Văn bản khác 2215/KH-BHXH

Kế hoạch 2215/KH-BHXH năm 2015 tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2215/KH-BHXH 2015 hoạt động tuyên truyền nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN NHÂN NGÀY BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM 01/7/2015

Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020; Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 và Luật BHYT, BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền pháp luật về BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về BHYT, tập trung, nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác BHYT, đạt các mục tiêu về BHYT toàn dân, đến hết năm 2015 ít nhất 75% người dân tham gia BHYT và đến năm 2020 ít nhất 80% người dân tham gia BHYT.

- Tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người bệnh BHYT của người làm công tác BHYT và đội ngũ y, bác sĩ tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB).

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành đồng bộ, rộng khắp và đạt kết quả tốt.

II. CHỦ ĐỀ

Chủ đề truyền thông nhân ngày BHYT 01/7/2015: “Chung tay thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân”.

III. NỘI DUNG

1. Tại Trung ương

1.1. Tổ chức gặp gỡ cộng tác viên báo chí nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7 và Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

- Thời gian: ngày 10/6/2015.

- Địa điểm: Hội trường 126, Trụ sở BHXH Việt Nam, số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Nội dung:

+ Thông tin về Chủ đề truyền thông ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015 và kết quả sau 6 tháng triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

+ Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính - thuận lợi, khó khăn và các giải pháp.

+ Chúc mừng 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015)

1.2. BHXH Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Y tế Tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thực hiện chính sách BHXH 6 tháng đầu năm 2015

- Chủ trì Hội nghị: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ (Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam).

- Thời gian: dự kiến ngày 01/7/2015.

- Địa điểm: Phòng họp Chính phủ - tại Trụ sở Chính phủ, số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

- Nội dung:

+ Khai mạc hội nghị.

+ Đánh giá chung về công tác BHYT.

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác BHYT 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

+ Thảo luận của các đại biểu.

+ Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ kết luận và chỉ đạo Hội nghị.

+ Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và bế mạc Hội nghị

1.3. In và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền

- Áp phích “Những điều cần biết khi đi KCB BHYT”: in 17.500 tờ, phát hành đến các cơ sở KCB trên phạm vi toàn quốc.

- Tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình”: in 1.500.000 tờ, phát hành đến các hộ gia đình trên phạm vi toàn quốc.

- Tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT đối với người lao động trong các doanh nghiệp”: in 1.200.000 tờ, phát hành đến người lao động, sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

1.4. Phối hợp với các đơn vị bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động chính sách, pháp luật BHYT cho các nhóm đối tượng

- Phối hợp với Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) thông tin, định hướng công tác tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam đối với các cơ quan báo chí và phát thanh - truyền hình trên phạm vi cả nước tại Hội nghị giao ban các Tổng biên tập tháng 6/2015.

- Phối hợp với Bộ Y tế giới thiệu sâu rộng quyền lợi và nghĩa vụ tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT sửa đổi năm 2014.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về BHYT đối với học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới trên phạm vi toàn quốc.

1.5. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT

- Phối hợp với Trung tâm Truyền hình thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) thực hiện chuyên mục về công tác KCB BHYT.

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tọa đàm về kết quả tổ chức thực hiện Luật BHYT sửa đổi, những thuận lợi và khó khăn, giải pháp.

- Tổ chức đưa các đoàn phóng viên đi thực tế để thu thập thông tin, tuyên truyền về công tác KCB, tổ chức thực hiện BHYT tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các báo lớn tuyên truyền về lợi ích khi tham gia BHYT, mua BHYT hộ gia đình, những ưu việt về chế độ KCB BHYT theo Luật BHYT sửa đổi năm 2014.

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (Ban Thời sự, Ban Khoa giáo, Trung tâm tin tức VTV24), Truyền hình VOV TV, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Quốc hội thực hiện các phóng sự, tọa đàm, đưa tin về công tác tổ chức thực hiện BHYT ở các địa phương.

- Cung cấp thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền về công tác tổ chức thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm và kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015 đối với hơn 20 đơn vị báo viết ở Trung ương và Hà Nội.

1.6. Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website BHXH

- Tăng số tin bài tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi.

- Ra số chuyên đề, mở chuyên mục về ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015.

- Tiếp tục tuyên truyền về nội dung chính của Luật BHYT sửa đổi; kết quả hoạt động của BHXH Việt Nam từ khi thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

2. Tại BHXH các tỉnh, thành phố

2.1. BHXH các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; báo cáo với Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh, thành phố về kết quả thực hiện Luật BHYT tại địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT; xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHYT và coi chỉ tiêu bao phủ BHYT là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT, trước mắt tập trung hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; vận động học sinh, sinh viên và các hộ gia đình tham gia BHYT.

2.2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015 trên địa bàn thông qua việc chủ động phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB, Đài Phát thanh và truyền hình địa phương thực hiện các truyền thông, báo chí khác tuyên truyền về những điểm mới của Luật BHYT; tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình…

2.3. Tổ chức gặp mặt các cộng tác viên, các đơn vị phối hợp đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động phối hợp tuyên truyền 6 tháng đầu năm; trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền với các phóng viên, cộng tác viên tuyên truyền nhân dịp ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2015 và ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015.

2.4. In bổ sung và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về BHYT đến cơ sở và người dân.

2.5. Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày BHYT 01/7/2015 tại trụ sở BHXH tỉnh, trụ sở các sở, ban, ngành, UBND tỉnh để tuyên truyền về ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015 theo các thông điệp sau:

- “Vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc của mỗi nhà, mọi người hãy tham gia bảo hiểm y tế”;

- “Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước”;

- “Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân”;

- “Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của bản thân và cộng đồng”;

- “Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân”;

- “Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để mọi thành viên được chăm sóc sức khỏe tốt nhất”.

Thời gian treo từ ngày 25/6/2015 đến hết ngày 10/7/2015 (BHXH Việt Nam khuyến khích triển khai hoạt động này theo phương thức xã hội hóa).

2.6. Chỉ đạo BHXH các quận, huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân ngày 01/7/2015 theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

3. Tại BHXH các quận, huyện

- Tổ chức treo các băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn nhất là tại trụ sở cơ quan BHXH quận, huyện, các cơ sở KCB cho người có thẻ BHYT và trên các trục đường phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ để tuyên truyền về ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015 theo hướng dẫn tại mục III - khoản 2 - điểm 2.5 của Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên truyền

- Đôn đốc, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức gặp gỡ cộng tác viên báo chí nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7 và Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6; Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2015 và kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015 và trình Lãnh đạo BHXH Việt Nam phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tổ chức triển khai tốt các nội dung tại mục III - khoản 1 - điểm 1.4 và 1.5 của Kế hoạch này.

2. Ban Thực hiện chính sách BHYT: Phối hợp với Ban Tuyên truyền chuẩn bị nội dung cho các hoạt động liên quan tại Kế hoạch này.

3. Văn phòng

- Phối hợp với Ban Tuyên truyền, Ban Tài chính - Kế toán chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, mời đại biểu tham gia các hoạt động, kinh phí để tổ chức gặp gỡ cộng tác viên báo chí nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7 và Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và Hội nghị trực tuyến về công tác thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2015 và kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015.

- Tổ chức in và phát hành kịp thời các ấn phẩm tuyên truyền về BHYT đến cơ sở và người tham gia.

- Chịu trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí được phân bổ để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Ban Tài chính - Kế toán: Phối hợp Ban Tuyên truyền và Văn phòng bố trí kinh phí và chịu trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động trên.

5. Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website BHXH: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình đăng tải các tin bài về chủ đề ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015.

6. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân: Căn cứ vào điều kiện, khả năng của đơn vị để tổ chức tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam 01/7/2015 đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam (qua Ban Tuyên truyền trước ngày 31/7/2015). Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Ban Tuyên truyền - BHXH Việt Nam - 150 Phố Vọng - Thanh Xuân - Hà Nội, điện thoại: 04 36285231./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để biết);
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, TT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2215/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2215/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2215/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 2215/KH-BHXH 2015 hoạt động tuyên truyền nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2215/KH-BHXH 2015 hoạt động tuyên truyền nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2215/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2215/KH-BHXH 2015 hoạt động tuyên truyền nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2215/KH-BHXH 2015 hoạt động tuyên truyền nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2015

           • 18/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực