Văn bản khác 352/KH-UBND

Kế hoạch 352/KH-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 352/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 12/NQ-CP), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%.

2. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), chống ùn tắc giao thông.

II. YÊU CẦU

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại việc thực hiện các kế hoạch, đề án bảo đảm TTATGT đã và đang thực hiện trong thời gian qua, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện Kế hoạch này, ban hành trong Quý I/2019.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trong việc triển khai các giải pháp về bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông và Kế hoạch này.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn.

2. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn và thân thiện cho mọi tầng lớp nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT.

4. Tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa.

5. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá; phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, trong tỉnh và liên tỉnh. Tăng cường quản lý các đơn vị kinh doanh vận tải đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông, việc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, chú trọng công tác hậu kiểm. Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT.

7. Kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

8. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đào tạo và cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện thủy nội địa; đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

9. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải:

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và nâng cao chất lượng các dự án đầu tư hạ tầng giao thông đã được phê duyệt.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

- Tăng cường rà soát, kiến nghị, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ; xây dựng gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ trước điểm giao cắt với đường sắt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm quy định về TTATGT; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông.

- Kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp bằng và chứng chỉ chuyên môn; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thuỷ nội địa; an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa.

2. Công an tỉnh:

- Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như phương án sử dụng thiết bị ghi hình của các tổ chức được giao quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về TTATGT, trong đó tập trung xử lý nghiêm hành vi điều khiển phương tiện sử dụng ma túy, chất kích thích khi lái xe, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và tải trọng của xe ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên và xe ô tô tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên.

- Tăng cường năng lực, thường xuyên diễn tập chỉ huy và phối hợp lực lượng giữa Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn và các lực lượng khác trong công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ và đường thủy nội địa.

- Trao đổi, chia sẻ thông tin với các sở, ngành, địa phương nhằm tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, quản lý hoạt động vận tải và tổ chức giao thông.

3. Sở Y tế:

- Tăng cường năng lực hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông tại các cơ sở y tế, kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích thần kinh trong máu đối với tất cả các nạn nhân tai nạn giao thông vào cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, cung cấp thông tin cho ngành Công an và các cơ quan tư pháp.

- Chỉ đạo thực hiện thống kê số liệu nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các cơ sở y tế và số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ hệ thống y tế cấp xã lên đến tuyến tỉnh, định kỳ hàng quý cung cấp cho Ban An toàn giao thông các cấp.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp:

- Triển khai nghiêm túc việc đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa sau khi có chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và an toàn giao thông thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

5. Sở Xây dựng: Kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị các khu vực thuộc thẩm quyền tham mưu; chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo thẩm quyền đảm bảo khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị; đảm bảo quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống truyền thông, tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về TTATGT, hàng tháng đưa nội dung tuyên truyền về TTATGT vào các cuộc họp giao ban báo chí.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông về bảo đảm TTATGT bằng các hình thức cụ thể, thiết thực như: Tổ chức giải báo chí, liên hoan thông tin lưu động, liên hoan phát thanh, truyền hình về bảo đảm TTATGT; phát hành các tài liệu, ấn phẩm, băng đĩa phục vụ tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình: Tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, sản xuất các tin, bài, phim tài liệu, thông điệp, tiểu phẩm, phóng sự… tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT để mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, tập trung vào: Công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe - máy quân sự, phương tiện vận tải đường thủy. Tăng cường huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn.

- Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành quy định pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về TTATGT gây hậu quả nghiêm trọng.

9. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí trong kế hoạch đầu tư trung, dài hạn, các nguồn dự phòng và hỗ trợ khẩn cấp từ ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu phát triển giao thông vận tải thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

10. Sở Tư pháp: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT, phát hiện những quy định không phù hợp với các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật.

11. Sở Văn hóa và Thể thao: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ để loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm quy định pháp luật về TTATGT trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hoá, nghệ thuật; giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi sử dụng rượu, bia.

12. Sở Du lịch: Phối hợp với ngành, địa phương xây dựng phương án tổ chức giao thông và bảo đảm TTATGT tại các khu du lịch, điểm du lịch, bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

13. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy… không đạt tiêu chuẩn chất lượng lưu hành trên thị trường.

14. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

15. Đề nghị các cấp ủy đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Chỉ đạo quán triệt, phổ biến thường xuyên, kịp thời các nội dung của Nghị quyết số 12/NQ-CP , Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của UBND tỉnh, các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT trong cơ quan, đơn vị, địa phương và rộng rãi trong cộng đồng.

16. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021; Kế hoạch triển khai dự toán ngân sách thực hiện hàng năm trình Hội đồng nhân dân thông qua để thực hiện phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; sử dụng nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

- Xác định mục tiêu về bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải. Giám sát, tổng hợp tình hình vi phạm quy định trong quản lý quy hoạch và xây dựng có liên quan đến TTATGT, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn.

- Tăng cường quản lý, bảo trì hệ thống giao thông nông thôn. Thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn theo phân cấp.

- Thực hiện công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo thẩm quyền.

- Thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm tăng cường công tác phối hợp trong công tác bảo đảm TTATGT và tổ chức giao thông; đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải và tổ chức giao thông trên địa bàn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về ATGT, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến tích cực trong hành vi của người tham gia giao thông.

- Chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; đường thủy nội địa; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Vận động các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt không có rào chắn; huy động các nguồn lực làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính, lối đi tự mở qua đường sắt; gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cấp xã nếu để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt hoặc đấu nối công trình vào đường bộ trái phép, để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

- Không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng nhà nước đối với tập thể UBND cấp huyện, xã và Chủ tịch UBND - Trưởng ban An toàn giao thông huyện, xã nếu trong năm để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn mà nguyên nhân đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nhưng chưa khắc phục (điểm đen về tai nạn giao thông, đường dân sinh, lối đi tự mở, đường ngang đường sắt, hành lang giao thông, đường thủy nội địa...).

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả việc thực hiện công tác bảo đảm TTATGT, các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Kế hoạch này, gửi Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- UBATGTQG;
- Bộ Công an; (báo cáo)
- Bộ GTVT;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
VP Ban ATGT tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- L
ưu: VT, CV XDCB.

CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 352/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu352/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2019
Ngày hiệu lực20/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 352/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 352/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 352/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu352/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Công Thuật
        Ngày ban hành20/03/2019
        Ngày hiệu lực20/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 352/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 352/KH-UBND 2019 trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông Quảng Bình

           • 20/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực