Văn bản khác 46/KH-UBND

Kế hoạch 46/KH-UBND thực hiện Quyết định về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 46/KH-UBND thực hiện ngày toàn dân phòng chống mua bán người Cà Mau 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI” NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-BCĐ ngày 08/6/2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động của cán bộ, nhân dân về phòng, chống mua bán người.

2. Tổ chức triển khai quyết liệt, rộng khắp đến cơ sở về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” trở thành ngày hội của toàn dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người.

3. Duy trì và tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" một cách thường xuyên, thiết thực, cụ thể, tránh phô trương hình thức, kém hiệu quả.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, với quán triệt thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người (gọi tắt là Chương trình 130/CP) giai đoạn 2016 - 2020 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi, địa bàn dân cư và tạo sự lan tỏa trong nhân dân, với các khẩu hiệu, hành động: “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chng mua bán người”; “Chung tay phòng, chng nạn mua bán người”“Phòng, chống mua bán người là trách nhim của mi cá nhân và toàn xã hội”.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người... và tăng thời lượng, tầng suất thông tin, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người thường xuyên, liên tục.

Chủ động phối hợp các ngành, các cấp tổ chức tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chng mua bán người”, đi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hp với từng nhóm người; tăng cường tuyên truyền qua các hoạt động ththao, văn hóa, văn nghệ, mít tinh, các thiết chế văn hóa cụm dân cư nhằm tạo phong trào toàn dân đoàn kết phòng, chống mua bán người.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh. Khi xảy ra vụ án, vụ việc mua bán người phải chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử; lựa chọn các vụ án điển hình và tổ chức xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm và tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong nhân dân.

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động phối hp các đơn vị tổ chức tuyên truyền đến cơ sở bằng các hình thức phù hợp như: thông qua hội nghị, các cuộc họp, nói chuyện chuyên đề tại cộng đồng nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em.

6. Phân công cán bộ dự hội nghị triển khai tập huấn liên ngành về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người; các Hội nghị triển khai các Đán thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 và hội thảo khoa học về phòng, chống mua bán người, nhất là phòng, chống mua bán học sinh, sinh viên.

7. Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” hàng năm được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các ngành, các cấp. Ngoài ra, được huy động từ các tổ chức quốc tế và nguồn hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau xây dựng Kế hoạch chi tiết, để tổ chức triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách và báo cáo kết quả đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để nắm, theo dõi chỉ đạo chung.

2. Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chng mua bán người” về Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 138/CP;
-
Bộ Công an (C41, C42);
-
Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
-
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
-
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau;
-
NC (H); VX (Trang), TGV (Sử);
-
Lưu: VT, Ktr16.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu46/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2016
Ngày hiệu lực13/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 46/KH-UBND thực hiện ngày toàn dân phòng chống mua bán người Cà Mau 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 46/KH-UBND thực hiện ngày toàn dân phòng chống mua bán người Cà Mau 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu46/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành13/07/2016
        Ngày hiệu lực13/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 46/KH-UBND thực hiện ngày toàn dân phòng chống mua bán người Cà Mau 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 46/KH-UBND thực hiện ngày toàn dân phòng chống mua bán người Cà Mau 2016

              • 13/07/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/07/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực