Văn bản khác 452/KH-BGDĐT

Kế hoạch 452/KH-BGDĐT năm 2020 về tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 452/KH-BGDĐT 2020 tập huấn bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lý cốt cán mầm non


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 452/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CỐT CÁN MẦM NON DỰA TRÊN TIẾP CẬN MỚI VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CỐT CÁN

Triển khai thực hiện Quyết định số 296/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán như sau:

I. Mục tiêu

Tăng cường năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác giáo dục và chăm sóc trẻ trong giai đoạn hiện nay.

II. Nội dung

1. Bồi dưỡng những vấn đề chung về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Những nội dung cốt lõi trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên mầm non theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Bồi dưỡng năng lực hỗ trợ, tư vấn cho đồng nghiệp trong cơ sở giáo dục mầm non hoặc các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn về định hướng đổi mới Chương trình giáo dục mầm non và đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ; bồi dưỡng về một số kỹ năng tham mưu, tư vấn cho cấp quản lí trực tiếp về công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với sự phát triển của trẻ và bối cảnh địa phương.

III. Thành phần, địa điểm, thời gian và phương thức tập huấn

1. Thành phần đại biểu:

Ban tổ chức, các chuyên gia và các báo viên tập huấn: 20 người; cán bộ và giáo viên cốt cán mỗi sở giáo dục và đào tạo: 10 người. Tổng số đại biểu: Khoảng 650 người.

2. Địa điểm:

- Miền Bắc: 150 đại biểu

- Miền Nam: 250 đại biểu

- Miền Trung: 250 đại biểu

3. Thời gian: 04 ngày không bao gồm thời gian đi lại, dự kiến vào tháng 10-11/2020.

(thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

4. Phương thức: Tập trung, trực tiếp.

VI. Kinh phí

Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ GDĐT và các đơn vị tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức, thực hiện kế hoạch tập huấn;

- Chịu trách nhiệm thành lập Ban tổ chức, Ban biên soạn tài liệu, Báo cáo viên, Hội đồng thẩm định tài liệu; chủ trì biên soạn tài liệu tập huấn; ban hành các công văn, văn bản theo thẩm quyền gửi các tổ chức và cá nhân liên quan trong thực hiện Kế hoạch.

2. Các Cục/Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Kế hoạch Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí thực hiện “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ Giáo dục Mầm non và các Vụ, Cục chức năng và đơn vị liên quan: Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch, cử cán bộ tham gia Ban tổ chức và tham dự tập huấn.

3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Cao đắng Sư phạm Trung ương: Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch, cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định tài liệu và làm báo cáo viên tập huấn.

4. Các sở giáo dục và đào tạo

Cử và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia tham dự tập huấn; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tập huấn ở đơn vị.

Mọi thông tin xin liên hệ với Đ/c Nguyễn Ánh - CVC Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại di động : 0989218787, email: [email protected]

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (đ báo cáo);
- Thứ trưởng Phm Ngọc Thưởng (đ báo cáo);
-
Các Thứ trưởng (đ báo cáo)
- Trườ
ng ĐHSP Hà Nội, Trưng Cao đẳng Sư phạm Trung ương (để p/h thực hiện);
-
Các Vụ: GDĐH, GDMN (để p/h thực hiện);
-
Các sở giáo dục và đào tạo (đ thực hiện);
-
Cổng thông tin đin tử Bộ GDĐT;
-
Lưu: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ
CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 452/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu452/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2020
Ngày hiệu lực22/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(01/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 452/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 452/KH-BGDĐT 2020 tập huấn bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lý cốt cán mầm non


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 452/KH-BGDĐT 2020 tập huấn bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lý cốt cán mầm non
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu452/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýHoàng Đức Minh
        Ngày ban hành22/06/2020
        Ngày hiệu lực22/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (01/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 452/KH-BGDĐT 2020 tập huấn bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lý cốt cán mầm non

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 452/KH-BGDĐT 2020 tập huấn bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lý cốt cán mầm non

              • 22/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực