Văn bản khác 2831/KH-UBND

Kế hoạch 2831/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2831/KH-UBND chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp Quảng Ngãi 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2831/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI NGÂN HÀNG - DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hin Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về mt sgiải pháp tháo gkhó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xu, Công văn số 2667/NHNN-VP ngày 17/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp là sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại, nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay và hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý cho từng khách hàng cụ thể, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp và ngân hàng phát triển ổn định, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

- Việc triển khai thực hiện Chương trình phải bảo đảm thực sự thiết thực, hiệu quả, không hình thức, tạo sự gắn kết chặt chẽ để cùng nhau chia sẻ khó khăn giữa Ngân hàng và Doanh nghiệp, mang lại hiệu ứng lan toả rộng rãi trong xã hội.

- Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và đồng hành với sự phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

II. Nội dung Chương trình

1. Tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với doanh nghiệp để thông tin, tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng, lãi suất và các cơ chế, chính sách khác có liên quan. Cụ thể như sau:

- UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại Ngân hàng - Doanh nghiệp, thời gian dự kiến vào cuối tháng 7/2014.

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện tham mưu cho UBND huyện chủ trì, tổ chức Hội nghị đối thoại Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 8/2014.

2. Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại chủ động tổ chức Chương trình kết nối giữa Ngân hàng thương mại với doanh nghiệp theo hình thức các buổi “Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”.

III. T chức thực hiện

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan lập danh sách khoảng 300 doanh nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh; xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức chương trình Hội nghị đối thoại, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước 15/7/2014 (thời gian tổ chức chương trình trước ngày 20/7/2014).

- Chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại lựa chọn, thẩm định khoảng 10 doanh nghiệp tham gia ký kết vay vốn tại Hội nghị đối thoại.

- Chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tham mưu cho UBND các huyện chủ trì, tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn từng huyện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn:

+ Khảo sát, tiếp cận, tìm hiểu để phân nhóm các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, lập danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu vay mới hoặc gặp khó khăn trong quan hệ tín dụng cần tiếp tục được tháo gỡ, để tham gia Chương trình và ký kết vay vốn.

Tham dự các cuộc đối thoại với doanh nghiệp do UBND tỉnh, UBND huyện tổ chức.

+ Tham dự các buổi “Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp” do các Chi nhánh Ngân hàng thương mại tổ chức.

- Theo dõi tình hình thực hiện của các Chi nhánh Ngân hàng thương mại về những cam kết đã ký kết (giải ngân mới, áp dụng các giải pháp tín dụng tháo gkhó khăn cho doanh nghiệp như: Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh giảm lãi suất các khoản cho vay cũ, miễn, giảm lãi phải trả...).

- Tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình kết nối để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định kỳ hàng quý, kịp thi phản ảnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi để thực hiện Chương trình có hiệu quả.

2. UBND các huyện phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức các cuộc đối thoại Ngân hàng - Doanh nghiệp.

3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh chuẩn bị tài liệu về chế độ, chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực mình phụ trách để báo cáo, phổ biến, trao đổi tại Hội nghị đối thoại.

4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng NNVN tỉnh QN;
- Các Sở, ban ngành tỉnh
- Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh;
- BQLKKT Dung Quất;

- BQL các Khu công nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tnh;
- Hội doanh nhân trẻ;
- Hội nữ doanh nhân;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: CPVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu VT, P.KTTHhtlv110.

Q. CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2831/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2831/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2831/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2831/KH-UBND chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp Quảng Ngãi 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2831/KH-UBND chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp Quảng Ngãi 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2831/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2831/KH-UBND chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp Quảng Ngãi 2014

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2831/KH-UBND chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp Quảng Ngãi 2014

           • 07/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực