Văn bản khác 33/KH-UBND

Kế hoạch 33/KH-UBND về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 33/KH-UBND 2019 bảo đảm trật tự an toàn giao thông Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019

Thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 26/12/2012 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG ngày 31/01/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia về Kế hoạch năm an toàn giao thông 2019; Thông báo kết luận số 34/TB-UBND ngày 31/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TTATGT và Giao thông nông thôn (GTNT) năm 2018, nhiệm vụ năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch công tác bảo đảm TTATGT năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe gắn máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải khách.

2. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước và công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội với các huyện, thành phố trong công tác bảo đảm TTATGT; tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ để tạo đột phá trong công tác bảo đảm TTATGT.

3. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông (TNGT) cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm 10% số nạn nhân thương vong do TNGT liên quan đến xe ô tô vận tải hành khách và xe mô tô, xe gắn máy.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã ngay từ tháng đầu năm 2019.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, tuyệt đối tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, chiến sỹ, viên chức và  người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Rà soát tổng thể hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường ngang dân sinh, những điểm có nguy cơ gây tai nạn giao thông (điểm đen) để có biện pháp giải quyết nhằm bảo đảm ATGT.

5. Tập trung thực hiện các biện pháp quản lý xe vận tải hành khách ngay từ khi xuất bến, kiên quyết không cho xuất bến với những xe ô tô không đảm bảo các quy định liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện và thể lệ vận tải; các tuyến xe buýt; xe đưa đón công nhân, học sinh; Giải quyết dứt điểm tình trạng xe ô tô chở quá tải, xe ô tô cơi nới thành, thùng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để thực hiện được mục tiêu trên, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Bám sát chủ đề Năm an toàn giao thông 2019 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương để tổ chức triển khai công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kế hoạch số 7901/KH-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Thực hiện Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số biện pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Thông báo kết luận số 34/TB-UBND ngày 31/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TTATGT và Giao thông nông thôn (GTNT) năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

2. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về TTATGT. Chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Thanh tra giao thông và các lực lượng cùng tham gia tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn, không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không cài quai khi đi xe mô tô, xe gắn máy, chở quá số người quy định. Tiếp tục tăng cường xử lý xe ô tô chở quá tải trọng cho phép, xe ô tô cơi nới thành thùng trái quy định. Phải chú trọng công tác tuần lưu, phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý đúng và trúng đối tượng vi phạm, tập trung vào vận tải hành khách, người đi xe mô tô, xe gắn máy là các đối tượng thanh thiếu niên.

3. Tiếp tục thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương TTATGT trên địa bàn tỉnh; công văn số 562/UBND-CN1 ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác lập lại trật tự hành lang ATGT; xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, san lấp mặt bằng hành lang, rửa xe trên đường Quốc lộ 2 nhất là  thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, các hộ dân xây dựng công trình kiên cố trên đất hành lang ATGT dọc tuyến Quốc lộ 2 qua địa bàn các xã Đại Đồng, Tân Tiến của huyện Vĩnh Tường, hiện tượng lấn chiếm tại các xã Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên của huyện Yên Lạc; các tuyến phố trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên; thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên;...

4. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học.

5. Tăng cường, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực (nếu có) trong công tác này. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với ngành liên quan chỉ đạo các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm các quy trình khám sức khỏe cho người học, thi, cấp lại Giấy phép lái xe.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT.

7. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng. Thường xuyên, rà soát những bất cập, những điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường để cải tạo, thay thế hệ thống biển báo, gương cầu, gờ giảm tốc, đèn tín hiệu chỉ huy giao thông; gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong khắc phục các vấn đề bất hợp lý trong tổ chức giao thông thực hiện chậm hoặc không thực hiện dẫn đến TNGT và nguy cơ mất ATGT.

8. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải và giảm giá thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải hàng hóa đường sắt, đường thủy nội địa; mở rộng các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt, tuyến nội tỉnh, liên tỉnh; kiểm soát và hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt về điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt trong các khu vực trung tâm đô thị; xây dựng hệ thống nhà chờ xe buýt kết hợp với tuyên truyền về an toàn giao thông để phục vụ thuận lợi và an toàn cho nhân dân tốt hơn.

9. Cân đối các nguồn kinh phí theo quy định để đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT; công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm TTATGT.

10. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, các tổ chức, đoàn thể phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT; chính quyền các cấp phải phân công nhiệm vụ cụ thể và quy định trách nhiệm cá nhân rõ ràng về chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; từng đơn vị, từng địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT bằng những chỉ tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, phù hợp với phạm vi trách nhiệm và địa bàn quản lý. Quy định việc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT khi bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật của các cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, từng đơn vị, cơ quan, UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động Năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề “ An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” và triển khai xuống các huyện, thành phố, phường, xã. Đồng thời tiếp tục triển khai thực các nhiệm vụ, các giải pháp đồng bộ trọng tâm của Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 26/12/2012 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 11/CT-CT ngày 11/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát tải trọng xe ô tô vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường giao thông tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 7901/KH-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số biện pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Trước mắt cần tập trung thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 10354/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019, đồng thời có thông báo phân công cụ thể cho từng phòng, ban, bộ phận, cá nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả, nhằm kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Xây dựng và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch Năm an toàn giao thông; Chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trong dịp lễ, tết và các vấn đề nóng, nổi cộm, bất cập, phòng ngừa TNGT đặc biệt nghiêm trọng; tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao ATGT cho người đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện.

- Chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Tỉnh đoàn, Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 1, Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lào, Ban An toàn giao thông các huyện thành phố và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền về An toàn giao thông. Tập trung tuyên truyền về các giải pháp thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2019 An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy". Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể ký chương trình phối hợp bảo đảm TTATGT giai đoạn 2018 - 2022.

- Xây dựng và phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT năm 2019 bám sát chủ đề năm An toàn giao thông 2019 xây dựng các phóng sự, thông điệp, áp phích, tờ rơi, tài liệu... để tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện kế hoạch tuyên truyền và xử lý vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy đối với người phương tiện giao thông cơ giới năm 2019, an toàn đường ngang, đường sắt, đường thủy.

- Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ ATGT đường bộ lần thứ 5 năm 2019 của Liên hợp quốc phát động với chủ đề: "Quản lý và thực thi pháp luật về ATGT" từ ngày 06- 12/5/2019.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông”; tổ chức trao tặng hỗ trợ mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một “Giữ trọn ước mơ”.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019”; Phong trào xây dựng "Doanh nghiệp vận tải an toàn" và " Lái xe an toàn" năm 2019; Trao giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 7; Phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức Hội thi Tay lái vàng cho đội ngũ giáo viên trong các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe và đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; Phát động và trao giải thưởng báo chí viết về ATGT năm 2019.

- Phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc xây dựng các cụm gờ giảm tốc tại các ngã 3, ngã tư trên tất cả các tuyến đường địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình phổ cập nội dung giáo dục ATGT cấp mầm non và tiểu học bằng giáo trình do Công ty Honda và Ủy ban ATGT Quốc gia biên soạn, đồng thời triển khai thực hiện xây dựng mô hình sân chơi ATGT bằng hình ảnh trực quan trong các trường mần non và tiểu học trên địa bàn TP. Vĩnh Yên và Phúc Yên.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền theo chuyên đề: an toàn cho người đi xe ô tô, mô tô, xe gắn máy; kiểm soát tốc độ; kiểm soát tải trọng xe; kiểm soát uống rượu, bia đối với lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây đai an toàn trên xe ô tô; an toàn đường ngang đường sắt; an toàn bến khách ngang sông;

- Chỉ đạo tổ chức các hội nghị tập huấn về ATGT cho các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đoàn thể.

- Chỉ đạo Công an tỉnh và các ngành chức năng đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016-2020.

- Chủ trì các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT của các cấp, các ngành và đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm; tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ kiểm tra giám sát công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX, công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thường xuyên hoặc đột xuất, nhằm nâng cao chất lượng trong công tác này, góp phần kiềm chế TNGT do lái xe không có kỹ năng lái xe đảm bảo yêu cầu; tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về TTATGT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

- Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng và UBND các huyện rà soát nhu cầu mua sắm thay thế phương tiện phục vụ công tác bảo đảm TTATGT, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

2. Sở Giao thông vận tải

- Đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng thi công các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với UBND các địa phương, ngành chức năng tăng cường đảm bảo TTATGT tại các tuyến đường đang thi công nâng cấp, cải tạo cầu, đường đảm bảo giao thông thông suốt.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, kiến nghị, đề xuất khắc phục những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, những tuyến đường, đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông; xử lý kịp thời các điểm đen, sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, cọc tiêu, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc độ, gương cầu trên các tuyến đường địa bàn tỉnh. Trong năm 2019, rà soát, điều chỉnh thay thế hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo tiêu chuẩn QCVN41: 2016/BGTVT trên tuyến đường tỉnh và các vị trí cần thiết khác, rà soát cắm bổ sung biển cảnh báo nguy hiểm trên tất cả các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt trên các tuyến đường;

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đến năm 2020; Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh về Giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương TTATGT trên địa bàn tỉnh; Thực hiện nghiêm Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 về tăng cường bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/8/2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGTtrong hoạt động vận tải đường bộ, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về ATGT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô và đường thủy nội địa để xảy ra TNGT và có nhiều vi phạm trong năm 2018, kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến trái phép, phương tiện không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn an toàn, dụng cụ cứu sinh, nhắc nhở hành khách sử dụng áo phao, dụng cụ nổi khi đi đò, phà. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc chở hàng cấm, vật liệu dễ cháy nổ trên phương tiện chở khách, công tác khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ lái xe, có kiểm tra dấu hiệu sử dụng ma túy; Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm hành làng an toàn đường bộ, đường sắt;

- Tăng cường nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới. Phối hợp với Công an tỉnh kêt nôi, chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu xử phạt vi phạm TTATGT vơi công tac quản lý cấp giấy phép lái xe đê bao đam không cấp GPLX cho lái xe trong thời gian bị tước giấy phép lái xe; thông báo số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Thanh tra tại các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm để tiếp nhận phản ảnh của người dân về vi phạm, tiêu cực.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực: kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ; điều kiện kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt; đăng kiểm phương tiện; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, về hành trình của chủ xe, lái xe, đặc biệt là đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng và du lịch; đẩy nhanh việc đấu thầu các tuyến xe buýt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt phục vụ nhu cầu đia lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn.

- Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh trong công tác bảo đảm TTATGT.

3. Công an tỉnh

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và ATGT với những mô hình phù hợp, thiết thực, có hiệu quả cao.

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm quy định về TTATGT, phát huy các hình thức truyền thống với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng các thiết bị tiên tiến để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT. Căn cứ từng thời gian và tình hình cụ thể chỉ đạo mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề hoặc tổng kiểm soát hành chính các phương tiện giao thông, tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, duy trì việc thực hiện kiểm tra xử lý quy định về nồng độ cồn, chất ma túy, không đi đúng làn đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở quá tải trọng, xe ô tô cơi nới thành, thùng trái phép, xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định đối với người đi ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trong cả năm 2019. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT có dấu hiệu tội phạm, nhất là các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; phân tích, đánh giá nguyên nhân, lỗi vi phạm trong các vụ tai nạn giao thông để tham mưu và tổ chức công tác phòng ngừa đạt hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, mô hình tổ tuần tra phối hợp CSGT với các lực lượng cảnh sát khác; Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; điều tra, xác minh và xử lý trách nhiệm của đơn vị sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng dẫn đến hậu quả về sinh mạng và sức khoẻ của nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông.

- Nghiên cứu, đề xuất quy định trình tự, thủ tục khi xử phạt qua hình ảnh từ các thiết bị ghi hình đảm bảo đúng pháp luật; phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu các giải pháp theo dõi, quản lý GPLX bị tạm giữ, tước quyền sử dụng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả việc huy động lực lượng quần chúng chốt gác tại các đường ngang dân sinh theo Nghị quyết số 28/2016//NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp dữ liệu để phân tích, đánh giá về tình hình, số lượng, nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, kịp thời tham mưu đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nâng cấp hệ thống camera quan sát giao thông thành hệ thống camera giám sát giao thông nhằm phục vụ việc xử lý nguội các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm TTATGT; đẩy nhanh việc xây dựng các bãi trông giữ phương tiện vi phạm TTATGT đã được phê duyệt. Chủ trì phối hợp với Công ty quản lý phát triển đường cao tốc (VEC) mở hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và VEC trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc (trong Quý II/2019) và kiến nghị Cục CSGT - Bộ Công an tăng cường xử lý đối với các xe ô tô chở khách dừng, đỗ đón trả khách trên đường cao tốc, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, duy trì lực lượng quần chúng tham gia chốt gác tại các đường ngang dân sinh.

4. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật TTATGT trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm về TTATGT.

- Tăng cường huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn các tình huống tai nạn, mất an toàn trên các tuyến đường thủy nội địa cho lực lượng công binh trong toàn quân.

- Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát chuyên ngành, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệnh của Quân đội nhân dân đối với người điều khiển phương tiện quân sự, nhất là thực hiện quy định của pháp luật về nồng độ cồn, về tốc độ và quy định về tải trọng khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về TTATGT gây hậu quả nghiêm trọng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT trong quân đội, tập trung vào công tác quản lý, sử dụng phương tiện tải vận tải quân sự, chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe ô tô, mô tô quân sự.

5. Sở Xây dựng

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý đô thị, hoạt động xây dựng, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang ATGT, đảm bảo TTATGT, khắc phục ùn tắc giao thông.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự giao thông đô thị; thống kê, rà soát, bổ sung quy định về diện tích, vị trí đỗ xe ô tô, mô tô, xe máy tối thiểu tại các trường học, bệnh viện, chung cư, văn phòng, siêu thị, khu công nghiệp, khu vui chơi, khu diễn ra các sự kiện… có phương án quản lý sử dụng vỉa hè đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ; tổ chức quản lý hiệu quả phần vỉa hè, lòng đường sử dụng để trông giữ xe, kinh doanh, buôn bán nhằm đảm bảo TTATGT.

- Nghiên cứu các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch, thực hiện quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng nhằm ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động bảo đảm trật tự ATGT năm 2019. Tập trung vào chủ đề năm an toàn giao thông 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe gắn máy”, với mục tiêu sát thực tiễn, hiệu quả, tránh hình thức, phong trào. Cụ thể: Tăng thời lượng, đổi mới cách thức, nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình và phát các thông điệp về an toàn giao thông, sản xuất các tin, bài, phim tài liệu, tiểu phẩm, phóng sự phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức triển lãm ảnh "Văn hóa giao thông qua góc nhìn báo chí", lập Đề án tuyên truyền an toàn giao thông trên hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2018-2021. Đề án tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tác hại của rượu, bia, thực hiện đã uống rượu, bia không lái xe 2018-2021.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra về công tác thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông theo kế hoạch.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông năm học 2019-2020; xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe gắn máy” trong toàn ngành và phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường” - Tháng 9/2019.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công ty Honda Việt Nam sơ kết việc thực hiện kế hoạch tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho toàn bộ học sinh lớp một năm học 2018-2019, xây dựng và triển khai kế hoạch tặng mũ bảo hiểm năm học 2019-2020. Triển khai chương trình phổ cập nội dung giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non và tiểu học bằng giáo trình do Công ty Honda và Ủy ban ATGT Quốc gia biên soạn, đồng thời triển khai đánh giá, nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình sân chơi an toàn giao thông bằng hình ảnh trực quan trong các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên; chỉ đạo các trường học tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2019-2020, cho học sinh THCS và THPT.

- Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; quy định biện pháp mạnh ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có GPLX điều khiển mô tô, xe gắn máy; quy định chế độ trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm quy định của pháp luật về TTATGT.

- Chỉ đạo các trường, các phòng giáo dục phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc chấp hành nghiêm quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao khi đi đò; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe. Đưa các nội dung về TTATGT vào nội dung sinh hoạt tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn đội. Quy định và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đạo đức đối với học sinh, sinh viên vi phạm TTATGT.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc duy trì hiệu quả các mô hình “Cổng trường trật tự an toàn giao thông”, nêu cao tính tự quản của học sinh, thanh, thiếu niên trong trường học.

8. Sở Y tế

- Xây dựng và triển khai các văn bản hướng dẫn phòng chống tác hại của rượu, bia và ban hành các quy định về kiểm tra nồng độ cồn, các chất kích thích thần kinh trong máu đối với tất cả người bị TNGT vào cấp cứu.

- Phối hợp với Công an tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện công tác xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải. Tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng về sơ, cấp cứu ban đầu người bị TNGT cho Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách, tình nguyện viên và các thành viên Tổ tự quản TTATGT.

9. Sở Công thương

- Chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhập khẩu rượu, bia trên địa bàn, thực hiện quy định khuyến cáo trên bao bì của sản phẩm về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bến xe, trạm dừng nghỉ không bán rượu, bia cho người lái xe.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ cửa hàng buôn bán các loại mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, không đúng quy cách; các cơ sở kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện vi phạm quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và các cơ quan liên quan tuyên truyền về TTATGT; tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ chính mình.

10. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo Trung tâm văn hóa tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền lưu động về ATGT; tổ chức các cuộc thi sáng tác tranh cổ động ATGT.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe gắn máy”.

11. Sở Tài chính

- Đảm bảo  kinh phí theo dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã được cấp có thẩm quyền giao để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ bản đảm TTATGT năm 2019 theo quy định Luật ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn bảo đảm hành lang ATGT đường sắt, nâng cấp đường ngang, làm đường gom, xóa lối đi tự mở trái phép qua đường sắt theo Nghị định 65/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh triển khai các hoạt động nhằm yêu cầu hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT khi tham gia giao thông, chỉ đạo đưa văn hóa giao thông vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tới mọi gia đình, khu dân cư để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tiến hành ký kết chương trình phối hợp các hoạt động bảo đảm TTATGT theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia và Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

13. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT bám sát chủ đề Năm An toàn giao thông 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy”, chuyên đề phù hợp với thực tế của địa phương, phát huy vai trò mạnh mẽ của tổ chức chính trị - xã hội, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến quan trọng trong văn hóa giao thông, kiềm chế và làm giảm TNGT xảy ra trên địa bàn quản lý.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh về Giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương TTATGT trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo công an các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát vi phạm về TTATGT bảo đảm an ninh trật tự, ATGT của địa phương.

14. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, về thực hiện, chấp hành quy định pháp luật về ATGT. Phản ánh những vi phạm về TTATGT để nâng cao nhận thức, đấu tranh phòng chống vi phạm TTATGT trong nhân dân.

- Thực hiện các bản tin, xây dựng các chương trình, phóng sự về TTATGT để thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân biết, nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, đấu tranh với những hành vi, vi phạm TTATGT.

15. Kinh phí thực hiện

Căn cứ Kế hoạch số 7901/KH-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số biện pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch này, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí trong dự toán ngân sách năm 2019 để thực hiện đúng quy định. Căn cứ kế hoạch dự toán của các đơn vị, Sở Tài chính cấp kinh phí kịp thời cho các đơn vị để tổ chức thực hiện công tác bảo đảm TTATGT đạt hiệu quả.

16. Chế độ thông tin báo cáo

- Các sở, ban, ngành và UBND các địa phương nghiêm túc thực hiện báo cáo theo hướng dẫn của Ban ATGT tỉnh; Ban ATGT tỉnh đề xuất quy chế gắn thi đua vào việc chấp hành báo cáo của các đơn vị; tiếp tục thông báo các số điện thoại đường dây nóng về ATGT để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ, báo cáo khi cần thiết.

- Trường hợp có sự cố về hạ tầng ảnh hưởng tới ATGT, ách tắc giao thông; những vụ việc TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đơn vị hoặc cá nhân khi tiếp nhận thông tin phải báo ngay đến số điện thoại đường dây nóng của Ban ATGT tỉnh để kịp thời khắc phục sự việc.

17. Giao Sở Giao thông vận tải - cơ quan Thường trực Ban ATGT tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ tổng hợp tình hình kết quả báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban ATGT Quốc gia theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia (B/c);
- Bộ Giao thông vận tải (B/c);
- TTTU, HĐND tỉnh (B/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các ủy viên Ban ATGT tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh (T/h);
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố (T/h);
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc;
- Cổng thông tin GTĐT tỉnh;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT.
(K-       b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu33/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 33/KH-UBND 2019 bảo đảm trật tự an toàn giao thông Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 33/KH-UBND 2019 bảo đảm trật tự an toàn giao thông Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu33/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Khước
        Ngày ban hành14/03/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 33/KH-UBND 2019 bảo đảm trật tự an toàn giao thông Vĩnh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 33/KH-UBND 2019 bảo đảm trật tự an toàn giao thông Vĩnh Phúc

              • 14/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực