL Hà Nội; Sở Công Thương các tỉnh thành phố; các Hội, hiệp hội;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

7.

Tổ chức 03 Tuần hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng với quy mô khoảng 100 gian hàng/1 tuần

Thời gian dự kiến: Quý II - Quý IV/2021

Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại một số quận, huyện, thị xã

Sở Công Thương Hà Nội

- Các Sở, ban, ngành có liên quan; Trung tâm XTĐTTMDL Hà Nội; Sở Công Thương các tỉnh thành phố; Các Hội, hiệp hội.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

8.

Ngày không dùng tiền mặt

Quý II/2021

Sở Công Thương Hà Nội

- Bộ Công Thương

- Các Sở, ngành Thành phố

- Các Ngân hàng, bệnh viện, bưu chính viễn thông

- Các doanh nghiệp thương mại điện tử.

- Các đơn vị liên quan.

9.

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021

Tháng 11/2021

Sở Công Thương Hà Nội

- Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số).

- Các doanh nghiệp thương mại điện tử.

10.

Hội thảo hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận sàn giao dịch Thương mại điện tử Amazon.com

Quý IV/2021

Sở Công Thương Hà Nội

- Bộ Công thương (Cục Xúc tiến thương mại) và Amazon Global Selling.

- Các doanh nghiệp thương mại điện tử.

11.

Hội nghị kết nối về thương mại điện tử, phối hợp với Alibaba cập nhật kiến thức số, tăng hiệu quả kinh doanh trên môi trường trực tuyến cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Nội

Quý IV/2021

Sở Công Thương Hà Nội

- Alibaba.

- Các doanh nghiệp thương mại điện tử.

12.

Tổ chức Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (quy mô khoảng 250 gian hàng)

Quý I/2021

Sở Công Thương Hà Nội

- Sở Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố.

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

13.

Tổ chức 10 - 12 đoàn cán bộ, doanh nghiệp tham gia thực hiện các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước.

Tháng 5-12/2021 tại các tỉnh, thành phố.

Sở Công Thương Hà Nội

- Sở Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố; các doanh nghiệp phân phối.

- Sở Công thương các tỉnh, thành phố.

14.

Tổ chức 5 - 7 hội nghị, hoạt động giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2021 tại Hà Nội

Tháng 6 - 11/2021 tại Hà Nội

Sở Công Thương Hà Nội

- Sở Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố;

- Sở Công thương các tỉnh, thành phố.

- Các doanh nghiệp.

15.

Tổ chức 08 tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội nhằm hỗ trợ sản phẩm trái cây, nông sản Hà Nội và các địa phương có khó khăn trong việc tiêu thụ, xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ quảng bá, giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng Thủ đô trong năm 2021.

Từ Quý II - Quý IV/2021 tại các kênh phân phối: Siêu thị BigC, MM Mega Market, Co.opmart... và tại khu vực nhà Bát giác - Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ

Sở Công Thương Hà Nội

- Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở VHTT; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố;

- UBND các quận Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàn Kiếm.

- Sở Công thương các tỉnh, thành phố.

- Các doanh nghiệp

16.

Tổ chức từ 5 - 7 đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ, Triển lãm ngành Công Thương các tỉnh, thành phố năm 2021

Quý III - Quý IV/2021 tại các tỉnh, thành phố (Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ)

Sở Công Thương Hà Nội

- Sở Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố; các doanh nghiệp phân phối

- Sở Công thương các tỉnh, thành phố.

17.

Hỗ trợ các tỉnh, thành phố tổ chức Điểm bán hàng hóa các tỉnh, thành phố tại thành phố Hà Nội năm 2021

Cả năm 2021 (Tập trung vào mùa vụ nông sản các địa phương)

Sở Công Thương Hà Nội

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố;

- Các Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp phân phối.

18.

Hỗ trợ các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức từ 15 - 20 tuần lễ trái cây, hàng nông sản tại Hà Nội do các địa phương chủ trì thực hiện

Quý III - Quý IV tại Hà Nội (Hỗ trợ các tỉnh Sơn La, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hòa Bình...)

Sở Công Thương Hà Nội

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố;

- Các Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp phân phối.

19.

Tổ chức 9 phiên chợ Việt tại các huyện ngoại thành, khu công nghiệp, chế xuất

Tháng 6-12/2021

Sở Công Thương Hà Nội

- UBND quận, huyện, thị xã;

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

20.

Tổ chức Lễ hội trái cây năm 2021

Quý III - Quý IV/2020

Sở Công Thương Hà Nội

- Sở Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố;

- Sở Công thương, các tỉnh, thành phố.

- UBND các quận, huyện, thị xã.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí.

- Các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trái cây.

21.

Tổ chức Lễ hội làng nghề năm 2021

Quý III - Quý IV/2020

Sở Công Thương Hà Nội

- Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố; Sở Du lịch, Sở VHTT; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố; các doanh nghiệp phân phối;

- UBND các quận, huyện, thị xã

- Sở Công thương các tỉnh, thành phố.

- Các Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp

22.

Tổ chức lễ khai trương các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các quận, huyện và thị xã, trung tâm thương mại, siêu thị

- Từ tháng 4 - 12/2021

- Trên địa bàn các Quận, huyện và thị xã của Thành phố Hà Nội

Sở Công Thương Hà Nội

- Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài Chính, Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới thành phố Hà Nội, Phòng Kinh tế các quận, huyện và thị xã, Các nhà phân phối, lãnh đạo các siêu thị, chợ.

23.

Tuyên truyền về Chương trình phát triển hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2021 và Lễ khai trương

 

Sở Công Thương Hà Nội

Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới thành phố Hà Nội, Các cơ quan báo, đài.

24.

Khảo sát, kiểm tra, giám sát các điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP

Từ tháng 4-12/2021

Sở Công Thương Hà Nội

- Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố

- Phòng kinh tế quận, huyện, thị xã

- Các Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam

- Các nhà phân phối: lãnh đạo các siêu thị, chợ

25.

Tổ chức Hội nghị liên kết, hợp tác triển khai chương trình OCOP tại Hà Nội

Quý III/2021

Sở Công Thương Hà Nội

- Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố

- Phòng kinh tế quận, huyện, thị xã

- Các Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam

- Các nhà phân phối: lãnh đạo các siêu thị, chợ; Các chủ thể OCOP

26.

Tổ chức Hội nghị liên kết, hợp tác giới thiệu các sản phẩm OCOP kết hợp với du lịch của tỉnh Lâm Đồng với các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Hà Nội; Trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý, vận hành các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (5 ngày - 4 đêm)

Quý IV/2021

Sở Công Thương Hà Nội

- Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Du lịch, Sở VHTT; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố; các doanh nghiệp phân phối;

- UBND các quận, huyện, thị xã

- Sở Công thương các tỉnh, thành phố.

- Các Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp

27.

In tài liệu quảng bá thương hiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm CNNTTB, OCOP phục vụ Chương trình Người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển kinh phân phối hàng VN ở nước ngoài

Từ tháng 4-12/2021

Sở Công Thương Hà Nội

- Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố, các doanh nghiệp.

28.

Tổ chức các sự kiện trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP và trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn Thành phố (3-5 sự kiện)

Từ tháng 6-12/2021

Sở Nông nghiệp & PTNT

- Sở Công Thương Hà Nội; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã

- Các Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp phân phối.

29.

Tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP vào chuỗi bán lẻ hiện đại tại Hà Nội (2 kỳ)

Tháng 8 - 12/2021 tại Hà Nội

TT Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội

- Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố; Sở Công Thương

- Các htx sản xuất, doanh nghiệp phân phối.

30.

Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày các sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2021

Quý IV/2021 tại Hà Nội

Sở Công Thương Hà Nội

- Bộ Công Thương: Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Công Thương địa phương, Cục Công nghiệp, các Cục, Vụ liên quan;

- Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại các nước;

- Đại sứ quán, các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

- Các sở, ngành: Văn hóa và Thể thao; Du lịch, Ngoại vụ, Công an Thành phố, Trung tâm XTĐT, TM và DL Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã.

- Tổng Công ty Điện lực Hà Nội;

- Ban quản lý các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các Hội, Hiệp hội của Việt Nam và Hà Nội, các doanh nghiệp.

31.

Tổ chức Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2021

Tháng 11/2021 tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall-Khu Đô thị Vinhomes Royal City -72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

- Cục, Vụ, đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Văn Hóa, thể thao và Du lịch;

- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có liên quan;

- Trung tâm Xúc tiến/ Khuyến công các tỉnh, thành phố;

- Hiệp hội/hội doanh nghiệp, ngành hàng;

- Cơ quan thông tấn báo chí;

- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh.

32.

Hội nghị giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước năm 2021

Tháng 11/2021

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố

Cục, Vụ, đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Văn Hóa, thể thao và Du lịch;

- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có liên quan;

- Trung tâm Xúc tiến/ Khuyến công các tỉnh, thành phố;

- Hiệp hội/hội doanh nghiệp, ngành hàng;

- Cơ quan thông tấn báo chí;

- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh.

33.

Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập tại Hà Nội

Tháng 8/2021

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố

Cục, Vụ, đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Văn Hóa, thể thao và Du lịch;

- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có liên quan;

- Trung tâm Xúc tiến/ Khuyến công các tỉnh, thành phố;

- Hiệp hội/hội doanh nghiệp, ngành hàng;

- Cơ quan thông tấn báo chí;

- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh.

34.

Triển lãm thiết kế thời trang Việt Nam 2021

Tháng 10/2021

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố

Cục, Vụ, đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Văn Hóa, thể thao và Du lịch;

- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có liên quan;

- Trung tâm Xúc tiến/ Khuyến công các tỉnh, thành phố;

- Hiệp hội/hội doanh nghiệp, ngành hàng;

- Cơ quan thông tấn báo chí;

- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh.

35.

Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP vào chuỗi bán lẻ hiện đại tại Hà Nội (02 kỳ)

Tháng 9, 10/2021

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố

Cục, Vụ, đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Văn Hóa, thể thao và Du lịch;

- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có liên quan;

- Trung tâm Xúc tiến/ Khuyến công các tỉnh, thành phố;

- Hiệp hội/hội doanh nghiệp, ngành hàng;

- Cơ quan thông tấn báo chí;

- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh.

36.

Tổ chức Lễ hội kích cầu du lịch Hà Nội 2021

Tháng 3/2021

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố

Cục, Vụ, đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Văn Hóa, thể thao và Du lịch;

- Sở Du lịch, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có liên quan;

- Trung tâm Xúc tiến/ Khuyến công các tỉnh, thành phố;

- Hiệp hội/hội doanh nghiệp, ngành hàng;

- Cơ quan thông tấn báo chí;

- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh.

37.

Lễ hội văn hóa, ẩm thực Hà Nội (tháng 10, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao).

Tháng 10/2021

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố

Cục, Vụ, đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Văn Hóa, thể thao và Du lịch;

- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có liên quan;

- Trung tâm Xúc tiến/ Khuyến công các tỉnh, thành phố;

- Hiệp hội/hội doanh nghiệp, ngành hàng;

- Cơ quan thông tấn báo chí;

- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh.

38.

Liên hoan du lịch làng nghề, phố nghề

Tháng 11/2021

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố

Cục, Vụ, đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Văn Hóa, thể thao và Du lịch;

- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã có liên quan;

- Trung tâm Xúc tiến/ Khuyến công các tỉnh, thành phố;

- Hiệp hội/hội doanh nghiệp, ngành hàng;

- Cơ quan thông tấn báo chí;

- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh.

39.

Hội nghị triển khai Kế hoạch kích cầu du lịch nội địa TP năm 2021.

+ Công bố, thông tin Kế hoạch kích cầu Du lịch nội địa năm 2021 đến các doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí, để các doanh nghiệp hưởng ứng tham gia và tuyên truyền, thông tin một số sản phẩm kích cầu du lịch chủ đạo, tiêu biểu đến khách du lịch và nhân dân cả nước.

+ Trao đổi các biện pháp để triển khai Kế hoạch kích cầu du lịch nội địa năm 2021 đạt hiệu quả, thiết thực.

Quý I/2021, Hà Nội

Sở Du lịch

+ Các Sở, ban, ngành có liên quan

+ Các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, vận chuyển, điểm đến du lịch.

+ Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình.

40.

Tổ chức quảng bá chương trình du lịch kích cầu nội địa tại các địa phương.

+ Giới thiệu chung về các điểm đến, dịch vụ du lịch, các sự kiện văn hóa thể thao hấp dẫn khách du lịch của Hà Nội.

+ Giới thiệu các chương trình tour du lịch kích cầu du lịch của Hà Nội.

+ Trao đổi, ký kết hợp tác trao đổi khách giữa các doanh nghiệp du lịch, điểm đến tham gia chương trình kích cầu du lịch với các đối tác tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2021, tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ

Sở Du lịch

Trung tâm XTĐTTMDL Hà Nội, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, các đơn vị tham gia chương trình kích cầu (lữ hành, lưu trú, điểm đến, vận chuyển, ăn uống, mua sắm..), một số cơ quan truyền hình, báo chí.

41.

Các sự kiện phối hợp với các hãng hàng không:

+ Tuyên truyền quảng bá các tour du lịch, chương trình du lịch nội địa kết nối Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước và ngược lại.

+ Quảng bá các sản phẩm tour du lịch kích cầu nội địa, danh sách và các sản phẩm của các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, vận chuyển, các điểm đến, cơ sở ăn uống, mua sắm.. đã đăng ký khuyến mại, kích cầu đến các đối tác lữ hành, khách hàng và nhân dân đến tham quan tại sự kiện

- Tổ chức các chương trình sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại khu vực Bờ Hồ, tượng đài Lý Thái Tổ

Năm 2021, tại Hà Nội

Sở Du lịch

+ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

+ Vietjet Air

+ Bamboo Airways

+ Trung tâm XTĐTTMDL Hà Nội, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, các đơn vị tham gia chương trình kích cầu (lữ hành, lưu trú, điểm đến, vận chuyển, ăn uống, mua sắm..),

42.

Các hoạt động truyền thông, quảng bá:

- Thực hiện các tin, phóng sự PR, phim quảng cáo trước, trong suốt thời gian thực hiện chương trình kích cầu du lịch nội địa thành phố Hà Nội 2021 trên các phương tiện báo chí, truyền hình

- In và phát hành tờ rơi, tập gấp quảng bá các chương trình, sản phẩm du lịch kích cầu, danh sách các doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa thành phố Hà Nội năm 2021.

- Truyền thông quảng cáo trên hệ thống wifi công cộng miễn phí tại các điểm du lịch.

Năm 2021

Sở Du lịch

+ Trung tâm XTĐTTMDL Hà Nội, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, các đơn vị tham gia chương trình kích cầu (lữ hành, lưu trú, điểm đến, vận chuyển, ăn uống, mua sắm..),

+ Các báo Hà Nội mới, Kinh tế Đô thị, báo Du lịch, Tạp chí Du lịch.

43.

- Tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, chế biến; đặc biệt là các sản phẩm thế mạnh của địa phương để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, kích cầu tiêu dùng

- Mỗi địa phương tối thiểu từ 2-3 sự kiện như: Hội chợ, Tuần hàng, các sự kiện du lịch, văn hóa, các chương trình khuyến mại, giảm giá...

Tháng 6 - 12/2021

UBND các quận, huyện, thị xã

- Các sở, ngành Thành phố; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội

- Các Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 196/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu196/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2020
Ngày hiệu lực08/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 196/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 196/KH-UBND 2020 kích cầu nội địa tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa Hà Nội năm 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 196/KH-UBND 2020 kích cầu nội địa tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa Hà Nội năm 2021
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu196/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành08/10/2020
        Ngày hiệu lực08/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 196/KH-UBND 2020 kích cầu nội địa tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa Hà Nội năm 2021

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 196/KH-UBND 2020 kích cầu nội địa tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa Hà Nội năm 2021

              • 08/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực