Văn bản khác 3156/KH-UBND

Kế hoạch 3156/KH-UBND năm 2017 về triển khai Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3156/KH-UBND 2017 Hoàn thiện khung pháp lý xử lý tài sản ảo tiền điện tử tiền ảo Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3156/KH-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ ĐỂ QUẢN LÝ, XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI SẢN ẢO, TIỀN ĐIỆN TỬ, TIỀN ẢO

Thực hiện Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tin điện tử, tiền ảo; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung của Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (sau đây gọi chung là Đề án) đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư, hạn chế, ngăn chặn các rủi ro, lạm dụng liên quan trong sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, thương mại điện tử.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và bám sát với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến tiền ảo, tiền điện tử và tài sản ảo.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến tiền ảo, tin điện tử và tài sản ảo (như các quy định pháp luật về: Dân sự, Đầu tư, Công nghệ thông tin, Giao dịch điện tử, Thuế, Phòng, chống rửa tiền, Doanh nghiệp...)

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện thể chế, các biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm liên quan đến tiền ảo, tin điện tử và tài sản ảo trong quá trình các Bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ của Đề án

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, Ban, ngành

Trên cơ sở Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch này, tăng cường phối hợp với các Sở, Ban, ngành để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả tại địa phương.

- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến tiền ảo, tiền điện tử và tài sản ảo đến cán bộ và nhân dân tại địa phương.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PC
T UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH Hà Nam, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3156/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3156/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3156/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3156/KH-UBND 2017 Hoàn thiện khung pháp lý xử lý tài sản ảo tiền điện tử tiền ảo Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3156/KH-UBND 2017 Hoàn thiện khung pháp lý xử lý tài sản ảo tiền điện tử tiền ảo Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3156/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3156/KH-UBND 2017 Hoàn thiện khung pháp lý xử lý tài sản ảo tiền điện tử tiền ảo Hà Nam

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3156/KH-UBND 2017 Hoàn thiện khung pháp lý xử lý tài sản ảo tiền điện tử tiền ảo Hà Nam

             • 01/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực