Văn bản khác 29/KH-BGDĐT

Kế hoạch 29/KH-BGDĐT năm 2021 về kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 29/KH-BGDĐT 2021 kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn thân thiện cho trẻ em


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

KẾT NỐI NGUỒN LỰC XÃ HỘI XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, THÂN THIỆN CHO TRẺ EM, HỌC SINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Căn cứ Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025, Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 2030. Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Bộ GĐĐT ban hành Kế hoạch kết nối nguồn lực xã hội để xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. MỤC ĐÍCH:

1.1. Hưởng ứng Chương trình “Điều ước cho em” của Bộ GDĐT; kết nối nguồn lực xã hội, giúp các địa phương, các cơ sở giáo dục xây dựng, tu bổ trường lớp theo tiêu chí quy định, bảo đảm điều kiện và môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới hải đảo, địa bàn có nhiều khu công nghiệp.

1.2. Triển khai áp dụng số hóa để quản lý giáo dục, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục giải quyết khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư trường lớp, thiết bị dạy học, bữa ăn bán trú, hệ thống nước sạch và công trình vệ sinh, học liệu, phần mềm hỗ trợ việc dạy và học; hỗ trợ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trẻ em và học sinh dân tộc thiểu số, trẻ em và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được học hòa nhập.

1.3. Gặp mặt, tri ân và tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp, hỗ trợ hiệu quả cho sự nghiệp GDĐT giai đoạn 2015 - 2020.

2. YÊU CẦU

2.1. Bộ GDĐT giữ vai trò kết nối nguồn lực xã hội, tạo dựng mô hình, tổng hợp thông tin, kết quả; ghi nhận đóng góp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành với các đơn vị thuộc Bộ GDĐT trong việc hỗ trợ các địa phương và cơ sở giáo dục xây dựng trường học an toàn, thân thiện theo mục đích đặt ra trong Kế hoạch.

2.2. Xây dựng các văn bản ký kết, giao ước kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện; tại mỗi địa phương cần rõ về đầu việc, hạng mục, tiêu chí và nhiệm vụ theo giai đoạn và từng năm.

2.3. Thành lập Ban điều phối để cập nhật thông tin, theo dõi, kết nối, đôn đốc việc triển khai các văn bản ký kết; đề xuất hình thức ghi nhận những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp nguồn lực cho sự nghiệp GDĐT; tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả việc kết nối nguồn lực xã hội khi kết thúc giai đoạn và triển khai kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

II. NỘI DUNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

1. Về cơ sở vật chất

1.1. Hỗ trợ địa phương và cơ sở giáo dục xây dựng, sửa chữa trường lớp; đầu tư phòng học, phòng bộ môn, trang thiết bị dạy học; hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh hợp chuẩn và đáp ứng nhu cầu, bảo đảm chất lượng trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất..., đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục;

1.2. Khảo sát, nắm bắt nhu cầu thực tiễn để kết nối nguồn lực nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương về trường lớp học, bảo đảm sĩ số học sinh và môi trường học tập an toàn, thân thiện, hỗ trợ xây dựng khu ký túc xá, khu ở nội trú, bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số; đầu tư điện, đường, phương tiện đi lại để thuận tiện cho việc đưa đón trẻ em, học sinh tới trường.

2. Về tài liệu, học liệu, nguồn lực hỗ trợ nhà trường và bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho giáo viên, nhân viên

2.1. Cung cấp học liệu, phần mềm ứng dụng số hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa dùng chung và bản đồ số hóa về sức khỏe học đường, thiết bị vệ sinh trường học; tư vấn tâm lý học đường cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở;

2.2. Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, phần mềm quản lý với các chỉ số phù hợp nhằm xây dựng trường học an toàn, thân thiện; xây dựng kỹ năng ứng xử văn hóa, giáo dục đạo đức, thể chất, lối sống, kỹ năng sống, phòng, chống ma túy, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, đuối nước và phòng, chống bạo lực học đường cho trẻ em, học sinh;

2.3. Biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất, dinh dưỡng học đường cho trẻ em, học sinh và những người trực tiếp chăm sóc trẻ/cha mẹ trẻ em, học sinh;

2.4. Hỗ trợ nguồn lực để cải thiện bữa ăn học đường; cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc cho trẻ em và học sinh ở tập thể bán trú, nội trú.

2.5. Tổ chức khảo sát thực trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục; tập huấn cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin về kỹ năng xây dựng bản đồ “trường học an toàn, thân thiện” và bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho nhân viên y tế trường học.

III. ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HỖ TRỢ NGUỒN LỰC

1. Giai đoạn 2021 - 2025: Lựa chọn 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Quảng Nam, Tuyên Quang, Hà Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Bình Dương, Đồng Nai. Mỗi địa phương chọn một huyện, mỗi huyện chọn 20 trường, mỗi trường chọn 01 giáo viên, 01 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và 10 trẻ em, học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt khó để tặng quà theo mức quy định trước khi khảo sát hoặc đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực (trong đó có 10 trường mầm non, 05 trường tiểu học, 05 trường trung học cơ sở).

2. Năm 2021 lựa chọn 10 tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Kon Tum, Đắk Nông, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban điều phối, kết nối nguồn lực xã hội

- Trưng ban: Lãnh đạo Bộ GDĐT;

- Phó Trưởng ban thường trực: Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất;

- Phó Trưởng ban điều phối nội dung: Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên;

- Phó Trưởng ban điều phối nguồn lực: Trưởng Ban Quản lý các dự án;

- Thành viên Ban điều phối: đại diện lãnh đạo Cục Cơ sở vật chất, Cục Công nghệ thông tin, Cục Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý các dự án, Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục thể chất, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Giáo dục Trung học, Văn phòng Bộ và Trung tâm Truyền thông giáo dục;

- Tổ thư ký là chuyên viên của đơn vị có thành viên tham gia Ban điều phối.

Ban điều phối có nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban và Tổ thư ký giúp việc.

2. Tổ chức gặp mặt triển khai Kế hoạch

2.1. Thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức

- Thành phần mời (khoảng 100 đại biểu) gồm:

+ Lãnh đạo Bộ GDĐT, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ GDĐT, một số cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GDĐT và các bộ, ngành liên quan;

+ Các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ (mời dự, mời ký đồng hành, nhận khen thưởng, ghi danh);

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Sở GDĐT 10 tỉnh được lựa chọn hỗ trợ trong năm 2021;

+ Cơ quan truyền thông của Bộ GDĐT, Đài Truyền hình Việt Nam và đại diện một số báo, đài Trung ương.

- Thời gian, địa điểm (dự kiến)

+ Thời gian: Ngày 22/01/2021;

+ Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội.

2. Chương trình

(Chương trình cụ thể gửi kèm)

3. Phân công nhiệm vụ tổ chức buổi gặp mặt và triển khai kế hoạch

3.1. Vụ Giáo dục thể chất

- Là đơn vị đầu mối kết nối xây dựng Kế hoạch và tổ chức buổi gặp mặt, tri ân; hoàn thiện quyết định và danh sách, trình Bộ trưởng duyệt, ký quyết định thành lập Ban điều phối, Tổ thư ký giúp việc; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban điều phối, trình Trưởng Ban điều phối duyệt ký, hoàn thành trước ngày 22/01/2021;

- Phối hợp với Văn phòng tham mưu, mời đơn vị truyền thông chuyên nghiệp, đồng hành cùng Ban điều phối, triển khai các nhiệm vụ đã ký cam kết;

- Soạn thảo Thư ngỏ gửi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hoàn thành trước ngày 15/01/2021;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên và các thành viên Ban điều phối kết nối các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế, gửi thư mời, bố trí làm việc, ký kết biên bản ghi nhớ;

- Dự thảo và gửi giấy mời, lập danh sách mời tham dự buổi gặp mặt;

- Tham mưu các bài phát biểu đề dẫn và khai mạc của lãnh đạo Bộ;

- Kết nối nguồn lực để tổ chức buổi gặp mặt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nội dung quy định tại mục II của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.2. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

- Chủ trì, phối hợp Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ Giáo dục Mầm non... xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả đồng hành, góp sức và giới thiệu một số mô hình điển hình hiệu quả của các tập đoàn, công ty, các tổ chức, cá nhân với ngành Giáo dục giai đoạn 2015 - 2020, hoàn thành trước ngày 16/01/2021;

- Phối hợp với Vụ Giáo dục thể chất và các đơn vị liên quan tổng hợp danh sách các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưởng hoàn thành các thủ tục đề nghị tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, hoàn thành trước ngày 15/01/2021;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục thể chất và các đơn vị thuộc Bộ GDĐT triển khai Thư ngỏ và bố trí các cuộc họp và xây dựng biên bản ghi nhớ giữa các cá nhân, tổ chức đồng hành với các đơn vị theo Thư ngỏ phát hành;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ cụ thể nêu tại mục II của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.3. Văn phòng (Trung tâm Truyền thông giáo dục)

- Chủ trì, phối hợp Vụ Giáo dục thể chất, Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ Giáo dục Mầm non và các tổ chức liên quan xây dựng video clip phục vụ buổi gặp mặt;

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan truyền thông, các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, các tổ chức liên quan để đưa tin, làm đầu mối truyền thông trên các kênh, sóng truyền thanh, truyền hình, báo viết, mạng xã hội để truyền thông nội dung buổi gặp mặt và tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân đồng hành với ngành Giáo dục nhằm mục tiêu xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh;

- Chủ động phối hợp với các vụ cấp học, tổ chức liên quan truyền thông nhiệm vụ cụ thể nêu tại mục II của Kế hoạch.

3.4. Vụ Giáo dục dân tộc

- Chủ trì, kết nối với huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và 09 tỉnh (hỗ trợ trong năm 2021 nêu trong Kế hoạch) để thu thập thông tin về tên trường, tên huyện về thực trạng cơ sở vật chất trường, lớp cung cấp cho Ban điều phối;

- Chủ trì, phối hợp với các vụ cấp học (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học) chuẩn bị báo cáo về cơ sở vật chất, thực trạng của 10 trường mầm non; 05 trường tiểu học hoặc trung học cơ sở được lựa chọn đợt 1 năm 2021 đưa vào danh sách ký kết nhận sự đầu tư;

- Phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị chọn 10 trường (mỗi trường chọn 01 giáo viên, 01 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và 10 trẻ em/học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn) để tặng quà và khảo sát vào ngày 01/02/2021;

- Xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo của các trường phổ thông dân tộc nội trú và phổ thông dân tộc bán trú, gửi về Ban điều phối để tổng hợp, hoàn thành trong quý I năm 2021.

3.5. Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc và Sở GDĐT các tỉnh (trước mắt là tỉnh Quảng Trị để có số liệu cho Ban điều phối trước ngày triển khai Kế hoạch) nhằm lựa chọn huyện, chọn trường, chọn thầy cô, chọn học sinh nhận hỗ trợ, nhận quà và khảo sát cơ sở vật chất... vào ngày 01/02/2021;

- Phối hợp với Sở GDĐT xây dựng clip, ghi hình ảnh về thực trạng trường học được chọn lựa thiếu cơ sở vật chất, thiếu công trình vệ sinh, thiết bị dạy học... gửi về cho Ban tổ chức (phục vụ buổi gặp mặt, triển khai Kế hoạch ngày 22/01/2021);

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc cập nhật đầu mối các tỉnh (30 tỉnh nêu trong Kế hoạch) để có danh sách các huyện, các trường (theo tiêu chí đặt ra) trong diện cần hỗ trợ, đầu tư, nhằm hoạch định cho năm 2021 và cho cả giai đoạn;

- Xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học công trình vệ sinh... của cấp học do Vụ phụ trách, gửi về Ban điều phối để tổng hợp, hoàn thành trong quý I năm 2021.

3.6. Vụ Thi đua - Khen thưởng

- Rà soát danh sách, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp của tổ chức, cá nhân hằng năm do Ban điều phối đề xuất trình lãnh đạo Bộ xem xét quyết định;

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Vụ về thẩm định hồ sơ, thủ tục... và công việc chuyên môn khác tại các buổi gặp mặt, tri ân, triển khai Kế hoạch hằng năm và giai đoạn.

3.7. Cục Công nghệ thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các vụ cấp học, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện chuyển đổi số; cung cấp học liệu, phần mềm ứng dụng số hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa dùng chung và bản đồ số hóa về sức khỏe học đường, hệ thống nước sạch, thiết bị vệ sinh trường học, cơ sở vật chất cho các trường/lớp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc các tỉnh nêu trong Kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, hỗ trợ cơ sở giáo dục trong việc xây dựng, sửa chữa trường lớp; đầu tư phòng học, phòng bộ môn, trang thiết bị dạy học, hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh... theo tiêu chí, bảo đảm chuẩn về trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ cụ thể nêu tại mục III của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.8. Cục Cơ sở vật chất

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và kết nối với Sở GDĐT các tỉnh nêu trong Kế hoạch để cập nhật thông tin, kết nối nguồn lực, tham mưu đề xuất nhiệm vụ triển khai kế hoạch hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất cụ thể cho từng năm và từng đợt trong năm và cho cả giai đoạn;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ cụ thể nêu tại mục III của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.9. Ban Quản lý các dự án

- Đầu mối cập nhật thông tin, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả hoạt động của Ban điều phối, kết quả hỗ trợ, đầu tư, xây dựng trường học an toàn thân thiện của các tổ chức, cá nhân thông qua số liệu đạt được từ nhiệm vụ kết nối nguồn lực của Ban điều phối; báo cáo đánh giá việc thực hiện những văn bản ký kết và tiếp nhận các văn bản ký kết mới... theo từng năm, giai đoạn và theo yêu cầu của Bộ trưởng và lãnh đạo Ban điều phối;

- Chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, các cơ quan, tổ chức liên quan thẩm định về năng lực, uy tín của các tổ chức, cá nhân dự định ký kết, đồng hành tham gia kết nối nguồn lực theo Kế hoạch; báo cáo đánh giá về hiệu quả, tính thiết thực, khả thi trong hoạt động đầu tư, kết nối; đánh giá ý thức trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của các địa phương, các cơ sở giáo dục được nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế.

3.10. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các thành viên Ban Điều phối

- Chủ động phối hợp với Vụ Giáo dục thể chất, Ban Quản lý các dự án và Trung tâm Truyền thông giáo dục của Bộ thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều phối theo phân công của Trưởng ban;

- Theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các cấp học, các tổ chức liên quan kết nối nguồn lực để xây dựng trường học an toàn, thân thiện, phòng, chống ma túy, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực học đường; huy động xã hội đầu tư cho việc biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức về giáo dục thể chất, dinh dưỡng bữa ăn học đường cho giáo viên và người trực tiếp chăm sóc trẻ nhỏ/học sinh; kết nối nguồn lực xây dựng Bộ chỉ số đánh giá và phần mềm quản lý để cập nhật kết quả hoạt động trải nghiệm, kỹ năng ứng xử văn hóa, đạo đức lối sống của học sinh trong trường học và kỹ năng phòng chống bạo lực học đường./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Lãnh đạo Bộ Y tế, TT&TT, VHTTDL, UBDT, Đài THVN (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND tỉnh, thành phố và Sở GDĐT của 30 tỉnh, thành có tên trong Kế hoạch (để tổ chức thực hiện);
- Các Vụ: GDTC. GDCTHSSV, GDMN, GDTH, GDTrH, GDDT, TĐKT, Cục HTQT, CSVC, CNTT, Ban QLCDA, VP, TTTTGD (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTC.(5b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

CHƯƠNG TRÌNH

STT

Nội dung

Thực hiện

1.

Tuyên bdo, giới thiệu đại biểu

Ban tchức

2.

Phát biểu đ dn và khai mạc bui gặp mặt

Lãnh đạo Bộ GDĐT

3.

Báo cáo tóm tắt, đánh giá về sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp với ngành Giáo dục giai đoạn 2015 - 2020 và giới thiệu một số mô hình điển hình

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

4.

4. Trình chiếu clip vthực trạng cơ sở vật cht nước sạch và công trình vệ sinh trường, lớp mầm non, tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có nhiều khu công nghiệp, vùng miền núi, biên giới, hải đảo khó khăn cần hỗ trợ nguồn lực qua kết nối

Văn phòng Bộ; Trung tâm truyền thống giáo dục

5.

Tôn vinh, khen thưởng, tặng kniệm chương cho các tchức, cá nhân

Vụ Thi đua Khen thưởng

6.

Công bố thành lập và ra mt Ban điu phi kết nối nguồn lực xã hội - xây dựng trường học an toàn, thân thiện giai đoạn 2021 - 2025

Ban tổ chức

7.

Ký kết với các doanh nghiệp, các liên đoàn đồng hành với Vụ phục vụ nhiệm vụ chuyên môn

Lãnh đạo Vụ Giáo dục thchất

8.

Ký kết với các tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành với Vụ phục vụ nhiệm vụ chuyên môn

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

9.

Ký kết gia Ban Quản lý các dự án với các tổ chức quốc tế, đồng hành cùng các vụ cấp học (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học)

Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án

10.

Ký với doanh nghiệp và tkỹ thuật của Bộ Thông tin & Truyền thông xây dựng phần mềm số hóa để qun lý, khảo sát, đầu tư cơ sở vật chất trường lp;

Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin

11.

Ký với các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại đồng hành với các vụ cấp học

Lãnh đạo Cục Cơ sở vật chất

12.

Ký kết vi các cơ quan báo chí, truyền thông vbảo trợ truyền thông cho chương trình.

Lãnh đạo Văn phòng

13.

Bế mạc

Ban tổ chức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu29/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2021
Ngày hiệu lực11/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(12/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 29/KH-BGDĐT 2021 kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn thân thiện cho trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 29/KH-BGDĐT 2021 kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn thân thiện cho trẻ em
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu29/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgô Thị Minh
        Ngày ban hành11/01/2021
        Ngày hiệu lực11/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (12/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 29/KH-BGDĐT 2021 kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn thân thiện cho trẻ em

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 29/KH-BGDĐT 2021 kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn thân thiện cho trẻ em

            • 11/01/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực