Văn bản khác 231/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 231/KH-UBND 2022 chiến dịch Diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH “DIỆT LĂNG QUĂNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT”

Tính đến ngày 19 tháng 6 năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue là 2.977, tăng 359,41% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 02 trường hợp tử vong. Các ca mắc sốt xuất huyết Dengue phân bố ở tất cả địa phương của tỉnh, đặc biệt ở huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự. Dự báo, số ca mắc thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng do thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển.

Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát, lan rộng, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc thay đổi hành vi vệ sinh môi trường và các biện pháp diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết bảo vệ sức khoẻ cá nhân, gia đình và cộng đồng.

- Huy động các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, hộ gia đình và cá nhân tham gia hoạt động diệt lăng quăng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

2. Yêu cầu

- 100% huyện, thành phố tổ chức chiến dịch truyền thông “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”.

- 100% xã, phường, thị trấn treo băng rôn, khẩu hiệu với chủ đề phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và triển khai các biện pháp diệt lăng quăng tại các hộ gia đình, các khu vực nguy cơ cao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thời gian:

1.1. Đợt 1: từ ngày 28/6/2022 đến 01/7/2022, đồng loạt tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh và người dân ra quân thực hiện Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”.

1.2. Đợt 2: từ ngày 05/7/2022 đến 08/7/2022, tiếp tục thực hiện Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”.

2. Phương pháp tiến hành: Mỗi khóm, ấp thành lập ít nhất 02 tổ tiến hành giám sát, hướng dẫn, nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bằng cách kiểm tra và xử lý các dụng cụ chứa nước không được bảo vệ hoặc không được hủy bỏ, gây nguy cơ tiềm tàng, thuận lợi cho sự sinh sản và phát triển của lăng quăng tại hộ gia đình, nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

3. Thành phần tham gia chiến dịch: y tế xã, phường, thị trấn; y tế khóm, ấp; lực lượng thanh niên, phụ nữ, đoàn thể tại địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch theo Kế hoạch này.

- Tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm Chiến dịch đợt 1, hướng dẫn các địa phương, cơ sở y tế triển khai Chiến dịch đợt 2.

- Xây dựng nội dung các thông điệp truyền thông và phát các tài liệu phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên các kênh thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh đạt hiệu quả; thực hiện đánh giá các chỉ số truyền bệnh sốt xuất huyết sau mỗi đợt.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch về Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông và huy động phụ huynh, học sinh, giáo viên thực hiện Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” tại các cơ sở giáo dục và hộ gia đình.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với ngành y tế tăng cường tuyên truyền về Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” để truyền thông cho người dân về các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

- Hướng dẫn truyền thông tại xã, phường, thị trấn thực hiện các buổi phát thanh về Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” trên loa 2 lần/ngày trong suốt thời gian cao điểm thực hiện Chiến dịch từ ngày 27 tháng 6 đến 10 tháng 7 năm 2022 và duy trì 02 lần/tuần trong thời gian còn lại đến hết mùa mưa.

4. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, Sở Tài chính thẩm định, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh về mức, nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp: thường xuyên đưa tin nâng cao nhận thức của người dân tham gia Chiến dịch diệt lăng quăng.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Triển khai quyết liệt Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân Tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục thường xuyên nhằm khuyến cáo người dân thực hiện diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại nhà ở, nơi lưu trú để các dụng cụ chứa nước trong và xung quanh nhà không có lăng quăng.

- Xử lý đối với các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị không chấp hành các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

- Ưu tiên bố trí, hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng tại địa phương cho công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết thông qua hoạt động tuyên truyền, kêu gọi đoàn viên, hội viên thực hiện hoạt động loại bỏ lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước ở trong và xung quanh nhà ở, nơi lưu trú của mình.

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, thực hiện công tác diệt lăng quăng tại nơi ở, nơi lưu trú.

- Phối hợp, hỗ trợ ngành y tế trong việc tổ chức và cử người tham gia vào Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại các xã, phường, thị trấn.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sở Y tế tổng hợp kinh phí thực hiện Kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định, bố trí kinh phí hoặc trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các đơn vị tại Mục III;
- Báo Đồng Tháp;
- Lưu: VT, THVX (Trung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 231/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu231/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 231/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 231/KH-UBND 2022 chiến dịch Diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 231/KH-UBND 2022 chiến dịch Diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu231/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýĐoàn Tấn Bửu
        Ngày ban hành27/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 231/KH-UBND 2022 chiến dịch Diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết Đồng Tháp

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 231/KH-UBND 2022 chiến dịch Diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết Đồng Tháp

              • 27/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực