Văn bản khác 5199/KH-UBND

Kế hoạch 5199/KH-UBND tổ chức Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5199/KH-UBND 2017 Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5199/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUN KẾT NỐI TIÊU DÙNG SẢN PHẨM OCOP QUẢNG NINH NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1839-QĐ/TU ngày 20/01/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 09/KH-BCĐCVĐ ngày 24/3/2017 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Quảng Ninh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1916/TTr-SCT, ngày 03/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần kết ni tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017 (sau đây gọi tắt là Tuần kết nối tiêu dùng), với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CU:

1. Mục đích

Tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất các sản phẩm OCOP tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, mở rộng sản xuất; hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm và kết nối tiêu thụ với các kênh siêu thị (Big C Hạ Long và một số siêu thị các tỉnh lân cận), kênh phân phi trung tâm thương mại, trung tâm OCOP tỉnh;

Giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ dân sản xuất các sản phẩm OCOP cải tiến và nâng cao mu mã, bao bì sản phẩm mang tính chuyên nghiệp phù hợp với xu thế thị trường, đáp ứng yêu cầu của các siêu thị trên địa bàn tỉnh.

Kích cầu tiêu dùng của người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo thị trường mới, hình thành thói quen của người tiêu dùng đối với sản phẩm OCOP có chất lượng.

2. Yêu cầu

Thường xuyên tổ chức các sự kiện Xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ ra thị trường các sản phẩm OCOP Quảng Ninh đến đông đảo người dân trong tỉnh cũng như du khách trong nước và quốc tế;

Tuần kết ni tiêu dùng sản phẩm OCOP được tổ chức theo hình thức chuỗi sự kiện liên tục trong năm 2017, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh vừa phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế; tăng cường thông tin, quảng bá ra thị trường Đng bng sông Hng, thị trường trong nước và tiến tới thị trường các nước trong khu vực ASEAN và một số quốc gia Châu Á.

Cần có sự truyền thông tích cực trên hệ thống báo đài, truyền thông trong và ngoài tỉnh đđông đảo người dân biết đến tham quan và đến mua sắm và sự vào cuộc trực tiếp của các doanh nghiệp, hợp tác xã OCOP tiêu biểu của tỉnh trong việc chuẩn bị sản xuất đủ lượng hàng hóa tham gia Tuần tiêu dùng sản phẩm OCOP.

II. NỘI DUNG:

1. Thời gian và địa điểm:

Tên chương trình: Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017

Địa điểm tổ chức: Tại Sân Trung tâm thương mại Big C Hạ Long(Đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Thời gian: Từ 19h00 ngày thứ 6 đến 22h00 ngày Chủ nhật, tuần cuối các tháng 9, 10, 11 trong năm 2017. Lễ khai trương chỉ thực hiện 1 lần vào tuần lễ đầu tiên (tháng 9/2017)

Quy mô: Từ 25-30 gian hàng của các đơn vị, DN/HTX, hộ sản xuất sản phẩm OCOP của 14/14 huyện, thị xã, thành phố của Tỉnh/Tuần kết nối tiêu dùng (Các doanh nghiệp bán hàng từ 8h00 - 22h00 hàng ngày)

Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo OCOP Tỉnh.

Chủ trì: Sở Công Thương và Ban Xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh.

Phối hợp thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phm OCOP trong tỉnh.

“Tuần kết ni tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh ” là hoạt động Xúc tiến thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân sản xuất sản phm OCOP của tỉnh tiêu thụ trực tiếp các sản phẩm của mình ra thị trường được tổ chức vào tuần cuối của các tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2017 (03 tun).

2. Các hoạt động chính:

- Tổ chức các gian hàng quảng bá giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ... trong chương trình OCOP Quảng Ninh (có danh mục các sản phẩm dự kiến trưng bày kèm theo kế hoạch này).

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân sản xuất sản phẩm OCOP sẽ trực tiếp đến giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP; giải thích những thc mc và tiếp thu góp ý của người tiêu dùng về sản phẩm của doanh nghiệp mình để nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm nhm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

- Qua các hoạt động của Tuần kết nối tiêu dùng là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân sản xuất sản phẩm OCOP giao thương, tìm kiếm bạn hàng, ký kết hợp tác cùng phát triển.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Từ ngân sách tỉnh: Hỗ trợ theo cơ chế đặt hàng từ nguồn kinh phí cho xúc tiến thương mại của Tỉnh năm 2017, để chi cho nội dung lắp dựng các gian hàng trưng bày sản phẩm.

- Từ nguồn hỗ trợ của Trung tâm siêu thị Big C Hạ Long cho các nội dung mặt bằng điện nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chng cháy n.

IV. HIỆU QUẢ DỰ KIẾN:

- Tạo điều kiện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân sản xuất sn phẩm OCOP Tỉnh có cơ hội trực tiếp giới thiệu sản phẩm của chính đơn vị mình, trực tiếp làm thị trường theo phương thức tiếp cận trực tiếp rt thiết thực hiệu quả.

- Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vừa và nhỏ sản xuất sản phẩm OCOP tỉnh tiêu thụ sản phẩm, góp phần kích thích phát triển mở rộng sản xuất, hoàn thiện sn phẩm, năng lực tiếp cận thị trường (có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm kiếm các đại lý tiêu thụ sn phm); tích lũy nhiều kinh nghiệm và knăng cần thiết để tham gia vào các Chương trình Xúc tiến thương mại lớn hơn do Tỉnh tổ chức hàng năm.

- Là cơ sở cho việc kết ni các sản phẩm OCOP Quảng Ninh vào các kênh phân phối hiện đại như: Big C, Vinmart, Metro...

- Là kênh tuyên truyền cho người tiêu dùng hiểu hơn về Chương trình OCOP và sản phẩm của Chương trình hiệu quả nhất.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Xây dựng nông thôn mới và Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Đại Siêu thị Big C Hải Phòng tại Hạ Long (Big C Hạ Long) chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Tun kết ni tiêu dùng.

- Là đơn vị đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chương trình.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức “Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017”, trong đó lưu ý: Lkhai trương chỉ thực hiện 1 lần vào tuần lễ đầu tiên (tháng 9/2017) và đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

- Đăng tải các thông tin trên website chuyên ngành, trên sàn giao dịch thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Quảng Ninh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh... để công bố rộng rãi thông tin về Tuần kết ni tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, hướng dẫn tất cả các cơ sở sản xuất tham gia phải thực hiện nghiêm túc việc ghi nhãn hàng hóa, công btiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, công bố hợp quy sản phẩm theo quy định đối với các sản phẩm tham gia trưng bày tại Tun lkết ni tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương hướng dẫn các đơn vị sản xuất có sản phẩm tham gia trưng bày tại Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP có cam kết đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng, chất lượng sản phẩm trưng bày, giá bán ổn định.

2. Ban Xây dựng Nông thôn mới (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh)

- Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, HTX trong tỉnh tham gia chương trình OCOP tổ chức các gian hàng giới thiệu, trưng bày và tiêu thụ sản phẩm tại Tuần kết nối tiêu dùng.

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức các hoạt động của Tuần kết nối tiêu dùng.

- Chủ trì phi hp với Sở Công Thương tổ chức công tác tuyên truyền về Tuần kết nối tiêu dùng nói riêng và về chương trình OCOP Quảng Ninh nói chung trên các phương tiện truyền thông báo, đài.

- Phối hợp thực hiện các nội dung khác về tổ chức Tuần kết nối tiêu dùng.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Tuần kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả tránh lãng phí; tham mưu, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. S Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo cơ quan: Đài phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Ninh, Cổng Thông tin điện tử thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống về sự kiện trên.

5. UBND thành phố Hạ Long: Chỉ đạo UBND phường Hồng Hải và các đơn vị liên quan phối hợp trong công tác tổ chức Tuần kết nối tiêu dùng và trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông.

6. Các Sở, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo OCOP Tỉnh

6.1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất đăng ký và cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm nông nghiệp trước khi tham gia Tuần kết nối tiêu dùng.

6.2. Sở Khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức kinh tế thực hiện việc đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa, kiu dáng công nghiệp bao bì sản phẩm.

6.3. Sở Y tế: Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, hộ sản xuất đăng ký và cấp giấy chng nhận tiêu chuẩn y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.

6.4. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc tnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh: Tập trung tuyên truyền về Tuần kết nối tiêu dùng và hướng dẫn các hội viên tham gia các gian hàng trưng bày, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của địa phương tại Tuần tiêu dùng; tích cực tuyên truyền trong cộng đồng tiêu dùng các sản phẩm OCOP Quảng Ninh.

6.5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Vận động mời các hợp tác xã thành viên tích cực tham gia chương trình OCOP tỉnh; tổ chức đưa các sản phẩm tiêu biểu tham gia gian hàng.

7. UBND các địa phương trong tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ các cơ sở sản xuất sản phẩm đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quy định về sản phẩm tham gia chương trình.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, HTX, trang trại...trên địa bàn, tập trung sản xuất sản phẩm đtham gia chương trình và đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của thị trường.

- Bố trí nguồn kinh phí phù hợp (nếu có) để hỗ trợ các tổ chức kinh tế, các đơn vị tham gia chương trình.

8. Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Đại Siêu thị Big C Hải Phòng tại Hạ Long (Big C Hạ Long)

- Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức các hoạt động của Tuần kết ni tiêu dùng.

- Cân đi nguồn thu chi của đơn vị để hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức Tun kết ni tiêu dùng.

- Qua hoạt động của Tuần kết nối tiêu dùng, lựa chọn những mặt hàng đơn vị có nhu cầu thu mua, tiêu thụ tại Siêu thị Big C Hạ Long và hướng tới kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP Quảng Ninh tại hệ thống Siêu thị Big C trên toàn quốc.

9. Các đơn vị sản xuất tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017: Phải đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng, chất lượng sản phẩm trưng bày, giá bán ổn định (có cam kết với Sở Công Thương).

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2017, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai các hoạt động tiếp theo trong năm 2018 đảm bảo thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, P1 UBND tỉnh;
- Các sở, ban, đơn vị liên quan;
- Các địa phương trong tỉnh;
- Trung tâm XTTM Qu
ng Ninh;
- V0, V5, NLN2-3, TM1;
-Lưu: VP, NLN1 (15b- KH14).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5199/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5199/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2017
Ngày hiệu lực18/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5199/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5199/KH-UBND 2017 Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5199/KH-UBND 2017 Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5199/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành18/07/2017
        Ngày hiệu lực18/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 5199/KH-UBND 2017 Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5199/KH-UBND 2017 Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh

              • 18/07/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/07/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực