Văn bản khác 3623/KH-UBND

Kế hoạch 3623/KH-UBND năm 2017 phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Điện Biên năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3623/KH-UBND 2017 phòng chống dịch bệnh ở người Điện Biên 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3623/KH-UBND

Điện Biên, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH Ở NGƯỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

Trước những diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên thế giới, khu vực và trong nước, đặc biệt là các bệnh dịch truyền nhiễm mới nổi, bệnh Lassa, bệnh Mers-CoV, bệnh dịch hạch, bệnh Zika, dịch bệnh cúm A(H7N9) chưa khống chế được triệt để, một số bệnh truyền nhiễm lưu hành tại địa phương như bệnh dại, viêm não Nhật Bản, bệnh than, thủy đậu, quai bị...; Đchủ động phòng, chống dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ, tđó triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, khống chế dịch, không để dịch lan rộng; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Điện Biên năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Mc tiêu cthể

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tại các tuyến, duy trì hoạt động thường xuyên; tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động phòng chống dịch bệnh từ tỉnh đến huyện, xã.

- Dự phòng, ngăn chặn, cảnh báo sớm và đáp ứng kịp thời các bệnh dịch nguy hiểm mới nổi, tái nổi, bệnh lây truyền từ động vật sang người, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm nguy him như Ebola, viêm đường hô hấp cấp tính Trung đông (Mers-CoV), các bệnh cúm A, dịch hạch, tả, thương hàn, sốt xuất huyết, Zika... Giảm tối đa số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm lưu hành như: Tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, viêm màng não mủ do mô cầu, sốt rét, dại, thủy đậu, quai bị, bệnh liên cầu lợn ở người, bệnh than và các bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhn thức của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh.

- Chủ động sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân ở các cơ sở khám chữa bệnh. Có các phương án cụ thể khi có dịch xảy ra ở diện rộng. Đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh ở các tuyến.

- Nâng cao năng lực trong khâu tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm và chẩn đoán dịch bệnh của hệ thống xét nghiệm các tuyến; Củng cố, mở rộng các xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh của phòng xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đảm bảo tính chủ động và kịp thời.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN

1. Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm các cấp; đảm bảo 100% các địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch phương án phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

2. 100% bệnh, dịch mới phát sinh và các ổ dịch được phát hiện sớm, báo cáo đúng quy định, khoanh vùng và dập dịch kịp thời.

3. 100% vụ dịch xảy ra được phát hiện sớm, tiến hành điều tra, xác minh và xử trí kịp thời; không để dịch lây lan, kéo dài. Thực hiện giám sát tích cực và theo dõi 100% các ổ dịch cũ trên địa bàn toàn tỉnh.

4. 80% các ca bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình TCMR được điều tra theo quy định và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm chẩn đoán xác định.

5. Trên 90% cán bộ làm công tác thống kê báo cáo bệnh truyền nhiễm được tập huấn về giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng và hưng dẫn sử dụng báo cáo bằng phần mềm qua mạng Internet.

6. 100% đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khu.

7. Trên 80% người dân trong địa bàn có dịch xảy ra được tuyên truyền về kiến thức phòng chống dịch bệnh; vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

8. Đảm bảo đủ cơ số dự phòng trang thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất, nhân lực, phương tiện sẵn sàng triển khai các biện pháp dập dịch khi có dịch xảy ra.

9. 100% các huyện, thị, thành phố được trang bị máy tính nối mạng để phục vụ công tác quản lý, thống kê, báo cáo bệnh truyền nhiễm bằng phần mềm.

10. Giảm 5-10% số mắc, chết do các bệnh truyền nhiễm phổ biến, lưu hành tại địa phương so với năm 2017.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng, chống bệnh dịch, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại địa phương. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo tuyến dưới; duy trì chế độ giao ban phù hợp với tình hình dịch bệnh từng giai đoạn và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch theo quy định của Nhà nước.

- Tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, cấp và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch có nội dung hoạt động cụ thể và tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng chống, dịch bệnh; đặc biệt các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngành Y tế; Ngành Giáo dục và Đào tạo và Ngành Y tế có chương trình phối hợp hoạt động liên ngành theo mục tiêu một sức khỏe.

- Tăng cường xã hội hóa công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, huy động các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội (Hội chữ thập đỏ, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh, cơ quan truyền thông, báo chí...) và người dân và cùng với cơ quan quản lý nhằm phát huy được hiệu quả cao nhất trong phòng, chống dịch bệnh.

2. Công tác thông tin tuyên truyền

- Huy động và tích cực phối hợp các cơ quan truyền thông như báo chí, truyền hình, truyền thanh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nội dung và phương pháp tuyên truyền phong phú để mọi người dân dễ hiểu và thực hiện; chú trọng tuyên truyền những biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, họp dân để cộng đồng nhân dân hiểu biết và cùng tham gia trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cung cấp một số sản phẩm truyền thông như tờ rơi, pa nô, áp phích nhằm hỗ trợ cho các buổi truyền thông, tuyên truyền, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng về tiêm chủng mở rộng nói chung và tiêm phòng vắc xin các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch, nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân hiểu và đưa con em mình đến tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch.

- Tiếp tục tổ chức các chiến dịch tuyên truyền rửa tay với xà phòng, chiến dịch vệ sinh môi trường, thực hiện tốt chỉ tiêu 3 công trình vệ sinh; duy trì thực hiện tốt phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Các Sở, ban, ngành, tổ chức Chính trị - Xã hội và đoàn thể lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và hệ thống quản lý theo ngành dọc đến tận cơ sở.

3. Các giải pháp về chuyên môn kỹ thuật

3.1. Các giải pháp giảm mắc

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời trước mọi diễn biến của dch bệnh, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra.

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh chủ động tại các cửa khẩu và cộng đồng, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đu tiên, kịp thời thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh nhân, xử lý ổ dịch triệt để để nhằm hạn chế lây lan và không đbệnh dịch lan rộng, bùng phát. Chú trọng các nhóm dịch bệnh nguy hiểm (Ebola, Mers-CoV, Zika, cúm A (H5N1), cúm A (H7N9), dịch hạch...) và các bệnh truyền nhim nguy cơ cao tại địa phương (Bệnh dại, tay chân miệng, sởi, viêm não vi rút, viêm não Nhật Bản B, bệnh than...).

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng và thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn về bảo đảm an toàn tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn trong tiêm chủng; thường xuyên rà soát đối tượng và tổ chức tiêm vét các loại vc xin trong tiêm chủng mở rộng, đặc biệt tại các xã, phường vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn, vùng có dân tộc thiểu số sinh sống nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêm các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ trên 95% số đối tượng ở quy mô xã, phường trên phạm vi toàn tỉnh.

- Thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh, phân tích, dự báo xu hướng phát triển của bệnh dịch ở từng ổ dịch để có biện pháp phòng, chống thích hợp.

- Tổ chức chiến dịch tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; ăn chín uống sôi, các biện pháp tự phòng chống các bệnh truyền nhiễm lưu hành tại địa phương. Chiến dịch vệ sinh môi trường, thực hiện tốt chỉ tiêu 3 công trình vệ sinh: nhà tắm, giếng nước và nhà tiêu tại các hộ gia đình.

- Đẩy mạnh việc phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật chuyên sâu trong việc giám sát, phát hiện tác nhân gây bệnh, xây dựng các phòng xét nghiệm đủ năng lực phát hiện các tác nhân gây bệnh mới nổi, các bệnh lưu hành.

- Tăng cưng ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát bệnh truyền nhiễm. Thực hiện và sử dụng tốt phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm, phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại tất cả các tuyến, báo cáo từng trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám chữa bệnh và từng cá nhân trong độ tuổi tiêm chủng bao gồm tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thú y trong việc chủ động giám sát, chia sẻ thông tin và tổ chức các hoạt động phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người, theo hướng tiếp cận một sức khỏe.

- Tiếp tục duy trì các điểm tiêm vắc xin phòng dại, triển khai tiêm miễn phí vắc xin phòng bệnh dại; Ngân sách địa phương hỗ trợ 100% chi phí vắc xin, vật tư tiêu hao tiêm phòng, chống dịch dại ở người thuộc đối tượng hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo đa chiều.

- Duy trì, kiện toàn các đội cơ động chống dịch bệnh tại các tuyến có đủ năng lực và trang thiết bị sẵn sàng thực hiện xử lý ổ dịch, hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa bệnh dịch lây truyền qua thực phẩm.

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án, kế hoạch phối hợp, ứng phó theo tình huống nếu xảy ra dịch bệnh lớn hoặc xảy ra đại dịch, các tình huống nguy cơ về vấn đề y tế công cộng cần phải ưu tiên tại cộng đồng.

- Tổ chức tập huấn giám sát, phòng chống dịch; tập huấn các phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm.

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo theo quy định của Bộ Y tế (Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm).

3.2. Các giải pháp giảm tử vong

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến; tổ chức phân tuyến điều trị, phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Thường xuyên cập nhật và tổ chức tập huấn về quy trình giám sát xử lý ổ dịch, phác đồ điều trị các bệnh truyền nhiễm gây dịch, phác đồ chống sốc, chống kháng thuốc cho cán bộ làm chuyên môn tại tất cả các tuyến, đặc biệt là các chuyên ngành như Truyền nhiễm, Hồi sức cấp cứu, Nhi, Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Đảm bảo phương tiện phòng hộ cho cán bộ y tế, các phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

- Củng cố và kiện toàn các đội cấp cứu cơ động tại các bệnh viện để sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị dự phòng và tuyến dưới khi có yêu cầu.

- Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, kinh phí, hóa cht, phương tiện... để khẩn trương tiến hành dập dịch.

- Xây dựng các thông điệp truyền thông cho người bệnh, người chăm sóc, gia đình người bệnh và cộng đồng về phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh, các kiến thức cơ bản về phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

4. Công tác phối hợp liên ngành

Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan trong triển khai công tác phòng chống dịch bệnh:

- Ngành Giáo dục và đào tạo: Trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm gây dịch khác xảy ra tại các trường học; đảm bảo công tác y tế học đường; vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong an toàn thực phẩm...

- Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn: trong phòng chống các bệnh lây truyền từ gia súc, gia cầm, thủy cầm sang người (bệnh dại, bệnh nhiệt thán, cúm A/H5N1, Cúm A/H7N9,...).

- Các cơ quan Báo, Đài địa phương: đưa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế (cơ quan thường trực phòng, chống dịch bệnh ở người)

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của tỉnh, tổ chức giao ban định kỳ, giao ban đột xuất (khi cn thiết), nắm bắt thông tin về diễn biến của dịch để có chỉ đạo kịp thời.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công bố dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B và nhóm C; đề nghị Bộ Y tế công bố dịch bệnh nhóm A khi có đủ điều kiện công bố dịch theo quy định tại Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng ngừa dịch bệnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

- Đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc men, nhân lực,... cho công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh; Tổ chức tập huấn chuyên môn, kỹ thuật về giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế cho cán bộ trong hệ thống giám sát dịch; sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới trong giám sát, xử lý dịch.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh của địa phương trình UBND các huyện, thị, thành phố phê duyệt.

- Báo cáo tình hình dịch về UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học.

- Chỉ đạo các trường học phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

- Cung cấp kịp thời thông tin về dịch bệnh trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý; Chấp hành nghiêm các quy định chuyên môn về phòng, chống dịch của ngành Y tế đối với các dịch bệnh xảy ra trong các trường học.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo cơ quan Thú y làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có liên quan đến dịch bệnh trên người (bệnh dại, nhiệt thán, cúm gia cầm, liên cầu lợn,...). Thông báo kịp thời diễn biến tình hình dịch trên đàn gia súc, gia cầm với ngành Y tế để cùng phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người kịp thời, hiệu quả.

4. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với ngành Y tế và các Sở, Ban, ngành liên quan chỉ đạo, giám sát kim tra chặt chẽ công tác phòng, chống dịch tại các dịp Tết, Lễ hội và các khu vực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng phối hợp với đơn vị y tế trên địa bàn tổ chức tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh và tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cho cán bộ nhân viên; thông báo kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh dịch cho cơ quan y tế để phối hợp xử lý.

5. S Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo công tác thông tin, báo chí để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch tới mọi người dân, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội, giao lưu, du lịch và không gây hoang mang trong nhân dân.

6. Đài phát thanh và Truyền hình, Báo Điện Biên Phủ

Phối hợp với ngành Y tế trong việc phát sóng, đưa tin bài về các nội dung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để mọi người dân hiểu và thực hiện; kịp thời đưa các thông tin khuyến cáo của Bộ Y tế, của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch trong thi gian xảy ra dịch trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Y tế thẩm định dự toán, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí đáp ứng cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại địa phương đạt hiệu quả.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.

8. Các Sở, ban, ngành và tổ chức đoàn thể khác

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tốt với ngành y tế tích cực tham gia tuyên truyền và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch chủ động của địa phương; Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu từ huyện đến xã, phường, thị trấn. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Chỉ đạo đơn vị Y tế, các ban, ngành thực hiện công tác phòng, chống dịch theo nhiệm vụ được phân công; Huy động lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.

- Thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

- Thường xuyên liên hệ với Ban Chỉ đạo của tỉnh để phối hợp triển khai kịp thời các hoạt động.

V. KINH PHÍ

- Sử dụng kinh phí thường xuyên đã giao đầu năm, nguồn thu hoạt động sự nghiệp của ngành Y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các hot động phòng bệnh của kế hoạch.

- Khi có dịch bệnh xảy ra, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế và kinh phí đã giao để dập dịch, đồng thời lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét bổ sung ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí cho đơn vị thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Điện Biên năm 2018; UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Cục Y tế dự phòng - Bộ y tế;
- Các thành viên BCĐ PCD bệnh ở người tỉnh ĐB;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX (
NNT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3623/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3623/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3623/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3623/KH-UBND 2017 phòng chống dịch bệnh ở người Điện Biên 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3623/KH-UBND 2017 phòng chống dịch bệnh ở người Điện Biên 2018
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3623/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3623/KH-UBND 2017 phòng chống dịch bệnh ở người Điện Biên 2018

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3623/KH-UBND 2017 phòng chống dịch bệnh ở người Điện Biên 2018

           • 11/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực