Văn bản khác 37/KH-UBND

Kế hoạch 37/KH-UBND triển khai hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

Nội dung toàn văn Kế hoạch 37/KH-UBND Triển khai hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hà Nội 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 14/CT-TU ngày 12/12/2012 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và giảm ùn tắc giao thông; quản lý lòng đường, vỉa hè và bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội, thực hiện Kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” và chủ đề Năm Trật tự văn minh đô thị 2014 của Thành phố, UBND Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2014 với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong toàn Thành phố về công tác bảo đảm TTATGT; giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; bảo đảm trật tự văn minh đô thị.

- Tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông, của các đơn vị kinh doanh vận tải; xây dựng và hình thành văn hóa giao thông.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai, phối hợp trong công tác đảm bảo TTATGT, trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội và vệ sinh môi trường.

- Phấn đấu giảm tối thiểu 15% số điểm ùn tắc giao thông, không để ùn tắc giao thông kéo dài hơn 30 phút; số vụ, số điểm ùn tắc giao thông, giảm tối thiểu 5-10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người chết do tai nạn giao thông so với năm 2013, xóa 100% các “điểm đen” về tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu:

- Có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành Thành phố, sự tham gia tích cực, chủ động của các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tế, xác định các vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm tạo được sự đột phá trong cả năm 2014.

- Sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ngành Thành phố với các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị ở các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành Thành phố.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Về chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện:

- Các sở, ban, ngành Thành phố có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phải xác định công tác bảo đảm TTATGT là một nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, ban hành các kế hoạch triển khai công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn, lĩnh vực mình theo dõi, phụ trách.

- Chính quyền các cấp quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn huy động mọi lực lượng và tổ chức thực hiện tập trung, quyết liệt các giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa phương nhằm giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị trên địa bàn; kịp thời phát hiện các vấn đề bất cập trong quản lý TTATGT, trật tự đô thị để bổ sung, điều chỉnh các giải pháp thực hiện cho phù hợp.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình, dự án hạ tầng giao thông, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, các chương trình mục tiêu giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và công tác quản , duy trì công trình hạ tầng giao thông.

2. Về công tác tuyên truyền:

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề an toàn giao thông.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa ở các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong các doanh nghiệp vận tải, đối với người điều khiển phương tiện.

- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chuyên đề: quy tắc giao thông đường bộ; điều khiển phương tiện đúng làn đường; phòng, chống uống rượu bia đối với người lái xe; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe gắn máy, xe đạp điện; quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt, bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường sắt; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách; vận động người đi đò sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cá nhân, quy định quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường...

- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

- Khẩu hiệu tuyên truyền: “An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người;Không chở quá tải, quá số người quy định; “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”; ‘‘Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Điều khiển xe đi đúng phần đường, n đường”; “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy”; “Quan sát an toàn khi vượt qua đường sắt”; “Dừng lại quan sát trước khi qua đường”; “Chấp hành quy định an toàn khi đi đò”.

3. Về công tác tổ chức giao thông:

- Tổ chức các cặp đường một chiều (trên các tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long; khu vực hồ Tây; đường Bắc Thăng Long - Nội Bài...); duy trì phân làn, tách dòng phương tiện ở các tuyến phố và tiếp tục tổ chức phân làn trên các tuyến đường chính có lưu lượng tham gia giao thông cao.

- Sắp xếp lại các điểm đỗ xe trên các tuyến đường thuộc quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy; Thí điểm bố trí điểm đỗ, đón trả khách cho xe taxi trong các quận trung tâm; Thí điểm tổ chức giao thông đi bộ khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực phố Cổ; Tiếp tục thực hiện việc cấm bố trí các điểm đỗ, điểm trông giữ phương tiện tại 268 tuyến phố trên địa bàn các quận.

- Tổ chức kiểm tra, duy trì thường xuyên đảm bảo mặt đường êm thuận. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, biển hướng dẫn giao thông, sơn kẻ vạch hướng dẫn giao thông, đèn tín hiệu giao thông; Lắp đặt bổ sung các nút đèn tín hiệu giao thông; Nâng cấp trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông; Cải tạo, lắp đặt hệ thống camera tại các nút giao thông.

- Tiếp tục rà soát các điểm, nút giao thông có nguy cơ ùn tắc, các “điểm đen” có nguy cơ gây tai nạn giao thông để có giải pháp tổ chức giao thông và xử lý phù hợp.

- Huy động lực lượng của các phường, xã, thị trấn và lực lượng thanh niên tình nguyện, hội Cựu chiến binh tham gia, phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn giao thông, bảo đảm TTATGT tại các điểm, các khu vực thường xuyên ùn tắc giao thông, các kỳ cuộc, lễ hội tập trung đông người.

4. Về phát triển vận tải hành khách công cộng:

- Tăng cường quản lý và tập trung xử lý vi phạm trong kinh doanh vận tải theo chủ đề 2014 “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại luồng tuyến xe buýt cho phù hợp và nâng cao chất lượng phục vụ của các tuyến xe buýt. Điều chỉnh giờ hoạt động, tần suất, phạm vi hoạt động các tuyến xe buýt cho phù hợp với tình hình tổ chức giao thông trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai thực hiện đề án quản lý phương tiện taxi nhằm quản lý có hiệu quả sự gia tăng và hoạt động của phương tiện xe taxi.

5. Về quản lý, phát triển giao thông tĩnh:

- Tập trung đầu tư các dự án xây dựng bến, bãi đỗ xe, các điểm trung chuyển đa phương thức trong khu vực nội đô, ven đô theo quy hoạch. Ưu tiên đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe cao tầng, các bãi đỗ xe ngầm có áp dụng các công nghệ tiên tiến; Năm 2014 hoàn thành đầu tư các bãi đỗ xe tập trung cao tầng tại phố Trần Nhật Duật, Nguyễn Công Hoan; hoàn thành chuẩn bị đầu tư để khởi công các bãi đỗ xe theo hình thức xã hội hóa tại các quận nội thành và khu vực ven đô.

- Quản lý chặt chẽ việc khai thác sử dụng các bến, bãi đỗ xe để phục vụ nhu cầu giao thông tĩnh. UBND các quận phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát, sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện gây cản trở giao thông, kiểm soát chặt chẽ, không để hình thành các bãi trông giữ phương tiện ảnh hưởng đến trật tự đô thị, TTATGT.

6. Về nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đổi mới phương thức đào tạo giấy phép lái xe, giấy phép điều khiển phương tiện đường thủy nội địa, kiểm soát chặt chẽ quy trình sát hạch lái xe, tập trung đào tạo sát hạch viên và giáo viên dạy lái xe; kiểm soát chặt chẽ công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông.

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe rà soát về điều kiện cơ sở vật chất, tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo theo đúng quy định; Tăng cường các trang thiết bị, mô hình học cụ để giảng dạy, củng cố sân tập lái, xe tập lái đảm bảo lộ trình đổi mới theo quy định đảm bảo tính ổn định, chính xác của kết quả sát hạch.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của các cơ sở đào tạo lái xe, tiến tới tổ chức hội giảng giáo viên dạy lái xe cho đội ngũ giáo viên dạy lái xe của các cơ sở đào tạo trên địa bàn Thành phố.

7. Về tập trung đầu tư các công trình giao thông trọng điểm:

- Tập trung triển khai các công trình giao thông trong danh mục công trình trọng điểm theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; chương trình mục tiêu giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết các công trình cụm công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 trong đó:

+ Đẩy nhanh công tác GPMB, triển khai thi công, hoàn thành các dự án: Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái, Cầu Giấy - Bưởi - Nhật Tân, Nguyễn Văn Huyên - Yên Hòa, Đền Lừ - Kim Đồng, đường 5 kéo dài, Liễu Giai - Núi Trúc - Sơn Tây, Trần Phú - Kim Mã, các cầu vượt bằng kết cấu thép tại một số nút giao: Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn đưa vào sử dụng năm 2014; đẩy nhanh thi công đường Vành đai II Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở.

+ Hoàn thành CBĐT, triển khai thi công các dự án: Hoàng Cầu - Voi Phục; Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng; Kim Đồng - Đầm Hồng - Nguyễn Trãi; Vành đai 3 Mai Dịch - Nội Bài (phần đi bằng); Vành đai 3,5 đoạn từ QL32 đến Đại lộ Thăng Long - Nguyễn Hoàng Tôn, đường 70, đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân), quốc lộ 1: Ngọc Hồi - Thường Tín, quốc lộ 6: đoạn Ba La - Chúc Sơn, nút giao cầu Chui...;

- Đẩy nhanh thi công các gói thầu đềpô, nhà ga, tuyến trên cao; lựa chọn nhà thầu triển khai thi công gói thầu đường ngầm Dự án ĐSĐT Nhổn - ga Hà Nội. Tiếp tục triển khai Dự án Tuyến ĐSĐT số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo...

- Phối hợp với Bộ GTVT đẩy nhanh triển khai thi công, hoàn thành các dự án: Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đường nối cầu Nhật Tân - sân bay Nội Bài, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; phối hợp đẩy nhanh công tác GPMB, triển khai các dự án: đường vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, trên cao), tuyến ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông (đưa vào sử dụng từ quý II/2015), ĐSĐT số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi, nút giao cầu Thanh Trì với QL 5, nút giao Trung Hòa, nút giao Thanh Xuân, cải tạo, mở rộng đường Pháp Vân - Cầu Giẽ...

- Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB và triển khai thi công xây dựng mới, cải tạo, hoàn thành 35 cầu yếu qua sông. Tiếp tục triển khai xây dựng thêm cầu cho người đi bộ qua đường trên một số tuyến đường theo kế hoạch.

8. Về kiểm tra, xử lý vi phạm:

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT, trật tự đô thị, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn và ùn tắc giao thông như: vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; đi sai phần đường làn đường; không mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe máy; dừng đỗ xe trái quy định; xe khách, xe tải, xe công-te-nơ chở quá tải, quá số người quy định, đi vào đường cấm, không bảo đảm các điều kiện tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật…; xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với những hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; trông giữ phương tiện sai quy định gây ùn tắc giao thông; sắp xếp điểm trông giữ phương tiện một cách hợp lý đảm bảo “lòng đường dành cho phương tiện, hè dành cho người đi bộ”. Thực hiện việc ký cam kết chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường đối với các hộ kinh doanh mặt phố, mặt đường.

- Điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, nhất là các hành vi trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ. Có biện pháp kiên quyết chấm dứt tình trạng đua xe trái phép, phóng nhanh, vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

- Tổ chức mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự ATGT, tăng cường áp dụng biện pháp xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh; đẩy mạnh công tác giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, vi phạm các quy định về quản lý hoạt động vận tải. Bố trí lực lượng thường xuyên duy trì chống tái lấn chiếm.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường thủy nội địa: phương tiện chở quá tải, quá số người quy định, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị hoặc thiếu dụng cụ cứu sinh; thuyền viên và người lái không có bằng chứng chỉ chuyên môn, vi phạm quy tắc giao thông.

9. Về nâng cao năng lực quản lý nhà nước:

- Tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục để đội ngũ cán bộ công chức, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý TTATGT, trật tự đô thị có đủ năng lực, phẩm chất, nắm vững pháp luật, có trình độ nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu.

- Tăng cường và đổi mới quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải về công tác chất lượng hè, đường. Tập trung thực hiện cải tạo hè đảm bảo chất lượng, mỹ thuật; đồng bộ cải tạo hè đường với thi công ngầm; không cấp phép đào hè, đường đối với các tuyến vừa được cải tạo, xây dựng (trừ trường hợp giải quyết sự cố) và tránh trường hợp đào hè, đường nhiều lần gây lãng phí, ảnh hưởng đến chất lượng công trình, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

- Tăng cường trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, nghiệp vụ và chế độ, chính sách phù hợp cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

- Rà soát, bổ sung xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quản lý, các cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông (nhất là hệ thống giao thông tĩnh, vận tải hành khách công cộng), quản lý TTATGT, trật tự đô thị phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù đô thị Thủ đô.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng để thu hút các thành phần kinh tế huy động nguồn vốn cho việc phát triển hạ tầng giao thông. Ưu tiên, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe cao tầng, các bãi đỗ xe ngầm có áp dụng các công nghệ tiên tiến.

- Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật của phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy; thực hiện nghiêm việc loại bỏ phương tiện hết niên hạn sử dụng theo quy định của Chính phủ.

III- PHÂN CÔNG - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A- Phân công trách nhiệm:

1- Sở Giao thông vận tải: Là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Kế hoạch; nâng cao vai trò quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải trong việc chủ động chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành Thành phố triển khai các nội dung:

- Phối hợp với Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp các nội dung quy định của pháp luật về TTATGT, các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông để tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên.

- Đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành theo đúng kế hoạch, tiến độ.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ và thường xuyên các giải pháp về tổ chức giao thông, cải tạo cơ sở hạ tầng nhằm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; Chủ động kiểm tra, xử lý các “điểm đen” gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông. Kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện.

- Chỉ đạo các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến xe huy động tối đa phương tiện phục vụ các dịp Lễ, Tết, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng... để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; tổ chức các chuyến xe miễn phí phục vụ công nhân một số khu công nghiệp về quê trong dịp Tết.

- Chủ động phối hợp với Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông quản lý trật tự hè phố, lòng đường và hành lang đường bộ, đường sắt trên địa bàn Thành phố, thực hiện nghiêm việc quản lý kinh doanh vận tải, cấp phép đào hè, đường, tổ chức phân làn, phân luồng đối với các tuyến đường, tuyến phố đủ điều kiện.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch ở các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố, Ủy ban ATGT quốc gia theo quy định.

2- Công an Thành phố:

- Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, tuần tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm TTATGT, trật tự đô thị;

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát, công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông vận tải, dân phòng, thanh niên tình nguyện thực hiện phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến, điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè, giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải phát hiện, xử lý kịp thời các “điểm đen” có nguy cơ gây tai nạn giao thông;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền về TTATGT.

3- Sở Công thương:

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý, giải tỏa kịp thời các chợ tạm, chợ “cóc” lấn chiếm hè phố, lòng đường.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại có phương tiện vận tải tuân thủ các quy định của pháp luật về TTATGT, quy định về kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng khi tham gia giao thông.

4- Sở Xây dựng:

- Chỉ đạo phối hợp giữa lực lượng Thanh tra xây dựng với các lực lượng cảnh sát, lực lượng thanh tra giao thông vận tải và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị làm ảnh hưởng tới TTATGT, xử lý lấn chiếm hè phố, lòng đường; chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, tại các công trình xây dựng; ngăn chặn, xử lý không để tình trạng bùn đất của công trình làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và TTATGT.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo đầu tư xây dựng, cải tạo về hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường giao thông có lưu lượng giao thông lớn, các khu tập trung dân cư theo Kế hoạch của UBND Thành phố; thường xuyên kiểm tra công tác duy trì, vận hành hệ thống chiếu sáng giao thông bảo đảm an toàn, hiệu quả.

5- Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội:

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị của thành phố; phối hợp với các đơn vị của Bộ Giao thông vận tải trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và công tác chuẩn bị tiếp nhận, quản lý, vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bảo đảm hiệu quả, an toàn.

6- Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các trường học quản lý chặt chẽ học sinh về chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; Tăng cường đưa nội dung giáo dục TTATGT vào sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, đoàn đội;

- Xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND quận, huyện, thị xã không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các cổng trường.

7- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan truyền thông tổ chức thực hiện các đợt cổ động trực quan về TTATGT như: pano, áp phích, băng rôn, phướn trên các tuyến đường, dải phân cách, tại các trường học, doanh nghiệp và những địa điểm công cộng. Tổ chức các đợt triển lãm chuyên đề về TTATGT với hình thức tư liệu ảnh về ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ảnh thời sự, số liệu, biểu bảng, tranh áp phích. Đưa các nội dung tuyên truyền về TTATGT vào sân khấu hóa, các tiểu phẩm, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền và cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các phòng văn hóa quận, huyện, thị xã và hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn.

8- Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng những nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả và duy trì thường xuyên các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để thống nhất nội dung, định hướng các cơ quan thông tin, tuyên truyền đưa tin, bài để nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trên địa bàn Thành phố trong việc thực hiện và chấp hành pháp luật trong tham gia giao thông

9- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Phối hợp bố trí, đảm bảo kinh phí để các sở, ngành, UBND các quận, huyện thị xã tổ chức thực hiện các mục tiêu và nội dung của Kế hoạch, đặc biệt là ưu tiên bố trí vốn cho các công trình giao thông trọng điểm, chương trình mục tiêu giảm ùn tắc giao thông.

10- Sở Nội vụ và Ban Thi đua khen thưởng Thành phố:

- Tăng cường kiểm tra và thanh tra công vụ hoạt động của các cấp, các ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải, có đánh giá, đề xuất kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân người đứng đầu đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ và đưa vào trong các kỳ xét chọn thi đua, khen thưởng của Thành phố.

11- UBND các quận, huyện, thị xã:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT năm 2014 trên địa bàn phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa phương; bố trí lực lượng, kinh phí, trang thiết bị tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu để xảy ra nhiều vi phạm TTATGT, trật tự đô thị trên địa bàn.

- Phổ biến nội dung Kế hoạch của UBND Thành phố và Kế hoạch của địa phương đến các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện.

- Chủ động phối hợp với Sở GTVT và các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè phục vụ cho mục đích giao thông và chống ùn tắc giao thông.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường; phối hợp để tổ chức giao thông; tổ chức giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, mở đường ngang trái phép, giải tỏa chợ “xanh”, chợ “cóc” họp trên hè, đường phố, đảm bảo TTATGT.

- Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn: Huy động các lực lượng tích cực tham gia hướng dẫn giao thông tại các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông và thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường; quản lý không để lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, mở đường ngang trái phép. Tổ chức tuyên truyền đến tổ dân phố, từng hộ gia đình về các nội dung liên quan đến chống ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Phát động phong trào toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông.

12- Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy:

- Phối hợp với UBND Thành phố, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị và nội dung văn hóa giao thông.

13- Đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để triển khai các hoạt động bảo đảm TTATGT trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức hoạt động thường xuyên của các đội kiểm soát quân sự và phối hợp giải quyết ùn tắc giao thông tại các điểm thường xuyên ùn tắc trên địa bàn Thành phố.

14- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các đoàn thể chính trị Thành phố:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành pháp luật về TTATGT, tuyên truyền vận động và đấu tranh với những người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Thành Đoàn Hà Nội tích cực, chủ động phối hợp với Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải trong việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông, hướng dẫn giao thông, kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị, TTATGT.

15- Các sở, ngành liên quan và các đơn vị ngành giao thông vận tải: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Thành phố giao, lập kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm của sở, ngành, đơn vị để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

B- Tổ chức thực hiện:

- Các cấp, các ngành Thành phố tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch và triển khai các hoạt động đảm bảo TTATGT năm 2014 đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở trực thuộc;

- Các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả.

- Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp cả trước mắt và lâu dài; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạchcấp mình, ngành mình và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố.

Hàng tháng, UBND Thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch ở các địa phương, đơn vị. Hàng quý, UBND Thành phố tổ chức đánh giá, sơ kết việc thực hiện Kế hoạch, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trong quý tiếp theo./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Thủ tướng Chính phủ;
- Các đ/c Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải;
- Đ/c Bí thư TU;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- UBATGT Quốc gia;
- Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ GD&ĐT; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- UB MTTQVN TP;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Ban Tuyên giáo TU, Văn phòng TU;
- Các Ban HĐNDTP, VP ĐĐBQH & HĐNDTP;
- Các Sở, Ban, Ngành TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy;
- UBND các Quận, huyện, thị xã;
- Các tổ chức chính trị - xã hội TP;
- TCT Vận tải HN;
- Văn phòng Ban ATGT TP;
- Báo HNM, KTĐT, ANTĐ, Đài PTTH HN;
- Cổng GTĐT HN, TT Công báo;
- CVP, các PCVP, các P chuyên viên;
- Lưu: VT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu37/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 37/KH-UBND Triển khai hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hà Nội 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 37/KH-UBND Triển khai hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hà Nội 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu37/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành17/02/2014
        Ngày hiệu lực17/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 37/KH-UBND Triển khai hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hà Nội 2014

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 37/KH-UBND Triển khai hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hà Nội 2014

           • 17/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực