Văn bản khác 322/KH-UBND

Kế hoạch 322/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 322/KH-UBND phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Hà Nam 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/KH-UBND

Hà Nam, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2017

Căn cứ diễn biến tình hình dịch trên thế giới và trong nước năm 2016;

Căn cứ kết quả phân tích dịch tễ các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây và diễn biến tình hình dịch bệnh năm 2016, y ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu:

- Chủ động phòng ngừa sớm không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn quản lý;

- Phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên, tổ chức bao vây và dập dịch kịp thời không để dịch lây lan rộng sang địa bàn khác;

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, trang thiết bị và kỹ thuật, sẵn sàng ứng phó một cách hiệu quả khi có dịch dịch xảy ra;

- Tchức và triển khai tốt, an toàn các hoạt động tiêm chủng phòng bệnh trên địa bàn toàn tỉnh;

- Chẩn đoán, tiên lượng, điều trị theo đúng phác đồ hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh dịch.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; tăng cường trách nhiệm và phân công cụ thể cho từng thành viên.

- Đảm bảo giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch để đảm bảo giảm số mắc; thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nhằm giảm biến chứng và không để tử vong.

- Chú trọng công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông nguy cơ nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch.

- Tăng cường hiệu quả phối hp liên ngành, liên quan trin khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát các hoạt động tại địa phương.

- Đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, vật tư hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch các cấp.

3. Các chỉ tiêu chính

- Đối với bệnh dịch nguy hiểm mới nổi, mới phát sinh và xâm nhập (như zika, cúm A (H7N9), Ebola, MER- CoV,..): Đảm bảo chủ động giám sát phát hiện sớm và xử lý kịp thời ngay từ ca bệnh đầu tiên, khống chế không để dịch lan rộng, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong;

- Đảm bảo 100% các vụ dịch, ổ dịch đang hoạt động, ổ dịch cũ được điều tra, giám sát phát hiện sớm tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời.

- Giảm từ 5% đến 10% số mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm gây dịch so với số mắc và tử vong trung bình giai đoạn 2010 - 2015. Không đdịch lớn xảy ra; giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ bệnh un ván trẻ sơ sinh. Phấn đấu loại trừ bệnh sởi.

- Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 99% trên quy mô toàn tỉnh. Tỷ lệ tiêm phòng viêm não Nhật Bản B, sởi rubella cho trẻ đạt trên 98% và đảm bảo an toàn, tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B liu sơ sinh đạt > 70%.

- Đảm bảo lấy mẫu 100% các ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tản phát; lấy mẫu 50% ca bệnh trong các vụ dịch trong giai đoạn đầu để xét nghiệm hoặc gửi xét nghiệm; định kỳ hàng tháng lấy tối thiểu 5 mẫu bệnh phm nghi ngờ một số bệnh truyền nhiễm để theo dõi tiến triển của dịch (nếu cần).

- Đảm bảo các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng và mỗi người dân được cung cấp thông tin, hướng dẫn về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, tập trung vào một số bệnh nguy hiểm mới nổi trên địa bàn như cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), liên cầu lợn, Ebola, MER- CoV, zika, sốt xuất huyết ...

- Đảm bảo 100% cán bộ Đội cơ động phòng chống dịch bệnh tại các tuyến được tham gia diễn tập 2 lần/năm.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Duy trì và đảm bảo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm được thông suốt từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Tăng cường chất lượng công tác giám sát thường xuyên, giám sát trọng điểm các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện tốt công tác báo cáo dịch khẩn cấp, báo cáo dịch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng ở tất cả các tuyến.

2. Tăng cường phối hp trong công tác giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm giữa các hệ điều trị với hệ Dự phòng, đảm bảo phát hiện dịch nhanh.

3. Chủ động giám sát và điều tra phát hiện dịch bệnh tại các vùng trọng đim, nhất là nơi có dịch cũ, các bệnh viện nơi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.

4. Tăng cường công tác tập huấn chuyên môn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống dịch ở tất cả các tuyến. Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị hệ dự phòng để công tác giám sát đạt hiệu quả và luôn sẵn sàng đối phó nhanh với từng tình huống khi có dịch xảy ra trên địa bàn.

5. Tăng cường khả năng chẩn đoán cho các phòng xét nghiệm ở tuyến tỉnh và tuyến huyện/thành phố để đảm bảo xác minh dịch bệnh nhanh và chính xác.

6. Khi có dịch xảy ra nhanh chóng khoanh vùng dịch, cách ly nguồn lây, điều trị tích cực, sử dụng thuốc dự phòng đúng chỉ định, xử lý triệt để chất thải và môi trường gây lây nhiễm; nhanh chóng thanh toán vụ dịch trong thời gian ngắn nhất và duy trì kết quả bền vững.

7. Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc chỉ đạo, đôn đc, theo dõi, kim tra công tác phòng, chng dịch bệnh; huy động sự tham gia tích cực, chủ động của các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác vệ sinh phòng bệnh. Các Sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch.

8. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức phòng, chng dịch bệnh cho nhân dân.

9. Nâng cao tỷ lệ và chất lượng công tác tiêm chủng mở rộng, triển khai hệ thống báo cáo tiêm chủng mở rộng trên toàn tỉnh, thường xuyên rà soát đối tượng và tổ chức tiêm vét các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, đặc biệt tại các địa phương đi lại khó khăn, các trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở chăm sóc tập trung tự nguyện.

10. Tích cực, chủ động triển khai công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Công tác tổ chức chỉ đạo

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Kịp thời ban hành văn bản và chỉ đạo công tác phòng, chống các bệnh dịch. Duy trì, thực hiện giao ban, kiểm tra, đánh giá công tác sẵn sàng phòng, chống dịch của các đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm.

- Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm A trên gia cầm, trên người, dịch lây truyền từ động vật sang người, dịch bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh mới nổi khác trong các nhà trường, tình hình dịch bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh...

- Các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội chủ động và phối hợp với Ngành Y tế để phát hiện, thông báo và xử lý dịch bệnh tại địa phương phòng tránh dịch bệnh lan rộng.

- Xã hội hóa công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, huy động các tổ chức chính trị xã hội và người dân cùng với cơ quan quản lý nhằm phát huy được hiệu quả cao nhất.

- Duy trì hệ thống báo cáo dịch theo quy định (báo cáo thường xuyên và đột xuất).

2. Công tác giám sát, xử lý dịch bệnh

- Củng cố, kiện toàn đội chống dịch cơ động, đội điều trị đặc nhiệm tại các đơn vị; kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, mạng lưới cộng tác viên, truyền thông viên trực tiếp tham gia hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống các dịch bệnh tại địa phương, nhất là những nơi có dịch cũ và vùng nguy cơ cao.

- Chủ động giám sát hàng ngày tại các cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm bệnh nhân đầu tiên, giám sát huyết thanh và các bệnh phẩm cho từng loại bệnh dịch để chẩn đoán tác nhân gây bệnh. Chú ý giám sát tại các ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao. Phối hợp chặt chẽ giữa Y tế và các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội tại địa phương trong khi giám sát.

- Định kỳ giám sát véc tơ đối với các bệnh truyền nhiễm gây dịch có véc tơ truyền như bệnh viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết, sốt rét, dịch hạch đcó biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức tt các biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh trong bệnh viện, các chiến dịch vệ sinh phòng bệnh tại cộng đồng, phun hóa chất sát khuẩn, hóa chất diệt véc tơ chủ động phòng, chống dịch tại các vùng có nguy cơ cao.

- Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, thường xuyên rà soát đối tượng và tổ chức tiêm vét các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, các cơ sở chăm sóc tập trung tự nguyện đảm bảo tỷ lệ tiêm các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng và các đợt chiến dịch đạt trên 95% quy mô xã/phường/thị trấn; quản lý và triển khai tốt các hoạt động tiêm vắc xin dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh để góp phần phòng chống dịch bệnh.

3. Công tác tập huấn, truyền thông - giáo dục sức khỏe

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về giám sát, xử lý các loại dịch bệnh cho cán bộ làm công tác dự phòng các tuyến và y tế cơ sở. Tổ chức diễn tập định kỳ cho đội cơ động phòng, chống dịch ở các tuyến.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

4. Công tác đầu tư tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị

- Xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện công tác giám sát chủ động, chẩn đoán, điều trị, phòng chống dịch đối với các bệnh truyền nhiễm gây dịch và dự trù kinh phí bổ sung cho công tác chống dịch.

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thuốc, hóa chất, kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch và có cơ số dự trữ cho phòng chống dịch khi thiên tai xảy ra trong năm.

- Huy động các nguồn lực từ các Chương trình y tế quốc gia và các nguồn đầu tư khác cho công tác phòng, chống dịch.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị, nhân lực để đáp ứng tốt công tác phòng chống dịch.

5. Công tác phối hợp liên ngành

Ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác phòng, chng dịch bệnh và xử lý ổ dịch; đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin liên quan.., đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế tối đa dịch bệnh.

6. Công tác nghiên cứu khoa học

Phối hợp với các đơn vị tuyến Trung ương và địa phương triển khai các nghiên cứu, đánh giá, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chng dịch. Mở rộng giám sát trọng điểm đối với một số bệnh truyền nhiễm có tính chất nguy hiểm trên địa bàn để có thêm cơ sở khoa học cho công tác phòng, chng dịch chủ động, hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch, xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo công tác phòng chống dịch; hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh

- Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật; Chịu trách nhiệm công tác giám sát, chẩn đoán, điều trị người bệnh, xử lý dịch bệnh trên người.

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe.

- Tham mưu và tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo công tác thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh việc thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

3. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư:

Theo chức năng nhiệm vụ tham mưu y ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để phục vụ các hoạt động chủ động phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí đúng quy định, hiệu quả.

4. Sở Giáo dc và Đào to:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo cán bộ y tế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong các trường học về công tác vệ sinh phòng bệnh; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học, đưa chương trình giáo dục sức khỏe vào nhà trường phù hợp với từng cp học

Kiện toàn mạng lưới y tế trong các trường học.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền về các nội dung liên quan đến công tác phòng, chng dịch bệnh. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh v công tác phòng chng dịch bệnh trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

6. Các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền (Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam...):

Phối hợp với Sở Y tế, tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh; kịp thời thông tin cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch bệnh...

7. Ban Quản lý các Khu công nghiệp: chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh; thường xuyên báo cáo tình hình dịch bệnh về các đơn vị y tế cùng cấp để phối hợp kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

8. Các Sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể: căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động và phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.

9. y ban nhân dân các huyện, thành phố:

Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn.

Chủ động nguồn lực cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh; chịu trách nhiệm trước y ban nhân dân tỉnh nếu để dịch bệnh lây lan rộng, kéo dài.

V. KINH PHÍ

- Ngân sách trung ương

- Ngân sách của tỉnh.

- Ngân sách của các địa phương

Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chủ động và phối hợp triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP; (để báo cáo)
- Bộ Y tế; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo)
- PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP(2), KGVX(T), TH;
- Lưu VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 322/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu322/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2017
Ngày hiệu lực17/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 322/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 322/KH-UBND phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Hà Nam 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 322/KH-UBND phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Hà Nam 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu322/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành17/02/2017
        Ngày hiệu lực17/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 322/KH-UBND phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Hà Nam 2017

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 322/KH-UBND phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Hà Nam 2017

              • 17/02/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/02/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực