Văn bản khác 2625/KH-BNN-PC

Kế hoạch 2625/KH-BNN-PC về khảo sát và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2625/KH-BNN-PC khảo sát và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2625/KH-BNN-PC

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC KHU VỰC MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4311/VPCP-KTN ngày 29 tháng 6 năm 2011, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

1. Mục đích yêu cầu

- Đánh giá việc áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Đề xuất những cơ chế, chính sách cần hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

2. Nội dung

- Tình hình xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

- Thực trạng về việc áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

- Kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên, áp dụng đối với các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

3. Thời gian, địa điểm khảo sát

- Bắt đầu từ ngày 02/10 đến ngày 09/12/2011.

- Tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Yên Bái, Tổng công ty Cà phê và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Kinh phí thực hiện

Giao Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính dự toán kinh phí để thực hiện các hoạt động trên và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

5. Tổ chức thực hiện (kèm theo phụ lục 01 và 02)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT
(Ban hành kèm theo Công văn số 2625/KH-BNN-PC ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Dự kiến phân công thực hiện

Thời gian

Địa điểm

Chủ trì
(Lãnh đạo Vụ)

Người tham gia
(Chuyên viên)

02-08/10/2011

Gia Lai, Kon Tum

Nguyễn Văn Việt

Trần Thị Dung;

Phan Thị Huệ;

Nguyễn Quốc Khánh;

Dương Văn Cường.

10-14/10/2011

Sơn La

Lữ Minh Tuấn

Trần Tiến Hùng;

Phạm Thùy Trang;

Nguyễn Quang Huy;

Nguyễn Thành Trung.

24-28/10/2011

Lai Châu

Nguyễn Văn Việt

Dương Văn Cường;

Phạm Thùy Trang;

Nguyễn Quang Huy;

Nguyễn Thành Trung.

7-11/11/2011

Phú Thọ

Lữ Minh Tuấn

Hoàng Hữu Nam;

Đàm Thị Thanh Xuân;

Nguyễn Quốc Khánh;

Lê Thị Hải Vân.

14-18/11/2011

Yên Bái

Nguyễn Văn Việt

Hoàng Hữu Nam;

Trần Tiến Hùng;

Tống Khánh Ly;

Ngô Thị Tuyết.

05-9/12/2011

Tổng Cty Cà phê

Nguyễn Văn Việt

Hoàng Hữu Nam;

Trần Tiến Hùng;

Tống Khánh Ly;

Ngô Thị Tuyết.

 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Công văn số 2625/KH-BNN-PC ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Quyết định thành lập Tổ biên tập

20/12/2011

Vụ Pháp chế

Các Bộ: TC, KHĐT, LĐTBXH, Ủy ban dân tộc; Cục KTHT, Ban ĐMDN

2

Xây dựng dự thảo lần 1

01/01/2012

Vụ Pháp chế

Thành viên Tổ biên tập

3

Lấy ý kiến trong Bộ và trang thông tin điện tử

15/01/2012

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

4

Tổ chức hội thảo lấy ý kiến

15/02/2012

Vụ Pháp chế

Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

5

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo lần 2

20/02/2012

Vụ Pháp chế

Thành viên Tổ biên tập

6

Lấy ý kiến văn bản

25/02/2012

Vụ Pháp chế

Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

7

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo lần 3

25/03/2012

Vụ Pháp chế

Thành viên Tổ biên tập

8

Gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định

01/04/2012

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ

9

Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

30/04/2012

Vụ Pháp chế

Thành viên Tổ biên tập

10

Trình Thủ tướng Chính phủ

30/06/2012

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2625/KH-BNN-PC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2625/KH-BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2011
Ngày hiệu lực12/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2625/KH-BNN-PC

Lược đồ Kế hoạch 2625/KH-BNN-PC khảo sát và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2625/KH-BNN-PC khảo sát và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2625/KH-BNN-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHồ Xuân Hùng
        Ngày ban hành12/09/2011
        Ngày hiệu lực12/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2625/KH-BNN-PC khảo sát và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2625/KH-BNN-PC khảo sát và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ

             • 12/09/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/09/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực