Văn bản khác 3728/KH-UBND

Kế hoạch 3728/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” tỉnh Bến Tre đến năm 2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3728/KH-UBND 2018 Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3728/KH-UBND

Bến Tre, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA "KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI" TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Quyết định số 712/8QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” tỉnh Bến Tre đến năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như thực hiện mục tiêu đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân trong tỉnh nhằm góp phần vào mục tiêu chung của cả nước là nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc con người Việt Nam.

b) Mc tiêu cụ thể đến năm 2025

- Cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng quanh năm:

+ Giảm tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượng ăn vào bình quân đầu người dưới 1.800 Kcal dưới 5%;

+ Tăng mức tiêu thụ rau, củ, quả trung bình đu người lên 400g/ngày.

- Giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới hai tuổi, với các chỉ tiêu như sau:

+ Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưi 2 tuổi xuống dưới 20%;

+ Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng gầy còm ở trẻ em dưới 2 tuổi xuống dưới 5%;

+ Giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp (<2.500 gam) xuống dưới 8%.

- Phát triển hệ thống lương thực thực phẩm bền vững: 100% hộ tham gia chương trình được tham gia thợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất.

- Phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất và thu nhập: Các hộ tham gia chương trình có tăng năng sut cây trng, vật nuôi và tăng thu nhập 10%.

- Phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phẩm.

2. Nội dung thực hiện

a) Nhiệm v1: Cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng hợp lý quanh năm, với các nội dung sau:

- Cập nhật, phổ biến nhu cầu về dinh dưỡng hợp lý cho các độ tuổi của người dân trong hộ gia đình:

+ Cập nhật và phổ biến các hướng dẫn về li khuyên dinh dưỡng hợp lý, tháp dinh dưỡng hợp lý và các công cụ đánh giá và giáo dục truyền thông về đảm bảo chế độ ăn lành mạnh và dinh dưỡng hợp lý cho các đối tượng khác nhau, đặc biệt phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ nhỏ, theo đc điểm của mỗi địa phương;

+ Tuyên truyền hướng dẫn, thực hành dinh dưỡng hợp lý cho người dân về tính toán lượng lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng;

+ Cập nhật và phổ biến hướng dẫn bảo đảm an ninh thực phẩm, an ninh dinh dưỡng tại các khu vực khó khăn và bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu;

+ Xây dựng các tài liệu hướng dẫn cách tạo nguồn thực phẩm sẵn có và đa dạng tại hộ gia đình cho các đối tượng người dân đặc biệt những hộ nghèo, hộ có con dưới 02 tuổi nhằm đảm bảo an ninh thực phẩm và an ninh dinh dưỡng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân.

- Thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng theo kế hoạch phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng đảm bảo dinh dưỡng cho người dân:

+ Lập kế hoạch cấp xã xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp dinh dưng phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng đđảm bảo dinh dưỡng cho người dân;

+ Xây dựng mô hình điểm, mô hình nhân rộng về tổ chức sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo kế hoạch cho hộ gia đình;

+ Thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng ở cấp xã;

+ Tập huấn cho hộ gia đình kiến thức sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng (lập kế hoạch sản xuất, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, phòng trừ dịch bệnh).

- Đảm bảo ổn định lương thực, thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của người dân:

+ Hthống theo dõi an ninh lương thực và thông tin cung cầu nông sản được xây dựng và vận hành;

+ Hệ thống dự trữ lương thực thực phẩm dược đảm bảo để kịp thời xử lý khi có biến động về an ninh lương thực;

b) Nhiệm vụ 2: Suy dinh dưỡng trẻ em dưới hai tuổi không còn là vấn đề có ý nghĩa sức khe cộng đồng hoặc ở mức thấp, với các nội dung sau:

- Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em kể từ khi còn là bào thai đến khi tròn 2 tuổi (chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời):

+ Tăng cường truyền thông thay đổi hành vi về dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi thông qua truyền thông trực tiếp, truyền thông đại chúng và các chiến dịch;

+ Cung cấp đủ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ dưới 2 tuổi ở trường mầm non;

+ Đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế và vệ sinh môi trường cho người dân;

+ Tăng cường kiến thức và kỹ năng tư vấn về nuôi dưỡng trẻ nhỏ của cán bộ y tế cơ sở, nhân viên y tế khoa sản, khoa nhi ở bệnh viện.

- Cải thiện tình trạng vi chất dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em:

+ Duy trì chương trình Vitamin A và tẩy giun trên toàn quốc bao gồm hoạt động cung ứng vật tư và giám sát triển khai;

+ Mở rộng can thiệp phòng chống thiếu máu thiếu sắt, acid folic, kẽm cho phụ nữ tui sinh đẻ, có thai và trẻ nhỏ; ưu tiên những vùng sâu, vùng xa, xã bãi ngang ven bin;

+ Tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng muối i-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh thông qua cải thiện hệ thng cung ứng.

- Hoàn thiện chính sách xã hội cần thiết nhằm hỗ trợ cho bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ được tiếp cận các dịch vụ dinh dưỡng:

+ Thực hiện hiệu quả các quy định về tăng cường vi chất vào thực phẩm;

+ Xây dựng và thực hiện quy định ghi nhãn dinh dưỡng cho thực phẩm;

+ Tăng cường tuyên truyền và giám sát về chính sách khuyến khích nuôi con bng sữa mẹ;

+ Xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội chi trả các dịch vụ và sản phẩm dinh dưỡng đặc thù;

+ Hoàn thiện hướng dẫn bữa ăn học đường cho trẻ mầm non và áp dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong các trường mầm non;

+ Xây dựng hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng hợp lý và chế độ ăn ca cho người lao động, đặc biệt các ngành nghề có tập trung nhiều lao động nữ.

- Giám sát dinh dưỡng:

+ Thực hiện việc theo dõi tăng trưởng và phát triển của trẻ tại cộng đồng thông qua cung ứng và triển khai hoạt động;

+ Bổ sung nội dung giám sát về tiêu thụ thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng của khu phần, đặc biệt phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai và trẻ em dưới 02 tuổi vào hệ thống giám sát dinh dưỡng toàn quốc;

+ Xây dựng hệ thống và công cụ giám sát dinh dưỡng phù hợp thông qua công nghệ điện tử;

+ Tăng cường năng lực giám sát trong tình huống khẩn cấp.

c) Nhiệm vụ 3: Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững, với các nội dung sau:

- Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm;

- Phát triển hệ thống sản xuất lương thực, thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu:

+ Phát triển hệ thống sản xuất lương thực, thực phẩm ở các vùng khó khăn đáp ứng nhu cầu sử dụng tại chỗ;

+ Phát triển các mô hình tái chế các phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, tái sử dụng nước, sử dụng năng lượng tái tạo được khuyến khích bng chính sách và áp dụng rộng rãi;

- Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai;

+ Nghiên cứu xác định tác động của thiên tai và các biện pháp phòng chống đối với sản xuất lương thực, thực phẩm;

+ Xây dựng các chương trình đầu tư hạ tầng (đê, kè, đập, hồ chứa...) cho các địa bàn xung yếu chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai.

- Phát triển hệ thống cung ứng và tiêu dùng lương thực, thực phẩm bền vững:

+ Phát triển hệ thống cung ứng lương thực, thực phẩm bao gồm hệ thống bán lẻ, đáp ứng với nhu cầu tiêu dùng của người dân;

+ Phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ lương thực, thực phẩm;

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm trang bị các kiến thức cho người dân sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, tiết kiệm.

- Phát triển kinh tế tập thể và kinh tế hợp tác trong nông nghiệp:

+ Phát triển kinh tế tập thể trong đó nòng cốt là các hợp tác xã thông qua việc hoàn thiện cơ chế chính sách: đào tạo, tín dụng, đất đai, hạ tng, bảo hiểm nông nghiệp;

+ Đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp;

+ Tạo cơ chế thu hút đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ lương thực, thực phẩm ở các vùng khó khăn.

d) Nhiệm v4: Phần lớn các hnông dân sản xuất nhtăng năng suất và thu nhập, với nội dung sau:

- Tăng thu nhập cho người sản xuất nhỏ để tăng phúc lợi nông thôn và giảm nghèo bền vững:

+ Tăng năng suất các loại cây trồng vật nuôi thông qua các hoạt động khuyến nông (áp dụng giống mới, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chế biến);

+ Tăng năng suất lao động trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc áp dụng: Giảm chi phí sản xuất, tăng cường cơ giới hóa sản xuất, liên kết chuỗi đnâng cao giá trị;

+ Phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ sản xuất cho những vùng chuyên canh nông nghiệp trọng điểm có sự tham gia của cộng đồng;

+ Hỗ trợ lao động nông thôn chuyển sang các ngành nghề phi nông nghiệp ở đa phương có mức thu nhập cao hơn so với sản xuất nông nghiệp.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và khuyến nông:

+ Đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi ở vùng khó khăn;

+ Đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

đ) Nhiệm vụ 5: Phấn đấu không còn thất thoát hoc lãng phí lương thực, thực phẩm, với các nội dung sau:

- Áp dụng khoa học công nghệ nhằm giảm tổn thất và lãng phí lương thực, thực phẩm;

- Khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ, phương thức quản lý nhằm giảm tổn thất trong quá trình thu hoạch, bảo quản, chế biến;

- Đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân sử dụng hợp lý, tiết kiệm chống lãng phí lương thực, thực phẩm;

- Tăng cường năng lực chế biến, kiểm soát an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường trong sản xuất lương thực, thực phẩm.

e) Các hoạt động cụ th (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

3. Về nguồn lực: Kinh phí thực hiện chương trình được lấy từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; các chương trình mục tiêu, dự án; nguồn vốn sự nghiệp hàng năm và nguồn hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức trong và ngoài nước.

4. Giải pháp thực hiện

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho người dân, các cấp chính quyền và toàn xã hội hiểu được ý nghĩa đây là chương trình giảm nghèo bền vững;

b) Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nắm được phương pháp, cách làm, đặc biệt với các hộ gia đình là chủ thể thực hiện chương trình này, nhằm tổ chức triển khai hiệu quả chương trình;

c) Nguồn vốn thực hiện

- Ngân sách nhà nước được bố trí hàng năm để thực hiện Chương trình theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn;

- Nguồn vốn lồng ghép trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, các chương trình mục tiêu, chương trình, dự án khác;

- Đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện Chương trình;

- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

(Kinh phí cụ thể thực hiện theo kế hoạch hàng năm)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, cơ quan, ban ngành tỉnh

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Chương trình của các ngành, địa phương có liên quan; tổng hợp tình hình, sơ kết chương trình thí điểm, đề xuất kế hoạch mở rộng với Ủy ban nhân dân tnh;

- Tổng hợp các báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện Chương trình hành động “Không còn nạn đói” của tỉnh giai đoạn 2018-2020 theo yêu cầu của cơ quan cấp trên theo quy định;

- Triển khai các cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện chương trình của các bộ, ngành đã ban hành. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá hiệu quả của Chương trình theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí các nguồn vốn để thực hiện Chương trình;

- Triển khai các cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện chương trình của các bộ, ngành đã ban hành. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá hiệu quả của Chương trình theo chức năng nhiệm vụ của S.

c) Sở Tài chính

Hàng năm, tổng hợp kinh phí thực hiện trình cấp có thm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

d) Sở Y tế

- Lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình của Sở Y tế gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hp chung để gửi Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hưng dẫn;

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, kế hoạch để triển khai thực hiện chương trình; chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các nội dung hoạt động nhiệm vụ số 1 và nhiệm vụ số 2 của Chương trình;

- Lập kế hoạch theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện dự án, các mô hình và báo cáo cơ quan quản lý Chương trình để tổng hợp chung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Kim tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình;

- Tổng hp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

đ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá hiệu quả của Chương trình theo chức năng nhiệm vụ của Sở;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương lồng ghép nội dung hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo với Chương trình “Không còn nạn đói”;

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan huy động nguồn vốn và bố trí nguồn vốn ca ngành để tổ chức thực hiện Chương trình;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

e) S Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan chỉ đạo và tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông về các nội dung của Chương trình;

- Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan truyền thông triển khai tuyên truyền về các nội dung hoạt động của Chương trình;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

g) Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương phát triển hệ thống cung ứng lương thực, thực phẩm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho người dân theo Chương trình;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

h) Các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội có liên quan: theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ của tổ chc mình, phối hợp chặt chẽ với các cấp để tổ chức triển khai chương trình đạt hiệu quả.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch đã đề ra trên, địa bàn phụ trách;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức đánh giá sơ kết mô hình điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn phụ trách.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” tỉnh Bến Tre đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (thay b/c); Kèm phụ lục
- Thường trực HĐND tỉnh (thay b/c);
Kèm phụ lục
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
Kèm phụ lục
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Kèm phụ lục
- Các S
, ban ngành, đoàn thể tnh; Kèm phụ lục
- UBND các huyện, thành phố;
Kèm phụ lục
- Chánh, các PCVP;
Kèm phụ lục
- Phòng: TH, KT, KGVX, TCĐT;
Kèm phụ lục
- TTTTĐT;
- Lưu: VT (NTS).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành Kèm theo Kế hoạch số 3728/KH-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

TT

Nội dung hoạt động

Cơ quan ch trì

Cơ quan phi hợp

Thời gian thực hiện

Sn phẩm

Lng ghép/Làm mới

Nội dung I

Cơ bn các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đm bảo dinh dưỡng quanh năm

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ 1.1

Cập nhật và phbiến nhu cầu về dinh dưỡng cho các độ tuổi của người dân trong hộ gia đình

 

 

 

 

 

1.1.1

Cập nhật và phổ biến các hướng dẫn về li khuyên dinh dưỡng hợp lý, tháp dinh dưỡng hợp lý và các công cụ đánh giá và giáo dục truyền thông về đảm bảo chế độ ăn lành mạnh và dinh dưỡng hợp lý cho các đối tượng khác nhau, đặc biệt phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ nhỏ, theo đặc điểm của mỗi địa phương

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện, Liên đoàn lao động, các đoàn thể xã hội

2018-2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

1.1.2

Tuyên truyền hướng dẫn, thực hành dinh dưỡng cho hộ và người dân về tính toán lượng lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện

2018-2020

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2020

Làm mới

1.1.3

Cập nhật và phổ biến hướng dẫn bảo đảm an ninh thực phẩm, an ninh dinh dưng tại các khu vực khó khăn và bị nh hưởng bởi biến đi khí hậu.

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện

2018-2020

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

1.1.4

y dng các tài liệu hướng dẫn cách tạo nguồn thực phẩm sẵn có và đa dạng tại hộ gia đình cho các đi tượng ni dân đặc biệt những hộ nghèo, hộ có con dưới 02 tuổi nhằm đm bo an ninh thực phẩm và an ninh dinh dưỡng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện

2018-2020

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

Nhiệm vụ 1.2

Thực hiện các mô hình sn xuất nông nghiệp dinh dưỡng theo kế hoạch phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng để đm bo dinh dưỡng cho người dân

 

 

 

 

 

1.2.1

Lập kế hoạch cấp xã và tổng hợp ở các cấp về xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng để đảm bảo dinh dưỡng cho người dân

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện

2018-2019

Kế hoạch

Làm mới

1.2.2

Xây dựng mô hình điểm, mô hình nhân rộng về tổ chức sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo kế hoạch cho hộ gia đình

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện

2018-2025

Mô hình

Làm mới

1.2.3

Phổ biến tuyên truyền cho hộ gia đình kiến thức sản xuất nông nghiệp dinh dưỡng (lập kế hoạch sản xuất, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, phòng trừ dịch bệnh)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện

2018-2025

Kế hoạch

Làm mới

Nhiệm vụ 1.3

Đảm bo ổn định lương thực, thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của người dân

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

1.3.1

Hệ thống theo dõi An ninh lương thực và thông tin cung cầu nông sản được xây dựng và vận hành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện

2018-2020

Chương trình MTQG giảm nghèo đến 2020

Đang thực hiện

1.3.2

Hệ thống dự trữ lương thực thực phẩm được đảm bảo để kịp thời xử lý khi có biến động về an ninh lương thực

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2018-2020

Chính sách TCC NN đến 2020

Đang thực hiện

Nội dung II

Suy dinh dưỡng trẻ em dưới hai tuổi không còn là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ 2.1

Ci thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em ktừ khi còn là bào thai đến khi tròn 2 tuổi (chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời)

 

 

 

 

 

2.1.1

Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng triển khai các hoạt động dinh dưng và tư vấn về Nuôi dưỡng trnhỏ của cán bộ y tế cơ sở, nhân viên y tế khoa sản, khoa nhi ở bệnh viện

Sở Y tế

UBND huyện

2018-2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

2.1.2

Tăng cường truyền thông thay đi hành vi về dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi thông qua truyền thông trực tiếp, truyền thông đại chúng và các chiến dịch.

Sở Y tế

Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và các cơ quan truyền thông tại địa phương

2018 - 2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện/mở rộng

2.1.3

Đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế và vệ sinh môi trường cho người dân

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện

2018-2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép với các CT/Dự án

Nhiệm vụ 2.2

nh trạng vi chất dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em được cải thiện

 

 

 

 

Lồng ghép CT đang thực hiện

2.2.1

Duy trì chương trình Vitamin A và tẩy giun trên toàn quốc bao gồm hoạt động cung ứng vật tư và giám sát triển khai

Sở Y tế

Các đơn vị trong ban chỉ đạo PCSDDTE các cấp

2018 - 2025

Kế hoạch dinh dưng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

2.2.2

Mở rộng các can thiệp bổ sung viên sắt folic/đa vi chất cho phụ nữ mang thai và trẻ em, ưu tiên những vùng sâu, vùng xa, xã bãi ngang ven biển

SY tế

Các đơn vị trong ban chỉ đạo PCSDDTE các cấp

2018 - 2025

Kế hoạch dinh dưng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện/mở rộng

2.2.3

Tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng muối i-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh thông qua công tác truyền thông, thực hiện cung ứng. Hỗ trợ muối I ốt cho những gia đình đặc biệt khó khăn/những gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Sở Công thương

Các đơn vị trong ban chđạo PCSDDTE các cấp

2018 - 2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2027

Lồng ghép CT đang thực hiện

Nhiệm vụ 2.3

Hoàn thiện chính sách xã hội cần thiết nhằm hỗ trcho bà mẹ mang thai và trẻ nhđược tiếp cận các dịch vụ dinh dưỡng

 

 

 

 

 

2.3.1

Thực hiện hiệu quả các quy định về tăng cường vi chất vào thực phẩm

Sở Y tế

Các sở, ngành có liên quan

2018-2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

2.3.2

Xây dựng và thực hiện quy định ghi nhãn dinh dưỡng cho thực phẩm

Sở Y tế

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2018-2025

Quy định được ban hành và thực thi

Làm mới

2.3.3

Hoàn thiện và tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát về chính sách khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông, Hội phụ nữ

2018 -2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

2.3.4

Xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội chi trả các dịch vụ và sản phm dinh dưỡng đặc thù

Sở Y tế

Bảo hiểm xã hội

2018 - 2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

2.3.5

Hoàn thiện hướng dẫn bữa ăn học đường cho trẻ mầm non và mở rộng triển khai áp dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong các trường mầm non.

Sở Y tế

Sở Giáo dục và Đào tạo

2018 - 2020

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

2.3.6

Xây dựng bộ tiêu chí hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng hợp lý và chế độ ăn ca cho người lao động, đặc biệt các ngành nghề có tập trung nhiều lao động nữ.

Sở Y tế

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh

2018 -2020

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

2.3.7

Năng lực và hiệu quả hoạt động của mạng lưới dinh dưỡng các tuyến được nâng cao

Sở Y tế

 

2018-2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

2.3.8

Chuẩn dịch vụ dinh dưỡng của các tuyến (cơ sở y tế) được xây dựng và thực hiện

Sở Y tế

UBND huyện, Phòng Y tế huyện

2018 - 2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

2.3.9

Đảm bảo duy trì tốt hệ thống tư vấn viên, cộng tác viên dinh dưỡng

Sở Y tế

UBND huyện, Phòng Y tế huyện

2018-2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

Nhiệm vụ 2.4

Nâng cao chất lượng hệ thống giám sát và cảnh báo nguy về dinh dưỡng

 

 

 

 

 

2.4.1

Thực hiện việc theo dõi tăng trưởng và phát triển của trẻ tại cộng đồng thông qua cung ứng và triển khai hoạt động.

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện

2018-2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

2.4.2

Xây dựng và tập huấn hướng dẫn bổ sung nội dung giám sát về tiêu thụ thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng của khẩu phần, đặc biệt phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai và trẻ em dưới 2 tuổi, vào hệ thống giám sát dinh dưỡng toàn quốc.

Sở Y tế

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện

2018-2025

Kế hoạch dinh dưng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện/ mở rộng

2.4.3

Xây dựng hệ thống và công cụ giám sát dinh dưỡng phù hợp thông qua công nghệ điện tử

Sở Y tế

SThông tin và Truyền thông, UBND huyện

2018 - 2025

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2025

Lồng ghép CT đang thực hiện

2.4.4

Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm về những nguy cơ và các vấn đề dinh dưỡng phát sinh trong tình huống khn cấp

 

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện

2018 - 2026

Kế hoạch dinh dưỡng đến 2026

Lồng ghép CT đang thực hiện

Nội dung III

Phát triển hệ thng lương thực, thực phm bền vững

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ 3.1

Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm

 

 

 

 

 

3.1.1

Phát triển hệ thống sản xuất lương thực, thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện

2018-2020

Kế hoạch thích ứng BĐKH đến 2020

Đang thực hiện

3.1.2

Phát trin hệ thống sản xuất lương thực, thực phẩm ở các vùng khó khăn đáp ứng nhu cầu sử dụng tại chỗ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện

2018 - 2020

Chương trình MTQG giảm nghèo đến 2020

Đang thực hiện

3.1.3

Ưu tiên cho các vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội và trợ cấp lương thực, thực phẩm kịp thời khi cần thiết

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện

2018 - 2020

Chương trình MTQG giảm nghèo đến 2020

Đang thực hiện

3.1.4

Phát triển các mô hình tái chế các phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, tái sử dụng nước, sử dụng năng lượng tái tạo được khuyến khích bằng chính sách và áp dụng rộng rãi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện

2018 -2020

Kế hoạch thích ứng BĐKH đến 2020

Đang thực hiện

Nhiệm vụ 3.2

Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai

 

 

 

 

 

3.2.1

Nghiên cứu xác định tác động của thiên tai và các biện pháp phòng chống đối với sản xuất lương thực, thực phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND huyện

2018-2025

Chiến lược QGPCGN Thiên tai 2007-2025

Đang thực hiện

3.2.2

Xây dựng các chương trình đầu tư hạ tầng (đê, kè, đập, hồ chứa...) cho các địa bàn xung yếu chịu nhiều ảnh hưởng ca thiên tai

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện

2018 - 2025

Chiến lược QGPCGN Thiên tai 2007-2025

Đang thực hiện

Nhiệm vụ 3.3

Phát triển hệ thống cung ứng và tiêu dùng lương thực, thực phẩm bền vững

 

 

 

 

 

3.3.1

Phát triển hệ thống cung ứng phân phi lương thực, thực phm bao gồm hệ thống bán lẻ, đáp ứng với nhu cầu tiêu dùng của người dân

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, UBND huyện

2018 - 2020

Đề án

Làm mới

3.3.2

Phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ lương thực, thực phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành có liên quan, UBND huyện

2018 - 2020

Kế hoạch, Đề án Liên kết đến 2020

Đang thực hiện

1.3.3

Công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm trang bị các kiến thức tiêu dùng cho người dân sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, tiết kiệm

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, UBND huyện

2018 - 2020

Kế hoạch

Làm mới

Nội dung IV

Phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất và thu nhập

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ 4.1

Tăng thu nhập cho người sn xuất nhỏ để tăng phúc li nông thôn và giảm nghèo bền vững

 

 

 

 

 

4.1.1

Tăng năng suất các loại cây trồng vật nuôi thông qua các hoạt động khuyến nông (áp dụng giống mới, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chế biến,...);

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện

2018-2020

Chính sách TCC NN đến 2020

Đang thực hiện

4.1.2

Tăng năng suất lao động trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc áp dụng: giảm chi phí sản xuất, tăng cường cơ giới hóa sản xuất, liên kết chuỗi để nâng cao giá trị,...)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện

2018 - 2020

Chính sách TCC NN đến 2020

Đang thực hiện

4.1.3

Phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ sản xuất cho những rông chuyên canh nông nghiệp trọng điểm có sự tham gia của cộng đồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện

2018-2020

Chính sách TCC NN đến 2020

Đang thực hiện

4.1.4

Hỗ trợ lao động nông thôn chuyển sang các ngành nghề phi nông nghiệp ở đa phương có mức thu nhập cao hơn so với sản xuất nông nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện

2018-2020

Chính sách TCC NN đến 2020

Đang thực hiện

Nhiệm vụ 4.2

Phát triển kinh tế tập thể và kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

1

 

 

 

 

4.2.1

Phát triển kinh tế tập thể trong đó nòng cốt là các hợp tác xã thông qua việc hoàn thiện cơ chế chính sách: đào tạo tín dụng, đất đai, hạ tầng, bảo hiểm nông nghiệp,...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Liên minh HTX, UBND huyện

2018 - 2020

Đề án phát triển HTX đến 2020

Đang thực hiện

4.2.2

Đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm trong nông nghiệp

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công Thương, Liên minh HTX, UBND huyện

2018 - 2020

Kế hoạch, Đề án Liên kết đến 2020

Đang thực hiện

4.2.3

Tạo cơ chế đthu hút đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ lương thực, thực phẩm ở các vùng khó khăn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện

2018 - 2020

Chính sách TCC NN đến 2020

Làm mới

4.3

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và khuyến nông

 

 

 

 

 

4.3.1

Đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi ở vùng khó khăn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện

2018 - 2020

Kế hoạch

Đang thực hiện

4.3.2

Đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện

2018-2020

Kế hoạch

Đang thực hiện

Nội dung V

Phấn đu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phm

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ 5.1

Áp dụng khoa học công nghệ nhằm tổn thất và lãng phí lương thực, thực phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công Thương

2018 - 2020

Kế hoạch về cơ giới hóa và giảm tổn thất sau thu hoạch đến năm 2020

Đang làm

Nhiệm vụ 5.2

Khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ, phương thức quản lý nhằm giảm tổn thất trong quá trình thu hoạch, bảo quản, chế biến

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, UBND huyện

2018 - 2020

Kế hoạch về cơ gii hóa và giảm tn thất sau thu hoạch đến năm 2020

Đang làm

Nhiệm vụ 5.3

Đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân sử dụng hợp lý, tiết kiệm chống lãng phí lương thực, thực phẩm

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, UBND huyện, các tổ chức chính trị XH

2018 - 2025

Kế hoạch tuyên truyền

Làm mới

Nhiệm vụ 5.4

Tăng cường năng lực chế biến, kiểm soát an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường trong sản xuất lương thực, thực phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công Thương

2018 - 2020

Kế hoạch ATTP đến 2020

Lồng ghép CT đang thực hiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3728/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3728/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2018
Ngày hiệu lực13/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3728/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3728/KH-UBND 2018 Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3728/KH-UBND 2018 Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3728/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Hữu Lập
        Ngày ban hành13/08/2018
        Ngày hiệu lực13/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3728/KH-UBND 2018 Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3728/KH-UBND 2018 Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói Bến Tre

           • 13/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực