Văn bản khác 36/KH-UBND

Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 36/KH-UBND 2014 kết nối Ngân hàng Doanh nghiệp Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/KH-UBND

Nam Định, ngày 21 tháng 05 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI NGÂN HÀNG-DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Văn bản số 2667/NHNN-VP ngày 17/4/2014 về việc triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gồm các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp là sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại, nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay và hỗ trợ tín dụng với lãi suất hợp lý cho từng khách hàng cụ thể, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp và ngân hàng, góp phần tích cực o sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

- Việc triển khai thực hiện chương trình phải đảm bảo thực sự thiết thực, hiệu quả, không hình thức, theo đó tạo sự gắn kết cùng nhau chia sẻ khó khăn giữa Ngân hàng và Doanh nghiệp.

- Các ngân hàng thương mại nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và đồng hành với sự phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

II. Nội dung chương trình

1. Tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với doanh nghiệp để thông tin, tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng, lãi suất và các cơ chế, chính sách có liên quan. Cụ thể như sau:

- UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại Ngân hàng - Doanh nghiệp, thời gian cuối tháng 5/2014.

- Tại các huyện: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nam Định chủ trì phối hợp với UBND các huyện tổ chức các Hội nghị đối thoại Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn từng huyện, thời gian tổ chức trong Quý II Quý III/2014.

2. Tổ chức chương trình kết nối, ký kết cho vay vốn của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp theo hình thức các buổi “Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”.

III. Tổ chức thực hiện

1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách khoảng 500 doanh nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để mời dự Hội nghị. Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng chương trình Hội nghị đối thoại, hoàn thành trước 23/5/2014. Lựa chọn, thẩm định 5-10 doanh nghiệp tham gia ký kết vay vốn ngay tại Hội nghị đối thoại.

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn từng huyện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các chi nhánh ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn:

+ Khảo sát, tiếp cận, tìm hiểu để phân nhóm các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, lập danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu vay mới hoặc gặp khó khăn trong quan hệ tín dụng cần tiếp tục được tháo gỡ, để trực tiếp tham gia chương trình và ký kết vay vốn.

+ Tham gia các cuộc đối thoại với doanh nghiệp do UBND tỉnh, UBND huyện tổ chức.

+ Tổ chức các buổi “Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”.

- Theo dõi tình hình thực hiện của các ngân hàng thương mại về những cam kết đã ký kết (giải ngân mới áp dụng các giải pháp tín dụng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như: Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các khoản vay cũ, miễn, giảm lãi phải trả).

- Tổng hợp kết quả thực hiện chương trình kết nối để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, NHNN Việt Nam định kỳ hàng quý; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện chương trình có hiệu quả.

2. UBND các huyện: Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nam Định tổ chức các cuộc đối thoại Ngân hàng - Doanh nghiệp.

3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nam Định, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Ban quản lý các Khu Công nghiệp chuẩn bị tài liệu về chế độ, chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực mình phụ trách để báo cáo, phổ biến, trao đổi tại Hội nghị đối thoại.

4. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định tổ chức tuyên truyền Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBNĐ tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên và MT, Sở Nội vụ. Sở Văn hóa TTDL, Sở Công Thương, Ban QL các khu công nghiệp;
- Ngân hàng NN tỉnh, Cục Thuế, Chi cục HQ NĐ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo NĐ, Đài PTTH tỉnh;
- CPVP;
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP5, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu36/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2014
Ngày hiệu lực21/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 36/KH-UBND 2014 kết nối Ngân hàng Doanh nghiệp Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 36/KH-UBND 2014 kết nối Ngân hàng Doanh nghiệp Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu36/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýĐoàn Hồng Phong
        Ngày ban hành21/05/2014
        Ngày hiệu lực21/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 36/KH-UBND 2014 kết nối Ngân hàng Doanh nghiệp Nam Định

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 36/KH-UBND 2014 kết nối Ngân hàng Doanh nghiệp Nam Định

             • 21/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực