Văn bản khác 450/KH-BGDĐT

Kế hoạch 450/KH-BGDĐT về kiểm tra công tác triển khai “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 450/KH-BGDĐT 2020 Đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục mầm non


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018-2025” NĂM 2020

Triển khai thực hiện Quyết định sổ 296/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác triển khai thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020, gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ của “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 của các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai Đề án. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tổ chức rút kinh nghiệm để các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

II. Đối tượng, nội dung

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

Kiểm tra công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại sở giáo dục và đào tạo; công tác chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được quy định tại Đề án.

2. Đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

- Kiểm tra việc các định nhu cầu đào tạo, bồi ỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trong từng giai đoạn phù hợp với năng lực, nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp tổ chức thực hiện mục tiêu của Đề án.

- Kiểm tra việc triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của các đơn vị trong trường sư phạm được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.

- Kiểm tra việc củng cố, tăng cường nguồn nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất về trang thiết bị, công nghệ thông tin và các điều kiện bảo đảm cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

III. Thời gian, địa điểm, thành phần đoàn kiểm tra

1. Thời gian, địa điểm

- Kiểm tra các đơn vị tại miền Bắc và miền Trung (05 đơn vị): Tháng 8-9/2020.

- Kiểm tra các đơn vị tại miền Nam (03 đơn vị): Tháng 10/2020;

2. Thành phần đoàn kiểm tra

- Cán bộ và chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; các chuyên gia về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non của Bộ GDĐT.

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Thanh tra Bộ.

IV. Kinh phí

Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục: Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai Kế hoạch; thành lập đoàn kiểm tra; thông báo kế hoạch kiểm tra cho các đơn vị đến kiểm tra.

2. Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các Vụ, Cục chức năng và đơn vị liên quan: Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch

3. Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non: Chuẩn bị tài liệu, xây dựng báo cáo, chuẩn bị địa điểm kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Căn cứ Kế hoạch nêu trên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Mọi thông tin xin liên hệ với Đ/c Nguyễn Ánh - CVC Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại di động : 0989218787, email: [email protected]

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Thứ trưng Phạm Ngọc Thưởng (để báo cáo);
-
Các sở giáo dục và đào tạo và các cơ s đào tạo, bồi dưng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non (để thực hiện);
-
Cổng thông tin điện t Bộ GDĐT;
- Lưu
: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ
CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh

 

DANH SÁCH

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

1. Trường Đại học sư phạm Hà Nội

2. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

3. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 450/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu450/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2020
Ngày hiệu lực22/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(01/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 450/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 450/KH-BGDĐT 2020 Đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục mầm non


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 450/KH-BGDĐT 2020 Đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục mầm non
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu450/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýHoàng Đức Minh
        Ngày ban hành22/06/2020
        Ngày hiệu lực22/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (01/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 450/KH-BGDĐT 2020 Đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục mầm non

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 450/KH-BGDĐT 2020 Đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục mầm non

              • 22/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực