Văn bản khác 324/KH-HĐND

Kế hoạch 324/KH-HĐND năm 2020 về giám sát việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 324/KH-HĐND 2020 giám sát thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia Quảng Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/KH-HĐND

Quảng Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN  QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020” như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Qua hoạt động giám để có cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện chính xác quá trình, quy trình thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương các cấp trong phối hợp thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Quá trình tổ chức, kết quả thực hiện các tiêu chuẩn tự đánh giá, đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các các quy định xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo văn bản của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ ngành có liên quan. Tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của các trường, địa phương, ngành giáo dục để đề xuất với cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung điều chỉnh những quy định, quy trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cho phù hợp với tình hình mới.

1.2. Yêu cầu

Các hoạt động giám sát phải đảm bảo nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra. Đoàn giám sát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Cơ quan, địa phương, đơn vị được giám sát có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan, bố trí thời gian, thành phần làm việc và các điều kiện đảm bảo để Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ. Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát chuyên đề với HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh sau khi kết thúc đợt giám sát.

2. Nội dung, đối tượng, hình thức giám sát:

2.1. Nội dung: Giám sát việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 (có đề cương và biểu mẫu kèm theo)

2.2. Đối tượng giám sát, khảo sát

Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các trường Trung học phổ thông; trường Trung học cơ sở; trường Tiểu học và trường Mầm non trên địa bàn tỉnh.

2.3. Hình thức giám sát

- Đối với giám sát trực tiếp:

+ Đặt vấn đề của Đoàn giám sát;

+ Nghiên cứu hồ sơ, các tài liệu liên quan (Các trường cung cấp hồ sơ được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia);

+ Xem xét, kiểm tra thực tế;

+ Cơ quan, đơn vị được giám sát báo cáo;

+ Thành viên Đoàn giám sát thảo luận, chất vấn;

+ Cơ quan, đơn vị giải trình;

+ Trưởng đoàn giám sát kết luận sơ bộ tại buổi làm việc;

- Đối với giám sát qua báo cáo:

Các đơn vị được giám sát gửi báo cáo cho Đoàn giám sát nghiên cứu (nếu xét thấy cần thiết Đoàn giám sát sẽ làm việc với đơn vị để làm rõ nội dung báo cáo).

3. Thành phần Đoàn giám sát

- Lãnh đạo và các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh;

- Mời đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;

- Mời đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;

- Mời đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Mời đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố nơi giám sát;

- Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh.

4. Thời gian giám sát

- Từ ngày 06/10- 30/10/2020: Đoàn tiến hành giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị trường học (Thời gian giám sát sẽ có thông báo cụ thể sau).

- Từ ngày 31/10 - 10/11/2020: Xây dựng Báo cáo kết quả giám sát, họp Đoàn giám sát thống nhất nội dung báo cáo.

5. Tổ chức thực hiện

- Các cơ quan, đơn vị được giám sát (nêu tại mục 2.2) chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo đề cương gửi kèm Kế hoạch này và gửi về Ban Văn hóa -Xã hội của HĐND tỉnh trước ngày 02 tháng 10 năm 2020. Địa chỉ: (Ban Văn hóa-Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, số 08 - đường Hùng Vương - Đồng Hới - Quảng Bình) đồng thời gửi file điện tử qua Email: [email protected]

- Đoàn giám sát có trách nhiệm xây dựng đề cương báo cáo giám sát phù hợp với từng đối tượng giám sát, lên kế hoạch, thời gian giám sát hợp lý. Thông báo đến các thành viên Đoàn giám sát để chủ động sắp xếp thời gian, công việc để tham gia đầy đủ các đợt giám sát.

- Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh phân công chuyên viên giúp việc, làm thư ký cho Đoàn giám sát, bố trí phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ Đoàn giám sát.

Trên đây là kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020”, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, tích cực phối hợp để triển khai thực hiện tốt nội dung giám sát.

Mọi chi tiết liên hệ với đồng chí Trần Thị Thu, chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; ĐT: Di động: 0942847058

 

 

Nơi nhận:
- TTHĐND tỉnh (để báo cáo);
- Các ban của HĐND tỉnh (để phối hợp);
- VP HĐND tỉnh;

- Các thành viên Đoàn giám sát;
- Các cơ quan được giám sát, khảo sát;
- Lưu: VT.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN
Phạm Thị Hân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 324/KH-HĐND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu324/KH-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2020
Ngày hiệu lực17/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(19/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 324/KH-HĐND

Lược đồ Kế hoạch 324/KH-HĐND 2020 giám sát thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 324/KH-HĐND 2020 giám sát thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu324/KH-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhạm Thị Hân
        Ngày ban hành17/09/2020
        Ngày hiệu lực17/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (19/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 324/KH-HĐND 2020 giám sát thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 324/KH-HĐND 2020 giám sát thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia Quảng Bình

              • 17/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực