Văn bản khác 45/KH-UBND

Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2014 hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2014 ứng phó khẩn cấp vi rút cúm gia cầm lây sang người Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNG LÂY SANG NGƯỜI.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 14/02/2014 về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người; Quyết định số 210/QĐ-BNN-TY ngày 12/02/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người. UBND Thành phố ban hành “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người” với các nội dung sau:

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

1. Mục tiêu: Chủ động phát hiện và sẵn sàng ứng phó nhằm ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho người và tác động bất lợi nếu vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào Hà Nội.

2. Nhiệm vụ:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân phải vào cuộc ngay từ đầu, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn quản lý; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm dịch bệnh, bao vây, khống chế kịp thời, tuyệt đối không để lây lan ra diện rộng; chủ động bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Các Sở, ban, ngành có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với các địa phương trong quản lý, giám sát dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan chuyên môn thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch; tránh tư tưởng hoang mang trong nhân dân.

- Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm, công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và quy định của Pháp luật.

II. Giải pháp thực hiện:

1. Tình huống 1: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, môi trường và trên người.

Các hoạt động cụ thể

a. Cấp Thành phố:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc của Thành phố, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thành xong trước 10/3/2014; trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, hàng tháng tổ chức họp Ban Chỉ đạo để chỉ đạo, điều hành các hoạt động phòng, chống dịch.

- Thành lập Tổ công tác chuyên trách để ứng phó với dịch cúm gia cầm H7N9 xong trước 10/3/2014.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức diễn tập, ứng phó với các tình huống phát hiện có vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và môi trường. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/3/2014.

- Thành lập 05 đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn xuống từng địa phương để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch. Thời gian kiểm tra từ ngày 01/3 - 15/3/2014.

- Tăng cường công tác trực tại 09 Chốt kiểm dịch động vật liên ngành của Thành phố, kiểm soát chặt chẽ gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào Thành phố (tại Ba La - Hà Đông; Dốc Lã - Gia Lâm; Ngọc Hồi - Thanh Trì; Cầu Giẽ - Phú Xuyên; Hà Vỹ - Thường Tín; Bích Hòa - Thanh Oai; Vạn Phúc - Thanh Trì; Trung Giã - Sóc Sơn; Hải Bối - Đông Anh). Nghiêm cấm vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc từ nơi có dịch vào Thành phố.

Bổ sung thêm 03 Chốt kiểm dịch tạm thời tại: Xuân Mai - Chương Mỹ; Trung Hà - Ba Vì và Kim Sơn - Gia Lâm. Thành phần gồm Công an huyện, Quản lý thị trường và Cán bộ thú y huyện; kinh phí duy trì hoạt động Chốt do thành phố hỗ trợ, thời gian từ 01/3 đến 01/5/2014.

- Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố, tập trung xử lý ở các trang trại, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia cầm, các chợ/ điểm có buôn bán gia cầm sống. Đợt 1 từ ngày 25/02 đến 28/02/2014; đợt 2 từ ngày 10/3 đến 13/3/2014 trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung vào các nơi nguy cơ cao như khu thu gom rác thải trong khu dân cư, ổ dịch cũ, nơi tập trung buôn bán giết mổ, các chợ.... hóa chất sát trùng do ngân sách Thành phố cấp.

- Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, hóa chất sẵn sàng ứng phó khi có dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm của Thành phố.

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân viên thú y xã, phường, thị trấn, thú y viên thôn bản về bệnh cúm gia cầm A/H7N9; các biện pháp vệ sinh cá nhân và an toàn khi tiếp xúc với gia cầm; các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2014.

- Lấy mẫu giám sát vi rút cúm gia cầm tại các chợ, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhằm phát hiện sớm dịch bệnh.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả "Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép"; chỉ đạo Đội cơ động liên ngành kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông vận chuyển đặc biệt tại các trục đường ra, vào thành phố, các chợ bán gia cầm sống; kiên quyết xử lý gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm nhập lậu, gia cầm chưa qua kiểm dịch của cơ quan Thú y; xây dựng kế hoạch, phương án cung cấp thực phẩm thay thế và bình ổn giá.

b) Cấp quận, huyện, thị xã:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo để kiểm tra xong trước 10/3/2014 để đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người và ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành của địa phương tập trung quyết liệt công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/3/2014.

- Thành lập các đoàn kiểm tra do Lãnh đạo quận, huyện, thị xã làm trưởng đoàn xuống địa bàn từng xã, phường, thị trấn để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống dịch và hướng dẫn các biện pháp ứng phó với các tình huống khi phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, môi trường (công tác kiểm tra, chỉ đạo phải xong trước ngày 20/3/2014).

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm theo quy định.

- Huy động các tổ chức, đoàn thể tham gia triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm đảm bảo triển khai nhanh, gọn, hiệu quả và đúng hướng dẫn của cơ quan thú y. Ngoài các đợt tổng vệ sinh tiêu độc trên địa bàn toàn thành phố, phải thường xuyên chỉ đạo vệ sinh tiêu độc tại các khu vực sau:

+ Đối với chợ chuyên buôn bán gia cầm sống, đặc biệt là chợ gia cầm Hà Vỹ: định kỳ đóng cửa chợ 01 ngày trong tháng để tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi buổi chợ; vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển, chứa đựng gia cầm; lưu giữ thông tin để truy xuất nguồn gốc (nơi bán, nơi tiêu thụ gia cầm); khuyến cáo người buôn bán, vận chuyển và người mua gia cầm cần sử dụng khẩu trang, găng tay, ủng khi tiếp xúc gia cầm. Đối với huyện Thường Tín xử lý dứt điểm tình trạng bán gia cầm tại cầu chui và trục đường đi vào chợ Hà Vỹ.

+ Đối với chợ có bán và giết mổ gia cầm: Phân tách riêng khu vực bán gia cầm sống và giết mổ gia cầm; vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực bán và giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm sau mỗi buổi chợ; vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển, chứa đựng gia cầm, sản phẩm gia cầm.

- Yêu cầu các hộ chăn nuôi gia cầm phải thực hiện ngay quy trình vệ sinh phòng bệnh, áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh; thực hiện vệ sinh chuồng, trại, khơi thông cống rãnh, rắc vôi bột tại khu vực cửa chuồng nuôi, đầu nguồn nước và các điểm ra, vào chuồng trại, khu vệ sinh, .... Kiên quyết xử lý đối với các hộ chăn nuôi gia cầm không áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.

- Chủ động bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, huy động hiệu quả các nguồn lực đóng góp cho công tác phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân địa phương.

- Rà soát, thống kê các chợ kinh doanh gia cầm, các điểm trung chuyển, tập kết gia cầm sống trên địa bàn Thành phố, các cơ sở giết mổ gia cầm tập trung và xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý có hiệu quả.

- Chủ động bố trí kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện đảm bảo triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra. Chuẩn bị các phương án tiêu hủy gia cầm khi có mẫu dương tính.

2. Tình huống 2: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và môi trường, nhưng có người mắc bệnh.

Các hoạt động cụ thể: Về cơ bản, các hoạt động cụ thể vẫn được triển khai như trong “tình huống 1”, cần chú trọng thêm các hoạt động sau:

a) Cấp Thành phố:

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm thành phố tổ chức họp tăng cường 2 tuần 1 lần để kịp thời nắm bắt thông tin và chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch. Triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo Kế hoạch hành động phòng chống cúm gia cầm trên người.

- Tổ công tác chuyên trách để ứng phó với dịch cúm gia cầm H7N9 phối hợp ngay với các đơn vị của ngành Y tế triển khai các hoạt động điều tra dịch tễ chung, tổ chức lấy mẫu giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm và môi trường tại địa bàn có bệnh nhân mắc bệnh cúm A/H7N9 và những khu vực xung quanh.

- Ban hành lệnh nghiêm cấm việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm tại khu vực phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong khoảng thời gian 07 ngày để tiến hành điều tra dịch tễ trên đàn gia cầm.

- Chi cục Thú y tăng cường lấy mẫu giám sát trên đàn gia cầm và môi trường để xét nghiệm, phát hiện vi rút cúm A/H7N9, tập trung lấy mẫu ở những khu vực xung quanh địa bàn có dịch; thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm dịch tại gốc nhằm cung cấp gia cầm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, nội dung phù hợp, không gây hoang mang trong cộng đồng và hướng dẫn áp dụng các biện pháp vệ sinh cá nhân và sử dụng gia cầm an toàn.

- Sở Công Thương tập trung triển khai phương án cung cấp thực phẩm thay thế và bình ổn giá.

b) Cấp quận, huyện, thị xã:

- Đối với địa bàn huyện có bệnh nhân mắc bệnh phải tổ chức họp khẩn cấp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm; huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch; thành lập các đoàn công tác do Lãnh đạo huyện làm trưởng đoàn trực tiếp đi chỉ đạo tại địa bàn.

- Triển khai ngay việc khoanh vùng ổ dịch tại địa bàn phát hiện chủng vi rút cúm A/H7N9, đồng thời thực hiện phun tiêu độc, khử trùng môi trường theo hướng dẫn của cơ quan y tế và thú y. Nghiêm cấm mọi hành vi vận chuyển giết mổ kinh doanh, tiêu thụ gia cầm trên địa bàn khu vực phát hiện vi rút cúm A/H7N9.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh của địa phương tuyên truyền các thông điệp do ngành y tế và thú y cung cấp, đảm bảo không gây hoang mang cho cộng đồng.

- Chỉ đạo lực lượng công an, quản lý thị trường, chính quyền các xã, phường, thị trấn đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch, nhập lậu. Tổ chức tiêu hủy tất cả gia cầm nhập lậu, gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch hợp lệ.

- Định kỳ Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên toàn địa bàn xã có bệnh nhân 02 lần/1 tuần. Phát động toàn dân tham gia vệ sinh cơ giới: quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm; thu gom phân, chất thải trong chuồng nuôi, đặc biệt các chợ có bán gia cầm, các cơ sở giết mổ gia cầm.

- Chỉ đạo chuẩn bị triển khai phương án cung cấp thực phẩm thay thế và chương trình bình ổn giá.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân lực và phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị liên quan, chuẩn bị đủ kinh phí, dụng cụ, hóa chất, địa điểm chôn lấp gia cầm trong trường hợp phát hiện ca bệnh cúm A/H7N9 trên động vật.

3. Tình huống 3: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường, nhưng chưa có người mắc bệnh.

Các hoạt động cụ thể: Triển khai như trong “tình huống 2”, trong đó tập trung chỉ đạo:

a) Cấp Thành phố:

- Triệu tập khẩn cấp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm Thành phố họp hàng tuần và đột xuất để chỉ đạo, điều hành.

- Ban hành lệnh cấm vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm tại địa bàn phát hiện vi rút cúm A/H7N9; thông báo cho ngành y tế để tiến hành giám sát bệnh trên người.

- Khoanh vùng khu vực phát hiện vi rút cúm A/H7N9; tổ chức tiêu độc, khử trùng môi trường toàn bộ khu vực có vi rút và khu vực xung quanh. Lấy mẫu giám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và tiến hành điều tra dịch tễ:

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên các mẫu lấy tại chợ: Cấm tạm thời việc bán gia cầm sống đối với chợ dương tính trong khoảng thời gian tối thiểu 07 ngày để phục vụ công tác điều tra dịch tễ, xác minh nguồn gốc của vi rút trong chợ (điều tra truy xuất nguồn gốc gia cầm bán trong chợ để xác định các trang trại đã cung ứng; giám sát các chợ gia cầm thứ cấp có liên quan). Tiêu hủy ngay những đàn gia cầm đang được bán trong chợ.

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong các mẫu thu thập từ trại chăn nuôi: tiêu hủy gia cầm trong trang trại nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền vi rút ra ngoài, hỗ trợ chủ gia cầm bị tiêu hủy như đối với trường hợp hủy do cúm H5N1. Đóng cửa trang trại trong ít nhất 21 ngày.

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong thôn, bản, ấp có nuôi gia cầm: tiêu hủy tất cả gia cầm trong các đàn bị nhiễm bệnh và đàn có tiếp xúc với đàn nhiễm bệnh; tạm dừng việc vận chuyển gia cầm trong thôn, bản, ấp, bao gồm cả việc cấm thả rông gia cầm.

b) Cấp quận, huyện, thị xã:

- Khẩn trương lập các chốt cấm vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm tại địa bàn phát hiện vi rút cúm A/H7N9.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở tập trung triển khai các biện pháp ứng phó theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo thành phố. Đặc biệt kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm và sản phẩm gia cầm; kiểm tra, giám sát phát hiện sớm dịch bệnh và tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng để hạn chế lây lan phát tán mầm bệnh.

4. Tình huống 4: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường và có người mắc bệnh.

Các hoạt động cụ thể: Triển khai các biện pháp như tình huống 2 và 3.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Thành phố

Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm thành phố là đầu mối điều phối, chỉ đạo các hoạt động ứng phó khẩn cấp theo bản Kế hoạch này. Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch, Ban chỉ đạo tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp bổ sung cho phù hợp.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu BCĐ thành phố, UBND thành phố trong việc triển khai các hoạt động tương ứng với các tình huống nêu trên.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai ngay các nhiệm vụ của Kế hoạch này và các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch như: xây dựng kế hoạch ứng phó của địa phương, chuẩn bị vật tư, hóa chất, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống dịch.

- Ban hành hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý đàn gia cầm, tiêu độc khử trùng và xử lý địa bàn khi phát hiện vi rút cúm A/H7N9, giết mổ và tiêu thụ gia cầm an toàn.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Sở Y tế, Sở thông tin truyền thông xây dựng thông điệp truyền thông phòng chống cúm A/H7N9.

- Là đầu mối trong hợp tác với các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp & PTNT về phòng, chống cúm gia cầm theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra dịch tễ, giám sát dịch bệnh và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên người.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí thành phố xây dựng thông điệp truyền thông, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch.

- Chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo Kế hoạch phòng chống dịch cúm trên người của Bộ Y tế.

4. Sở Công thương

- Tiếp tục triển khai hiệu quả "Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép";

- Chỉ đạo Đội cơ động liên ngành kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông vận chuyển đặc biệt tại các trục đường ra, vào thành phố, các chợ bán gia cầm sống; kiên quyết xử lý gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm nhập lậu, gia cầm chưa qua kiểm dịch của cơ quan Thú y.

- Xây dựng kế hoạch, phương án cung cấp thực phẩm thay thế và bình ổn giá.

5. Công an Thành phố

- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng chức năng của Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

- Chỉ đạo lực lượng công an lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán gia cầm nhập lậu qua biên giới.

- Chỉ đạo các đơn vị tham gia trực các Chốt kiểm dịch liên ngành tham gia đầy đủ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của thành phố.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Công Thương tổ chức thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống để nhân dân biết và chủ động thực hiện. Nội dung tuyên truyền phải chính xác, dễ hiểu và không gây tư tưởng hoang mang trong nhân dân.

7. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ hoạt động phòng chống dịch, đặc biệt cho công tác giám sát, phát hiện các chủng vi rút cúm gia cầm mới và dự phòng đủ kinh phí cho hoạt động ứng phó khẩn cấp đối với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người.

8. Bộ Tư lệnh Thủ đô:

- Chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các Sở, ngành và chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm trên toàn thành phố.

- Tùy theo diễn biến dịch, chỉ đạo lực lượng quân y và các lực lượng khác sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

9. Sở Giao thông Vận tải

- Ban hành chỉ thị nghiêm cấm các phương tiện vận tải vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các chủ phương tiện vi phạm.

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, thú y, công an đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc tại các ga tầu, bến xe, đầu mối giao thông.

10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Trên cơ sở Kế hoạch ứng phó của thành phố, xây dựng Kế hoạch của địa phương để chủ động tổ chức thực hiện.

- Giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các cấp, các Ban, ngành của địa phương để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm theo Kế hoạch của thành phố.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các Ban, ngành của địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch cúm gia cầm theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố và theo quy định của pháp luật.

11. Các Sở, ngành có liên quan, cơ quan truyền hình, báo chí của Thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Công Thương triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và ĐT, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và CN, Tài chính, Y tế, Công Thương, GTVT, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và DL, Giáo dục và ĐT;
- Công an TP, Cục Hải quan TP;
- Các Chi cục: Thú y Hà Nội, QLTT Hà Nội;
- Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT và TH Hà Nội, báo HNM. Báo KT và ĐT;
- VPUB: CPVP, PCVP N.N.Sơn;
- Các phòng: NNNT, VX, CT, TH;
- Lưu VT, NNNT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu45/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2014 ứng phó khẩn cấp vi rút cúm gia cầm lây sang người Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2014 ứng phó khẩn cấp vi rút cúm gia cầm lây sang người Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu45/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành27/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2014 ứng phó khẩn cấp vi rút cúm gia cầm lây sang người Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2014 ứng phó khẩn cấp vi rút cúm gia cầm lây sang người Hà Nội

           • 27/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực