Văn bản khác 360/KH-UBND

Kế hoạch 360/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 360/KH-UBND 2018 thực hiện bảo đảm trật tự an toàn vận tải đường bộ Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THC HIN CH TH S 24/CT-TTG NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2018 CA THNG CHÍNH PH V TĂNG CƯNG THC HIN CÁC GII PHÁP CP BÁCH BO ĐM TRT T, AN TOÀN TRONG HOT ĐỘNG VN TI ĐƯNG B

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ (Chỉ thị số 24/CT-TTg); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh biết.

b) Nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, nhân dân, các đơn vị kinh doanh vận tải trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông đường bộ gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt là giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

2. Yêu cầu

a) Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

b) Quán triệt tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị nhà nước trong thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

d) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, giáo dục ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ đến toàn thể người dân, đơn vị vận tải, lái xe.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương

a) Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

b) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến toàn thcán bộ, công chức, viên chức, nhân viên (đặc biệt là đội ngũ lái xe) thuộc cơ quan, đơn vị mình thông suốt và nghiêm chỉnh chấp hành, gắn với các phong trào thi đua trong cơ quan. Có hình thức kỷ luật, xử lý phù hợp đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức người lao động vi phạm trật tự an toàn giao thông.

c) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tuyên truyền đến chủ xe, chủ hàng, chủ doanh nghiệp và lái xe nắm được các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động người dân kiên quyết từ chối sử dụng dịch vụ vận tải của các đơn vị vận tải không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông; tuyên truyền đến mọi người dân phải thắt dây an toàn khi đi xe ô tô.

2. Sở Giao thông vận tải

a) Tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các Trung tâm đào tạo lái xe; nâng cao chất lượng công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe.

b) Kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với đơn vị kinh doanh vận tải định kỳ hoặc đột xuất khi có xảy ra tai nạn giao thông hoặc khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền; trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đối với các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải để xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về tốc độ, thời gian lái xe đối với lái xe.

c) Thường xuyên tổ chức kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để có biện pháp nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng công trình đảm bảo an toàn và kịp thời điều chỉnh, lắp đặt đầy đủ các biển báo hiệu đường bộ, xử lý triệt để và không để xảy ra điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh.

d) Giám sát các công trình đang thi công, nâng cấp; yêu cầu các nhà thầu phải bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công.

đ) Yêu cầu các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ:

- Thực hiện đúng quy trình kiểm định đảm bảo an toàn kỹ thuật của các phương tiện.

- Phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông kiểm tra tình trạng kỹ thuật đối với xe ô tô tham gia giao thông.

- Phối hợp, thông tin đến lực lượng chức năng danh sách các xe ôtô hết niên hạn sử dụng để kiểm tra, xử lý vi phạm.

e) Cung cấp thông tin liên quan đến việc quản lý phương tiện, lái xe... đến các cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vi phạm khi có yêu cầu.

g) Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải độc lập và phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa; điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô; chú trọng kiểm tra xe vận tải hành khách, hàng hóa bằng container.

- Kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, ngăn chặn kịp thời các xe ô tô xếp hàng quá tải trọng tại các đầu mối như cảng, bến thủy nội địa, cơ sở sản xuất; chú trọng kiểm tra các xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có Giấy phép lưu hành, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

3. Công an tỉnh

a) Xây dựng các kế hoạch chuyên đề; tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông; tập trung phát hiện, xử lý nghiêm người điều khiển xe ô tô chở khách, xe ô tô tải, container vi phạm và các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông... trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường có mật độ phương tiện ô tô tham gia giao thông cao; kết hợp vừa xử lý, vừa tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông.

b) Trao đổi, chia sẻ với Sở Giao thông vận tải thông tin về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

c) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, xe dù, bến cóc; kiểm tra xe quá tải, quá khổ, xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không đúng quy định.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc

Phối hợp với Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để mọi người tham gia giao thông được biết và đặc biệt là chủ xe, chủ hàng, chủ doanh nghiệp và lái xe biết chấp hành pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho

a) Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức đến tận các xã, phường, thị trấn; đặc biệt là đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; đơn vị vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô đóng trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

b) Chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

6. Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh, các đoàn th; Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, các đoàn thể, các địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị.

7. Hiệp hội vận tải Tiền Giang

a) Tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông, các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các thành viên hiệp hội, đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh để nâng cao ý thức chấp hành nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải cho người điều hành vận tải; lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thuộc các đơn vị vận tải.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ban, ngành, các địa phương; thực hiện báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Mỹ Tho nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGTQG (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);
- Bộ Công an (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Báo p Bc, Đài PT và TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- VPUB: CVP và các PVP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Nguyên.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 360/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu360/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 360/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 360/KH-UBND 2018 thực hiện bảo đảm trật tự an toàn vận tải đường bộ Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 360/KH-UBND 2018 thực hiện bảo đảm trật tự an toàn vận tải đường bộ Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu360/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 360/KH-UBND 2018 thực hiện bảo đảm trật tự an toàn vận tải đường bộ Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 360/KH-UBND 2018 thực hiện bảo đảm trật tự an toàn vận tải đường bộ Tiền Giang

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực