Văn bản khác 43/KH-UBND

Kế hoạch 43/KH-UBND về năm An toàn giao thông 2019 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 43/KH-UBND 2019 năm An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2019

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại văn bản số 25/TB-VPCP ngày 19/01/2019; Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG ngày 31/01/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về “Năm An toàn giao thông 2019”; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 14/11/2012 của Tỉnh ủy Quảng Ninh triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Căn cứ tình hình thực tiễn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sau 8 năm liên tiếp giảm TNGT theo 3 tiêu chí, UBND tỉnh trin khai Kế hoạch năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

2. Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước; hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ.

3. Tiếp tục phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên phạm vi toàn tỉnh từ cp tỉnh đến các huyện, xã, phường, thị trấn, thôn, khu, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2019.

2. Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, trên cơ sở rà soát Kế hoạch năm ATGT 2019 của Tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban ATGT về công tác bảo đảm TT ATGT; xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đm TT ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm TT ATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải (xe khách, xe tải, tàu thăm vịnh Hạ Long và tàu vận chuyển khách từ bờ ra các xã đảo); điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TT ATGT.

5. Rà soát tổng thể hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy; phương tiện đường thủy, phương tiện quá niên hạn để xác định rõ những khu vực, tuyến, luồng, bến cảng, các tuyến giao thông trọng điểm, những điểm đen để có biện pháp, lộ trình khắc phục, sửa chữa nâng cấp và quản lý bảo đảm ATGT phù hợp đáp ứng yêu cu.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Bám sát chủ đề năm ATGT 2019 và các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương để triển khai công tác đảm bảo TT ATGT năm 2019 của tỉnh; triển khai Thông báo kết luận số 303/TB-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị “tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019”. Tổ chức rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo thực hiện đối với các văn bản chỉ đạo trong năm 2018 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh; tăng cường kiểm tra các địa phương để chỉ rõ địa bàn, tổ chức, cá nhân làm tốt, chưa tốt; kiên quyết không để TNGT tăng, phấn đấu giảm TNGT trên địa bàn tỉnh cả 3 tiêu chí từ 5%- 10%.

2. Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức trong công tác quản lý, giám sát chất lượng các công trình giao thông, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong phát hiện vi phạm an toàn giao thông để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Tăng cường quản lý trật tự quản lý đô thị, tập trung hè phố và đường đô thị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TT ATGT của các hộ dân sinh sống ven các tuyến đường; siết chặt quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; chú trọng tổ chức giao thông và bảo đảm điều kiện tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy. Tiếp tục rà soát, khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông; kịp thời khắc phục hậu quả TNGT.

3. Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và quản lý chặt giá cước trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; mở rộng sắp xếp lại các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt, tuyến liên tỉnh chất lượng cao (xây dựng các tuyến vận tải khách theo tuyến cao tốc); đảm bảo hợp lý, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TT ATGT. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông; vi phạm về quản lý hè phố, lòng đường đô thị, hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông.

5. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TT ATGT tới mọi đối tượng tham gia giao thông, chú trọng tuyên truyền tới đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, đồng bào nghèo; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”; triển khai mô hình "Trường học điểm về an toàn giao thông"; mô hình “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, mô hình “tham gia quản lý đường ngang dân sinh”.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, thanh tra, tuần tra, kiểm soát. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai làm điểm về xây dựng “Văn hóa giao thông”, “Kỷ cương trách nhiệm trong thực thi công vụ” để tìm ra cách làm, phương pháp triển khai tốt, hiệu quả nhân rộng trong những năm tiếp theo.

7. Tổ chức các biện pháp cứu hộ cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có sự cố tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường thủy nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản và ùn tắc giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch trin khai nhiệm vụ vbảo đảm TT ATGT trên địa bàn, chuyên ngành quản lý năm 2019. Trong đó lưu ý giao trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân, đơn vị từng khu vực, tuyến đường; có kế hoạch triển khai, kiểm tra giám sát, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo tháng, quý (nội dung phân công gửi về UBND tỉnh qua Ban ATGT tỉnh trước ngày 01/3/2019). Nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Ban ATGT tỉnh.

- Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 14/11/2012 của Tỉnh ủy Quảng Ninh vtriển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 và các văn bản chỉ đạo của Chính ph; Kế hoạch số 48/KH- UBATGTQG ngày 31/01/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia về triển khai kế hoạch Năm ATGT 2019 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác đảm bảo TT ATGT trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng, triển khai kế hoạch chuyên đề tuyên truyền với các hình thức phong phú thiết thực: tăng cường tuyên truyền trên thông tin đại chúng; lắp đt bin tuyên truyn luật giao thông tại các khu dân cư, khu công nghiệp, trường học, trên tuyến giao thông; lắp loa tuyên truyền các quy đnh về giao thông tại một số nút giao thông có mật độ giao thông lớn, khu dân cư, thôn, bản; cung cấp tài liệu về luật giao thông để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; bám sát chủ đ năm ATGT 2019 an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”;

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về TT ATGT trong kinh doanh vận tải đối với toàn bộ các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn (chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 25/TB-CP, ngày 19/01/2019); chỉ đạo UBND các địa phương tăng cường công tác đảm bảo TT ATGT trong đô thị, xây dựng lộ trình lập lại trật tự hành lang an toàn hành lang đường bộ đường sắt; trước mt năm 2019 lập phương án giải tỏa phn đt dành cho bảo trì đường bộ; chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng chấn chỉnh hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy nội địa; đ xut kịp thời các các giải pháp xử lý hậu quả tai nạn giao thông;

- Phối hợp các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đi mới công tác tuyên truyền về ATGT với các hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, thiết thực phù hợp với chủ đề năm ATGT; Triển khai mô hình Tổ chức đoàn thể đảm nhận "Quản lý đường ngang dân sinh qua đường sắt" đoạn Đông Triều - Hạ Long.

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”, phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2019, tham gia giải “Vô lăng vàng” lần thứ 6; phát động và trao giải thưởng báo chí viết về ATGT năm 2019;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm TT ATGT thường xuyên tại các sở ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh, các địa phương về thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công; định kỳ đánh giá nguyên nhân của hạn chế tồn tại và chỉ đạo, đôn đc khắc phục; chủ trì kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời đi với các địa bàn có TNGT tăng, tình hình giao thông phức tạp tại các bến xe, bến cảng khách đường thủy nội địa; việc chấp hành đội mũ bảo hiểm tại các trường học, khu vực đô thị, các điểm tiềm ẩn TNGT;

- Rà soát công tác thi đua, khen thưởng về ATGT gắn việc thực hiện thường xuyên công tác đảm bảo TT ATGT, quản lý đô thị của các địa phương với các tiêu chí thi đua chung hàng năm của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh. Ctrọng khen thưởng đột xut đi với các gương điển hình tại cơ sở, đơn vị để khích lệ động viên kịp thời, tạo phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp;

2. Sở Giao thông vận tải.

- Triển khai kế hoạch bảo trì, sửa chữa và đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định; tiếp tục xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông (các đim đã xảy ra TNGT do hạ tng giao thông do Sở quản lý phải có phương án xử lý ngay; nếu còn đxảy ra tai nạn, Sở GTVT phải chịu trách nhiệm); rà soát toàn bộ hệ thng báo hiệu đường bộ theo tiêu chuẩn QCVN41:2016/BGTVT, bổ sung điu chỉnh kịp thời cho phù hợp (phối hợp UBND các địa phương tháo dỡ ngay các biển mất hiệu lực, trái quy định về nội dung, hình thức, chiều cao...); chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông, tuần đường xử lý nghiêm các vi phạm về thi công trên đường không có biện pháp đảm bảo TT ATGT; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đến năm 2020; trước mắt đến hết quý II/2019 tổ chức phối hợp giải tỏa, di dời toàn bộ các bin hiệu, biển quảng cáo ra khỏi phần đất dành cho bảo trì đường bộ; phi hp với UBND thành phố Hạ Long, Uông Bí triển khai xây dựng đường gom đối với đường sắt tại khu vực Đại Yên (TP Hạ Long) và khu vực Yên Dưỡng (TP Uông Bí); phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức và vận động các đoàn thchính trị xã hội tổ chức tham gia cảnh giới tại các vị trí đường dân sinh qua đường st, kiên quyết không đxảy ra tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt;

- Phi hp với UBND thành phố Hạ Long tổ chức thí điểm tách làn xe mô tô, xe thô sơ đoạn từ nút giao Minh khai (thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long) đến nút giao Loong toòng;

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, UBND các địa phương có tuyến cao tc chạy qua thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn; không để vật nuôi, gia súc đi vào khu vực cấm trên đường cao tốc;

- Chỉ đạo tổng kiểm tra, siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên toàn tỉnh, tập trung vào một scơ sở sở đào tạo, sát hạch có biểu hiện vi phạm; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

- Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải khách đường bộ; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp có xe vi phạm với hình thức thu hồi phù hiệu, không cho vào bến hoạt động;

- Đối với xe quá khổ, quá tải, xe cơi nới thành thùng: Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường kim tra xe quá tải tại các tuyến đường ra, vào các kho hàng, cảng, bến, mỏ vật liệu, phương tiện của dự án công trình; triển khai dự án đầu tư hạ tầng trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Đường thủy: Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động tàu du lịch thăm vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long; thường xuyên kiểm tra, chất lượng tàu du lịch van toàn kỹ thuật, cứu hộ cứu nạn, ngăn chặn kịp thời vi phạm ATGT trên các tuyến đường thủy nội địa; chủ trì hướng dn các chủ cảng, bến theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản chỉ đạo số 65/UBND-XD2, ngày 05/01/2019 và văn bản số 584/UBND-XD2, ngày 25/01/2019 hoàn thiện hồ sơ để cấp tạm giấy phép hoạt động đến hết 31/12/2019;

- Chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Công an tnh.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh thực hiện kiểm tra, xử lý quyết liệt các vi phạm quy định v nng độ cn, ma túy đi với người lái xe và quy định về mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện trong cả năm 2019; chỉ đạo các lực lượng cảnh sát, công an các địa phương hàng tháng gửi danh sách các trường hợp lái xe ô tô có bằng B2 trở lên bị tước giấy phép lái xe cho Sở GTVT để phục vụ công tác cấp lại giấy phép lái xe.

- Thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 01/11/2018 về việc “triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế TNGT đường bộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian cuối năm 2018 đến hết dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019”; Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 12/12/2018 V/v “thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019”;

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm theo Kế hoạch số 2931/KH-CAT-PV01 ngày 01/11/2018; Mệnh lệnh số 3488/ML-GĐ-PC08 ngày 14/12/2018 về “tổng kiểm tra xe ô tô chở khách, xe tải, đu kéo chở container, bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội đầu xuân 2019”; tăng cường xử lý đối với các xe đỗ, dừng không đúng nơi quy định, vi phạm của xe khách và các vi phạm vbảo vệ hành lang an toàn đường bộ, trật tự đô thị; xử lý xe quá khổ, quá tải, vi phạm kích thước thành thùng trên các tuyến quc lộ tại hiện trường và trung tâm điều khin giao thông (theo hình ảnh vi phạm từ các camera);

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy cho các tầng lớp nhân dân đặc biệt cho chủ doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện;

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy; chữa cháy kịp thời khi có sự ccháy xảy ra. Tăng cường kim tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật vphòng cháy và chữa cháy tại các địa bàn, doanh nghiệp, phương tiện (đặc biệt tàu thăm vịnh Hạ Long, Bái Tử Long).

4. SXây dựng.

Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định quản lý an toàn giao thông và trật tự đô thị (trên cơ sở tách từ Quyết định 2718/QĐ-UB ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh về “công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh”) nhm giao rõ trách nhiệm đi với UBND các địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống đường đô thị và cụ thể việc cấp phép, kiểm soát từng hộ kinh doanh sử dụng tạm hè phố không vào mục đích giao thông.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo các trường học tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông; xây dựng kế hoạch trin khai năm an toàn giao thông 2019. Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung: Hướng dẫn kỹ năng thực hành khi tham gia giao thông; Tổ chức phụ huynh ký cam kết chấp hành các quy định về ATGT, nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông, kiên quyết không để tình trạng học sinh đi học bằng xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện; có biện pháp xử lý nghiêm các học sinh vi phạm ATGT;

- Kiện toàn lại các Đội Cờ đỏ tại các khu vực cổng trường học an toàn giao thông với lực lượng đoàn viên thanh niên làm lòng cốt, nêu cao tính tự quản của học sinh, thanh thiếu niên;

- Phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng của tỉnh xử lý triệt để hàng quán, trông giữ xe trái phép xung quanh khu vực cổng trường;

- Tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2018-2019 cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông theo phát động của Ủy ban ATGT Quốc gia; phối hợp với Ban ATGT tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai dự án: “Trường An toàn giao thông”.

6. Sở Y tế.

- Chỉ đạo các đơn vị của sở, các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở GTVT phục vụ công tác xét nghiệm ma túy, chất kích thích thn kinh và nng độ cn đi với lái xe kinh doanh vận tải; tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp Giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe trên toàn tỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định; phối hợp với ngành Giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm ma túy đối với toàn bộ lái xe được khám sức khỏe.

- Yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh thực hiện kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn đối với toàn bộ nạn nhân cấp cứu do tai nạn giao thông, thông báo kết quả cho cơ quan công an cùng cấp (gửi về Văn phòng Ban ATGT tỉnh)

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 49/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu TNGT trên đường bộ cao tốc.

- Tiếp tục phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tiếp tục tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị TNGT cho đội ngũ lái xe taxi, xe mô tô chở khách và tình nguyện viên.

- Cung cấp đầy đủ thông tin số bệnh nhân do tai nạn giao thông hàng tháng vBan ATGT tỉnh; chỉ đạo các cơ sở y tế, báo cáo về các Ban ATGT cấp huyện (Ban ATGT cấp huyện đưa nội dung này vào cuộc họp giao ban thường kỳ của địa phương); trường hợp có số bệnh nhân cùng nhập viện từ 3 người trở lên yêu cầu báo cáo nhanh bằng điện thoại về Ban ATGT tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giới thiệu những tm gương, điển hình trong việc chấp hành quy định của pháp luật về giao thông, đồng thời phê phán những thói xấu, hành vi vi phạm của người tham gia giao thông.

8. Trung tâm truyền thông tỉnh.

- Duy trì các chương trình tuyên truyền, mở chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng để tuyên truyền mạnh mẽ đến mọi tầng lp nhân dân, doanh nghiệp vận tải vchủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh đối với công tác bảo đảm TT ATGT, nhất là trong các đợt cao điểm;

- Tổ chức sản xuất các tin, bài, tiểu phẩm, phóng sự về ATGT đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; trin lãm ảnh “Văn hóa giao thông dưới góc nhìn báo chí”, đặc biệt tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chng tác hại của rượu, bia; thực hiện đã ung rượu, bia không lái xe.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chp hành các quy định pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội đối với người điu khin phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý nghiêm xe quân sự vi phạm chở quá khổ, quá tải tại các trạm cân cđịnh, lưu động;

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật v TT ATGT trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm, đơn vị điểm về TT ATGT;

- Chủ trì triển khai khắc phục sự cố thiên tai trên biển; phối hợp với lực lượng Công an, Thanh tra giao thông vận tải bảo đảm giao thông khi có sự cố do TNGT.

10. Các sở, ngành, các tchức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh.

- Căn cứ chức năng quản lý chuyên ngành của đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về TT ATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về TT ATGT đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn;

- Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc:

+ Có biện pháp đảm bảo an toàn đảm bảo an toàn giao thông (bao gồm cả trên khai trường); thực hiện tốt công tác bảo trì các tuyến đường chuyên dùng vận chuyn than và đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là các tuyến đường chuyên dùng qua các khu dân cư; xe ô tô vận chuyển than trên các tuyến quốc lộ ngày 15 hàng tháng thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh (theo văn bản số 7744/UBND-GT1 ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh) phải đảm bảo chở đúng tải trọng cho phép và đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

+ Bảo đảm an toàn kthuật đối với các phương tiện vận chuyển than và các xe ô tô vận chuyn đưa đón công nhân thuộc đơn vị quản lý.

+ Tăng cường đảm bảo an toàn chạy tàu và phối hợp với địa phương đảm bảo ATGT tại các đường ngang qua đường sắt chuyên dùng của ngành than.

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền về TT ATGT; "Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" cho các hội viên với nội dung thiết thực phù hợp, hiệu quả nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, tích cực triển khai các các hoạt động tình nguyện tham gia quản lý, hướng dẫn giao thông tại các điểm khu dân cư, nút giao thông, tuyến phố... trong năm 2019 triển khai mô hình: Hội phụ nữ, Thanh niên, Hội Cựu chiến binh “tham gia quản lý đường ngang dân sinh”.

11. UBND các địa phương.

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch về công tác bảo đảm TT ATGT năm 2019, bám sát các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh (báo cáo UBND tỉnh trước 28/02/2019). Yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân, tổ chức, gắn trách nhiệm của người đng đầu tại đơn vị cơ sở. Định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, gửi Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

+ Chđạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý kiên quyết các vi phạm; đặc biệt các trường hợp đã ung rượu, bia, sử dụng chất ma túy vn tham gia giao thông, chở quá sngười quy định và không đội mũ bảo him cho người đi mô tô, xe gắn máy; ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên các tuyến đô thị, các tuyến đường giao thông nông thôn.

+ Rà soát, tăng cường bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, đảm bảo tầm nhìn; hoàn chỉnh việc lắp đặt hệ thống gờ giảm tốc, biển cảnh báo trên các tuyến đường nông thôn, từ đường tỉnh ra quốc lộ. Tổng hợp các điểm mất an toàn trên đường giao thông đường bộ, đặc biệt là đường giao thông nông thôn, các cầu treo, cầu dân sinh báo cáo về Ban ATGT tỉnh; các điểm đã xảy ra TNGT do hạ tầng giao thông thuộc địa phương quản lý phải có phương án xử lý ngay nếu còn đxảy ra tai nạn Chủ tịch UBND địa phương phải chịu trách nhiệm.

+ Công tác quản lý trật tự đô thị: Giao rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân đối với từng tuyến phố, tuyến đường thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; UBND các địa phương phải có văn bản quy định cụ thể vỉa hè được sử dụng tạm ngoài mục đích giao thông và phải được cấp phép;

+ Phối hợp với Sở GTVT triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đến năm 2020; trước mt đến hết quý II/2019 tổ chức phối hợp giải tỏa, di dời toàn bộ các biển hiệu, biển quảng cáo ra khỏi phần đất dành cho bảo trì đường bộ và xây dựng phương án, lộ trình giải tỏa phần đất dành cho bảo trì trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn. Tổ chức chốt gác hoặc cảnh giới, cải tạo tầm nhìn tại các đường ngang dân sinh (qua đường st) có nguy cơ mt ATGT.

+ Quản lý xe chở quá tải: Tổ chức xử lý nghiêm các vi phạm về kích thước thành thùng, chả quá tải tại các kho, bãi, cảng bến, các dự án, các đim khai thác đất... và các tuyến đường bộ thuộc địa phương quản lý.

+ UBND thành phố Hạ Long chủ trì phối hợp với Sở GTVT triển khai thí điểm tách làn xe mô tô, xe máy trên đoạn tuyến từ nút Minh Khai đến Ngã 4 Loong Toòng (đoạn đường dẫn cầu và trên cầu Bãi Cháy do Sở GTVT chủ trì).

+ Hoạt động đường thủy nội địa: UBND các địa phương chủ trì công tác quản lý các cảng bến đặc biệt các bến khách kiên quyết giải tỏa các cảng, bến hoạt động trái phép, đình chỉ các cảng, bến không đảm bảo các yêu cầu về an toàn, phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở GTVT chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm các vi phạm về bến bãi, trọng tải phương tiện, quy định về cứu hộ, cứu nạn; tăng cường quản lý các hoạt động vận tải khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long; Quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển khách từ bờ ra các xã đảo tại các địa phương: Cẩm Phả, Cô Tô, Vân Đồn, Hi Hà, Móng Cái.

- UBND huyện Vân Đồn: Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không nuôi thả gia súc, gia cầm đi vào khu vực Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, không đốt rơm, rạ tại khu vực lân cận cảng hàng không để không làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

12. Công tác thông tin báo cáo.

- Các sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện công tác thông tin báo cáo; khi xảy ra TNGT đối với phương tiện chở khách (đường bộ, đường thủy, đường hàng không) kịp thời báo cáo về Ban ATGT tỉnh, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng báo cáo trực tiếp Lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo.

- Trước ngày 18 hàng tháng, các sở, ngành, UBND các địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện về công tác bảo đảm TT ATGT thuộc đơn vị, địa bàn phụ trách gửi về Ban ATGT tỉnh tổng hp (số liệu báo cáo tính từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 tháng báo cáo).

- Giao Ban ATGT tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai của các địa phương, sở ngành; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- UBATGT Quốc gia (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban ATGT t
nh;
- Các cơ quan thành viên Ban ATGT t
nh;
- UBND các huyện thị xã, thành phố;
- V
0, V3 GD, VX, NC, XD, GT1;
- Lưu: VT, GT1.
KH01-10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Tường Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu43/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2019
Ngày hiệu lực21/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 43/KH-UBND 2019 năm An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 43/KH-UBND 2019 năm An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu43/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýCao Tường Huy
        Ngày ban hành21/02/2019
        Ngày hiệu lực21/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 43/KH-UBND 2019 năm An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 43/KH-UBND 2019 năm An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh

           • 21/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực