Văn bản khác 217/KH-UBND

Kế hoạch 217/KH-UBND về tổ chức giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 217/KH-UBND 2017 tổ chức giao thương kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 217/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC GIAO THƯƠNG KẾT NỐI CUNG - CẦU HÀNG HÓA GIỮA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch phối hợp công tác giữa UBND Thành phố và Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc tổ chức Hội nghị “Giao thương, kết ni cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017” gắn với Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh vùng Đồng Bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ nhiệm kỳ 2016-2022 lần thứ 3 tại Hà Nội;

Nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố trong cả nước trên tinh thần “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”, hưởng ứng có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai các chương trình hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước về lĩnh vực thương mại, nông nghiệp.

- Tăng cường kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa lợi thế giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố; tập trung vào các sản phẩm nông sản, thực phẩm thiết yếu... nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ nhân dân Thủ đô dịp cuối năm và Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

- Tổ chức khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm bên lề Hội nghị, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia quảng bá, cung cấp thông tin về sản phẩm hàng hóa tới đối tác và trao đổi giao thương, kết nối cung-cầu hàng hóa giữa các địa phương, phát triển hệ thống phân phối phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng hàng hóa của nhân dân Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

- Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bá các hàng hóa có thể mạnh và các sản phẩm an toàn của các tỉnh, thành phố trong cả nước đến với người tiêu dùng Thủ đô và du khách.

- Tổ chức Hội nghị đảm bảo trang trọng, chu đáo, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 14h00 ngày 03/11/2017 (thứ sáu).

- Địa điểm: Khách sạn Daewoo Hà Nội (số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

2. Thành phần Hội nghị: Dự kiến khoảng 500 đại biểu, gồm:

- Cơ quan Trung ương:

+ Mời Lãnh đạo Quốc hội;

+ Mời Lãnh đạo Chính phủ;

+ Mời đại diện Lãnh đạo các Ủy ban, Ban của Quốc hội.

+ Mời đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; các Cục, Vụ, Viện có liên quan.

+ Mời đại diện Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

+ Mời đại diện Lãnh đạo: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam.

- Thành phố Hà Nội:

+ Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Thành phố;

+ Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố;

+ Lãnh đạo các Ban và Ủy viên chuyên trách các Ban HĐND Thành phố;

+ Lãnh đạo và đại diện các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố (gọi tắt là Trung tâm), Liên minh Hợp tác xã Hà Nội, Hội Nông dân Hà Nội....

- Các tỉnh, thành phố:

+ Thường trực HĐND; Lãnh đạo các Ban HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ;

+ Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Lãnh đạo và đại diện các sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến.

- Các doanh nghiệp:

+ Hiệp Hội bán lẻ Việt Nam;

+ Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh; các doanh nghiệp trong hệ thống phân phối của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố (gọi tắt là Doanh nghiệp);

- Các cơ quan thông tn báo chí Trung ương và địa phương.

3. Các đơn vị chủ trì, phối hợp và thực hiện

a) Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo: Bộ Công Thương - Thành phố Hà Nội.

b) Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND Thành phố; Văn phòng UBND Thành phố; Các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố.

c) Đơn vị phối hợp: Văn phòng và Vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương.

4. Nội dung thực hiện:

- Triển khai các nội dung sau khi kế hoạch được phê duyệt đến các đơn vị liên quan.

- Các đơn vị thuộc Thành phố chủ động phối hợp với Vụ thị trường trong nước thông tin đến các Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến; Hội, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp trong hệ thống phân phối của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

- Tổng hợp đề xuất của Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố, gửi các doanh nghiệp phân phối của Hà Nội để xem xét, kết nối đưa các sản phẩm vào kênh phân phối của thành phố Hà Nội.

- Chuẩn bị báo cáo kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp năm 2016 và 10 tháng đầu năm 2017.

- Chuẩn bị các nội dung ký kết gửi các doanh nghiệp Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

- Xây dựng chương trình, kịch bản Hội nghị.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức Hội nghị (phương án lễ tân, hậu cần, khu vực giao thương, lễ ký kết...)

5. Chương trình hội nghị: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

6. Market hội nghị:

BỘ CÔNG THƯƠNG

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

HỘI NGHỊ

GIAO THƯƠNG KẾT NỐI CUNG CẦU HÀNG HÓA GIỮA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2017

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

7. Khu trưng bày sản phẩm, hàng hóa của các địa phương tham dự:

a) Các sản phẩm tham gia trưng bày, kết ni

Sản phẩm li thế, đặc sản cần kết nối, tiêu thụ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, nhất là an toàn thực phẩm, có đầy đủ thông tin về đơn vị sản xuất, trưng bày đẹp mắt, tập trung các sản phẩm có thế mạnh của các tỉnh, thành phố: Bánh mứt kẹo, hàng nông lâm sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, gạo, sản phẩm gia vị, các loại trái cây, rau, củ quả phục vụ nhu cầu hằng năm và phục Tết Dương lịch năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, ưu tiên sản phẩm đạt các tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap...

b) Khu trưng bày

- Các địa phương, đơn vị đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm, hình ảnh, tài liệu để quảng bá, giới thiệu tới các đối tác tại khu vực được bố trí bên lề hội nghị, đảm bảo đa dạng hàng hóa và cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm. Sản phẩm trưng bày trên các bàn trưng bày và quảng bá hình ảnh đơn vị trên backdrop khu trưng bày.

- Các đơn vị đăng ký, nhận khu vực và thực hiện trưng bày sản phẩm từ 09h00 ngày 03/11/2017 xong trước 12h00 ngày 03/11/2017 và chịu sự hướng dẫn về sắp xếp hàng hóa của Ban Tổ chức; Thời gian giới thiệu sản phẩm, tổ chức kết nối: Từ 14h00 ngày 03/11/2017 đến 12h00 ngày 04/11/2017.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện: trích từ nguồn chi nghiệp vụ năm 2017 được giao cho Sở Công Thương tại Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội và Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017.

- Thành phố Hà Nội đảm bảo chi phí ăn, ở tại Hà Nội đối với đoàn cán bộ, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị (đại biểu Lãnh đạo Trung ương, Lãnh đạo UBND, Văn phòng UBND, các sở, ngành, lái xe, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố...; các đại biểu của Thành phố Hà Nội: Tiệc chiêu đãi của Thành phố tối ngày 03/11; phòng nghỉ 01 đêm ngày 03/11/2017 trên cơ sở phối hợp với kinh phí đón tiếp đại biểu của HĐND Thành phố).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị; Chịu trách nhiệm công tác điều phối chung, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố tiến độ triển khai thực hiện.

- Dự thảo Giấy mời Hội nghị, Bài phát biểu khai mạc, bế mạc cho lãnh đạo Thành phố; văn bản gửi các tỉnh, thành phố tham gia trước ngày 16/10/2017.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố (Trung tâm Xúc tiến) xây dựng chương trình, kịch bản Hội nghị, hoàn thành trước ngày 25/10/2017.

- Chịu trách nhiệm mời lãnh đạo Bộ Công Thương, xác nhận đại biểu thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm xúc tiến chuẩn bị: Thuê địa điểm, trang trí thiết kế hội trường và khu trưng bày sản phẩm, công tác lễ tân, phục vụ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, đón tiếp đại biểu, tổ chức sắp xếp địa đim ăn, nghỉ tại Hà Nội cho khách mời các tỉnh, thành phố; tổ chức tiệc chiêu đãi...

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố... xây dựng Video Clip về giới thiệu hoạt động giao thương của thành phố Hà Nội; Triển khai các nội dung liên quan đến Hội nghị (tổng hợp danh sách nhà phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại Hà Nội, các doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh của thành phố Hà Nội... gửi Trung tâm Xúc tiến để mời; công tác tổ chức, đón tiếp đại biểu dự hội nghị, trưng bày sản phẩm, ký kết giao thương...).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị theo nội dung Kế hoạch thực hiện và thanh quyết toán chương trình theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Cung cấp số liệu vùng sản xuất, sản lượng nông sản của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trên địa bàn Thành phố. Báo cáo kết quả hợp tác với các tỉnh, thành phố về hỗ trợ tiêu thụ nông sản các địa phương tại thị trường Hà Nội từ năm 2017 và định hướng hợp tác thời gian tới trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng hợp, gửi Sở Công Thương trước ngày 22/10/2017.

- Phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến chuẩn bị nội dung làm việc, ký kết giữa doanh nghiệp các địa phương tại Hội nghị trong lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố mời, tổng hợp danh sách doanh nghiệp, chuỗi sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tham dự và trưng bày sản phẩm tại Hội nghị, gửi Trung tâm Xúc tiến tổng hợp.

- Mời khoảng 10 doanh nghiệp sản xuất, phân phối trong Chương trình minh bạch điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản an toàn được thành phố hỗ trợ xây dựng thực hiện để trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn, tư vấn tại Hội nghị gửi Sở Công Thương tổng hợp chung trước ngày 22/10/2017.

- Chịu trách nhiệm mời và xác nhận đại biểu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố gửi Trung tâm Xúc tiến tổng hợp chung.

3. Văn phòng UBND Thành phố:

- Phối hợp với Văn phòng HĐND Thành phố, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến phát hành giấy mời, văn bản, liên hệ đại biểu Trung ương, Chính phủ; Lãnh đạo: UBND, sở, ngành các tỉnh, thành phố.

- Phối hợp với Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến xây dựng và tổ chức triển khai phương án lễ tân, đón tiếp đại biểu, tổ chức hội nghị.

- Rà soát, trình Lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt chương trình, kịch bản, tổ chức tiệc chiêu đãi và các nội dung khác liên quan đến hội nghị.

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố:

- Phối hợp với Sở Công thương Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị.

- Mời và xác nhận đại biểu tham dự Hội nghị (Lãnh đạo Quốc hội, Đại diện Lãnh đạo các Ủy ban, Ban của Quốc hội, Lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội, Thường trực HĐND và Lãnh đạo các Ban HĐND các tỉnh, thành phố khu vực sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ, Lãnh đạo HĐND và Lãnh đạo các Ban và Ủy viên chuyên trách các Ban HĐND Thành phố Hà Nội...).

- Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Công Thương: chuẩn bị địa điểm, trang trí thiết kế hội trường, công tác lễ tân, phục vụ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, đón tiếp đại biểu, tổ chức sắp xếp địa điểm ăn, nghỉ tại Hà Nội cho khách mời các tỉnh, thành phố; tổ chức tiệc chiêu đãi...

- Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến xây dựng kịch bản, nội dung chương trình...

5. Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi giấy mời.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị: Thuê địa điểm, trang trí thiết kế hội trường và khu trưng bày sản phẩm, công tác lễ tân, phục vụ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, đón tiếp đại biểu, tổ chức sắp xếp địa điểm ăn, nghỉ tại Hà Nội cho khách mời các tỉnh, thành phố; tổ chức tiệc chiêu đãi...

- Mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh; các doanh nghiệp trong hệ thống phân phối của thành phố Hà Nội. Tổng hợp danh sách doanh nghiệp tham dự Hội nghị. Tổng hợp chung danh sách đại biểu dự Hội nghị, hoàn thành trước ngày 01/11/2017.

- Chịu trách nhiệm mời và xác nhận đại biểu thuộc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung tâm Xúc tiến các tỉnh, thành phố. Tổng hợp chung danh sách đại biểu Trung ương, Hà Nội, địa phương tham dự Hội nghị.

- Chịu trách nhiệm mời, đăng ký tham luận của các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi kinh doanh, khối nhà hàng, khách sạn... để thực hiện việc kết nối, tiêu thụ sản phẩm vào hệ thống này. Phối hợp mời các doanh nghiệp khác có liên quan tham gia hội nghị.

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Video Clip vgiới thiệu hoạt động giao thương của thành phố Hà Nội thời gian qua và nhiệm vụ thực hiện trong thời gian ti. Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng kịch bản, nội dung chương trình, trưng bày sản phẩm...

- Căn cứ Phiếu đăng ký tham dự các tỉnh, thành phố, chủ trì phối hợp Vụ thị trường trong nước, Sở Công Thương và đơn vị liên quan tổ chức khp ni, xác định trước nhu cầu và chuẩn bị nội dung các biên bản ghi nhớ ký kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp tham gia; Triển khai lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm các địa phương và giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản, đặc sản tại Hội nghị.

- Báo cáo kết quả hợp tác với các tỉnh, thành phố trong tổ chức Chương trình kết nối, giao thương tiêu thụ sản phẩm lợi thế của các địa phương năm 2017 và định hướng hợp tác giai đoạn tới, gửi Sở Công Thương tổng hợp trước ngày 22/10/2017 để tổng hợp vào báo cáo của Hội nghị.

6. Sở Tài chính: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo các quy định hiện hành.

7. Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao:

- Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố phối hợp với Văn phòng: HĐND, UBND Thành phố, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, hướng dẫn đỗ xe, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy; dẫn xe đưa đón đại biểu lãnh đạo cao cấp trong quá trình tổ chức chuẩn bị Hội nghị (thời gian từ 13h đến 23h ngày 03/11/2017 tại khu vực Hội nghị).

- Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội có trách nhiệm đảm bảo phương án cấp điện liên tục phục vụ Hội nghị.

- Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đảm bảo vệ sinh an toàn đối với thực phẩm được sử dụng tại Hội nghị; xây dựng phương án và thực hiện sơ cứu, cấp cứu, đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế kịp thời (trường hợp cần thiết).

8. Các cơ quan thông tấn báo chí của Hà Nội:

Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin tuyên truyền về Hội nghị và tuyên truyền hỗ trợ quảng bá các sản phẩm của Hà Nội, các tỉnh, thành phố.

9. Đề nghị Bộ Công Thương:

- Chỉ đạo Vụ thị trường trong nước, Cục xúc tiến thương mại, Văn phòng Bộ phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị về: Phát hành giấy mời, công văn, liên hệ các đơn vị phân phối lớn trên cả nước (Aeon, Lotte, Sài Gòn Co.op...) và xác nhận đại biểu tham dự; xác định trước nhu cầu kết nối hàng hóa để chuẩn bị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản, đặc sản của các địa phương, các nội dung khác liên quan đến Hội nghị...

- Chỉ đạo sở Công Thương các tỉnh, thành phố cử đại biểu tham dự, tổ chức các doanh nghiệp của địa phương tham gia trưng bày sản phẩm và kết nối giao thương; phối hợp triển khai các công việc đột xuất và theo phân công tại Kế hoạch, đảm bảo phối hợp hiệu quả, đúng quy định.

10. Đề nghị UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương:

- Giao Sở Công Thương các tỉnh, thành phố làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội xác nhận đại biểu sở, ngành, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố đăng ký các nội dung tham gia Hội nghị và tổ chức khu vực trưng bày sản phẩm.

- Chỉ đạo các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến mời doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị nội dung làm việc, đăng ký tham dự Hội nghị và phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội trong công tác tổ chức nội dung hội nghị và khu gian hàng trưng bày sản phẩm hàng hóa:

+ Lập danh sách các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các sản phẩm, nhu cầu kết nối, trưng bày sản phẩm...; các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, phân phối có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thế mạnh của Hà Nội (thực phẩm, may mặc...) gửi Sở Công Thương Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến, tổng hợp trước ngày 25/10/2017.

+ Đăng ký danh sách các đại biểu là cán bộ sở, ngành, doanh nghiệp của các địa phương đăng ký ăn, ở trong thời gian tổ chức Hội nghị trước ngày 25/10/2017 theo bố trí của Ban Tổ chức.

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các đơn vị chủ động phối hợp chuẩn bị các nội dung Hội nghị thuộc lĩnh vực phụ trách và đầu mối liên hệ gửi về Sở Công thương Hà Nội trước ngày 23/10/2017 để tổng hợp báo cáo, xây dựng nội dung báo cáo, kịch bản chương trình (Ông Đỗ Anh Tuấn - ĐT: 024 22155572; DĐ: 01699343487; email: nguyenthetruyen_soct@hanoi.gov.com).

UBND thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị Bộ Công Thương, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Các Đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng: HĐND, UBND các t
nh, thành phố;
- Vụ TTTN- Bộ Công Thương;
- Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ tại KH; (để th/hiện)
;
- Đài PT-TH Hà Nội; Báo: HN mi, KTĐT, ANTĐ;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP; Các Phòng, Trung tâm thuộc Văn phòng;
- Lưu VT, KT Ngân.

(41614-130)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

(Dự kiến)

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG, KẾT NỐI CUNG CẦU HÀNG HÓA GIỮA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Ngày 03/11/2017, tại Khách sạn Deawoo Hà Nội)

THỜI GIAN

NI DUNG

THỰC HIỆN

Từ 13h00 - 14h00

Tiếp đón đại biểu

Ban Tổ chức

Từ 14h00 - 17h00

 

 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC dẫn chương trình

 

Phát biểu Khai mạc

Lãnh đạo thành phố Hà Nội

 

Phát biểu của đại biểu Trung ương.

Mời Lãnh đạo: Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Báo cáo kết quả hoạt động kết nối cung-cầu của thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố; nhu cầu và giải pháp tiếp tục thực hiện (minh họa bằng Video Clip)

Sở Công Thương Hà Nội

Nội dung tham luận của các tỉnh, thành phố

Đại diện các tỉnh, thành phố

 

Giải lao: Tham quan khu trưng bày sản phẩm, hàng hóa phục vụ giao thương; tham gia thảo luận, hỏi đáp trực tiếp. (Ban Tổ chức tổng hợp kết quả ghi nhớ, hợp tác của các doanh nghiệp Hà Nội)

 

 

Thảo luận, ý kiến của các doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối... về giải pháp kết nối cung- cầu hàng hóa

Hội, hiệp hội, doanh nghiệp kinh doanh các loại hình

Tổ chức ký kết ghi nhớ hợp tác về khai thác, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa

Các doanh nghiệp

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội.

Sau 17h00

Tiệc chiêu đãi của thành phố Hà Nội

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 217/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu217/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2017
Ngày hiệu lực14/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 217/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 217/KH-UBND 2017 tổ chức giao thương kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 217/KH-UBND 2017 tổ chức giao thương kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu217/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành14/10/2017
        Ngày hiệu lực14/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 217/KH-UBND 2017 tổ chức giao thương kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 217/KH-UBND 2017 tổ chức giao thương kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh Hà Nội

              • 14/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực