Kế hoạch 245/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 245/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị chỉ đạo Đảng công tác phòng cháy chữa cháy Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 245/KH-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 25-CT/TU NGÀY 20/9/2023 CỦA THÀNH ỦY VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2023 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25-CT/TU nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng nhân dân tham gia công tác PCCC trong tình hình mới. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn ý thức, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CNCH.

2. Xác định rõ nội dung và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được Thành ủy giao tại Chỉ thị số 25-CT/TU. Kế hoạch phải được triển khai nghiêm túc, kịp thời trên nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp... đảm bảo việc tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

3. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phát sinh, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo đúng lộ trình đề ra.

II. GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Quán triệt quan điểm trong công tác PCCC và CNCH: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Lấy chủ động phòng ngừa là chính, lấy phòng ngừa là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để ngăn ngừa cháy, nổ với phương châm: Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, phường, thị trấn an toàn. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm bốn tại chỗ: “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.

Phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới không để xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CNCH.

2. Thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác PCCC và CNCH đảm bảo thực chất, toàn diện; việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; cụ thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ PCCC và CNCH.

Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ, nhất là ở các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao như: các khu dân cư, hộ gia đình, chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, khu nhà trọ, trường mầm non, các cơ sở kinh doanh hoạt động vui chơi giải trí, karaoke, vũ trường, chợ, trung tâm thương mại, cụm điểm làng nghề truyền thống, khu, cụm công nghiệp, rừng...; coi công tác PCCC là công việc hằng ngày ở mọi nơi, mọi lúc. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác PCCC và CNCH.

3. Đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH, các biện pháp, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn và xử lý các tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; ý thức tự trang bị hệ thống PCCC trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong từng gia đình, nhất là các thiết bị báo cháy, dụng cụ thoát hiểm, mặt nạ phòng độc, cửa thoát hiểm đến từng hộ gia đình, cá nhân...; tập huấn thường xuyên về các kỹ năng thoát nạn cơ bản, hướng dẫn thoát nạn, kỹ năng cảnh báo khi có sự cố xảy ra. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình phù hợp với từng địa bàn bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như: “Dân vận khéo” trong PCCC ở khu dân cư...; lồng ghép việc phổ biến, học tập kiến thức và kỹ năng về PCCC vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học trên địa bàn Thành phố; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH phải tổ chức khắc phục ngay, khi đủ điều kiện mới cho phép hoạt động. Công khai thông tin các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng và thường xuyên cảnh báo cộng đồng, dân cư xung quanh biết; kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH gây hậu quả nghiêm trọng. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ và tuân thủ theo quy định pháp luật trên nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

5. Thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tiếp tục rà soát quy chế phối hợp giữa lực lượng PCCC với các ngành, các cấp. Phát huy trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc hướng dẫn thực hiện công tác PCCC và CNCH và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là lực lượng nòng cốt tham mưu, triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng Công an và Quân đội trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cảnh báo cháy nhanh, số hóa hồ sơ quản lý địa bàn, cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý kịp thời khi cháy, nổ xảy ra. Thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH có huy động nhiều lực lượng tham gia. Tăng cường công tác huấn luyện về nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”.

6. Tăng cường đầu tư nguồn lực, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất cho công tác PCCC; có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc...);  nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; mua sắm phương tiện PCCC và CNCH (phù hợp với điều kiện của đô thị Hà Nội).

7. Thực hiện nghiêm công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng, đô thị theo đúng quy định; xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, trái phép (trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, sử dụng đất sai mục đích) và các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, công trình chưa được thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định nhưng; đã đưa vào hoạt động trên địa bàn Thành phố.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an thành phố Hà Nội

a) Là cơ quan thường; trực, tham mưu UBND Thành phố:

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác PCCC và CNCH đảm bảo thực chất, toàn diện. Tập trung hoàn thiện việc xây dựng Đề án tổng thể về nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025 định hướng năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

- Đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả:

+ Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND Thành phố về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Công văn 3116/UBND-NC ngày 27/9/2023 của UBND Thành phố về triển khai công điện 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trước 30/10/2023).

+ Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 24/10/2022 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố (trong năm 2023, ít nhất 30% cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy; năm 2024, ít nhất 70% cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy và đến năm 2023, 100% cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy).

+ Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND Thành phố về khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đến năm 2025, 100% công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về PCCC đã được đưa vào hoạt động).

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH, các biện pháp, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn và xử lý các tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, ý thức tự trang bị hệ thống PCCC trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong từng gia đình, nhất là các thiết bị báo cháy, dụng cụ thoát hiểm, mặt nạ phòng độc, cửa thoát hiểm đến từng hộ gia đình, cá nhân...; thường xuyên tập huấn về các kỹ năng thoát nạn cơ bản, hướng dẫn thoát nạn, kỹ năng cảnh báo khi có sự cố xảy ra. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.

- Xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, nhân rộng; các mô hình phù hợp với từng địa bàn bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường công tác huấn luyện về nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ, nhất là ở các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao như: các khu dân cư, hộ gia đình, chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiêu căn hộ, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, khu nhà trọ, trường mầm non, các cơ sở kinh doanh hoạt động vui chơi giải trí, karaoke, vũ trường, chợ, trung tâm thương mại, cụm điểm làng nghề truyền thống, khu, cụm công nghiệp, rừng...

- Tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra liên ngành; kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để kiến nghị khắc phục, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo từng chuyên đề, lĩnh vực PCCC. Công khai các đơn vị, tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định về PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Định kỳ hằng năm, tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH có huy động nhiều lực lượng tham gia. Đồng thời, chủ động đề xuất các biện pháp quản lý, ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường đầu tư nguồn lực, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất cho công tác PCCC; có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc...); nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; mua sắm phương tiện PCCC và CNCH (phù hợp với điều kiện của đô thị Hà Nội).

b) Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

c) Phát huy trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc hướng dẫn thực hiện công tác PCCC và CNCH và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là lực lượng nòng cốt tham mưu, triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng Công an và Quân đội trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

d) Tiếp tục rà soát, đề xuất các ngành, các cấp sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật (chú trọng việc kiến nghị, đề xuất các cấp, các ngành xây dựng các chế tài xử lý dứt điểm và quy trình cưỡng chế đối với các trường hợp không đủ điều kiện đảm bảo công tác PCCC, cố tình vi phạm kéo dài; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi các quyết định xử lý vi phạm hành chính về PCCC).

e) Tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các Kế hoạch công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố; kịp thời đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác PCCC và CNCH nhằm động viên, cổ vũ và duy trì phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

2. Văn phòng UBND Thành phố

a) Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm cung cấp thông tin tiến độ, kết quả xử lý vi phạm về PCCC trên địa bàn Thành phố; tổ chức hướng dẫn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cập nhật thông tin vi phạm PCCC lên phần mềm nhằm hỗ trợ công tác quản lý, triển khai các hoạt động liên quan đến CC, CN, CH; đồng thời công khai cho người dân kiểm tra giám sát.

b) Phối hợp với CATP theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Thành phố về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố; tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện của các đơn vị, báo cáo Thành phố theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

3. Bộ Tư lệnh Thủ đô

a) Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH các công trình quốc phòng, kho tàng, trạm, xưởng, công trình quân sự trên địa bàn Thành phố.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng dân quân tự vệ phối hợp lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố tham gia các hoạt động phong trào toàn dân PCCC; phát huy sức mạnh, hiệu quả trong việc huy động lực lượng tại chỗ theo phương châm "4 tại chỗ" trong công tác PCCC và CNCH tại địa phương.

c) Tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

4. Sở Tư pháp: Tiếp tục tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC; thực hiện việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH bằng các hình thức phù hợp.

5. Sở Xây dựng

a) Tham mưu Thành phố xử lý dứt điểm các công trình xây dựng sai phép, không phép, trái phép (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng); các công trình vi phạm về trật tự, xây dựng theo quy định nhưng đã đưa vào hoạt động trên địa bàn Thành phố theo đúng chỉ đạo của Thành phố tại Chỉ thị 14/CT-UBND, Kế hoạch số 151/KH-UBND và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND Thành phố.

b) Thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình theo đúng quy định của pháp luật, quá trình thẩm định, cấp phép cần xem xét, đối chiếu với hồ sơ góp ý, thẩm duyệt về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở có tập trung đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, nhà cao tầng... Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và pháp luật nếu buông lỏng quản lý trong cấp phép đối với các cơ sở trên khi chưa bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, PCCC.

c) Thực hiện quản lý chặt chẽ trong việc cấp phép xây dựng, chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các công trình vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, đô thị.

d) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị thi công, các nhà thầu về chấp hành các quy định về cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu đô thị để giải quyết những bất cập hiện nay trong công tác cấp nước phục vụ chữa cháy, CNCH.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tổng hợp, báo cáo Thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư công trên cơ sở đề xuất của các đơn vị đảm bảo cho công tác PCCC và CNCH theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.

b) Tham mưu các cấp có thẩm quyền kiên quyết không duyệt chủ trương đầu tư mới đối với các nhà đầu tư chưa khắc phục xong các vi phạm về PCCC tại các dự án cũ.

7. Sở Công Thương

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Thành phố giao tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 24/8/2023 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

b) Tăng cường rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người để có kế hoạch di dời, bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH.

c) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực quản lý có nguy hiểm cháy nổ cao như xăng dầu, hóa chất, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại...

d) Rà soát lại các tiêu chuẩn liên quan đến xe điện (xe đạp, xe máy, ô tô điện) như pin, nguồn điện, trạm sạc... để tham mưu UBND Thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn đối với các loại phương tiện trên.

8. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp thẩm quyền ưu tiên bố trí kinh phí để tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

9. Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Bảo đảm thực hiện Quy hoạch về PCCC đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nội dung quy hoạch về hạ tầng PCCC theo Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Khẩn trương tổ chức lồng ghép nội dung giáo dục về PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học; đảm bảo mục tiêu 100% học sinh các khối đều được tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH.

11. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về PCCC và CNCH và nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp với đặc thù của địa phương.

b) Tham mưu đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố. Chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin cảnh báo cháy nhanh, số hóa hồ sơ quản lý địa bàn, cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý kịp thời khi cháy, nổ xảy ra.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em.

13. Sở Nội vụ

a) Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền về chế độ, chính sách đặc thù cho lực lượng chữa cháy và CNCH phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

b) Tham mưu UBND Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

c) Đưa kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác PCCC và CNCH của các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm.

14. Sở Ngoại vụ: Tiếp tục tham mưu UBND Thành phố thực hiện hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ mới trong PCCC và CNCH với các nước.

15. Sở Văn hóa và Thể thao: Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, những nơi tập trung đông người; kiên quyết xử lý các trường hợp không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

16. Sở Du lịch: Phối hợp với Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm trong công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố.

17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường chỉ đạo công tác PCCC rừng tại địa phương, nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả PCCC rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy rừng.

18. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ trì tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo rà soát hiện trạng đường giao thông đảm bảo cho xe chữa cháy và CNCH hoạt động trong các khu dân cư, các nhà tập thể, chung cư đối với các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp rà soát trên các tuyến đường do các địa phương (quận, huyện, phường, xã) hoặc đơn vị khác quản lý; thống kê các khu vực có diện tích, không gian công cộng, giao thông đang bị lấn chiếm trái phép, ảnh hưởng đến công tác PCCC và CNCH; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

b) Phối hợp với Công an Thành phố triển khai phương án tổ chức phân luồng giao thông cho từng địa bàn cụ thể, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính trong mọi tình huống khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn sự cố.

c) Chỉ đạo Trung tâm quản lý giao thông công cộng Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC và CNCH (trên màn hình Led, dán đề can hoặc các hình thức phù hợp khác) trên các phương tiện giao thông công cộng trong địa bàn Thành phố.

19. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các cơ quan báo chí tại địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH theo hướng dẫn của Bộ Công an (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

c) Phối hợp với Công an Thành phố, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinafone, Vietnammobile), các mạng xã hội (zalo, facebook) đăng tải các thông tin tuyên truyền, cảnh báo về PCCC và CNCH thông qua tin nhắn (SMS, zalo,...) trên điện thoại di động đến người dân trên địa bàn Thủ đô (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

d) Phối hợp với Công an Thành phố công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

20. Thanh tra Thành phố: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động PCCC theo chức năng nhiệm vụ được giao (công tác quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng, đô thị...).

21. Tổng Công ty Điện lực Thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Thành phố giao tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 24/8/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố.

22. Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội và các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố

a) Thường xuyên kiểm tra, thực hiện duy tu bảo dưỡng hệ thống cấp nước, kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố đảm bảo cung cấp nước phục vụ công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

b) Nhanh chóng huy động các phương tiện cấp nước (xe téc chở nước), kịp thời tăng áp tuyến đường ống cấp nước phục vụ công tác chữa cháy khi xảy ra cháy lớn trên địa bàn Thành phố.

23. Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Chế xuất Thành phố

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Công ty trong Khu công nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, đầu tư hoàn thiện và duy trì cơ sở hạ tầng, giao thông, cấp nước chữa cháy đảm bảo theo quy định.

b) Hướng dẫn, đôn đốc các Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có quy mô từ 50ha trở lên thành lập và trang bị phương tiện cho Đội PCCC chuyên ngành; các Khu Công nghiệp khác phải thành lập Đội PCCC cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

24. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội: Tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới các trụ nước chữa cháy và hồ thu nước phục vụ công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

25. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công an Thành phố, các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó gắn liền các nội dung, yêu cầu liên quan hạ tầng PCCC vào quy hoạch chung của Thành phố, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

26. Các cơ quan thông tin truyền thông, báo, đài Hà Nội: Tăng thời lượng, khung giờ phát sóng các phóng sự, chuyên đề, các tin, bài về kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH; các biện pháp, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn và xử lý các tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; ý thức tự trang bị hệ thống PCCC trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong từng gia đình, nhất là các thiết bị báo cháy, dụng cụ thoát hiểm, mặt nạ phòng, độc, cửa thoát hiểm đến từng hộ gia đình, cá nhân...

27. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

a) Thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác PCCC và CNCH đảm bảo thực chất, toàn diện. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả:

- Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND Thành phố về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn Thành phố Hà Nội; công văn 3116/UBND-NC ngày 27/9/2023 của UBND Thành phố về triển khai công điện 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trước 30/10/2023).

- Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 24/10/2022 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố (trong năm 2023, ít nhất 30% cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy: năm 2024, ít nhất 70% cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy và đến năm 2023, 100% cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy).

- Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND Thành phố về khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đến năm 2025, 100% công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về PCCC đã được đưa vào hoạt động).

- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, PCCC theo Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND Thành phố.

b) Tiếp tục nghiên cứu đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH, các biện pháp, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn và xử lý các tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, ý thức tự trang bị hệ thống PCCC trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong từng gia đình, nhất là các thiết bị báo cháy, dụng cụ thoát hiểm, mặt nạ phòng độc, cửa thoát hiểm đến từng hộ gia đình, cá nhân...; thường xuyên tập huấn về các kỹ năng thoát nạn cơ bản, hướng dẫn thoát nạn, kỹ năng cảnh báo khi có sự cố xảy ra. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.

c) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc duy trì hoạt động của mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng đã thành lập và đưa vào hoạt động; tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình phù hợp với từng địa bàn bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, như: “Dân vận khéo” trong PCCC ở khu dân cư, “Khu chung cư, tập thể an toàn PCCC”, “Cụm liên kết làng nghề an toàn ”, “Cụm liên kết an toàn trong khu/cụm công nghiệp”, “cụm liên kết an toàn PCCC rừng”... Thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tiếp tục rà soát quy chế phối hợp giữa lực lượng PCCC với các ngành, các cấp trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác huấn luyện về nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”.

d) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH phải tổ chức khắc phục ngay, khi đủ điều kiện mới cho phép hoạt động. Công khai thông tin các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng và thường xuyên cảnh báo cộng đồng, dân cư xung quanh biết; kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH gây hậu quả nghiêm trọng. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ và tuân thủ theo quy định pháp luật trên nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

e) Thực hiện nghiêm công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng, đô thị theo đúng quy định; xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, trái phép (trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, sử dụng đất sai mục đích) và các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, công trình chưa được thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định nhưng đã đưa vào hoạt động trên địa bàn quản lý.

f) Thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH có huy động nhiều lực lượng tham gia. Chỉ đạo việc xây dựng các phương án xử lý sự cố cháy, nổ, CN, CH ở từng khi dân cư theo phương châm “Nơi nào có dân, nơi đó phải có phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ”; tổ chức tập huấn, diễn tập, xử lý các tình huống cháy, nổ (trong đó, quan tâm đến các địa bàn dân cư còn khó khăn về giao thông, di chuyển khi lực lượng chức năng tiếp cận để CC và CNCH).

g) Tăng cường đầu tư nguồn lực, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất cho công tác PCCC; có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc...); nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; mua sắm phương tiện PCCC và CNCH (phù hợp với điều kiện của đô thị Hà Nội). Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cảnh báo cháy nhanh, số hóa hồ sơ quản lý địa bàn, cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý kịp thời khi cháy, nổ xảy ra.

h) Đối với các địa phương có rừng, chỉ đạo rà soát, xác định vùng, khu vực trọng điểm về cháy rừng, xây dựng phương án PCCC theo quy định; chỉ đạo thành lập, quản lý hoạt động, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện hoạt động của Đội PCCC rừng chuyên ngành, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng của cơ sở. UBND quận, huyện, thị xã nơi có rừng ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng.

i) Tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các Kế hoạch hàng năm trên địa bàn quản lý để báo cáo UBND Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định (thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu).

28. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; các cơ quan đoàn thể chính trị xã hội

a) Phối hợp với Công an Thành phố đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và CNCH” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chỉ đạo các tổ chức trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC cho các thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng. Đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC vào sinh hoạt định kỳ.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Chị thị số 25-CT/TU của Thành ủy bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

2. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng trong công tác quản lý cấp phép xây dựng, PCCC và CNCH trên lĩnh vực, địa bàn quản lý của đơn vị.

3. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tổ chức xây dựng Kế hoạch thực hiện, gửi về UBND Thành phố (qua phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Thành phố) trước ngày 15/10/2023. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; định kỳ hàng quý (trước ngày 18 các tháng 3, 9), 6 tháng (trước ngày 18/6), 01 năm (trước ngày 18/12), các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép với báo cáo Chương trình công tác hằng năm của UBND Thành phố) về UBND Thành phố (qua Công an Thành phố - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) để tổng hợp, báo cáo Thành phố theo quy định.

4. Giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp, xây dựng báo cáo theo quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động báo cáo, đề xuất UBND Thành phố (qua Công an Thành phố) để tổng hợp, báo cáo xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT TTUBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ TP và các đoàn thể CT-XH;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB TP: CVP, PCVP C.N.Trang, NC, TH, TTTTĐTTP Hà Nội;
- Các Báo, Đài: An ninh Thủ đô, Truyền hình AnTV, Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- Lưu: VT, NC
(Trung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 245/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu245/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(17/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 245/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 245/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị chỉ đạo Đảng công tác phòng cháy chữa cháy Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 245/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị chỉ đạo Đảng công tác phòng cháy chữa cháy Hà Nội
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu245/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành11/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (17/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 245/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị chỉ đạo Đảng công tác phòng cháy chữa cháy Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 245/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị chỉ đạo Đảng công tác phòng cháy chữa cháy Hà Nội

              • 11/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực