Văn bản khác 536/KH-UBND

Kế hoạch 536/KH-UBND năm 2017 phòng, chống hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 536/KH-UBND 2017 phòng chống hành vi vi phạm về pháo Tết Nguyên đán Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/KH-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI VI PHẠM VỀ PHÁO TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ động triển khai sớm, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân Mậu Tuất 2018 an toàn, lành mạnh.

2. Thông qua việc thực hiện kế hoạch, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nnói chung, công tác quản lý pháo nói riêng.

3. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị phải xác định công tác phòng, chng các hành vi vi phạm về pháo là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan, đơn vị mình; cần tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Phấn đấu làm giảm tình trạng nhập lậu, sản xuất, mua bán, vận chuyn, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018, nhất là tình trạng đt pháo trái phép trong đêm Giao thừa.

II. TUYN, ĐỊA BÀN, ĐI TƯỢNG TRỌNG ĐIỂM

1. Tuyến, địa bàn

- Tuyến biển: Các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa lò và Hoàng Mai.

- Tuyến đường bộ: Quốc lộ 1A, 7A, 7B, 46, 46B, 48, 15A, tuyến đường Hồ Chí Minh.

- Tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tuyến biên giới: Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Thanh Thủy (Thanh Chương), các đường tiểu ngạch.

- Địa bàn: 21/21 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh.

2. Đối tượng

- Các đối tượng hoạt động trong các đường dây, ổ nhóm nhập lậu, buôn bán trái phép các loại pháo.

- Các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo.

- Số đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ở các trường học có biểu hiện sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

- Các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện trên đường bộ, đường thủy khả năng, điều kiện, biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển pháo trái phép, nhất là chủ các phương tiện thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cảng biển.

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo, trọng tâm là: Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 giữa Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo; Chỉ thị số 13/2011/CT-UBND ngày 06/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về mở cuộc vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo sâu rộng trong nhân dân, nhất là các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Trong đó, chú trọng tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tuyên truyền lưu động tại các địa bàn, đối tượng trọng điểm... Đồng thời, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo.

Chú ý: Quá trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần cập nhật một số văn bản mới liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, xử lý các hành vi vi phạm về pháo, như: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018); Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018)...

3. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với công tác phòng, chng các hành vi vi phạm về pháo. Tổ chức ký cam kết tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Rà soát, lập danh sách các trường hợp vi phạm để chủ động giáo dục, răn đe phòng ngừa tái vi phạm. Thông báo công khai những trường hợp vi phạm về pháo đến các trường học, cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền nơi cư trú và các phương tiện truyền thông đại chúng.

4. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về pháo, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kịp thời đưa ra truy tố, xét xử lưu động một số vụ án điển hình nhằm giáo dục răn đe, phòng ngừa chung.

5. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp kiểm tra hành chính các trung tâm thương mại, chợ, đại lý bán sỉ, bán lẻ tạp hóa, các điểm tập kết ở bến xe, nhà ga, cảng biển, cửa lạch... nhằm phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm về pháo.

6. Bảo vệ an toàn các hoạt động bắn pháo hoa tại địa phương (nếu có) theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ. Kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng việc bắn pháo hoa để sản xuất và sử dụng trái phép các loại pháo. Kiểm soát chặt chẽ và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sử dụng các sản phẩm, như: Pháo hoa lễ hội, pháo trang trí, các sản phm phát tín hiệu ánh sáng, màu sc, âm thanh dùng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ không gây tiếng n.

7. Tập trung kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, tuyến biển (nhất là tại các cảng, cửa lạch, cửa khẩu, đường tiểu ngạch), tại các khu vực nhà ga, bến xe, các trung tâm thương mại, chợ, khu vực kinh doanh mua bán tập trung đông người để phát hiện, xử lý, ngăn chặn hoạt động nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng tr, sử dụng trái phép các loại pháo.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tnh

- Chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, các địa phương điều tra, triệt phá các đường dây, ổ nhóm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng tr, sử dụng trái phép các loại pháo. Lập hồ sơ đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo.

- Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát vũ trang, tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kiểm tra, kiểm soát hành chính tại các nhà ga, bến tàu, bến xe, trung tâm thương mại, chợ đphát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị liên quan bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động bắn pháo hoa (nếu có) theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ.

- Chủ trì giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và làm tốt công tác tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy theo quy định. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình các đơn vị, địa phương thực hiện kém hiệu quả.

- Lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho các ngành chức năng thực hiện kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (hoàn thành trước 20/9/2017).

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với lực lượng Hải quan, Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát, giám sát các đối tượng, phương tiện thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển để phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng vận chuyn, nhập lậu các loại pháo qua biên giới, cửa khu, đường bin.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ an toàn tuyệt đối các điểm bắn pháo hoa (nếu có) trong đêm Giao thừa. Phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo; quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ theo chức năng.

4. Cục Hải quan tỉnh: Chủ trì, phối hợp lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra, giám sát khu vực cửa khẩu, cảng biển, chủ động phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng có hoạt động nhập khẩu trái phép các loại pháo.

5. Sở Công Thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp lực lượng Công an các cấp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến vận chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh, các chợ, trung tâm thương mại... để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ các loại pháo.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấm pháo cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên và ký cam kết không vi phạm các quy định về cấm sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

- Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến pháo, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua, hạnh kim trong các trường học.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, đề nghị Báo Nghệ An

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với việc cấm và tác hại của các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

- Chủ động phối hợp xây dựng các tin, bài, phóng sự về công tác phòng ngừa, đu tranh các hoạt động vi phạm về pháo trên địa bàn của cơ quan chức năng. Qua đó, kịp thời biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo; lên án, phê phán các trường hợp vi phạm và đưa tin kịp thời các vụ án điển hình để tuyên truyền, răn đe tội phạm.

8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tnh

- Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Hướng dẫn liên ngành số 2153/HDLN-CA-VKS-TA ngày 09/12/2017 của Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh về hướng dẫn xử lý hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ và thuốc pháo.

- Phối hợp với lực lượng Công an chọn các vụ án điểm liên quan đến pháo để kịp thời đưa ra truy tố, xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên thực hiện cuộc vận động toàn dân ký cam kết không vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý pháo. Vận động nhân dân chủ động phát hiện, đấu tranh, tố giác các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

10. Đề nghị Tnh đoàn: Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý pháo trong nhân dân. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm về pháo.

11. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Thường xuyên giáo dục con em và vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, đặc biệt không đốt pháo trong đêm Giao thừa Tết Mậu Tuất năm 2018.

12. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Căn cứ tuyến, địa bàn trọng điểm tổ chức triển khai toàn diện các nội dung, biện pháp tại mục III, kế hoạch này.

- Có kế hoạch huy động cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Trong đó cần phân công nhiệm vụ quản lý địa bàn và gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các ngành, cơ quan chức năng trên địa bàn.

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức tuyên truyền, vận động, tập trung kiểm tra tận các gia đình, khối, xóm để vận động nhân dân giao nộp các loại pháo. Tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về pháo tại các địa bàn trọng đim, phức tạp vi phạm về pháo. Căn cứ yêu cầu công tác phòng, chống pháo để tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, đu tranh phòng, chống pháo trên địa bàn quản lý.

- Trong đêm Giao thừa, phải chỉ đạo thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống pháo tại từng phường, xã, thị trấn, do lãnh đạo chủ chốt của xã, phường, thị trấn làm Trưởng đoàn (nhất là đối với các địa bàn dự báo tình hình sử dụng pháo trái phép diễn biến phức tạp).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện Kế hoạch: từ ngày 01/10/2017 đến 01/3/2018 và chia làm 02 đợt:

- Đợt 1: Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 01/01/2018.

- Đợt 2: Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 01/3/2018.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, gửi kế hoạch về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 20/9/2017. Báo cáo kết quả sơ kết đợt 1 (trước ngày 05/01/2018); tổng kết thực hiện kế hoạch (trước ngày 05/3/2018) và báo cáo các vụ việc đột xuất gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

3. Kinh phí đảm bảo

- Cấp tỉnh: Trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các ngành thực hiện (hoàn thành trước ngày 01/10/2017).

- Cấp huyện: UBND các huyện, thành, thị cân đối ngân sách địa phương phục vụ hiệu quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh (qua phòng Tham mưu Công an tỉnh: ĐT 069.2909.977 hoặc 069.2909.917) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Trn Văn Vệ, PTCT TCCS;
- C42, C62, C64 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT, NC (Xuân Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 536/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu536/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2017
Ngày hiệu lực08/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 536/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 536/KH-UBND 2017 phòng chống hành vi vi phạm về pháo Tết Nguyên đán Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 536/KH-UBND 2017 phòng chống hành vi vi phạm về pháo Tết Nguyên đán Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu536/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành08/09/2017
        Ngày hiệu lực08/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 536/KH-UBND 2017 phòng chống hành vi vi phạm về pháo Tết Nguyên đán Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 536/KH-UBND 2017 phòng chống hành vi vi phạm về pháo Tết Nguyên đán Nghệ An

           • 08/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực