Văn bản khác 2170/KH-UBND

Kế hoạch 2170/KH-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2170/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2170/KH-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 08 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tnh, như sau:

I. Mục đích

1. Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm svụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%.

2. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

II. Yêu cầu

1. Các s, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình và ý kiến chđạo về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã và đang thực hiện trong thi gian qua, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị, địa phương mình để trin khai thực hiện Kế hoạch này (trong tháng 8 năm 2019).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tổ chức thực hiện và phi hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và tchức đoàn thể thuộc tnh trong việc triển khai các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và Kế hoạch này.

III. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bsung các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình... đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phbiến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện cho mọi tầng lớp nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đt đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tun tra, kim soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

4. Tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo dưỡng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tnh.

5. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá thành; phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, nội tỉnh và liên tỉnh. Tăng cường quản lý các đơn vị kinh doanh vận tải đảm bảo các điều kiện quy định về an toàn giao thông, kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận ti; trong đó, chú trọng công tác hậu kiểm. Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tchức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

7. Kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

8. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đào tạo và cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chchuyên môn lái phương tiện thủy nội địa; đăng ký, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa.

9. Quản lý chặt chẽ việc đầu tư xây dựng hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong khu vực đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải

- Chđạo các đơn vị liên quan có giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và nâng cao chất lượng các dự án, công trình đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tnh đã được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý, duy tu và bo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ; xây dựng gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ trước điểm giao cắt với đường ngang trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để người và các phương tiện tham gai giao thông biết, thực hiện.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hp với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; kiểm tra, xử lý các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tự ý lập bến tại trụ sđơn vị kinh doanh vận tải hành khách để đón khách (bến cóc).

- Kiểm tra, siết chặt công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và hoạt động vận tải; tăng cường quản lý nhà nước về đăng kiểm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kthuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa hạn chế tối đa tình trạng gây tai nạn giao thông khi phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

2. Công an tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như phương án sử dụng thiết bị ghi hình được giao quản lý, khai thác để phát hiện và xử lý đối vi các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông (qua hình ảnh), trong đó tập trung xử lý nghiêm hành vi người điều khiển phương tiện sử dụng ma túy, chất kích thích khi lái xe, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và tải trọng của xe ô tô chkhách từ 9 chỗ trlên và xe ô tô tải có trọng tải từ 10 tấn tr lên.

- Tăng cường năng lực, thường xuyên diễn tập chhuy và phối hợp lực lượng giữa Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn và các lực lượng khác trong công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ.

- Trao đổi, chia sẻ thông tin với các sở, ngành, địa phương nhằm tăng cường công tác phối hp trong hoạt động đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, quản lý hoạt động vận tải và tchức giao thông.

3. Sở Y tế:

- Tăng cường năng lực hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông tại các cơ sở y tế, kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích thần kinh trong máu đối với tất cả các nạn nhân tai nạn giao thông vào cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, cung cấp thông tin cho ngành Công an và các cơ quan tư pháp.

- Chđạo thực hiện thống kê số liệu nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các cơ sở y tế và số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ hệ thống y tế cấp xã lên đến tuyến tỉnh, định kỳ hàng quý cung cấp cho Ban An toàn giao thông các cấp.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Triển khai nghiêm túc việc đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa sau khi có chđạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và an toàn giao thông thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

5. Sở Xây dựng:

- Kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều chnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị các khu vực thuộc thẩm quyền tham mưu;

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo thẩm quyền đảm bảo khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị; đảm bảo quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về TTATGT;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông về bảo đảm TTATGT bằng các hình thức cụ thể, thiết thực như: Hội thi các đội tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông, liên hoan phát thanh, truyền hình về bảo đảm TTATGT; biên soạn và phát hành các tài liệu, ấn phẩm, băng đĩa, băng rôn... phục vụ tuyên truyền.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum: Tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, sản xuất các tin, bài, phim tài liệu, thông điệp, tiểu phẩm, phóng sự... tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT để mọi quân nhân, công nhân viên chức quc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, tập trung vào: Công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe - máy quân sự, phương tiện vận tải đường thủy. Tăng cường huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn.

- Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành quy định pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội đi với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về TTATGT gây hậu quả nghiêm trọng.

9. Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì) phối hợp với STài chính và các sở, ngành có liên quan: Tổng hợp bố trí nguồn kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung, dài hạn; nguồn vốn vay ưu đãi (ODA, ADB, WB...) và các nguồn vốn hợp pháp khác cho các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để tham mưu các cấp có thẩm quyền xem xét, Quyết định đúng theo Luật đầu tư công và các quy định hiện hành.

10. Sở Tư pháp: Phối hợp Sở giao thông Vận tải rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT, phát hiện những quy định không phù hợp với các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch:

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án tổ chức giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu du lịch, điểm du lịch nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho khách đến tham quan, du lịch học tập trên địa bàn tnh.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ và loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; giám sát chặt chẽ việc quảng cáo rượu, bia phải gắn với cảnh báo tác hại, nguy cơ gây tai nạn giao thông nếu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã sử dụng rượu, bia.

12. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy... không đạt tiêu chuẩn chất lượng lưu hành trên thị trường.

13. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên các cấp cơ sgương mẫu thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông; tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương trong hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tham gia hỗ trợ, sơ cấp cứu khi có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

14. Đnghị Tỉnh đoàn Kon Tum:

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm tuyên truyền, đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ nhằm vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện phù hợp với chủ đề Năm An toàn giao thông 2019 và các năm tiếp theo; phối hp với các đơn vị tổ chức các buổi tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho Đoàn viên, Thanh niên trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mnh việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận đng Thanh niên với văn hóa giao thông.”

- Tăng cường hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện sơ, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông nhằm kịp thời sơ cứu, ứng cứu khi tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh và xem xét nhân rộng tại các đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn tnh; duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021 và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn.

- Xác định mục tiêu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải. Giám sát, xử lý các hành vi vi phạm quy định trong quản lý quy hoạch và xây dựng có liên quan đến trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn.

- Tăng cường quản lý, bảo trì hệ thống cầu treo dân sinh, đường giao thông nông thôn trên địa bàn theo phân cấp; kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

- Thực hiện công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo thẩm quyền đảm bo khả năng đáp ứng và kết nối giao thông đô thị; đảm bảo quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian va hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông.

- Thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm tăng cường công tác phối hợp trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tổ chức giao thông; đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải và tổ chức giao thông trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường; sử dụng các phương tiện truyền thông phù hợp để tạo chuyển biến tích cực làm thay đi hành vi của người tham gia giao thông.

- Chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Vận động các đoàn thể chính trị - xã hội và các lực lượng chức năng liên quan (công an xã, dân quân tự vệ) trên địa bàn tham gia cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt, huy động các nguồn lực làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính; gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cấp xã, phường nếu để phát sinh đấu nối công trình vào đường bộ trái phép.

- Không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng đối với các tập thể nếu trong năm để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn mà nguyên nhân do chưa triển khai các giải pháp đã được Ủy ban nhân dân tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chđạo (điểm đen về tai nạn giao thông, đường dân sinh, lối đi tự mở, hành lang an toàn giao thông...).

V. Chế độ báo cáo: Định kỳ ngày 25 của tháng cuối quý (có lũy kế) các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, gửi Ban An toàn giao thông tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

VI. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2019, sử dụng ngun kinh phí phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (khoảng 9.275 triệu đồng) đã được phân bổ cho các đơn vị. Trong thời gian tới, dự kiến kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông như sau:

- Năm 2020: Dự kiến khoảng 11.130 triệu đồng và các nguồn kinh phí khác.

- Năm 2021: Dự kiến khoảng 13.356 triệu đồng và các nguồn kinh phí khác.

Trên đây là kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Các s
, ban ngành và tổ chức Đoàn thể thuộc tỉnh;
-
UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Ban ATGT t
nh;
- Văn phòng
UBND tnh;
- Lưu: VT, HTKT2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ
TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2170/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2170/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2019
Ngày hiệu lực21/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2170/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2170/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2170/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2170/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Tháp
        Ngày ban hành21/08/2019
        Ngày hiệu lực21/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2170/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông tỉnh Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2170/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông tỉnh Kon Tum

           • 21/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực