Văn bản khác 2569/KH-UBND

Kế hoạch 2569/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2569/KH-UBND 2015 thực hiện nghị định về quản tài viên hành nghề thanh lý tài sản Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2569/KH-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 5 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Để đảm bảo việc tổ chức thực hiện quy định của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được thuận lợi theo quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

Phát triển đội ngũ Quản tài viên có đủ chuẩn về trình độ và năng lực; khuyến khích tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia thành lập doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp theo Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Sở Tư pháp; trong đó, có chuyên ngành quản lý nhà nước đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công bố thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo quy định khi được Bộ Tư pháp công bố theo thẩm quyền.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh, kênh truyền hình tỉnh, trang thông tin điện tử, bản tin... nhằm quán triệt rộng rãi đến tổ chức, cá nhân trong tỉnh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Quản tài viên, việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Khuyến khích người có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật lập hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và từng bước nâng dần về số lượng để đáp ứng yêu cầu của địa phương.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về Quản tài viên đăng ký hành nghề quản tài viên hoặc thành lập doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Quản tài viên về quản lý, thanh lý tài sản để phát hiện sai sót chấn chỉnh kịp thời để hoạt động của Quản tài viên từng bước được ổn định và hiệu quả.

- Thực hiện thống kê, rà soát và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động của Quản tài viên trong việc quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp theo Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Sở Tư pháp; trong đó, có chuyên ngành quản lý nhà nước đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Phá sản năm 2014.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các công việc sau:

+ Rà soát việc đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực quản lý, thanh lý tài sản và cấp giấy đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó có hoạt động của Quản tài viên.

4. Các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện Nghị định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các Sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố kịp thời báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tư pháp để tham mưu thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Cao Văn Trọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2569/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2569/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2015
Ngày hiệu lực28/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2569/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2569/KH-UBND 2015 thực hiện nghị định về quản tài viên hành nghề thanh lý tài sản Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2569/KH-UBND 2015 thực hiện nghị định về quản tài viên hành nghề thanh lý tài sản Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2569/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành28/05/2015
        Ngày hiệu lực28/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2569/KH-UBND 2015 thực hiện nghị định về quản tài viên hành nghề thanh lý tài sản Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2569/KH-UBND 2015 thực hiện nghị định về quản tài viên hành nghề thanh lý tài sản Bến Tre

           • 28/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực