Văn bản khác 5057/KH-UBND

Kế hoạch 5057/KH-UBND năm 2016 phát động thi đua tuyển quân năm 2017 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5057/KH-UBND phát động thi đua tuyển quân Ninh Thuận 2017 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5057/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA TUYỂN QUÂN NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 2111/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ vviệc gọi công dân nhập ngũ năm 2017;

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ tuyn chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền, ban ngành, vai trò vận động nhân dân của đoàn thể các cấp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu tuyển quân của tỉnh năm 2017.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp, chú trọng công tác tuyên truyền vận động, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội trong tuyển quân, giao quân năm 2017.

3. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có hướng dẫn, kế hoạch tuyển quân và quán triệt, triển khai đồng bộ đến cơ sở. Tổ chức tuyên truyền vận động trong toàn xã hội hiểu biết về Luật Nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2017, nhằm làm cho thanh niên, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và hăng hái lên đường nhập ngũ.

2. Thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình, đúng luật; các địa phương tổ chức thâm nhập nắm tình hình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ theo quy định; không có trường hợp khiếu kiện trong tuyển quân.

3. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, có phương pháp tổ chức tuyển quân tốt, thực hiện giao quân nhanh, gọn bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau giao quân.

4. Tiêu chuẩn về tuổi đời, chính trị đạo đức, sức khỏe và học vấn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

5. Chú trọng tuyển chọn số thanh niên nhập ngũ đạt tiêu chí 3 trong 1(Đảng viên; tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; công chức, viên chức).

6. Sau giao quân, các đơn vị phúc tra không có trường hợp loại trừ, không có quân nhân đào bỏ ngũ; xử lý triệt đthanh niên chống khám, chống lệnh và quân nhân đào bỏ ngũ theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm đối với các gia đình có con, em nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên để con, em an tâm hoàn thành nhiệm vụ.

8. Chấp hành và thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian, đy đủ, chính xác theo quy định.

III. KHEN THƯỞNG

1. Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho huyện, thành phố dẫn đầu toàn tỉnh về công tác tuyển quân, ưu tiên xét chọn đối với huyện, thành phố có chỉ tiêu giao quân slượng lớn. Đơn vị được tặng Cờ thi đua được chọn 03 cá nhân (Lãnh đạo huyện, thành ủy; Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- 01 huyện, thành phố đứng nhì toàn tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu giao quân năm 2017 và chọn 02 cá nhân tiêu biểu thuộc huyện, thành phố được khen thưởng.

- Mỗi huyện chọn 01 xã, thị trấn và 01 cá nhân; riêng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chọn 02 xã, phường và 02 cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2017;

- Đối với các Sở, Ban, ngành tỉnh: Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng xem xét khen thưởng không quá 04 tập thể, 06 cá nhân.

3. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng.

4. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trực thuộc có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 trước ngày 15 tháng 12 năm 2016; tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chậm nhất ngày 18 tháng 02 năm 2017.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở, Ban, ngành liên quan, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

3. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch này, tổ chức bình xét, thẩm định khen thưởng và báo cáo kết quả trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 cho Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐ-KT TW (02b);
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban CHQS các huyện, thành phố;
- Báo Ninh Thuận; Đài PT và TH tỉnh;
- VPUB: LĐ; KGVX;
- Lưu: VT, NC. NH

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5057/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5057/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2016
Ngày hiệu lực13/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5057/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5057/KH-UBND phát động thi đua tuyển quân Ninh Thuận 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5057/KH-UBND phát động thi đua tuyển quân Ninh Thuận 2017 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5057/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành13/12/2016
        Ngày hiệu lực13/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 5057/KH-UBND phát động thi đua tuyển quân Ninh Thuận 2017 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5057/KH-UBND phát động thi đua tuyển quân Ninh Thuận 2017 2016

             • 13/12/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/12/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực