Văn bản khác 2668/KH-BTTTT

Kế hoạch 2668/KH-BTTTT triển khai Chỉ thị 21/CT-TTg thực hiện chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2668/KH-BTTTT phát triển thông tin đối ngoại


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2668/KH-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

I. Mục đích, yêu cầu:

Kế hoạch này được xây dựng để triển khai thực hiện đầy đủ theo đúng tiến độ các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 6/8/2012.

II. Nội dung công việc và tiến độ thực hiện:

1. Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2011-2020 cho cán bộ chủ chốt của Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Báo, Đài, Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại, Bộ Ngoại giao

- Thời gian hoàn thành: tháng 10/2012

2. Xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược phát triển TTDN giai đoạn 2011-2020

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí

- Thời gian hoàn thành: trình Chính phủ vào cuối quý 4/2012

3. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác thông tin đối ngoại; tổ chức, triển khai công tác nghiên cứu về thông tin đối ngoại

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành, địa phương

- Thời gian thực hiện: thường xuyên

4. Xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về thông tin đối ngoại

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành, địa phương

- Thời gian thực hiện: năm 2012 - 2013

5. Khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ở trong nước và ở nước ngoài

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành, địa phương

- Thời gian thực hiện: thường xuyên

6. Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương

- Thời gian thực hiện: có kế hoạch hàng năm

7. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại ở trong và ngoài nước

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương

- Thời gian thực hiện: kế hoạch hàng năm

8. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 6/8/2012

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, các địa phương

- Thời gian thực hiện: kế hoạch hàng năm

9. Sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành, địa phương

- Thời gian thực hiện: 6 tháng, hàng năm

III. Tổ chức thực hiện:

1. Cục Thông tin đối ngoại chủ trì, làm đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các công việc được đề ra trong Kế hoạch này.

2. Căn cứ nội dung kế hoạch, các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng chương trình cụ thể, dự toán ngân sách để thực hiện.

3. Vụ Kế hoạch Tài chính xem xét việc phân bổ ngân sách, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch.

4. Cục Thông tin đối ngoại giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cơ quan có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTĐN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2668/KH-BTTTT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2668/KH-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2012
Ngày hiệu lực03/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2668/KH-BTTTT

Lược đồ Kế hoạch 2668/KH-BTTTT phát triển thông tin đối ngoại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2668/KH-BTTTT phát triển thông tin đối ngoại
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2668/KH-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýĐỗ Quý Doãn
        Ngày ban hành03/10/2012
        Ngày hiệu lực03/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2668/KH-BTTTT phát triển thông tin đối ngoại

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2668/KH-BTTTT phát triển thông tin đối ngoại

           • 03/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực