Văn bản khác 4282/KH-BVHTTDL

Kế hoạch 4282/KH-BVHTTDL năm 2016 khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4282/KH-BVHTTDL khảo sát điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4282/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án "Tư liệu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam"; Kế hoạch số 825/KH-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án "Tư liệu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam". Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch xây dựng kế hoạch khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mc đích

- Khảo sát thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam nhằm hệ thống hóa cơ sở dữ liệu văn hóa của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam; đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về công tác văn hóa dân tộc.

- Xây dựng, hệ thống, tổng hợp văn hóa của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam trên cơ sở rà soát, thống kê thực trạng văn hóa các dân tộc thiu số.

2. Yêu cầu

- Nêu và chỉ ra các yếu tố tác động tới việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, những thuận lợi, khó khăn và ý kiến phản ánh, đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa nhằm dự báo, xu hướng phát triển văn hóa các dân tộc thiu strong thời gian tới.

I. CƠ QUAN CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Cơ quan chủ trì

- Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thành viên Ban soạn thảo Đề án; Tổ biên tập Đề án

2. Cơ quan phối hợp

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Trà Vinh, Sóc Trăng;

- Phòng Văn hóa thông tin huyện, thành phố trực thuộc các tỉnh.

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA

1. Địa điểm

- Các tỉnh có tên ở mục 2 phần II;

- Đối tượng khảo sát là các địa phương có đông dân cư là người dân tộc thiểu số.

Đviệc khảo sát, điều tra đánh giá thực trạng đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số (trang phục, nhà ở, lễ hội, phong tục tập quán...) đạt kết quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch các tỉnh nêu trên lựa chọn các xã tiêu biểu phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thời gian thực hiện

- Tháng 10 và 11 năm 2016

3. Nội dung thực hiện

- Xây dựng mẫu Phiếu điều tra; Điền dã, khảo sát, phỏng vấn ghi chép tư liệu từ các chủ thể là đồng bào các dân tộc, đặc biệt từ những nghệ nhân và người có uy tín;

- Thảo luận nhóm; tổng hợp và xử lý tư liệu;

- Báo cáo Ban soạn thảo, Tổ biên tập và hoàn chỉnh Đề án.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA

Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016, cấp qua Văn phòng Bộ do Vụ Văn hóa dân tộc dự trù (theo dự toán được duyệt).

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);
- Sở VHTTDL các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Trà Vinh, Sóc Trăng;
- Lưu: VT, VHDT,
C20.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VĂN HÓA DÂN TỘC
Nguyễn Thị Hải Nhung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4282/KH-BVHTTDL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4282/KH-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2016
Ngày hiệu lực24/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4282/KH-BVHTTDL

Lược đồ Kế hoạch 4282/KH-BVHTTDL khảo sát điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4282/KH-BVHTTDL khảo sát điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4282/KH-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Thị Hải Nhung
        Ngày ban hành24/10/2016
        Ngày hiệu lực24/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 4282/KH-BVHTTDL khảo sát điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4282/KH-BVHTTDL khảo sát điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 2016

             • 24/10/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/10/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực