Văn bản khác 2500/KH-UBND

Kế hoạch 2500/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2500/KH-UBND đề án thông tin tuyên truyền phát triển điện hạt nhân Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2500/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN HẠT NHÂN Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020, Công văn số 1113/BKHCN-NLNT ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch và dự toán năm 2017 thực hiện Đề án 370, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tnh Quảng Ngãi năm 2017 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

I. Mục tiêu:

Tạo ra nhận thức và sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn của các tầng lớp nhân dân và các tổ chức liên quan về vai trò và lợi ích của điện hạt nhân đối với phát triển kinh tế-xã hội.

II. Sự cần thiết:

Đối với các nước phát triển trên thế giới, điện hạt nhân không còn mới, tuy nhiên tại Việt Nam đây là vấn đề hoàn toàn mới; hiểu biết, nhận thức về điện hạt nhân của các tầng lp nhân dân còn chưa đầy đủ.

Vì vậy, để người dân hiểu rõ được vai trò và sự cần thiết của điện hạt nhân thì công tác thông tin, tuyên truyền về điện hạt nhân cần được quan tâm thực hiện. Cần tuyên truyền, tạo sự nhận thức và hiểu biết đầy đủ, đúng đắn của các tầng lp nhân dân về tính chất, đặc điểm, sự cần thiết và lợi ích của điện hạt nhân trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh, góp phần nâng cao sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân nhằm phát triển điện hạt nhân một cách bền vững ở Việt Nam.

III. Nội dung:

1. Tiếp nhận, biên soạn nguồn thông tin, tài liệu, tư liệu, ấn phẩm.

- Đơn vị chủ trì nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị tham gia thực hiện: Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Tuyên truyền trên các báo viết, báo mạng, kênh truyền thông,...

- Đơn vị chủ trì nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị tham gia thực hiện: Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Tổ chức tham gia các lp đào tạo, tập huấn ở trong và ngoài nước

- Đơn vị chủ trì nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị tham gia thực hiện: Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Tổ chức cho đại diện công chúng tham quan, tìm hiểu về điện hạt nhân

- Đơn vị chủ trì nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị tham gia thực hiện: Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

IV. Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện:

1. Kinh phí: Dự kiến 500 triệu đồng (Năm trăm triệu đồng).

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương

V. Thời gian thực hiện:

Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ);
- CT, PCT (VX)UBND tnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT,VXhmy271

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2500/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2500/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2500/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2500/KH-UBND đề án thông tin tuyên truyền phát triển điện hạt nhân Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2500/KH-UBND đề án thông tin tuyên truyền phát triển điện hạt nhân Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2500/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành23/05/2016
        Ngày hiệu lực23/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2500/KH-UBND đề án thông tin tuyên truyền phát triển điện hạt nhân Quảng Ngãi 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2500/KH-UBND đề án thông tin tuyên truyền phát triển điện hạt nhân Quảng Ngãi 2016

             • 23/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực