Văn bản khác 261/KH-UBND

Kế hoạch 261/KH-UBND năm 2021 về tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2022

Nội dung toàn văn Kế hoạch 261/KH-UBND 2021 tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá hàng hóa Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 261/KH-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT VÙNG VÀ HỖ TRỢ QUẢNG BÁ, KẾT NỐI CUNG- CẦU HÀNG HÓA GIỮA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG NĂM 2022.

Căn cứ: Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Thông báo kết luận, Biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố thời gian qua, theo tinh thần “Hà Nội với cả nước, cùng cả nước”; Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND Thành phố về tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương giai đoạn 2021 - 2025, theo đề nghị của Sở Công Thương tại văn bản số 4543/TTr-SCT ngày 26/10/2021; UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ và các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố về những giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19, vừa hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của Hà Nội và các tỉnh, thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố;

- Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại nhằm phát huy thế mạnh mỗi địa phương, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân Hà Nội và các tỉnh, thành phố nắm bắt tình hình cung - cầu thị trường để chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh sn phẩm nông sản thiết yếu, thủy sản, trái cây, sản phm OCOP... hưng đến góp phần n đnh sản lượng, giảm tình trạng dư cung hoặc thiếu cung về sản phẩm, hạn chế tổn thất cho người nông dân, thích ứng với các diễn biến tình hình về nhu cầu thị trường.

- Hỗ trợ các đơn vị, hợp tác xã sản xuất quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa đến người tiêu dùng, các đơn vị phân phối để biết đến, ưu tiên lựa chọn, kết nối, tiêu thụ, từng bước chiếm lĩnh và đứng vững trên thị trường nội địa, đẩy mạnh hỗ trợ kết nối với bộ phận thu mua các kênh phân phối nước ngoài (Central Group, Aeon, Lotte...) để xuất khẩu hàng hóa.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối, đơn vị tiêu thụ hàng hóa tìm hiểu nguồn cung nông sản phát triển thêm nguồn thu mua tại các địa phương trong cả nước, khai thác đa dạng hàng hóa, nguồn hàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

- Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, sản phẩm OCOP giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của thành phố Hà Nội và các địa phương, đồng thời kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối của thành phố Hà Nội với nhau.

- Chủ động tạo nguồn hàng ổn định, đảm bảo cung - cầu của thị trường Hà Nội trong các dịp lễ, tết, phục vụ công tác phòng chống lụt bão, công tác bình ổn thị trường, ứng phó với tình hình dịch bệnh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn Thành phố, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ, chế biến sản phẩm hàng hóa dư cung trong trường hợp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

- Đẩy mạnh phối hợp, hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương nhằm quản lý, hỗ trợ phát triển thị trường trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Các đơn vị bám sát vào các mục đích nêu trên và các Biên bản ghi nhớ hợp tác của thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước thuộc lĩnh vực Công Thương, chủ động trong phối hợp thực hiện Chương trình nhằm tạo điều kiện để các bên tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao thương, thúc đẩy giao lưu mua bán hàng hóa, phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội bền vững giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trên cả nước.

- Việc triển khai các nội dung tổ chức hoạt động liên kết vùng, hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2022 chỉ thực hiện khi tình hình dịch bệnh Covid- 19 được kiểm soát và cho phép tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại (nếu tập trung đông người) trên địa bàn Hà Nội và các địa phương, đồng thời việc tổ chức phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định của Trung ương, Thành phố Hà Nội hoặc địa phương liên quan; khuyến khích thực hiện trực tuyến.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước năm 2022

- Hình thức thực hiện: Hỗ trợ các doanh nghiệp Hà Nội tham gia các hoạt động giao thương trực tuyến tiêu thụ sản phẩm do các tỉnh, thành phố tổ chức trong các mùa vụ trái cây, nông sản (thông tin, mời doanh nghiệp, đơn vị biết, đăng ký nhu cu cung ứng, tiêu thụ hàng hóa, đng thời tham dự phòng họp trực tuyến hội nghị) hoặc tổ chức từ 03-05 đoàn cán bộ và doanh nghiệp của thành phố Hà Nội thực hiện các nội dung liên kết, giao thương tại các tnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước (tổ chức, tham gia hội nghị, hoạt động giao thương, trưng bày sản phẩm; hỗ trợ đơn vị khảo sát địa điểm, ký kết hợp đồng, thỏa thuận ghi nhớ...), nhằm kết nối, khai thác, tiêu thụ nông sản thực phẩm, sản phẩm OCOP, hàng hóa lợi thế của các tỉnh, thành phố đưa về thị trường Hà Nội, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô.

- Nội dung triển khai:

+ Kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại các chương trình, sự kiện giao thương: Ưu tiên kết nối các sản phẩm nông sản thiết yếu, thủy sản, trái cây, sản phẩm OCOP... các địa phương có lợi thế trong sản xuất và nhu cầu phát triển thị trường tiêu thụ nhằm đưa vào các kênh phân phối, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tiêu thụ, phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

+ Hướng dẫn các đơn vị sản xuất cung ứng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu, thị hiếu, thủ tục của nhà phân phối, người tiêu dùng Thủ đô.

+ Triển khai ký biên bản ghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc hỗ trợ tiêu thụ nông sản giữa các đơn vị tham gia.

+ Tổ chức khảo sát vùng sản xuất, địa điểm đầu tư xây dựng hạ tầng công nghiệp, thương mại tại các địa phương trong các thời điểm tích hợp: Trao đổi, cung cấp thông tin về quy hoạch phát triển thương mại, chính sách, dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của các địa phương đến doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, tham gia đầu tư.

- Thời gian: Từ Quý I đến hết Quý IV/2022.

- Các tỉnh, thành phố dự kiến phối hợp thực hiện: Bắc Giang, Hưng Yên, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Nam Định, Yên Bái, Hà Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp,... (Triển khai trong các mùa vụ trái cây, nông sản; kết hợp với diễn đàn, chương trình kết nối, giao thương của các địa phương, theo các biên bản ghi nh đã ký kết).

2. Tổ chức các buổi làm việc, hoạt động giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2022 tại Hà Nội

- Nội dung thực hiện: Tổ chức từ 02 - 03 buổi làm việc, hoạt động giao thương, giới thiệu sản phẩm có quy mô nhỏ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến theo tình hình thực tế, giao Sở Công Thương Hà Nội với một số Sở Công Thương các tỉnh, thành phố (dự kiến thuộc các tỉnh: Sơn La, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Lâm Đồng, Sóc Trăng...) nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến các kênh phân phối Hà Nội, hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ sản phẩm theo mùa vụ, sản phẩm OCOP, trong buổi làm việc có bao gồm tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa để giới thiệu, kết nối giữa nhà phân phối và đơn vị sản xuất

- Thời gian: Từ Quý I đến hết Quý IV/2022 (theo đề nghị của các địa phương)

- Địa điểm: tại thành phố Hà Nội và các kênh phân phối Hà Nội.

3. Tổ chức tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội

- Nội dung thực hiện: Chủ trì tổ chức từ 03-05 tuần hàng trái cây, nông sản của các tỉnh, thành phố tại Hà Nội, mỗi Tuần hàng có quy mô 45 gian hàng tiêu chuẩn, nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trái cây, nông sản mùa vụ của Hà Nội và các địa phương có khó khăn trong việc tiêu thụ, xuất khẩu, dư cung sản phẩm, đồng thời hỗ trợ quảng bá, giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng Thủ đô trong năm 2022.

- Thời gian: dự kiến tháng 5, tháng 6 và tháng 8/2022 (trong mùa vụ trái cây, nông sản thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Sơn La, Lạng Sơn, Hưng Yên... có sản lượng thu hoạch rất lớn cần hỗ trợ tiêu thụ).

- Địa điểm: Tại các quận nội thành.

4. Tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ, Triển lãm ngành Công Thương các tỉnh, thành phố năm 2022

- Nội dung thực hiện: Tổ chức từ 02-03 đoàn doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thành phố Hà Nội tham gia Khu gian hàng Hà Nội với quy mô từ 54m2 - 90m2 (tương đương từ 06 - 10 gian hàng tiêu chuẩn) tại các Hội chợ, Triển lãm do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức vào các thời điểm thích hợp (Thực hiện theo Thông báo Kết luận, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố), Mỗi đoàn doanh nghiệp Hà Nội, hỗ trợ từ 06 - 10 đơn vị tham gia Khu gian hàng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa các lĩnh vực thành phố Hà Nội, tăng cường hoạt động giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

- Thời gian: Từ Quý I đến hết Quý IV/2022.

- Địa điểm: Tại các tỉnh, thành phố.

5. Các nội dung thực hiện khác

- Hỗ trợ các tnh, thành phố trên cả nước tổ chức từ 15-20 tuần lễ trái cây, hàng nông sản tại Hà Nội khi dịch bệnh được kiểm soát, việc tổ chức do các địa phương chủ trì thực hiện (như: Sơn La, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Tháp...), thành phố Hà Nội hỗ trợ công tác quảng bá, giới thiệu kết nối sản phẩm vào các kênh phân phối.

- Hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm của Hà Nội và các tỉnh, thành phố có nguy cơ dư cung cao trong các mùa vụ, rủi ro từ thị trường tiêu thụ, xuất khẩu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid- 19..., hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp phân phối, chế biến, thương lái, sàn thương mại điện tử, tổ chức đoàn thể (thanh niên, phụ nữ)... để hỗ trợ tiêu thụ, đưa vào bảo quản, sơ chế, chế biến sản phẩm.

- Giới thiệu các địa điểm thuận lợi tại các quận, huyện, thị xã, các kênh phân phối... để hỗ trợ các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức Điểm bán sản phẩm các tỉnh, thành phố tại Hà Nội, tập trung vào dịp lễ, tết, mùa vụ trái cây, nông sản..., triển khai thực hiện trong thời điểm thích hợp.

- Thông tin, mời các tỉnh, thành phố tham gia gian hàng của địa phương tại các Hội chợ, triển lãm do thành phố Hà Nội tổ chức (Tuần hàng Việt, Hội chợ Tết, Hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ ngh, Hội chợ đặc sản vùng miền...), Đồng thời, phối hợp thông báo chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố tới doanh nghiệp Hà Nội để nghiên cứu tham gia (nhiệm vụ thực hiện từ Quý I đến hết Quý IV/2022).

6. Kinh phí thực hiện

- Nguồn ngân sách Nhà nước: Kinh phí thực hiện Kế hoạch của cấp nào do ngân cấp đó đảm bảo theo phân cấp. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chế độ, định mức chi hiện hành và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan Tài chính cùng cấp, đồng thời gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của Trung ương và Thành phố, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sử Công Thương

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung: Tổ chức Đoàn cán bộ, doanh nghiệp tham gia các hoạt động hợp tác, kết nối tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế; Tổ chức tuần lễ trái cây, hàng nông sản; tham gia Hội chợ, triển lãm ngành Công Thương; các hội nghị giao thương với một số tỉnh, thành phố và các nội dung hỗ trợ, kết nối tiêu thụ hàng hóa các địa phương năm 2022, chỉ thực hiện khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và cho phép tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại (nếu tập trung đông người) trên địa bàn Hà Nội và các địa phương, đồng thời phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định của Trung ương, thành phố Hà Nội và địa phương có liên quan.

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp, cập nhật nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các đơn vị sản xuất Hà Nội và các tỉnh, thành phố, phục vụ trong công tác tổ chức các hình thức kết nối cung - cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Thường xuyên tổng hợp, cập nhật yêu cầu về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại để thông tin tới các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chun nhằm dễ dàng đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại.

- Thường xuyên tổng hợp, cung cấp thông tin, dự báo về tình hình cung - cầu hàng hóa một số nhóm hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố, cung cấp bằng hình thức phù hợp tới các địa phương, đơn vị liên quan để chủ động kế hoạch sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường.

- Htrợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm của Hà Nội và các tỉnh, thành phố có nguy cơ dư cung cao trong các mùa vụ, rủi ro từ thị trường tiêu thụ, xuất khẩu, dịch bệnh: Kết nối thông tin với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị liên quan của các tỉnh, thành phố khi có nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đang có khó khăn trong hoạt động tiêu thụ; hỗ trợ thông tin kết nối nguồn hàng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất các địa phương và các đơn vị phân phối, siêu thị, chợ, cửa hàng, tổ chức thiện nguyện... thành phố Hà Nội, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp với các sở, ngành cung cấp thông tin các hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương, kết nối cung cầu tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị Hà Nội và các địa phương biết, đăng ký tham gia Tổ chức Đoàn cho các doanh nghiệp Hà Nội tham gia Hội chợ do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tổ chức.

- Trường hợp phát sinh các nội dung thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố, đề nghị các địa phương, kịp thời phối hợp với các sở, ngành, đơn vị báo cáo UBND Thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Tổng hợp kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ quảng bá, kết nối cung- cầu hàng hóa, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Triển khai Chương trình phối hợp giữa UBND thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-2025”. Hỗ trợ, nâng cấp các chuỗi, cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO, HACCP...), tiêu chuẩn cơ sở, bảo hộ nhãn hiệu trên địa bàn Thành phố.

- Thường xuyên cung cấp số liệu, danh sách nguồn cung hàng hóa, nông sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố gửi Sở Công Thương để cân đối hàng hóa và hỗ trợ kết nối vào các kênh phân phối trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố tổ chức tốt các nội dung hoạt động hỗ trợ quảng bá, kết nối cung cầu sản phẩm nông, lâm, thủy sản giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố; đồng thời hỗ trợ các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của Hà Nội và các tỉnh tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội (www.check.hanoi.gov.vn).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của Thành phố tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, hội thảo, tuần lễ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và Hà Nội đa dạng các hình thức tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình thị trường tiêu thụ nông sản, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về phát triển nông nghiệp, xúc tiến thương mại, kết nối, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2022 cho các sở, ban, ngành từ nguồn ngân sách chi thường xuyên cấp Thành phố theo quy định.

4. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước theo Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố; hỗ trợ các tỉnh, thành phố tổ chức kết nối cung - cầu hàng hóa, tiếp cận, đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Giới thiệu các doanh nghiệp tham gia các chương trình kết nối giao thương, hội chợ của Hà Nội với các tỉnh, thành phố.

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp, cập nhật nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các đơn vị sản xuất Hà Nội và các tỉnh, thành phố, phục vụ trong công tác tổ chức kết nối cung - cầu hàng hóa trong nước với hệ thống phân phối nước ngoài.

- Phối hợp tổng hợp, cập nhật yêu cầu về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại để thông tin tới các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn để dễ dàng đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại.

5. UBND các quận, huyện, thị xã

- Phối hợp với Sở Công Thương thường xuyên rà soát, dự báo, tổng hợp, thống kê các vùng, hợp tác xã, hộ sản xuất nuôi trồng sản phẩm nông sản thành phố Hà Nội: rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, trứng gia cầm... đến thời điểm thu hoạch trong năm 2022 có khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm để tổ chức các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại địa phương (nếu cần thiết).

- Tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương rà soát, giới thiệu địa điểm bán hàng cố định (nhà văn hóa, hội trường, các khu nhà trong khu dân cư, tòa nhà cao tầng, khu đất trống...) để tổ chức Điểm bán sản phẩm cho các tnh, thành phố tại Hà Nội, tạo điều kiện cho đơn vị các tỉnh, thành phố tham gia bán hàng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản tại các Điểm bán trong các thời điểm thích hợp.

- Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất tại địa phương tổ chức sản xuất theo hướng dẫn, khuyến cáo, chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn; hỗ trợ thực hiện tốt các quy định, yêu cầu của kênh phân phối đsản phẩm dễ dàng được hỗ trợ kết ni, tiêu thụ.

- Chủ động bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp và theo quy định hiện hành.

6. Các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã sản xuất kinh doanh; làng nghề, đại diện làng nghề

a, Các hi, hiệp hội:

- Phối hợp, tham gia tích cực vào các nội dung hoạt động của Kế hoạch (Giao Sở Công Thương thông tin cụ thể các nội dung từng chương trình thực hiện trong năm tới các đơn vị chủ động đề xuất nội dung tham dự).

- Thông tin các nội dung chương trình đến tất cả các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc hội để nắm bắt thông tin, cử cán bộ tham dự, triển khai thực hiện.

b, Các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm, đơn vị sản xuất kinh doanh, xuất khẩu Hà Nội:

- Chủ động nghiên cứu, tham gia các nội dung chương trình được thông báo; Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các nội dung làm việc, sản phẩm, hình ảnh của đơn vị bằng hình thức phù hợp (tờ rơi, catalog...); các yêu cầu về thủ tục giấy tờ, chất lượng sản phẩm có nhu cầu kết nối để giới thiệu, hướng dẫn kết nối tại các hoạt động giao thương, tuần lễ hàng nông sản và các hoạt động quảng bá, kết nối cung cầu khác được tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

- Các đơn vị phân phối, chế biến, xuất khẩu chủ động thực hiện việc kết nối cung- cầu sản phẩm hàng hóa bằng các hình thức phù hợp (cử đại diện tham gia Đoàn công tác, xuống trực tiếp các đơn vị sản xuất đhướng dẫn thực hiện... ), đồng thời hướng dẫn các đơn vị, hợp tác xã sản xuất cung ứng sản phẩm nông nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; hỗ trợ đưa sản phẩm tiêu thụ tại các kênh phân phối tại thị trường nước ngoài.

- Các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, cửa hàng thực phẩm hỗ trợ giới thiệu, tổ chức các Điểm bán sản phẩm các tỉnh, thành phố tại các hệ thống phân phối và các địa điểm thuộc quản lý của đơn vị để người tiêu dùng thuận tiện mua hàng hóa.

- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia, triển khai các hoạt động giao thương, kết nối tiêu thụ hàng hóa.

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2022, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể đối với từng nội dung chương trình, đảm bảo công tác phối hợp nhịp nhàng, triển khai tiến độ, hiệu quả và thường xuyên thông tin về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBND các tỉnh, thành phố (để ph/hợp
);
- Vụ TTTN- Bộ Công Thương;
- Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ tại KH; (để th/hiện)
;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- VPUB: CVP, các PCVP; KT, TKBT;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 261/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu261/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2021
Ngày hiệu lực19/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(29/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 261/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 261/KH-UBND 2021 tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá hàng hóa Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 261/KH-UBND 2021 tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá hàng hóa Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu261/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Mạnh Quyền
        Ngày ban hành19/11/2021
        Ngày hiệu lực19/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (29/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 261/KH-UBND 2021 tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá hàng hóa Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 261/KH-UBND 2021 tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá hàng hóa Hà Nội

              • 19/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực