Văn bản khác 455/KH-UBATGTQG

Kế hoạch 455/KH-UBATGTQG về năm an toàn giao thông - 2012 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 455/KH-UBATGTQG năm an toàn giao thông 2012


ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 455/KH-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

“NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG - 2012”

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1702/TTg-KTN ngày 24 tháng 9 năm 2011, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông - 2012” gồm các nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Mục tiêu

a) Thay đổi căn bản nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng như các nhiệm vụ chính trị trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

b) Thay đổi nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông, phải coi việc giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông là trách nhiệm của mình và của toàn xã hội; xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

c) Từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giảm thiểu tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

d) Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, giữa trung ương và địa phương để tạo đột phá trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2. Yêu cầu: Các giải pháp, hành động phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

3. Chỉ tiêu cơ bản

a) Giảm tối thiểu 5% - 10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương. Có nhiều địa phương đăng ký và kiên trì phấn đấu giảm tối thiểu 10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương.

b) 100% xã, phường, thị trấn đồng loạt ra quân và triển khai liên tục, có hiệu quả năm an toàn giao thông 2012.

c) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 88/NQ-CP.

d) Giảm tối thiểu 20% vụ ùn tắc giao thông, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng đua xe trái phép.

đ) Xây dựng lộ trình và triển khai xóa cơ bản các “điểm đen” về an toàn giao thông.

4. Chủ đề “Năm an toàn giao thông 2012”:

“Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trong phạm vi cả nước và chống ùn tắc giao thông ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”.

II. NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ “NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG-2012”

1. Tăng cường công tác truyền thông tới tất cả mọi tầng lớp nhân dân về an toàn giao thông để gia tăng nhận thức về an toàn khi tham gia giao thông. Xây dựng văn hóa giao thông, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn trong giao thông. Gia tăng nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp vận tải, của chủ phương tiện trong bảo đảm an toàn giao thông.

2. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được ghi lại bằng hình ảnh.

3. Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè ở các đô thị và hành lang an toàn giao thông; nghiên cứu thu phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân, trước hết là ôtô cá nhân.

4. Tập trung tổ chức lại giao thông, đẩy mạnh phân làn giao thông đường đô thị và phân luồng trên hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ. Tăng cường quản lý hoạt động vận tải theo quy định của pháp luật, tổ chức lại vận tải theo hướng lập lại trật tự và từng bước hiện đại hóa.

5. Tăng cường kiểm tra và xiết chặt quản lý việc đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe; đặc biệt là lái xe chở khách, xe tải, xe công ten nơ.

6. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân và tổ chức vi phạm. Ban hành quy chế khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan nhà nước.

III. GIẢI PHÁP

1. Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông trong cả nước

a) Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, quy định trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, cán bộ, công chức đối với nhiệm vụ giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông. Tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

b) Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông: vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, tránh vượt sai quy định, vượt đèn đỏ, chở quá tải, quá số người quy định, dừng, đỗ sai quy định; không đội mũ bảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có Giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống thiết bị giám sát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm để áp dụng từ năm 2012. Kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy: phương tiện chở quá tải, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị hoặc thiếu dụng cụ cứu sinh; thuyền viên và người lái không có bằng lái hoặc chứng chỉ chuyên môn, vi phạm quy tắc giao thông; trọng tâm kiểm tra phương tiện chở khách ngang sông, tàu chở khách du lịch.

c) Đẩy mạnh phong trào chống tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận động người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật khi vi phạm hành chính. Tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, công chức, chiến sỹ và thanh tra chuyên ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác này. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy chế, điều lệnh đối với cán bộ, công chức, chiến sỹ, nhất là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với nhân dân trong các lĩnh vực đào tạo sát hạch cấp Giấy phép lái xe, đăng kiểm, đăng ký phương tiện, vận tải, quản lý giao thông, kiểm tra xử lý vi phạm; phát hiện xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực trong thực thi công vụ.

d) Tịch thu phương tiện tham gia đua xe trái phép. Xử phạt mức cao nhất các hành vi vi phạm điều khiển phương tiện: chạy quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, chở quá tải hoặc quá số người quy định, dừng, đỗ sai quy định; xử lý vi phạm quy định về thời gian lái xe, đón, trả khách không đúng nơi quy định; người điều khiển phương tiện thủy không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với loại phương tiện điều khiển theo quy định; tạm giữ phương tiện do người chưa đủ tuổi điều khiển.

đ) Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo, sát hạch vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Hoàn thành công tác chuẩn bị để thực hiện việc đổi mới giấy phép lái xe, kế hoạch xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc để phục vụ công tác quản lý, tra cứu, theo dõi vi phạm của người lái xe và trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng. Xây dựng Đề án tăng cường công tác đăng ký phương tiện thủy nội địa và đào tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa; kiến nghị các biện pháp xử lý phương tiện không đăng ký.

e) Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện xe cơ giới. Hàng tháng công bố các xe ô tô, phương tiện thủy hết niên hạn sử dụng. Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ và phương tiện thủy. Thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, an ninh đối với tàu biển.

2. Ngăn chặn, đẩy lùi ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn

a) Lập lại trật tự, kỷ cương đường phố. Thực hiện nghiêm chủ trương vỉa hè dành cho người đi bộ, lòng đường dành cho phương tiện tham gia giao thông; huy động các lực lượng của phường, xã, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thanh tra giao thông và các lực lượng của ngành Công an thực hiện xử lý tất cả các hành vi vi phạm chiếm dụng lòng đường, hè phố.

b) Bố trí lệch giờ làm việc, học tập trong ngày giữa các đối tượng học sinh sinh viên, cán bộ công nhân viên chức, kinh doanh từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

c) Tổ chức lại giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông đô thị. Tăng cường các tuyến phố phân làn giao thông một chiều. Phân tách làn phương tiện, bố trí làn đường dành riêng cho xe buýt, giảm xung đột lại các ngã tư thông qua việc xây dựng các cầu vượt lắp ghép dành cho phương tiện tải trọng nhẹ dưới 3 tấn và xe mô tô đi qua một số nút giao thông chính của thành phố. Cấm xe taxi, xe ô tô cá nhân tham gia giao thông trên một số tuyến phố trong giờ cao điểm và trên một số tuyến phố.

d) Quy hoạch và bổ sung quy hoạch phát triển mạnh mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Xây dựng văn minh xe buýt.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

a) Nội dung, tuyên truyền

Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, chính phủ, các bộ ngành, địa phương về an toàn giao thông. Trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong từng lĩnh vực sau:

- Trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ: quy tắc giao thông; phòng chống uống rượu bia đối với lái xe; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn máy;

- Trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt: quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt;

- Trong lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy nội địa: các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn trong hoạt động chở khách du lịch, chở khách ngang sông; vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân;

- Trong lĩnh vực hàng không: trách nhiệm và nghĩa vụ của hành khách đối với bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

b) Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền

- Huy động các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền từ cơ sở, từ thôn bản; đặc biệt phát huy hiệu quả tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

- Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông. Tăng cường tuyên truyền trực quan, sử dụng thông điệp, pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi. Tổ chức và tuyên truyền sản phẩm từ các cuộc vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về an toàn giao thông.

- Xã hội hóa các hoạt động truyền thông; xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông trên cơ sở tận dụng các đơn vị chuyên nghiệp về truyền thông.

- Nghiên cứu, ban hành Giải thưởng về An toàn giao thông.

- Kiện toàn bộ phận chuyên trách Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố, tăng cường tính chuyên nghiệp để triển khai các hoạt động đến từng cơ sở. Phân công người phát ngôn của Ban an toàn giao thông các tỉnh, thành, đảm bảo quá trình thông tin thường xuyên và chính xác.

c) Khẩu hiệu tuyên truyền.

Tích cực hưởng ứng “Năm an toàn giao thông - 2012”; “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông”; “An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người”; “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”; “Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường”; “Hãy nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”; “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy”; “Quan sát an toàn khi vượt qua đường sắt”; tích cực hưởng ứng “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hoạt động “Năm an toàn giao thông - 2012” với chủ đề “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trong phạm vi cả nước và chống ùn tắc giao thông ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh” xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2011 để triển khai, thực hiện.

Các địa phương tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Năm an toàn giao thông - 2012” vào đầu tháng 1 năm 2012 và đồng loạt ra quân giải tỏa lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt ngay sau lễ phát động và thực hiện quyết liệt trong quý I năm 2012 (có kế hoạch chi tiết riêng); kiên quyết tịch thu các loại phương tiện không được phép lưu hành.

2. Bộ Công an chỉ đạo Công an địa phương, các đơn vị trực thuộc

a) Huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm; tổ chức mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và các lễ hội sau Tết, chiến dịch hè, các tháng cuối năm 2012.

b) Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các lái xe ô tô chở khách, ô tô tải vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định, đi sai làn đường, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm quy định về thời gian lái xe: giải tỏa và bảo vệ hành lang an toàn giao thông.

c) Quản lý phương tiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng mua bán xe ô tô, mô tô không sang tên, chuyển chủ sở hữu đang gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm bằng hình ảnh và điều tra tai nạn giao thông.

3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo:

a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải: Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ trên toàn hệ thống quốc lộ (đặc biệt là các biển báo liên quan đến tốc độ chạy xe trên đường) trong quý I năm 2012; xây dựng kế hoạch triển khai lắp đặt dải phân cách để tách dòng lưu thông xe 2 bánh, xe thô sơ với dòng xe ôtô trên các đoạn, tuyến quốc lộ có đủ điều kiện và có mật độ phương tiện giao thông lớn, trình Bộ phê duyệt trong quý II năm 2012; xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, trình Bộ Giao thông vận tải ban hành trong tháng 1 năm 2012. Tăng cường quản lý hoạt động vận tải đường bộ, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải; tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.

Huy động lực Iượng Thanh tra giao thông đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tập trung xử lý các hành vi gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, vi phạm quy định về hoạt động vận tải; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cảnh sát trong tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Đẩy mạnh việc thực hiện giai đoạn III của Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; thành lập và đưa vào hoạt động thí điểm 03 Trung tâm cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ chậm nhất trong quý IV năm 2012.

b) Cục Đăng kiểm Việt Nam: Tăng cường phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát thực hiện kiểm tra liên ngành và tuyên truyền việc thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người và Nghị định số 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô niên hạn sử dụng của xe cơ giới đường bộ; xây dựng Đề án nâng cao chất lượng kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ và phương tiện thủy, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt trong quý I năm 2012.

c) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải: Xây dựng Đề án tăng cường công tác đăng ký phương tiện thủy nội địa và đào tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa; kiến nghị các biện pháp xử lý phương tiện không đăng ký, hoàn thành trong quý I năm 2012.

d) Đường sắt Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan, và chính quyền địa phương: Rà soát các vị tri đường ngang hợp pháp không người gác để cắm biển báo phù hợp, hoàn thành trong quý I năm 2012.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm xóa bỏ đường ngang mở trái phép, nếu chưa xóa được thì phải bố trí người gác thường xuyên để bảo đảm an toàn chạy tàu.

Đẩy mạnh việc thực hiện giai đoạn III của Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; ban hành quy định và hướng dẫn việc thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông qua tài khoản.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; nhà trường kết hợp đoàn, đội và gia đình giáo dục học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy; quy định biện pháp mạnh ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có Giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy: quy định chế độ trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tạo sự đồng thuận của các cơ quan thông tin đại chúng khi thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông.

7. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan Truyền thông của Trung ương và địa phương tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chuyên mục, chương trình tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thường xuyên phát sóng các thông điệp, hình ảnh... về an toàn giao thông.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam triển khai các hoạt động nhằm yêu cầu hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông.

9. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức đợt tuyên truyền mạnh mẽ trước “Ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” (ngày Chủ nhật thứ ba trong tháng 11 hàng năm), nhằm tác động mạnh đến ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

10. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiểm tra, đôn đốc các ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện Kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông-2012 ”, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ, văn bản số 1702/VPCP-KTN ngày 24 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và định kỳ 03 tháng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 455/KH-UBATGTQG

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu455/KH-UBATGTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2011
Ngày hiệu lực06/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 455/KH-UBATGTQG

Lược đồ Kế hoạch 455/KH-UBATGTQG năm an toàn giao thông 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 455/KH-UBATGTQG năm an toàn giao thông 2012
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu455/KH-UBATGTQG
        Cơ quan ban hànhUỷ ban An toàn giao thông quốc gia
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành06/12/2011
        Ngày hiệu lực06/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 455/KH-UBATGTQG năm an toàn giao thông 2012

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 455/KH-UBATGTQG năm an toàn giao thông 2012

         • 06/12/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/12/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực