Văn bản khác 41/KH-UBND

Kế hoạch 41/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 41/KH-UBND 2019 phát triển du lịch tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019

Căn cứ Chương trình hành động số 83-CTr/TU ngày 05/8/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình hành động số 144-Ctr/TU ngày 15/02/2019 thực hiện Kết luận s37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2317/TTr-VHTTDL ngày 25/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2019 với các nội dung cụ thể sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

I. Mục đích

- Nhằm giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh, sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong đầu tư, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khối hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, tăng cường hợp tác với các địa phương trong cả nước; nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động du lịch nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đặc trưng Yên Bái.

II. Yêu cầu

- Gắn các hoạt động du lịch với các sự kiện kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước trong năm 2019, 2020.

- Nội dung, ý nghĩa của các hoạt động phải có sự gắn kết chặt chẽ, thể hiện được nét đặc trưng của sản phẩm du lịch, tôn vinh được bản sắc văn hóa của từng dân tộc và tính độc đáo của từng lễ hội.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường sự phối hợp tham gia của các doanh nghiệp, người dân và du khách trong các hoạt động lễ hội.

- Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và trật tự, an toàn xã hội.

- Thực hiện các chỉ tiêu về du lịch theo Chương trình hành động số 144-Ctr/TU ngày 15/02/2019 thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Nghiên cứu, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động du lịch của tỉnh theo chiều sâu, trọng tâm là xây dựng các sản phẩm du lịch trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của tỉnh (như: Du lịch văn hóa cộng đồng, văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm, homestay, vui chơi, giải trí, sinh thái, nghỉ dưỡng...) theo hướng kết nối các tour, tuyến nhằm thu hút và giữ chân khách du lịch trong nước và quốc tế; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch đặc thù của tỉnh; phấn đấu năm 2019 thu hút trên 700.000 du khách (trong đó có khoảng 150.000 khách quốc tế) tới Yên Bái với doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 420 tỷ đồng.

B. NỘI DUNG

I. Các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch

1. Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019

- Thời gian: Trung tuần tháng 9/2019 (dự kiến diễn ra trong 1 tuần).

- Địa điểm khai mạc: Thị xã Nghĩa Lộ.

- Chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Đơn vị tổ chức, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ.

- Số lượng người tham gia: 5.000 người, trong đó các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải mi huyện huy động 150 người; thị xã Nghĩa Lộ huy động 3.000 người; huyện Văn Chấn huy động 1.400 người.

- Nội dung các hoạt động:

+ Tại thị xã Nghĩa Lộ:

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch với chủ đề “Sắc màu hội tụ” thể hiện nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tỉnh Yên Bái và màn đại xòe có sự tham gia của 2.019 nghệ nhân, diễn viên quần chúng; Diễu diễn đường phố; Trại văn hóa mô phỏng mô hình nhà truyền thống của người Thái, Dao, Mông và thể hiện được không gian văn hóa đặc trưng nhất của các địa phương; Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 15; với sự tham gia của 5.000 người và các nghệ nhân giới thiệu về lễ hội dân gian, dân ca, dân vũ truyền thống; Hoạt động trải nghiệm hành trình di sản lần thứ 2 giới thiệu về những trải nghiệm văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và trình diễn kỹ năng lái xe vượt địa hình tại những khung đèo quanh co và cung đường hiểm trở; Hội chợ quê giới thiệu sản phẩm đặc sản trong nông lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của 9/9 huyện, thị, thành phố.

+ Tại huyện Mù Cang Chải: Hoạt động trải nghiệm hành trình di sản lần thứ 2; Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” tổ chức trình diễn dù lượn trên những thửa ruộng bậc thang.

+ Tại huyện Văn Chấn: Tổ chức Lễ hội tôn vinh cây chè tổ Suối Giàng; Hội thi giã cốm Tú Lệ.

+ Tại huyện Trạm Tấu: Tổ chức hoạt động du lịch sinh thái tại suối nước nóng Trạm Tấu và hoạt động du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chì Nhù.

2. Tổ chức đêm giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội

- Thời gian: Trung tuần tháng 5/2019.

- Địa điểm: Khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

- Nội dung:

+ Trình diễn và giới thiệu các nét văn hóa đặc sắc của người Mông như: Múa khèn, múa ô, múa sinh tiền (múa gậy kết hợp múa ô), thổi sáo Mông.

+ Tổ chức các gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm nông sản và thủ công truyền thống của người Mông, người Thái.

- Đơn vị tổ chức, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu.

3. Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ”

- Thời gian: Trung tuần tháng 5/2019.

- Địa điểm: Đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải.

- Nội dung: Tổ chức bay biểu diễn và bay đôi cho các du khách; tổ chức chợ quê giới thiệu, bán các nông sản địa phương và các dịch vụ phụ trợ.

- Đơn vị tổ chức, thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải.

4. Tổ chức Sự kiện ra mắt sản phẩm du lịch mạo hiểm và sản phẩm du lịch sinh thái

- Thời gian: Trong tháng 5/2019.

- Địa điểm: Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

- Nội dung: Giới thiệu 02 tuyến du lịch leo núi mạo hiểm đến Đình Tà Xùa, xã Bản Công và Đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ; các khu du lịch sinh thái.

- Đơn vị tổ chức, thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

5. Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mu Thượng Ngàn và Lễ hội Quế Văn Yên - 2019

- Thời gian: Tháng 09/2019 (dự kiến ngày 01/9 âm lịch).

- Địa điểm: Huyện Văn Yên.

- Nội dung: Tổ chức lễ khánh thành đền Đông Cuông; Trình diễn nghệ thuật hầu đồng trong nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn; Lễ hội quế Văn Yên trưng bày, trao đổi các sản phẩm từ cây quế.

- Đơn vị tổ chức, thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên.

6. Chương trình du lịch “Trải nghiệm bình nguyên xanh Khai Trung”

- Thời gian: Dự kiến tháng 11/2019.

- Địa điểm: Xã Khai Trung, huyện Lục Yên.

- Nội dung: Các hoạt động du lịch tại bình nguyên xanh Khai Trung; tổ chức hội chợ đá quý Lục Yên.

- Đơn vị tổ chức, thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên.

7. Lễ hội bưởi Đại Minh và Đua thuyền trên hồ Thác Bà

- Thời gian: Tháng 11/2019.

- Địa điểm: Huyện Yên Bình.

- Nội dung: Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2030; Tổ chức đua thuyền nan trên hồ Thác Bà; Hội chợ giới thiệu sản phẩm bưởi Đại Minh; Tổ chức hoạt động trải nghiệm “Du lịch miệt vườn bưởi Đại Minh”.

- Đơn vị tổ chức, thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. Hỗ trợ, đầu tư phát triển du lịch cộng đồng

1. Triển khai các nội dung hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Địa điểm: Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Triển khai các chính sách về hỗ trợ phát triển du lịch được quy định tại Điều 12, Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020. Đặc biệt hỗ trợ các khu vực đang có lợi thế và khai thác tốt sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh như: Xã Phúc An, xã Vũ Linh (huyện Yên Bình); xã Vân Hội (huyện Trấn Yên); bản Thái Kim Nọi và xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải); xã Khai Trung (huyện Lục Yên); khu suối nước khoáng nóng (huyện Trạm Tấu); xã Nghĩa An và xã Nghĩa Lợi (thị xã Nghĩa Lộ); xã Suối Giàng và xã Tú Lệ (huyện Văn Chấn).

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Kiểm tra, rà soát chuẩn hóa mô hình Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

- Địa điểm: Các huyện Yên Bình, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ.

- Nội dung: Kiểm tra, hướng dẫn xây dựng chuẩn hóa 08 mô hình kinh doanh dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng trong việc phục vụ khách du lịch.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện Yên Bình, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ.

3. Triển khai áp dụng công nghệ đặt phòng online cho các cơ sở kinh doanh Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

- Địa điểm: các huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung: Xây dựng phần mềm quản lý và quảng bá về hệ thống cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Từ đó tạo điều kiện cho du khách có thể tìm hiểu và giao dịch sử dụng dịch vụ; cơ sở kinh doanh Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê kiểm soát được khách đến, đi và chủ động đón tiếp; cơ quan quản lý nhà nước thống kê, quản lý được lượt khách lưu trú và thuế đóng góp cho nhà nước.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phi hp: Sở Thông tin Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

III. Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án lĩnh vực du lịch, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

1. Tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ công tác đã được thành lập hỗ trợ các doanh nghiệp đang triển khai dự án trên địa bàn tỉnh: Tập đoàn Alphanam; Tập đoàn Hoa Sen; Tập đoàn TH; Công ty cổ phần phát triển du lịch xanh Thịnh Đạt.

2. Triển khai hỗ trợ các điều kiện về cơ sở hạ tầng cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch được quy định tại Nghị quyết số 14/2017/NQ- HĐND ngày 10/4/2017 về chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020.

3. Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực tham mưu cho tỉnh làm tốt công tác xúc tiến, đầu tư tại chỗ, tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch; hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án có hiệu quả, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

4. Triển khai dự án hạ tầng điểm du lịch dù lượn xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải được phê duyệt tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

IV. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch

1. Đăng tải, cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin

- Nội dung: Giới thiệu và cập nhật thường xuyên các chương trình, sự kiện, các hoạt động du lịch của tỉnh Yên Bái để đại biểu và du khách kịp thời nắm được thông tin về các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Thiết kế logo du lịch Yên Bái và chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiu du lịch Yên Bái

- Nội dung: Thiết kế logo du lịch đảm bảo thể hiện được nét đặc trưng về giá trị tự nhiên và nhân văn của tỉnh Yên Bái. Chuẩn hóa bộ nhận diện cho thương hiệu du lịch Yên Bái (thiết kế cho các chương trình quảng bá, trên các ấn phẩm, quà tặng du lịch, ứng dụng văn phòng...)

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Xây dựng phim quảng bá về du lịch, lễ hội, văn hóa truyền thống của tỉnh Yên Bái

- Nội dung: Biên tập, xây dựng phim giới thiệu các hình ảnh đặc trưng về các điểm đến, những nét văn hóa truyền thống các dân tộc, các lễ hội được tổ chức tại tỉnh để quảng bá tại các sự kiện du lịch trong và ngoài nước, đồng thời giới thiệu trên các chuyến bay của các hãng hàng không.

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện thị xã, thành phố.

4. Tu bổ, tôn tạo, chuẩn bị các điều kiện đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ đề xuất UNESCO công nhận Di tích danh thắng ruộng bậc thang là di sản thế giới hỗn hợp

- Nội dung:

+ Năm 2019 - 2020: Tiếp tục tu bổ tôn tạo di tích danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Huyện Mù Cang Chải tiến hành khai hoang, chỉnh sửa diện tích 25ha ruộng bậc thang nằm trong khu vực di tích danh thắng quốc gia để tạo cảnh quan phục vụ phát triển du lịch cũng như tăng diện tích sản xuất cho địa phương (trong đó giao Tỉnh đoàn thanh niên thực hiện khai hoang mới 15ha ruộng bậc thang).

+ Năm 2020: Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ đề xuất UNESCO công nhận Di tích danh thắng ruộng bậc thang là di sản thế giới hỗn hợp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, Tỉnh đoàn Yên Bái.

5. Biên tập, in ấn, xuất bản ấn phẩm quảng bá du lịch

- Nội dung: Xây dựng, biên tập, in ấn xuất bản sách du lịch, cẩm nang du lịch, tập gấp để quảng bá tại các sự kiện du lịch và trên các chuyến bay của các hãng hàng không; làm mới các biển quảng cáo tm lớn tại các huyện Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Nâng cấp cổng thông tin www.dulichyenbai.gov.vn

- Nội dung: Xây dựng website du lịch với các tính năng quảng bá về thiên nhiên, văn hóa, con người Yên Bái, hệ thống dịch vụ du lịch và dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh; kiểm soát các thông số về tình hình các doanh nghiệp, cá thể cung cấp dịch vụ du lịch cũng như lượng khách du lịch tương tác và đặt phòng qua website. Từ đó tạo điều kiện để doanh nghiệp và du khách dễ dàng tương tác giao dịch trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

7. Phối hợp với các công ty lữ hành xây dựng các tour, tuyến du lịch

- Nội dung:

+ Gửi tài liệu, ấn phẩm về các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cho các hãng lữ hành đang khai thác tour du lịch tại Yên Bái.

+ Tổ chức đoàn famtrip khảo sát tại các địa điểm có hoạt động du lịch phát triển tại tỉnh theo tuyến như sau: Thành phố Yên Bái - Chùa Am - Đền Đông Cuông - Đền Nhược Sơn - Khai Trung (Lục Yên) - Hồ Thác Bà - Suối Giàng - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Tú Lệ - Mù Cang Chải.

+ Xây dựng đưa vào khai thác các tour du lịch: Thành phố Yên Bái - Thủy điện Thác Bà - Ngòi Tu - Bình nguyên xanh Khai Trung; Thành phố Yên Bái - Bản Sà Rèn - Suối Khoáng nóng Trạm Tấu - Chinh Phục đỉnh Tà Chì Nhù; Suối Giàng - Nghĩa Lộ - Suối khoáng nóng Trạm Tấu - Chinh phục đỉnh Tà Xùa; Suối Giàng - Bản Sà Rèn - Tú Lệ - Động Tiên Nữ - Ruộng bậc Thang Mù Cang Chải - Bản Kim Nọi.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

(Chi tiết phân công nhiệm vụ theo biểu đính kèm)

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh đã phân bổ trong dự toán năm 2019; nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác (sẽ xây dựng dự toán kinh phí cho các hoạt động cụ thể).

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức, triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2019 tại tỉnh Yên Bái; theo dõi tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch.

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng chuyên mục tuyên truyền về hoạt động du lịch của tỉnh Yên Bái.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2019, có trách nhiệm làm đầu mối đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, các tổ chức đoàn thể nghiên cứu, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động du lịch của tỉnh theo chiều sâu, trọng tâm là xây dựng các sản phẩm du lịch trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của tnh (như: Du lịch văn hóa cộng đồng, văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm, homestay, vui chơi, giải trí, sinh thái, nghỉ dưỡng...).

- Tổng hợp, tham mưu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch du lịch năm 2019-2020 khu vực miền Tây tỉnh Yên Bái gồm: thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, đảm bảo phát huy các sản phẩm lợi thế tạo thương hiệu sản phẩm du lịch miền Tây Yên Bái, xong trước ngày 05/3/2019.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định Kế hoạch du lịch năm 2019 - 2020 của các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái trước ngày 05/4/2019.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch Yên Bái đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

- Xây dựng dự trù kinh phí cho một số hoạt động du lịch gửi Sở Tài chính thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu, tổ chức các hội chợ thương mại.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết hướng dẫn các doanh nghiệp, các hộ dân thiết kế, sản xuất các mặt hàng phục vụ khách du lịch, sản xuất và quảng bá sản phẩm làm quà tặng, phục vụ nhu cầu khách du lịch.

- Chỉ đạo chỉnh trang các trung tâm thương mại, chợ phiên vùng cao, cửa hàng, quầy hàng đảm bảo bình ổn giá, an toàn, văn minh, hiệu quả.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo đường truyền thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau khi diễn ra các hoạt động du lịch trong năm 2019 tại tỉnh Yên Bái.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai, áp dụng công nghệ đặt phòng online cho các cơ sở Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; nâng cấp cổng thông tin www.dulichyenbai.gov.vn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa phương liên quan cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ đạo và hỗ trợ tài liệu cho các cơ quan thông tin đại chúng, đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền về các sự kiện du lịch năm 2019.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các đơn vị báo chí thường trú tại Yên Bái

- Chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đưa tin bài, tích cực tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện du lịch năm 2019 tại tỉnh Yên Bái.

- Chủ trì, phi hp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch về tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá dưới hình thức xây dựng video clip giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch Yên Bái; đĩa ca nhạc những bài hát hay về quê hương, con người khu vực Tây Bắc và của Yên Bái giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của 7 tỉnh Tây Bắc mở rộng Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Giang để thông tin tuyên truyền; xây dựng các ấn phẩm, video clip quảng bá chung về các hoạt động của chương trình lễ hội.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, triển khai nội dung công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ. Là đầu mối triển khai các tổ công tác hỗ trợ dự án dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh, có báo cáo về tình hình hoạt động của các tổ công tác cho UBND tỉnh theo định kỳ hàng quý.

7. Sở Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tổ chức thực hiện các chương trình sự kiện, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí và chế độ thanh toán theo đúng quy định hiện hành.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực diễn ra hoạt động du lịch năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

9. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch hoạt động du lịch năm 2019-2020, đảm bảo phát huy các sản phẩm lợi thế tạo thương hiệu sản phẩm du lịch miền Tây Yên Bái, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 01/3/2019.

- Ủy ban nhân dân các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái xây dựng kế hoạch hoạt động du lịch năm 2019-2020, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước ngày 30/3/2019.

- Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phân công và phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao, quảng bá, xúc tiến du lịch phục vụ du khách tại địa phương.

10. Tỉnh đoàn Thanh niên

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, đảm bảo các yêu cầu đã đề ra.

- Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp, lồng ghép thực hiện việc tu bổ tôn tạo di tích danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, tiến hành khai hoang 30ha ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải và huyện Trạm Tấu (mỗi huyện thực hiện 15ha).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát triển các mô hình thanh niên lập nghiệp gắn với phát triển du lịch đặc biệt tại các huyện vùng cao của tỉnh.

11. Các cơ quan đơn vị có liên quan

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

- Tăng cường thông tin tuyên truyền, các hoạt động hưởng ứng.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2019, đề nghị các ngành, các địa phương thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ đã được phân công, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy; Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của t
nh và các cơ quan liên quan;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH t
nh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Công ty Điện lực Yên Bái;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Hiệp hội Du lịch Yên Bái;
- Các Công ty du lịch tỉnh Yên Bái;
- Lưu: VT
, TH, TC, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến

 

BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

(Kèm theo kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Yên Bái)

Stt

Nội dung

Thời gian ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện

Thời gian tổ chức, thực hiện

Đơn vị tham mưu và thực hiện

Đơn vị phối hợp

I

Các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch

1

Tuần VH, DL Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải:

- Hội chợ giới thiệu sản phẩm đặc sản nông lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của 9/9 huyện, thị xã, thành phố.

- Hoạt động trải nghiệm hành trình di sản.

- Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng”.

- Hoạt động du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Tà Xùa “Vương quốc của Mây và Gió” và đình Tà Chì Nhù

- Tổ chức các hoạt động khác.

Trước ngày 10/03/2019

Trung tuần 9/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chtrì, phối hợp với UBND các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ.

Các sở, ngành liên quan.

2

Tổ chức đêm giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội.

Trước ngày 10/03/2019

Trung tuần 5/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu.

Các sở, ngành liên quan.

3

Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ”.

Trước ngày 10/03/2019

Trung tuần 5/2019

UBND huyện Mù Cang Chài.

 

4

Tổ chức ra mắt Sản phẩm du lịch mạo hiểm và sản phẩm du lịch sinh thái sui nước nóng Trạm Tu

Trước ngày 10/03/2019

Tháng 5/2019

UBND huyện Trạm Tu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan.

5

Festival Thực hành tín ngưng thờ Mu Thượng Ngàn và Lễ hội Quế Văn Yên 2019

Trước ngày 10/4/2019

Tháng 10/2019

UBND huyện Văn Yên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Chương trình du lịch “Trải nghiệm Bình nguyên xanh Khai Trung .

Trước ngày 10/4/2019

Tháng 11/2019

UBND huyện Lục Yên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Lễ hội Bưởi Đại Minh và Đua thuyền trên hồ Thác Bà.

Trước ngày 10/4/2019

Tháng 11/2019

UBND huyện Yên Bình; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành liên quan

II

Hỗ trợ, đầu tư phát triển du lịch cộng đồng

1

Triển khai các nội dung hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Năm 2019 -2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ngành liên quan

2

Kiểm tra, rà soát chuẩn hóa mô hình Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

 

Năm 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện Yên Bình, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ

3

Triển khai áp dụng công nghệ đặt phòng online cho các cơ sở Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

 

Năm 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông; UBND huyện, thị xã, thành phố.

III

Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án lĩnh vực du lịch, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

1

Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án lĩnh vực du lịch, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2019 -2020

Các sở, ngành liên quan, tổ công tác

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2

Triển khai dự án hạ tầng điểm du lịch dù lượn xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải được phê duyệt tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

Năm 2019 -2020

UBND huyện Mù Cang Chải

Các sở, ngành liên quan

IV

Các hoạt động xúc tiến quảng bá

1

Đăng tải, cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin.

 

Năm 2019

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, đơn vị liên quan

2

Thiết kế logo du lịch Yên Bái và chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu du lịch Yên Bái.

 

Năm 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành, đơn vị liên quan

3

Xây dựng phim quảng bá về du lịch, lễ hội, văn hóa truyền thống của Yên Bái.

 

Tháng 3/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố

4

Tu bổ, tôn tạo, chuẩn bị các điều kiện đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ đề xuất tổ chức UNESCO công nhận di tích danh thắng ruộng bậc thang là di sản thế giới hỗn hợp.

 

Năm 2019 - 2020 và các năm tiếp theo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Đoàn Yên Bái

Các sở, ngành, đơn vị liên quan

5

Biên tập, in ấn, xuất bản ấn phẩm quảng bá du lịch.

 

Năm 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành, đơn vị liên quan

6

Nâng cấp cổng thông tin www.dulichyenbai.gov.vn

 

Năm 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông

7

Phối hợp với các công ty lữ hành xây dựng các tour, tuyến du lịch.

 

Tháng 4/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu41/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2019
Ngày hiệu lực22/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 41/KH-UBND 2019 phát triển du lịch tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 41/KH-UBND 2019 phát triển du lịch tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu41/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýDương Văn Tiến
        Ngày ban hành22/02/2019
        Ngày hiệu lực22/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 41/KH-UBND 2019 phát triển du lịch tỉnh Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 41/KH-UBND 2019 phát triển du lịch tỉnh Yên Bái

           • 22/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực